Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 s. ISSN 1805-885X.
 2. 2017

 3. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 4. 2016

 5. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Ecce homo. 2016.
 6. 2014

 7. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Svět bez hranic? 2014.
 8. 2013

 9. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace. 1. vyd. Krnov: Educo, 2013. 28 s.
 10. STANOEV, Martin a Ladislav PTÁČEK. Projekty sčítání bezdomovců - inspirace využívání statistických údajů v práci a odborné diskusi sociálních kurátorů. In XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů. 2013.
 11. 2010

 12. HORSKÁ, Bohuslava, Andrea LÁSKOVÁ a Ladislav PTÁČEK. Internet jako cesta pomoci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLON, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7419-034-6.
 13. 2009

 14. PTÁČEK, Ladislav. Život na okraji společnosti: znamení doby. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2009, XIX, č. 4, s. 29 - 31. ISSN 0862-8238.
 15. 2008

 16. HORSKÁ, Bohuslava a Ladislav PTÁČEK. Poradenské chatování odmítáme, telefon po síti nevadí. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2008, roč. 14., č. 12, s. 36-37. ISSN 1212-9607.
 17. 2007

 18. PTÁČEK, Ladislav. Okno do světa transakční analýzy (recenze). Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2007, roč. 1, 3-4, s. 215-216. ISSN 1802-3983.
 19. 2004

 20. PTÁČEK, Ladislav. Záleží na každém slově. Psychologie DNES. Praha: Portál, 2004, roč. 2004, č. 1. ISSN 1212-9607.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 2. 2023 17:44