Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
 2. 2018

 3. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 4. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 5. 2017

 6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře". In Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4.
 7. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 8. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639, 8 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 9. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 735 - 745, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 10. 2016

 11. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Radka BARTOŇOVÁ a Lýdie BRÁZDOVÁ. Hodnocení inkluzivních jednotek žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univezita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 33-41. ISSN 1802-7679.
 12. 2015

 13. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Zdeněk MATĚJ a Martin KUDLÁČEK. Interaction among Students with Physical Disabilities in Inclusive Physical Education in Czech Elementary Schools. In The 20th International Symposium of Adapted Physical Activity - Book of abstracts. Izrael: The Wingate Institute for Physical Education and Sports, 2015. s. 85-86.
 14. 2014

 15. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Rozbor taktiky balancování stoje na rukou. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D.. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 90-104, 15 s. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014.
 16. 2013

 17. HEDBÁVNÝ, Petr, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Dušan HUPKA a Miriam KALICHOVÁ. Balancing in handstand on the floor. Science of Gymnastics Journal, 2013, roč. 5, č. 3, s. 69-80. ISSN 1855-7171.
 18. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. PARAVOLTIŽ JAKO SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA V RÁMCI LÉČEBNÉ HIPOTERAPIE. In Mgr. Jindřich Pavlík. Výzkum ve sportovní medicíne. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. s. 111-132, 22 s. ISBN 978-80-210-6167-5.
 19. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. VYBRANÉ GYMNASTICKÉ CVIČENÍ JAKO ZÁKLAD TRÉNINKU PARAVOLTIŽE. In Mgr. Igor Duvač, Ph.D.. Výzkum ve sportovním tréninku II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49 - 68, 20 s. ISBN 978-80-210-6277-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6278-2013.
 20. 2012

 21. HEDBÁVNÝ, Petr, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Dušan HUPKA. Analýza strategie balancování stoje na rukou. In UK FTVS. Intervenční programy gymnastiky. Praha: VZ UK FTVS v Praze, 2012. s. 19 - 27, 9 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
 22. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Paravaulting as Part of a Sport Discipline in the Hippotherapy Treatment. In Exercise and Sport Sciences, Book of Abstracts from The 2nd Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences. 2012.
 23. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana a Dušan HUPKA. Rozbor taktiky balancování stoje na rukou. In Od výskumu k praxi. Bratislava: STU Bratislava. 2012. ISBN 978-80-227-3828-6.
 24. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Výběr koně pro paravoltiž. In Mendelova univerzita v Brně. Animal Breeding 2012. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 67-71, 5 s. ISBN 978-80-7157-224-4.
 25. 2011

 26. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Effect of special kinetic program for advancement coordinations skills for para-vaulting training. In Mike Hughes, Henriette Dancs, Katalin Nagyváradi, Tibor Polgár, Nic James, Goran Sporis, Goran Vuckovic and Mario Jovanovic. Research Methods and Performance Analysis. Hungary: University of West Hungary, 2011. s. 112-119, 285 s. ISBN 978-963-9871-43-4.
 27. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Testing the coordination skills of handicapped individuals during training process of paravaulting. In Sport and quality of life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 28. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana a Martin VAVÁČEK. Vplyv špeciálneho pohybového programu na rozvoj koordinačných schopností paravoltižérov. Telesná výchova a šport, Bratislava: Slov. ved. spol. pre teles. vých. a špor, 2011, XXI, 1/2011, s. 38 - 40. ISSN 1335-2245.
 29. 2009

 30. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana. Vliv speciálního pohybového programu na rozvoj koordinačních schopností u vybraného souboru v paravoltiži. In Sport a kvalita života 2009. 2009. ISBN 978-80-210-5006-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2020 19:33