Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. MATYÁŠEK, Jiří. PŘÍRODOPIS 9 ; Geologie a ekologie ; učebnice pro 9. ročník základní školy. 2019. ISBN 978-80-88285-13-7.

  2014

  1. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Metodická publikace. 1. vyd. Brno: Nová škola s.r.o., 2014. s. 9 - 14. ISBN 978-80-7289-652-3.

  2012

  1. MATYÁŠEK, Jiří a Lenka KLINKOVSKÁ. PŘÍRODOPIS 9, Geologie a ekologie - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2012. s. 1-53, 63, 65-71, 61 s. Pracovní sešit k učebnici. ISBN 978-80-7289-401-7.

  2010

  1. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
  2. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
  3. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. ANTROPOGENEZE V GEOLOGII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. el-portál MU. ISSN 1802-128X.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Antropološke študije v Češki republiki in značilnost fakultete v Brnu. In Evolucija človeka in biodiverziteta v teoriji in praksi. 2010.
  5. MATYÁŠEK, Jiří, Patrik MATYÁŠEK a Natalija KOMLJANC. Fragment historické zkušenosti z přípravy učitelů. In Anna Sandanusová, Radmila Dytrtová. EDUCO, č. 10, Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Česká zemědělská univerzita Praha, 2010. s. 25 - 30. ISBN 978-80-7399-149-4.
  6. MATYÁŠEK, Jiří a Petra JŮZLOVÁ. Odnos učencev osnovnih šol do naravoslovnega učnega načrta. In Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju Inclusion in education. 2010. ISBN 978-961-6528-94-8.
  7. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Přehled minerálů a hornin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
  8. MATYÁŠEK, Jiří a Zdeněk HRUBÝ. Přírodopis - Geologie a ekologie. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola, 2010. 122 s. učebnice pro ZŠ, schváleni MŠMT čj. 12725/2010-22. ISBN 978-80-7289-184-9.
  9. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Some aspects of innovation, education. In 6th International Colloquium Koper. 1. vyd. Koper: University of Primorska, 2010. s. 56-61. ISBN 978-961-6528-88-7.
  10. MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD a Luka PRAPROTNIK. Students´ideas about respiration: A comparison of Slovene and Czech students. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 245-252. ISBN 978-80-210-5259-8.
  11. MATYÁŠEK, Patrik, Lenka OGOREVC HRADILOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. Zdraví učitelovo na školách v době Rakousko-Uherska. In 6. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.

  2009

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Example of use of interactive whiteboards with biological and geological curriculum at primary school. In Pouk v družbi znanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, 2009. s. 247 - 253. ISBN 978-961-6528-88-7.
  2. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Novi pouk strok SCIENCE v šolah. In Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2009. s. 36 - 37. ISBN 978-961-6528-87-0.
  4. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 1. vyd. TRIBUN EU,s.r.o., Brno: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2009. s. 41 - 45. ISBN 978-80-7399-886-8.
  5. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference EDUCO 2009 - Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2009. s. 25-26. ISBN 978-80-7399-645-1.

  2008

  1. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
  2. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
  3. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
  4. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  5. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  6. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  7. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  8. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity. In MATYÁŠEK, Patrik. EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague, 2008. s. 99-104. Educo. ISBN 978-80-7399-459-4.
  9. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity, Brno. In Sborník abstraktů, IV. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty. 1. vyd. Praha: EDUCO, 2008. s. 31-32. ISBN 978-80-213-1746-8.
  10. MATYÁŠEK, Jiří a Barbara BAJD. Porovnání ideí o lidské evoluci mezi slovinskými a českými studenty. In Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 265-274, 2 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Grant 6.RP EU - Marie Curie (Conferences and Training Courses): Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti. In MATYÁŠEK, Patrik. Sborník prací III. mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské obory na současné téma: PŘÍPRAVA UČITELŮ V DEKÁDĚ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 1. vyd. Praha: ČZU-IVP Praha, 2007. s. 28-29. ISBN 978-80-213-1608-9.
  2. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Pedagoški študij naravoslovnih ved na MU Brno in v Češki republiki. 2007.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Přehled minerálů a hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. el-portál.
  5. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Přehled minerálů a hornin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  6. MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD a Luka PRAPROTNIK. Srovnání základních znalostí studentů PdF Univerzity Ljubljana a PdF MU Brno o kardiovaskulárním systému. In 3. konference Škola a zdraví 21 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 4-5. ISBN 978-80-86633-98-5.
  7. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti. In MATYÁŠEK, Patrik. Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: UK Praha, PřF, 2007. s. 90 - 101. ISBN 978-80-87139-03-5.

  2006

  1. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  2. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  3. MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Možnosti získání zahraničních pedagogických zkušeností - učitelská a studentská mobilita. In MATYÁŠEK, Jiří. Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: EDUCO, č. 2, 2006. s. 51 - 54. ISBN 80-86561-29-1.
  4. BAJER, Aleš, Jiří MATYÁŠEK, Klement REJŠEK a Miloslav SUK. Petrologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
  5. MATYÁŠEK, Jiří. Šolski geološki izleti v mestih. In http://www.zrss.si/pdf/NAR_Povzetki_predavanj_delavnic.pdf. 1. vyd. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. s. 8 - 10.
  6. MATYÁŠEK, Jiří. Útržky z Kruťových mineralogických stop v Uherském Ostrohu. In MINERÁL - svět nerostů a drahých kamenů. 1. vyd. Brno: Vydavatelství dr. Martin Bohatý, 2006. s. 104 - 107. roč. XIV, 2/2006. ISSN 1213-0710.

  2005

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Analiza razumevanja organske in anorganske narave pri slovenskih učencih osnovnih in srednjih šol - predstavitev projekta. 1. vyd. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2005. 1 s. Okoljska vzgoja v šoli, 7. letnik, št. 1/2005. ISSN 1408-712X.
  2. MATYÁŠEK, Jiří. Model of Science Teaching modernization. In HRADILOVÁ, Lenka. Book of Abstract of the Conference Science for children with special needs. 1. vyd. Ljubljana: British Council and ZRSŠ, 2005. s. 35 - 38. Okoljska vzgoja, izr. ISBN 961-234-534-1.
  3. MATYÁŠEK, Jií. Pedagogický výzkum vnímání vztahu neživé a živé přírody u slovinské školní populace. In Pedagogický výzkum:reflexe spoleenských poteb a oekávání? 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 184-187. ISBN 80-244-1079-6.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Petrologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. cca 200. e-learning.
  5. MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2005. 67 s. ISBN 80-7289-069-7.
  6. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005.

  2004

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Alpská oblast - Východní Karavanky, Kamnické Aply, Západní Karavanky, Dolžanova soutěska u Tržiče. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 64-76. ISBN 80-210-3392-4.
  2. MATYÁŠEK, Jiří a France ŠUŠTERŠIČ. Dinárská oblast - Postojenské jeskyně. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 86 - 89. ISBN 80-210-3392-4.
  3. MATYÁŠEK, Jiří a Vekoslav KEBE. Jezero je, jezera naj. In Maketa Cerkniškega jezera. 1. vyd. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe, 2004. s. 1-5.
  4. MATYÁŠEK, Jiří a Vekoslav KEBE. Maketa Cerkniškega jezera. In Maketa Cerkniškega jezera. 1. vyd. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe, 2004. s. 6-13.
  5. MATYÁŠEK, Jiří. Nazorni pouk o neživi naravi. In Zbornik seminarjev: Naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole, etc. 1. vyd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2004. s. 26-27. ISBN 961-234-495-7.
  6. MATYÁŠEK, Jiří. Obecné údaje o Slovinsku, hlavní město Lublaň. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 7-12. ISBN 80-210-3392-4.
  7. MATYÁŠEK, Jiří. Oxidy a hydroxidy - nové videopořady ze systematické mineralogie. In Minerál. 1., č. 2, roč. XII. Brno: M. Bohatý, 2004. s. 150 - 151. ISSN 1213-0710.
  8. MATYÁŠEK, Jiří. Přírodopis v 9. ročníku ZŠ; popularizace multimedií a klasických názorných pomůcek. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2004. s. 637 - 640. ISBN 80-85645-49-1.
  9. MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2004. 91 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 22121/2004. ISBN 80-7289-063-8.
  10. MATYÁŠEK, Jiří. Rtuťové doly Idrija. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 56-57. ISBN 80-210-3392-4.
  11. MATYÁŠEK, Jiří. Slovinské zkušenosti se zaváděním metod aktivního učení přírodopisu u žáků s poruchami sluchu a žáků s poruchami verbální komunikace. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2004, roč. 2004/14, č. 3, s. 224 - 230. ISSN 1211-2720.
  12. MATYÁŠEK, Jiří a Matjaž PUC. Středozemská oblast - Škocjanské jeskyně, pobřeží Jaderského moře. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mu v Brně, 2004. s. 101 - 113. ISBN 80-210-3392-4.
  13. MATYÁŠEK, Jiří, Lenka HRADILOVÁ a Patrik MATYÁŠEK. Významní rodáci. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 24 - 32. ISBN 80-210-3392-4.

  2003

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. revue Universitas, č. 2. ISSN 1211-3384.
  2. HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. K celoživotnímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. BIOLOGIE-CHEMIE-ZEMĚPIS. Praha: SPN, 2003, roč. 12, č. 4, s. 160-163. ISSN 1210-3349.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, křemen a jeho odrůdy. 1. vyd. Brno: Directfilm s.r.o.Brno, 2003. Přehled nerostů a hornin, 5. díl.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, železné a uranové rudy. 1. vyd. Brno: Directfilm s.r.o. Brno, 2003. Přehled nerostů a hornin, 6. díl.
  5. MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Projekt TULIPAN v Češki Republiki (ČR). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2003, V, č. 1, s. 99. ISSN 1408-712X.
  6. ŠTIKOVÁ, Věra. Přírodověda 4. 1. vyd. Brno: Nová škola s.r.o, 2003. 56 s. ISBN 80-7289-052-2.

  2002

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS: Fakta a problémy. In Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 45-46. 2/2002, ročník 9. ISSN 1211-6866.
  2. MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 2. díl - PRVKY NEKOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 3. díl: SULFIDY - výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 4. díl: HALOGENIDY - výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin.
  5. GAMS, Ivan. Speleolog Wilhelm Puttik. Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 2002, roč. 2002, č. 35, s. 24-26. ISSN 1213-4724.
  6. MATYASEK, Jiri. Zakaj je v poucevanju pomembno razumevanje abiotskih naravnih elementov. 1. vyd. Ljubljana: ZRS za solstvo, 2002. 1 s. Okoljska vzgoja v soli, letnik 4., st. 2. ISSN ~1408-712X.
  7. MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Základy petrologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 224 s. ISBN 80-210-3011-9.

  2001

  1. MATYÁŠEK, Jiří. K jednomu neobvyklému posudku na naší univerzitě. In Univerzitní noviny. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana a MU, 2001. s. 35. 3/2001.
  2. MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 1. díl - PRVKY KOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film s.r.o., 2001. Přehled nerostů a hornin.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Můj vztah k profesoru Hauserovi a jeho příteli profesoru Korošcovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 188-190. Sborník prací PdF č.164, řada jaz.a liter. č. 34. ISBN 80-210-2753-3.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Nově koncipovaná výuka přírodovědy ve Slovinsku. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: SPN a.s. a Fortuna - JUDr. Fr. Talián, 2001, roč. 10, č. 4, s. 164-167. ISSN 1210-3349.
  5. MATYÁŠEK, Jiří. Popularizace vyučování přírodopisu v 9. ročníku na ZŠ. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2001. 143 - 145. sborník. ISBN 80-86561-01-1.

  2000

  1. MATYÁŠEK, Jiří a Jana BEZJAK. Analiza predmeta Ekološko naravoslovje v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1. vyd. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000. 3 s. Ekološka vzgoja v šoli, 3.
  2. MATYÁŠEK, Jiří. Cilj in vsebine geološkega izobraževanja na osnovnih šolah na Češkem. Okoljska vzgoja v šoli. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000, roč. 2. letnik, č. 2, s. 27-28. ISSN 1408-712X.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Tulipan - češko-nizozemski projekt ekološke vzgoje v osnovnih šolah na Češkem. In Učitelji naravoslovja v skrbi za zdrav planet. 1. vyd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. s. 68. 2. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov. ISBN 961-234-288-1.
  4. MATYÁŠEK, Jiří a Jana BEZJAK. Vsebina geologije v učbenikih Naravoslovja v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1. vyd. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000. 2 s. Ekološka vzgoja v šoli, 2.

  1999

  1. MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Naravoslovno izobraževanje v osnovnih šolah na Češkem. In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. Maribor: Zavod RS za šolstvo, 1999. s. 42. ISBN 961-234-217-2.

  1998

  1. RYCHNOVSKÝ, Boris, Jaroslava KUBÍČKOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Helena MUSILOVÁ a Zbyněk STRUMHAUS. Charakteristika významných ekosystémů jako součást ekologické výchovy. Vodní ekosystém Říčky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 56 s. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8.
  2. MATYÁŠEK, Jiří. Mapa kulturních krajin části území povodí Nedvědičky. Vlastivědný sborník Vysočiny,oddíl věd přírodních. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1998, roč. 13, č. 2, s. 211-219. ISSN 65058228.

  1997

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Didaktické přístupy k analýze a syntéze krajiny na příkladu území povodí Nedvědičky. 1997. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 217 s.

  1996

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji. Vesmír. Praha: Vesmír, 1996, roč. 75/1996, č. 5, s. 258-261. ISSN 0042-4544.
  2. MATYÁŠEK, Jiří, Boris RYCHNOVSKÝ a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 8 - upozornění na nedostatky učebnice. Biologie-chemie-zeměpis. 1996, roč. 5, č. 4, s. 180-184. ISSN 1201-3349.

  1995

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Minfos- Mezinárodní výstava ve slovinském Tržiči. Minerál. 1995, III., č. 5, s. 341-343. ISSN 10-10993.
  2. MATYÁŠEK, Jiří, Jaroslava KUBÍČKOVÁ a Radmila HOLUBOVÁ. Optimalizace studijních a materiálních podmínek oboru biologie na PdF MU. In Optimalizace studijních a materiálních podmínek oboru biolog. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1266-8.
  3. KUBÍČKOVÁ, Jaroslava, Radmila ČÍŽKOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Helena MUSILOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Květoslava ŘÍHOVÁ, Zbyněk STRUMHAUS a Alenka ZEMANOVÁ. Optimalizace studijních a materiálních podmínek oboru biologie na PdF MU. In Sbor. mezinár. konfer. "Univerzity na prahu nového tisíciletí". Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 93-110. ISBN 80-210-1266-8.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois a jeho rod. Minerál. 1995, III., č. 3, s. 207-209. ISSN 10-10993.
  5. MATYÁŠEK, Jiří. Výměna zkušeností z výuky geografie ve Slovinsku. Biologie-chemie-zeměpis. Praha: SPN, 1995, roč. 4, č. 4, s. 189-191. ISSN 1201-3349.
  6. MATYÁŠEK, Jiří. Zoisova sbírka minerálů v přírodovědném muzeu Slovinska. Minerál. 1995, III., č. 2, s. 89-93. ISSN 10-10993.

  1994

  1. MATYÁŠEK, Jiří. Geološka zgrabda južnego dela Moravskego krasa na področju doline potoka Říčky. Rudarsko- metalurški zbornik. 1994, roč. 1994, č. 41, s. 3-4. ISSN 0035-9645.

  1993

  1. MATYÁŠEK, Jiří a Zdeněk GÁBA. Nutzung des Feuersteins fuer mikroskopische Beobachtungen zu didaktischen Zwecken. 1. vyd. Hamburg, Německo: Geschiebekunde aktuell, 1993. 2 s. 9 (4), 119-120, 1 Abb.
  2. MATYÁŠEK, Jiří a M. SUK. Počátky péče o geologické faktory přírodního prostředí v Brně mezi dvěma světovými válkami. In Sborní z vědecké konference MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 198-203. ISBN 80-210-0737-0.
  3. MATYÁŠEK, Jiří. Pozorování mikrofosilií v pazourku. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, roč. 1993, č. 5, s. 235-236. ISSN 1210-3349.
  4. MATYÁŠEK, Jiří. Význam Moravského zemského muzea pro poznání neživé přírody. In Sborní z vědecké konference MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 210-214. ISBN 80-210-0737-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 10:26