POLÁČEK, Jiří. Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. In Sojka, Petr – Kvizda, Martin. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 43–49. ISBN 978-80-210-5528-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní
Název anglicky System for peer assessment of student texts in the Academic Writing course
Autoři POLÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, od s. 43–49, 7 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00054504
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5528-5
Klíčová slova česky e-learning; akademické psaní; vzájemné hodnocení
Klíčová slova anglicky e-learning; academic writing; peer assessment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 4. 4. 2012 10:48.
Anotace
Není v silách učitele přečtení stovek či dokonce tisíců studentských textů. Řešením může být opatření, kdy si studenti své texty hodnotí navzájem mezi sebou. Článek pojednává o způsobu realizace a získaných zkušenostech z experimentálního nasazení právě takové metody v e-learningovém kurzu Akademické psaní. Jsou popsány motivační faktory (jak to pomůže lektorům a proč by to mělo být přínosné pro studenty), vstupní předpoklady (co a jak se bude hodnotit) i samotný systém vzájemného hodnocení textů v podobě vlastní webové aplikace. V závěru článek shrnuje nejcennější studentské ohlasy, které odráží plusy a mínusy celého procesu psaní a recenzování, a podává číselný přehled o výsledcích hodnocení.
Anotace anglicky
It's not in teacher's capabilities to read hundreds even thousands students' texts. Possible solution is the proceeding when students evaluate texts each other. This paper deals with a way of realisation and lessons learned from an experimental deployment of just the same method within the e-learning course Academic writting. The motivational factors (how it can help tutors and why should it be profitable for students), input prerequisites (what and how will be evaluated) and the peer review texts standalone system in the form of web application are described there. In conclusion the paper sums up the most valuable students' responses, which reflect the pros and cons of the whole writting and reviewing performance, and reports statistical result of evaluations.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
© Masarykova univerzita Odkaz na webovou stránku „Sborník SCO 2011“  Poláček, J. 20. 12. 2011

Vlastnosti

Název
© Masarykova univerzita
Popis
Odkaz na webovou stránku „Sborník SCO 2011“
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/963494/29958116/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/963494/29958116/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/963494/29958116/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/963494/29958116/?info
Vloženo
Út 20. 12. 2011 11:47, Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2024 03:56