BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dale Robert KALINA, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům
Název česky Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům
Název anglicky Elevation of B-cell activating factor (BAFF) levels in paediatric patients with acute lymphoblastic leukemia compared to other B-lineage malignancies
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dale Robert KALINA, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA.
Vydání XXXVI. Brněnské onkologické dny, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky BAFF; akutní lymfoblastická leukémie
Klíčová slova anglicky BAFF; acute lymphoblastic leukemia
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 25. 3. 2013 09:22.
Anotace
Úvod: BAFF (B-cell activating factor) zprostředkovává maturaci a přežívání různých diferenciačních stadií B-lymfocytů, kterým umožňuje uniknout apoptóze, přičemž hraje zásadní úlohu v patogenezi řady autoimunitních onemocnění. V současnosti je k dispozici řada studií, které naznačují, že aberantní exprese BAFF umožňuje nekontrolovaný únik apoptóze v rámci patogeneze hematoonkologických onemocnění odvozených od B buněk. Cílem naší studie bylo prozkoumat hladiny BAFF v kontextu genetické variability kódujících úseků genu pro BAFF u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémii (Bcp-ALL) a různými typy B-lymfomů. Materiál, metody: Do studie bylo zařazeno celkem 18 dětí, u kterých bych stanoven BAFF v plazmě před zahájením léčby a prostřednictvím přímého sekvenování byly vyšetřeny kódující oblasti genu pro BAFF. Výsledky: Pozorovali jsme významné rozdíly v cirkulujících hladinách BAFF mezi pacienty s Bcp-ALL a B-lymfomy (p = 0,02), přičemž existovala korelace mezi rizikovostí fenotypu dané leukémie a cirkulující hladinou BAFF. Hodnoty BAFF u obou skupin pacientů významně převyšovaly průměrné hodnoty u zdravých dětí téhož věku. U žádného z pacientů nebyla přítomna vzácná mutace v analyzovaných kódujících úsecích BAFF genu, nalezeny byly v populaci běžné SNP, které nevykazovaly souvislost s cirkulující hladinou BAFF. Závěr: Výsledky naší pilotní studie naznačují, že nárůst hladin BAFF může hrát významnou úlohu v patogenezi rozvoje maligních buněčných klonů odvozených od B-buněk.
Anotace anglicky
There is emerging evidence that B-lineage neoplasms have aberrant expression of B-cell activating factor (BAFF) that enables the B cells to escape apoptosis. The aim of the study therefore was to investigate circulating levels of BAFF in paediatric malignancies related to B-cell growth, i.e. B-cell acute lymphoblastic leukaemia (B-ALL) and B-lineage lymphomas. We observed significant differences in circulating levels of BAFF between the B-ALL patients and B-cell lymphoma patients, the circulating levels of BAFF being substantially higher in B-ALL cases.
Návaznosti
MUNI/A/0831/2011, interní kód MUNázev: Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:24