Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP. 5 s. ISSN 1805-885X. 2022.

  2017

  1. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9. 2017.

  2016

  1. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Ecce homo. 2016.

  2014

  1. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Svět bez hranic? 2014.

  2013

  1. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace. 1. vyd. Krnov: Educo. 28 s. 2013.
  2. STANOEV, Martin a Ladislav PTÁČEK. Projekty sčítání bezdomovců - inspirace využívání statistických údajů v práci a odborné diskusi sociálních kurátorů. In XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů. 2013.

  2010

  1. HORSKÁ, Bohuslava, Andrea LÁSKOVÁ a Ladislav PTÁČEK. Internet jako cesta pomoci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLON. 197 s. ISBN 978-80-7419-034-6. 2010.

  2009

  1. PTÁČEK, Ladislav. Život na okraji společnosti: znamení doby. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, XIX, č. 4, s. 29 - 31. ISSN 0862-8238. 2009.

  2008

  1. HORSKÁ, Bohuslava a Ladislav PTÁČEK. Poradenské chatování odmítáme, telefon po síti nevadí. Psychologie dnes. Praha: Portál, roč. 14., č. 12, s. 36-37. ISSN 1212-9607. 2008.

  2007

  1. PTÁČEK, Ladislav. Okno do světa transakční analýzy (recenze). Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, roč. 1, 3-4, s. 215-216. ISSN 1802-3983. 2007.

  2004

  1. PTÁČEK, Ladislav. Záleží na každém slově. Psychologie DNES. Praha: Portál, roč. 2004, č. 1. ISSN 1212-9607. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 21:12