BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skici ze současné estetické výchovy
Název česky Skici ze současné estetické výchovy
Název anglicky Sketches of contemporary aesthetic education
Autoři BRÜCKNEROVÁ, Karla (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 192 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00067348
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5616-9
Klíčová slova česky estetická výchova; výtvarná výchova; kvalitativní výzkum; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky aesthetic education; art education; qualitative research; grounded theory
Štítky aesthetic education, Art Education, Munipress, qualitative research, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D., učo 29481. Změněno: 22. 4. 2014 13:13.
Anotace
Kniha Skici ze současné estetické výchovy je koncipována jako imaginární náčrtník, který se snaží postihnout současnou estetickou výchovu z pěti různých úhlů. První skica je věnována pojmu estetická výchova, druhá skica načrtává čtyři významné teoretické přístupy k estetické výchově a třetí se věnuje metodologii výzkumného šetření. Čtvrtá, nejrozsáhlejší skica detailně popisuje jednotlivé prvky, které formují podobu výtvarné složky estetické výchovy. Pátá skica tento materiál zpracovává s cílem představit zakotvenou teorii výtvarné složky estetické výchovy. Závěr knihy shrnuje předložené skici a nabízí možnosti, jak poznatky z nich vytěžit na poli pedagogické teorie, empirie i praxe.
Anotace anglicky
Sketches of contemporary aesthetic education is conceived as an imaginary sketchbook, which tries to cover contemporary aesthetic education from five different angles. The first sketch is devoted to the term of aesthetic education, the second sketch portrays four important theoretical approaches to aesthetic education, the third sketch presents methodology of empirical research. The fourth, most extensive sketch depicts in detail the individual elements, which form the visual art part of aesthetic education. The fifth sketch then works with this material with the goal of introducing the grounded theory of aesthetic education (the visual segment). Conclusion of the book summarises the presented sketches and offers ways how to apply the hereby-gained knowledge in pedagogical theory, empiricism as well as practice.
VytisknoutZobrazeno: 12. 4. 2024 22:21