Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. GREGOR, Miloš, Jakub ŠEDO, Kateřina BASEL, Sára CIGÁNKOVÁ, Jakub JUSKO, Václav ŠMATERA a Martin VÉRTEŠI. Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023. 1. vyd. Brno: Books & Pipes; Masarykova univerzita, 2023, 273 s. ISBN 978-80-7485-281-7.
  2. GREGOR, Miloš, Jakub ŠEDO, Kateřina BASEL, Sára CIGÁNKOVÁ, Jakub JUSKO, Václav ŠMATERA a Martin VÉRTEŠI. Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023. 1. vyd. Brno: Books & Pipes; Masarykova univerzita, 2023, 273 s. ISBN 978-80-280-0406-4.
  3. ŠEDO, Jakub. Kandidáti prezidentských voleb ve volebních kalkulačkách. In XIX. brněnské politologické sympozium. 2023.

  2022

  1. ŠEDO, Jakub. Nový volební systém – řešení, nebo další čekání na Ústavní soud? In XVIII. brněnské politologické sympozium. 2022.

  2020

  1. ŠEDO, Jakub. Internal Conflicts in Works of Thucydides and Machiavelli. Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 1, s. 85-101. ISSN 1210-3292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.29.2020.01.085-101.
  2. MAREŠ, Miroslav, Josef KRAUS, Petra MLEJNKOVÁ a Jakub ŠEDO. Výzkumná zpráva - Koncepce optimalizace schopností a činnosti zpravodajských služeb ČR. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo obrany České republiky, 2020, 187 s.

  2019

  1. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2.
  2. KEREKEŠ, Daniel, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83. ISSN 0049-1225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.4.
  3. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK); Masarykova univerzita (MU), 2019, 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6.
  4. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-210-9288-4.

  2018

  1. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018 : Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-7325-470-4.
  2. ŠEDO, Jakub. Definice semiprezidencialismu – řešení či nové otázky? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2018, roč. 20, č. 1, s. 69-80. ISSN 1212-7817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2018.1.69.
  3. NEMČOK, Miroslav a Jakub ŠEDO. Theoretical Expectations and Actual Outcomes of Electoral Systems : How to Measure the Size of the Deviation? World Political Science. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 14, č. 2, s. 189-212. ISSN 2363-4782. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/wps-2018-0008.

  2017

  1. ŠEDO, Jakub a Lubomír KOPEČEK. Czech Parliament : The Legislative Grounding and a Colourful Political Reality. In Paruch, Waldemar; Szmulik, Bohumił; Szymanek, Jarosław. The Parliaments of the Visegrad Group. First Edition. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2017, s. 63-97. ISBN 978-83-7666-521-4.
  2. ŠEDO, Jakub. Success of Non-partisan Candidates in Direct Presidential Elections in Europe. In ECPR General Conference 6-9 September 2017. 2017.
  3. NEMČOK, Miroslav a Jakub ŠEDO. Teoretické očakávania a skutočné výstupy volebných systémov : Ako merať veľkosť deviácie? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2017, XIX, 3-4, s. 189-214. ISSN 1212-7817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.34.189.

  2016

  1. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela a Jakub ŠEDO. Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta. Politické vedy. Banská Bystrica, SR: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika, 2016, roč. 19, č. 1, s. 138-166. ISSN 1335-2741.
  2. ŠEDO, Jakub. The 2014 Czech Senate elections. ELECTORAL STUDIES. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 43, September 2016, s. 178-181. ISSN 0261-3794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.010.
  3. ŠEDO, Jakub. Vládní strany v prezidentských volbách v zemích středovýchodní Evropy. Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2016, roč. 11, č. 1, s. 15-33. ISSN 1801-6545.

  2015

  1. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela a Jakub ŠEDO. Personalizace volebního systému v návrzích volebních reforem v České republice. Evropská volební studia. 2015, roč. 10, č. 1, s. 33-50. ISSN 1801-6545.

  2014

  1. HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.

  2013

  1. ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.
  2. ŠEDO, Jakub. Dvoukolový systém v českých zemích před 1. světovou válkou a fragmentace ve volbách. In Stanislav Balík. Většinový volební systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 7-26. Politologická řada, sv. č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.

  2012

  1. ŠEDO, Jakub. Study of Volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of Deputies. World Political Science Review. The Berkley Electronic Press, 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-16. ISSN 1935-6226.

  2011

  1. ZAGRAPAN, Jozef a Jakub ŠEDO. Komunikácia strany Sloboda a Solidarita na sociálnych sieťach. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2011, roč. 8, č. 3, s. 113-142. ISSN 1214-813X.
  2. HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5.
  3. ŠEDO, Jakub. Volební systémy a stabilita systémů politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 244 s. Ediční řada Monografie, Svazek č. 37. ISBN 978-80-210-6172-9.
  4. ŠEDO, Jakub. Vybrané problémy kvantitativního výzkumu stability stranických systémů a jejich možná řešení. Evropská volební studia. 2011, roč. 6, č. 1, s. 63-74. ISSN 1801-6545.
  5. ŠEDO, Jakub. Výzkum volatility a proměny stranického spektra ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2011, roč. 13, 2-3, s. 246-259. ISSN 1212-7817.

  2010

  1. ŠEDO, Jakub a Peter EMERSON. Electoral systems and the link to the party systems. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 6-25. Routledge research in comparative politics. ISBN 0-415-55099-8.
  2. ŠEDO, Jakub. Možnosti volebního inženýrství v ČR v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2010. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 235-262. Ediční řada ISPO, svazek č. 12. ISBN 978-80-7325-224-3.
  3. ŠEDO, Jakub. Party system of Croatia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 73-84. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.
  4. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010, s. 183-202. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0.
  5. ŠEDO, Jakub. The party system of Bosnia and Herzegovina. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 85-99, 14 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.
  6. ŠEDO, Jakub. The party system of Macedonia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 167-179. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.

  2009

  1. ŠEDO, Jakub. Návrhy volební reformy a posun ve volebním inženýrství v České republice. Evropská volební studia. Brno: Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2009, roč. 4, č. 1, s. 48-55. ISSN 1801-6545.
  2. BRŠŤÁKOVÁ, Pavlína a Jakub ŠEDO. Pozice rumunského prezidenta v ústavě a v praxi po roce 1989. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2009, roč. 15, č. 2, s. 23-47. ISSN 1211-0353.
  3. ŠEDO, Jakub. Preferenční hlasy v komunálních volbách - zdroj obměny či stability volených reprezentantů. Acta politologica. 2009, roč. 1, č. 3, 22 s. ISSN 1803-8220.
  4. ŠEDO, Jakub. Reforma volebního systému v ČR - 20 let diskusí. Evropská volební studia. 2009, roč. 4, č. 2, 12 s. ISSN 1801-6545.
  5. ŠEDO, Jakub. Tabdíl-e sístemhá-je entechábátí dar kešvarhá-je Víšegrád. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  6. STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009, 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4.
  7. CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009, 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6.

  2008

  1. HLOUŠEK, Vít a Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung. In BOS, Ellen a Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008, s. 91-103. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.

  2007

  1. ŠEDO, Jakub a Roman CHYTILEK. How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-62. ISSN 1801-6545.
  2. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007, s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
  3. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007, 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
  4. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6.
  5. KYLOUŠEK, Jakub, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Volebni mapa Brna. Brno: CDK, 2007, 184 s. Srovnávací politologie č. 8. ISBN 978-80-7325-135-2.
  6. ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 420 s. Srovnávací politologie č. 9. ISBN 978-80-7325-137-6.
  7. ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 419 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-137-6.

  2006

  1. ŠEDO, Jakub. Izbiratěľnye sistemy i ich vlijanie na demokratizaciju Češskoj Respubliki. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 49-73. ISBN 80-7325-104-3.
  2. ŠEDO, Jakub. Mandáty vyhrazené menšinám v parlamentech balkánských států. In BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, s. 417-428. ISBN 80-86488-32-2.
  3. ŠEDO, Jakub. Proporcionalita zastoupení a navrstvující smíšené volební. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I., č. 1, s. 61-91. ISSN 1801-6545.
  4. ŠEDO, Jakub. Stabilita zastoupení v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 145-157. Svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  5. ŠEDO, Jakub. Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu. Středoevropské politické studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, VIII, 2-3, s. 342-360. ISSN 1212-7817.

  2005

  1. ŠEDO, Jakub. Al-anzima al-intichábíja wa ta'thíruhá fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005, s. 40-62. ISBN 80-7325-058-6.
  2. ŠEDO, Jakub. Česká strana národně sociální. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl. Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1455-1462. ISBN 80-7239-179-8.
  3. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8.
  4. ŠEDO, Jakub. Křesťanskodemokratická strana. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1557-1561. ISBN 80-7239-179-8.
  5. ŠEDO, Jakub. Přenos kvantitativních metod výzkumu výstup volební soutěže do odlišných regionálních podmínek - případ stability a stabilizace systémů politických stran v postkomunistických zemích Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 121-135. ISBN 80-7325-074-8.

  2004

  1. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Politické strany, teritoriální homogenita a postkomunistické země. on-line Středoevropské politické studie. 2004, roč. 6, č. 1. ISSN 1212-7817.
  2. ČALOUD, Dalibor. Smíšené volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, s. 143 - 157. ISBN 80-210-3548-X.
  3. HAVLÍK, Vlastimil, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Systémy poměrného zastoupení. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, s. 104-142. Studie 30. ISBN 80-210-3548-X.
  4. ŠEDO, Jakub. Trendy volebních reforem v transformujících se zemích. In LENČ, Jozef, Jozef PECINA, Martin PRIEČKO a Viliam ŠTIBRANÝ. Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 62-70. ISBN 80-89034-51-9.
  5. CHYTILEK, Roman a Petr HUŠEK. Většinové volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004, s. 64-93. Studie/30. ISBN 80-210-3548-X.
  6. ŠEDO, Jakub. Volební právo a klasifikace volebních systémů. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, s. 11-36. ISBN 80-210-3548-X.
  7. CHYTILEK, Roman. Zkoumání volebních systémů. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004, s. 37-63, 28 s. Studie/30.

  2003

  1. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., č. 1, s. 1-10, 15 s. ISSN 1212-7817.
  2. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
  3. ŠEDO, Jakub. Role Evropské unie a jejího rozšíření ve volební kampani. In ŠEDO, Jakub. Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 126-139. ISBN 80-210-3212-x.
  4. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Volby 2002 a jejich historicko-politické souvislosti z hlediska integrace Slovenska do EU. In ŠEDO, Jakub. Evropská otázka ve volebních kampaních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2003, 139 s.
  5. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.

  2002

  1. ŠEDO, Jakub. Bosna a Hercegovina. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, s. 65-81. ISBN 80-210-3036-4.
  2. MAREŠ, Miroslav a Jakub ŠEDO. Jak se volí v Evropě. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002, XXVI, č. 5, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
  3. ŠEDO, Jakub. Parlamentní volby v Maďarsku 2002. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV., č. 4, s. 64-73. ISSN 1212-7817.
  4. ŠEDO, Jakub. Postavení Moravy dle Rokkanova modelu Centrum - Periferie. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 2-3, s. 22-25. ISSN 1212-7817.
  5. ŠEDO, Jakub. Republika Makedonie. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, s. 249-267. ISBN 80-210-3036-4.

  2001

  1. ŠEDO, Jakub. Senátní volby ve Francii. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, VIII., č. 4, s. 425-428. ISSN 1211-3247.

  2000

  1. ŠEDO, Jakub. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji stranicko-politického systému Lotyšska. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II., č. 3, s. 54-74. ISSN 1212-7817.
  2. ŠEDO, Jakub. Organizace spojených národů (OSN). In Mezinárodní organizace. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, s. 65-84. Studie č. 15. ISBN 80-210-2474-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 12:05