Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. ANDRÁŠKO, Ivan, Kamila DOLÁK KLEMEŠOVÁ, Lukáš DOLÁK, Jakub TROJAN a David FIEDOR. “Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2020, roč. 28, č. 3, s. 170-186. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2020-0013.

  2018

  1. FORMÁNKOVÁ, Sylvie, Ida RAŠOVSKÁ, Kateřina RYGLOVÁ, Helena CHLÁDKOVÁ, Hana STOJANOVÁ a Ivan ANDRÁŠKO. Achieving Quality and Sustainability in the Czech Business Environment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, 116 s. Social Sciences. ISBN 978-1-5275-0545-2.

  2017

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. “East meets West” – on studying “Eastern” housing estates through “Western” concepts and approaches. Urban Development Issues. 2017, roč. 55, č. 1, s. 3-18. ISSN 2544-624X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/udi-2018-0001.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. “East meets West” – on studying the “Eastern” housing estates through the “Western” concepts and approaches. In East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. International Conference Of The Urban Development Issues Journal 10/20/2017. 2017.
  3. BIOLEK, Jaroslav, Ivan ANDRÁŠKO, Jiří MALÝ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Interrelated aspects of residential suburbanization and collective quality of life: A case study in Czech suburbs. Acta geographica Slovenica-GEOGRAFSKI ZBORNIK. LJUBLJANA: GEOGRAFSKI INST ANTONA MELIKA ZRC SAZU, 2017, roč. 57, č. 1, s. 66-75. ISSN 1581-6613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3986/AGS.909.

  2016

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 130 s. ISBN 978-80-210-8269-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 130 s. ISBN 978-80-210-8269-4.

  2015

  1. ŠIMÁČEK, Petr, Zdeněk SZCZYRBA, Ivan ANDRÁŠKO a Josef KUNC. Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2015, roč. 49, č. 2, s. 74-81. ISSN 0044-4863.
  2. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Investigating suburban environment by means of mental maps : a case study of Olomouc hinterland. HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography. 2015, roč. 9, č. 1, s. 43-56. ISSN 1843-6587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2015.91.4.
  3. KLEMEŠOVÁ, Kamila a Ivan ANDRÁŠKO. Percepce povodní. In ZAPLETALOVÁ, Jana. Přírodní rizika a jejich sociální důsledky: sborník abstraktů z 10. mezinárodní geografické konfernece Congeo'15 : Ostrava, Česká republika 24.-25. srpna 2015. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2015, s. 26-29, 71 s. ISBN 978-80-86407-58-6.
  4. KLEMEŠOVÁ, Kamila a Ivan ANDRÁŠKO. PERCEPTION OF FLOODS - TOWARDS MORE EFFECTIVE FLOOD MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Baia Mare: North University of Baia Mare, 2015, roč. 10, č. 2, s. 199-208. ISSN 1842-4090.
  5. ŠIMÁČEK, Petr, Zdeněk SZCZYRBA, Ivan ANDRÁŠKO a Josef KUNC. Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: From quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica. Warsaw: Polish Academy of Science, 2015, roč. 88, č. 4, s. 649-668. ISSN 0016-7282. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7163/GPol.0038.

  2014

  1. VAJČNEROVÁ, Ida, Pavel ŽIARAN, Kateřina RYGLOVÁ a Ivan ANDRÁŠKO. Quality Management of the Tourist Destination in the Context of Visitors’ Satisfaction. In Nerudova D. 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014. Amsterdam: ELSEVIER, 2014, s. 718-724. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00398-0.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan a Jaroslav BIOLEK. Suburban environment and its study by means of mental maps. In IGU Regional Conference, Krakow, Poland. 2014.
  3. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Teaching “Quality of Life” – experience and implications. In 19. česko-slovenský geografický akademický seminár: Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr kultúrnej krajiny. 2014.
  4. KLEMEŠOVÁ, Kamila, Miroslav KOLÁŘ a Ivan ANDRÁŠKO. Using GIS in the flood management – flood maps (Troubky, Czech Republic). Geographia Technica. Cluj University Press, 2014, roč. 9, č. 2, s. 44-53. ISSN 1842-5135.
  5. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Zlepšení kvality místa prostřednictvím participativních metod aplikované geografie. In 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, „Geografie v srdci Evropy“. 2014.

  2013

  1. BIOLEK, Jaroslav, Pavlína ZRŮSTOVÁ a Ivan ANDRÁŠKO. Are we interested? Improving community quality of life through participatory practices of site specific art. In New Geographical Frontiers, Annual International Conference of Royal Geographical Society, 27th - 30th August 2013, London. 2013.
  2. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Geografie a umění: Site-specific art v akcích Kateřiny Šedé. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii: Sborník výroční konference České geografické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 142-151. ISBN 978-80-210-6110-1.
  3. VAJČNEROVÁ, Ida a Ivan ANDRÁŠKO. Hlavní komponenty spokojenosti návštěvníků s kvalitou destinace cestovního ruchu -- příklad Pálava a Lednicko-valtický areál. Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2013, IX, č. 19, s. 32-46. ISSN 1801-1535.
  4. IRA, Vladimír a Ivan ANDRÁŠKO. Infraštruktúra v urbánnej a rurálnej krajine Slovenska a jej zmeny. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 2013, roč. 47, č. 2, s. 67-71. ISSN 0044-4863.
  5. BIOLEK, Jaroslav, Ivan ANDRÁŠKO, Ondřej ŠERÝ, Kamila KLEMEŠOVÁ, Pavlína ZRŮSTOVÁ a Václav TOUŠEK. Koncept kvality života v rozvojových strategiích mikroregionů Jihomoravského kraje. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 517-522. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-65.
  6. ANDRÁŠKO, Ivan, Pavlína LESOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Perception of Quality of Life in Brno Housing Estates. Hungarian Geographical Bulletin. 2013, vol. 63, č. 1, s. 99-109. ISSN 0015-5403.
  7. ANDRÁŠKO, Ivan, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN, Jakub JAŇURA, Petr VODA a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012. Brno: Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity, 2013, 91 s.
  8. ANDRÁŠKO, Ivan. Quality of Life: An Introduction to the Concept. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 88 s. ISBN 978-80-210-6669-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6669-2013.
  9. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Využití kvalitativní metodiky v případových studiích komunitní kvality života. In Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. 2013. ISBN 978-80-86407-44-9.

  2012

  1. ANDRÁŠKO, Ivan, Petr DVOŘÁK a Vladimír IRA. Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2012, 70 s. ISBN 978-80-86407-25-8.
  2. FORAL, Martin a Ivan ANDRÁŠKO. Developerské kancelářské projekty v Brně. In Ivan Andráško, Petr Dvořák, Vladimír Ira. Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2012, s. 12-19. ISBN 978-80-86407-25-8.
  3. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Geografie a umění: Site-specific art v akcích Kateřiny Šedé. In Výroční konference České geografické společnosti Nové výzvy pro geografii, 3. – 7. září 2012, Brno. 2012.
  4. ANDRÁŠKO, Ivan, Jaroslav BIOLEK a Jana HORÁKOVÁ. Mikroregion a kvalita života – případová studie mikroregionu Jindřichohradecko. In Viktorie Klímová;Vladimír Žítek. XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 529-537. ISBN 978-80-210-5875-0.
  5. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v Brne. In Výroční konference České geografické společnosti Nové výzvy pro geografii, 3. – 7. září 2012, Brno. 2012.
  6. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v mestských častiach Brna. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
  7. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Rezidenční suburbanizace v zázemí největších měst Olomouckého kraje. In Ivan Andráško, Petr Dvořák, Vladimír Ira. Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2012, s. 5-11. ISBN 978-80-86407-25-8.

  2011

  1. ANDRÁŠKO, Ivan, Vladimír IRA a Eva KALLABOVÁ. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, 98 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. K vybraným otázkam a problémom (českej a slovenskej) geografie so zameraním na geografiu komplexnú a syntetizujúcu. In Geografický výzkum v České republice, Brno 16. 9. 2011. 2011.
  3. FORAL, Martin a Ivan ANDRÁŠKO. Lokalizační teorie a lokalizační faktory. In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, s. 23-28. ISBN 978-80-89580-02-6.
  4. ANDRÁŠKO, Ivan, Lucie SOUKALOVÁ a Pavel ŠUŠKA. Obraz miesta - realitný imidž verzus reálny stav. In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, s. 5-11, 6 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
  5. KONVIT, Igor a Ivan ANDRÁŠKO. Pornografický priemysel ako výzva pre geografický výskum. In Geografický výzkum v České republice, Brno 16. 9. 2011. 2011.
  6. BIOLEK, Jaroslav a Ivan ANDRÁŠKO. Rezidenční suburbanizace v ČR a její společenské dopady. In Ivan Andráško; Vladimír Ira; Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, s. 12-17. ISBN 978-80-89580-02-6.

  2010

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Aká by mala byť geografia v 21. storočí? Kreatívna! In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. Aká by mala byť Geografia v 21. storočí? Kreatívna! In Šumberová, M. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 4 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
  3. ANDRÁŠKO, Ivan a Vladimír IRA. Analýza sociálnej infraštruktúry v okresoch Levice, Žilina, Rimavská Sobota a Bardejov v kontexte veľkostných kategórií obcí a štandardov ich minimálnej vybavenosti. In Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, s. 101-134. Geographia Slovaca 27. ISBN 978-80-970076-8-3.
  4. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC a Petr TONEV. Bratislava a Brno z pohledu vnitřní struktury a kvality života. In XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
  5. KALLABOVÁ, Eva a Ivan ANDRÁŠKO. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, 140 s. ISBN 978-80-86407-13-5.
  6. ANDRÁŠKO, Ivan. Demografický vývoj. In Buková : vlastivedná monografia obce. Buková: Obec Buková, 2010, 10 s. Buková : vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-970171-3-2.
  7. ANDRÁŠKO, Ivan a Silvia LETAVAJOVÁ. Geografická charakteristika. In Buková : vlastivedná monografia obce. Buková: Obec Buková, 2010, 20 s. Buková : vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-970171-3-2.
  8. ANDRÁŠKO, Ivan. Geografická charakteristika obce : demografická charakteristika obce. In Rudina a Rudinčania : Vlastivedná monografia obce. Rudina: Obec Rudina, 2010, s. 26-35. Rudina a Rudinčania : Vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-970171-4-9.
  9. ANDRÁŠKO, Ivan. Geografická charakteristika obce : poloha a prírodné pomery. In Rudina a Rudinčania : Vlastivedná monografia obce. Rudina: Obec Rudina, 2010, s. 12-25. Rudina a Rudinčania : Vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-970171-4-9.
  10. IRA, Vladimír a Ivan ANDRÁŠKO. Infraštruktúra a vybavenosť obcí: percepcia a hodnotenie vo vybraných regiónoch Slovenska. In Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, s. 19-40. Geographia Slovaca 27. ISBN 978-80-970076-8-3.
  11. ANDRÁŠKO, Ivan a Vladimír IRA. K otázkam komplementarity v geografickom výskume. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, s. 12-15. ISBN 978-80-86407-13-5.
  12. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života a kvalita bývania - teoretické aspekty problematiky a príklad hodnotenia kvality bytového fondu. In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Editor Viktorie Klímová. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 300 - 306. ISBN 978-80-210-5210-9.
  13. KONVIT, Igor a Ivan ANDRÁŠKO. Modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov v povodí Necpalského potoka. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, s. 72-78. ISBN 978-80-86407-13-5.
  14. KONVIT, Igor a Ivan ANDRÁŠKO. Obraz klimatickej zmeny vo filmovej produkcii. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  15. KONVIT, Igor a Ivan ANDRÁŠKO. Obraz klimatickej zmeny vo filmovej produkcii. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  16. ANDRÁŠKO, Ivan. Potenciál priestorovej komplementarity - aplikácia konceptu (na príklade okresu Námestovo). In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  17. ANDRÁŠKO, Ivan. Potenciál priestorovej komplementarity – aplikácia konceptu (na príklade okresu Námestovo). In Šumberová, M. Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 5 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
  18. ANDRÁŠKO, Ivan. Potenciál priestorovej komplementarity : konceptualizácia a aplikácia (prípadová štúdia okresu Pezinok). In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, s. 7-11. ISBN 978-80-86407-13-5.
  19. HANUŠIN, Ján a Ivan ANDRÁŠKO. Priestorová diferenciácia dostupnosti a ohrozenia zdrojov vody v okresoch SR. Geografický časopis. 2010, roč. 62, č. 3, s. 221-235. ISSN 0016-7193.
  20. IRA, Vladimír a Ivan ANDRÁŠKO. Súčasný stav infraštruktúrnej dimenzie sídelnej štruktúry Slovenska. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, s. 41-46. ISBN 978-80-86407-13-5.
  21. ANDRÁŠKO, Ivan. Urbánno-rurálna komplementarita ako aspekt miestneho a regionálneho rozvoja. In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. Editor Viktorie Klímová. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 268 - 274. ISBN 978-80-210-5210-9.
  22. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Vnitřní struktura Brna a Bratislavy: koncept kvality života. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
  23. HANUŠIN, Ján a Ivan ANDRÁŠKO. Vymedzenie regionálnych typov ohrozenia zásob vôd v Slovenskej republike. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010, s. 35-40. ISBN 978-80-86407-13-5.

  2009

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Geografická charakteristika obce Ružindol. In Ružindol : vlastivedná monografia obce. Ružindol: Timeprint, 2009, s. 11-19. Ružindol : vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-970093-3-5.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v Bratislave - príklad aplikácie SAW modelu. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, editor Viktorie Klímová. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 209-213. ISBN 978-80-210-4883-6.
  3. IRA, Vladimír, Ivan ANDRÁŠKO, Anton MICHÁLEK a Peter PODOLÁK. Quality of life : geographical research in Slovakia. In Slovak geography at the beginning of the 21st century. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, s. 101-119. Geographia Slovaca 26. ISBN 978-80-970076-3-8.
  4. ANDRÁŠKO, Ivan, Vladimír IRA a Eva KALLABOVÁ. Regionálne štruktúry ČR a SR : časové a priestorové zmeny. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, 66 s. ISBN 978-80-970076-6-9.
  5. ANDRÁŠKO, Ivan. Štruktúra mesta z hľadiska kvality života. In Životné prostredie miest (Inovatívne trendy) : II. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2009.
  6. ANDRÁŠKO, Ivan. Štruktúra mesta z hľadiska kvality života. In Životné prostredie miest : "Inovatívne trendy" : zborník prednášok, príspevkov a materiálov. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, 2009, 27 s. ISBN 978-80-88850-93-9.
  7. ANDRÁŠKO, Ivan. The role and status of geography in the quality of life research. In GEODNY LIBEREC 2008 : sborník příspěvků. Editors Václav Poštolka, Zdeněk Lipský, Klára Popková, Jiří Šmída. Liberec: Technická univerzita, 2009, s. 210-215. ISBN 978-80-7372-443-6.
  8. ANDRÁŠKO, Ivan, Pavel ŠUŠKA a Vladimir IRA. Transformácia zázemia Popradu s dôrazom na jej dopady na kvalitu života. In Regionálne štruktúry ČR a SR : časové a priestorové zmeny. Editori: Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, s. 5-9. ISBN 978-80-970076-6-9.

  2008

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Hlavné komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v mestských štvrtiach Bratislavy. In Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. Brno: Ústav geoniky AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 74-79. Změny regionálních struktur ČR a SR. ISBN 978-80-86407-33-3.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života ako súčasť profilu konkurencieschopného regiónu? In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspevků z kolokvia konaného v Pavlově 18. - 20. června 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 39-44. ISBN 978-80-210-4625-2.
  3. ANDRÁŠKO, Ivan. Niektoré možnosti využitia multivariačných metód pri štúdiu urbánnej kvality života. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008, roč. 14, č. 1, s. 15-19. ISSN 1213-7901.
  4. ANDRÁŠKO, Ivan, Pavel ŠUŠKA a Vladimír IRA. Premeny podtatranskeho regiónu : vybrané aspekty rozvoja obcí v zázemí mesta Poprad. In Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země : recenzovaný sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 42-46. ISBN 978-80-210-4748-8.
  5. IRA, Vladimír a Ivan ANDRÁŠKO. Quality of life in the urban environment of Bratislava: two time-spatial perspectives. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2008, roč. 60, č. 2, s. 149-178. ISSN 0016-7193.
  6. ANDRÁŠKO, Ivan. Regionálne typy vnútornej štruktúry Bratislavy z hľadiska kvality životných podmienok. In Ľudia, geografické prostredie a kvalita života. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2008, s. 159-173. Geographia Slovaca 25. ISBN 978-80-970076-1-4.
  7. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, č. 1, s. 93-97. ISSN 1337-6748.

  2007

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Geografická charakteristika obce : demografický vývoj obce. In Nesluša 1367 - 2007 : vlastivedná monografia obce. Nesluša: Priečko, M., 2007, s. 27-34. Nesluša 1367 - 2007 : vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-969739-9-6.
  2. GREŠÁK, Ján a Ivan ANDRÁŠKO. Geografická charakteristika obce : poloha a prírodné pomery. In Nesluša 1367 - 2007 : vlastivedná monografia obce. Nesluša: Priečko, M., 2007, s. 15-25. Nesluša 1367 - 2007 : vlastivedná monografia obce. ISBN 978-80-969739-9-6.
  3. IRA, Vladimír a Ivan ANDRÁŠKO. Kvalita života z pohľadu humánnej geografie. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2007, roč. 59, č. 2, s. 159-179. ISSN 0016-7193.

  2006

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Percepcia kvality života v mestských štvrtiach Bratislavy. Geografická revue. Banská Bystrica: Katedra geografie FPV UMB, 2006, roč. 2, č. 2, s. 227-240. ISSN 1336-7072.
  2. ANDRÁŠKO, Ivan. Sociálno-demografická dimenzia kvality života v Bratislave ( vo svetle multivariačnej analýzy). Folia geographica. Prírodné vedy. 2006, roč. XLV, č. 10, s. 10-17. ISSN 1336-6157.

  2005

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Dve dimenzie kvality života v kontexte percepcií obyvateľov miest a vidieckych obcí. In Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2005, s. 6-13. ISBN 80-86407-05-5.

  2004

  1. ANDRÁŠKO, Ivan. Percepcia činností samosprávy a vybraných aspektov kvality života (na príklade výskumu medzi obyvateľmi Považskej Bystrice). In Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike. Editori: Vladimír Ira, Antonín Vaishar. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2004, s. 45-51. ISBN 80-968365-6-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 17:54