Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. OCELÍK, Petr, Lukáš LEHOTSKÝ a Filip ČERNOCH. Beyond our backyard : Social networks, differential participation, and local opposition to coal mining in Europe. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 72, February, s. 1-11. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2020.101862.
 2. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9906-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9906-2021.
 3. WAGNER, Paul M., Tuomas YLÄ‐ANTTILA, Antti GRONOW, Petr OCELÍK, Luisa SCHMIDT a Ana DELICADO. Information exchange networks at the climatescience-policy interface : Evidence from theCzech Republic, Finland, Ireland, and Portugal. Governance. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 34, č. 1, s. 211-228. ISSN 0952-1895. doi:10.1111/gove.12484.
 4. WAGNER, Paul M., Petr OCELÍK, Antti GRONOW, Tuomas YLÄ-ANTTILA, Luisa SCHMIDT a Ana DELICADO. Network ties, institutional roles and advocacy tactics : Exploring explanations for perceptions of influence in climate change policy networks. Social Networks. Amsterdam: Elsevier, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-10. ISSN 0378-8733. doi:10.1016/j.socnet.2021.11.008.
 5. EBERLE, Jakub, Hubert SMEKAL, Petr OCELÍK a Oldřich KRPEC. Political science in Central and Eastern Europe : integration with limited convergence in Czechia. European Political Science. Palgrave Macmillan, 2021, roč. 20, č. 1, s. 183-203. ISSN 1680-4333. doi:10.1057/s41304-020-00311-9.
 6. 2020

 7. ČERNÝ, Ondřej a Petr OCELÍK. Incumbents’ Strategies in Media Coverage : A Case of the Czech Coal Policy. Politics and Governance. Lisbon: Cogitatio Press, 2020, roč. 8, č. 2, s. 272-285. ISSN 2183-2463. doi:10.17645/pag.v8i2.2610.
 8. 2019

 9. OCELÍK, Petr, Kamila SVOBODOVÁ, Markéta HENDRYCHOVÁ, Lukáš LEHOTSKÝ, Jo-Anne EVERINGHAM, Saleem ALI, Jaroslaw BADERA a Alex LECHNER. A contested transition toward a coal-free future : Advocacy coalitions and coal policy in the Czech Republic. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 58, December, s. 1-13. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.101283.
 10. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA a Žaneta VENCOUROVÁ. Anti-fossil frames : Examining narratives of the opposition to brown coal mining in the Czech Republic. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 54, August, s. 140-149. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.04.011.
 11. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 64 s. ISBN 978-80-210-9501-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9501-2019.
 12. FUJDIAK, Ina a Petr OCELÍK. Hyperlink networks as a means of mobilization used by far-right movements. Central European Journal of Communication. Wroclaw: Polish Communication Association, 2019, roč. 12, č. 2, s. 134-149. ISSN 1899-5101. doi:10.19195/1899-5101.12.2(23).2.
 13. LEHOTSKÝ, Lukáš, Filip ČERNOCH, Jan OSIČKA a Petr OCELÍK. When climate change is missing : Media discourse on coal mining in the Czech Republic. Energy Policy. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 129, June, s. 774-786. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2019.02.065.
 14. 2017

 15. OCELÍK, Petr, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Local opposition and acceptance of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic : A frame analysis. Energy Policy. London: Elsevier, 2017, roč. 105, June, s. 458-466. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.025.
 16. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. doi:10.1177/1558689816676660.
 17. OSIČKA, Jan a Petr OCELÍK. Natural gas infrastructure and supply patterns in Eastern Europe : Trends and policies. Energy Sources, Part B : Economics, Planning, and Policy. New York: Taylor & Francis, 2017, roč. 12, č. 4, s. 358-364. ISSN 1556-7249. doi:10.1080/15567249.2015.1136971.
 18. LANGLE-FLORES, Alfonso, Petr OCELÍK a Octavio PÉREZ-MAQUEO. The role of social networks in the sustainability transformation of Cabo Pulmo : A multiplex perspective. Journal of Coastal Research. Coconut Creek: Coastal Education & Research Foundation, 2017, Spring2017, č. 77, s. 134-142. ISSN 0749-0208. doi:10.2112/SI77-014.1.
 19. 2016

 20. OSIČKA, Jan, Petr OCELÍK a Břetislav DANČÁK. The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis. Energy Strategy Reviews. 2016, roč. 10, May, s. 1-17. ISSN 2211-467X. doi:10.1016/j.esr.2016.02.001.
 21. 2015

 22. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Pavla FILIPSKÁ, Marek GOLDBACH, Romana HANŽLOVÁ, Jaromír LEICHMANN, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Kateřina ŠVECOVÁ, Vojtěch WERTICH a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno: MuniPress, 2015. 118 s. ISBN 978-80-210-8165-9.
 23. KOĎOUSKOVÁ, Hedvika a Petr OCELÍK. China’s Oil and Gas Policy Towards Russia. Geopolitics of Energy. Canada: Canadian Energy Research Institute, 2015, roč. 37, č. 8, s. 2-16. ISSN 0273-1371.
 24. PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC a Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4.
 25. 2014

 26. ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, Michal VÍT, William E. PETERSON a Elsa TULMETS. Germany's new role in the EU: The future of the Berlin-Paris axis in terms of the Czech foreign-politics interests. Brno: Masaryk University, 2014. 119 s. Monographs. ISBN 978-80-210-7025-7.
 27. OCELÍK, Petr a Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 s. ISBN 978-80-210-6671-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6671-2014.
 28. OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK a Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno: Neuveden, 2014. 254 s. ISBN 978-80-210-6650-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6650-2014.
 29. OCELÍK, Petr a Jan OSIČKA. The framing of unconventional natural gas resources in the foreign energy policy discourse of the Russian Federation. Energy Policy. Elsevier Science, 2014, roč. 72, September 2014, s. 97-109. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2014.04.006.
 30. 2013

 31. ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, William E. PATERSON, Elza TULMETS a Michal VÍT. Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Neuveden: Neuveden, 2013. 140 s.
 32. 2012

 33. OCELÍK, Petr a Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 118 s. ISBN 978-80-210-6081-4.
 34. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana CHVALKOVSKÁ, Michal MEJSTŘÍK, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Dita TESÁRKOVÁ a Veronika ZAPLETALOVÁ. Nekonvenční zdroje zemního plynu – potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy. 1 vydání. Brno: IIPS a EEIP, 2012. 226 s.
 35. ČERNOCH, Filip, Lukasz KISTER, Jan OSIČKA, Petr OCELÍK, Dominik SMYRGALA a Veronika ZAPLETALOVÁ. Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. Monographs, Vol. 47. ISBN 978-80-210-6021-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6021-2012.
 36. OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK a Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 395 s. ISBN 978-80-210-5997-9.
 37. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 129 s. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012.
 38. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Tomáš VLČEK, Veronika ZAPLETALOVÁ a Jan OSIČKA. Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 s. Monographs, Vol. No. 43. ISBN 978-80-210-5925-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5925-2012.
 39. 2011

 40. OCELÍK, Petr a Jan OSIČKA. Bezpečnost dodávek plynu do regionu V4 se zvýší. GAS PLYN. Praha: Český plynárenský svaz, 2011. ISSN 0032-1761.
 41. OCELÍK, Petr. Břidlicový plyn: opakování tiché revoluce v Evropě? 2011.
 42. OCELÍK, Petr. Dopady rozvoje nekonvenčních zdrojů plynu na “světový“ trh s plynem a pozici Ruska v Evropě. 2011.
 43. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana KOVAČOVSKÁ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 s. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 44. 2010

 45. ČERNOCH, Filip a Petr OCELÍK. Czech-Polish Co-operation in the Field of Energy: The Potential of LNG for Energy Security in Central Europe. In Poland and Czech Republic - Fields of Cooperation. Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2010. s. 41-58. ISBN 978-83-88216-54-1.
 46. ČERNOCH, Filip, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Tomáš VLČEK a Jana KOVAČOVSKÁ. Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. 2010. vyd. Brno: IIPS, 2010. 240 s.
 47. OCELÍK, Petr. Potenciál nekonvenčních zdrojů plynu v Evropě. 2010.
 48. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. The LNG option: re-thinking EUs gas supplies? International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2010, Vol. XIX, č. 1, s. 61-78. ISSN 1337-5482.
 49. 2009

 50. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. IIPS, 2009.
 51. ČERNOCH, Filip a Petr OCELÍK. The potential of LNG for the energy security of Central Europe. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 01:10