Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MEŠKO, Marek. Anna Komnene'nin Iskit Savaşi Anlatisi. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi. Bilecik: Şeyh Edebali Üniverzitesi, 2020, roč. 3, č. 2, s. 133-155. ISSN 2618-6543.
 2. 2019

 3. MEŠKO, Marek. Πετσενέγκοι και Κουμάνοι στον κάτω Δούναβη τον 11ο αι. 2019.
 4. MEŠKO, Marek. Some Thoughts on the Military Capabilities of Alexios I Komnenos : Battles of Dyrrachion (1081) and Dristra (1087). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 143-161. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2019-2-10.
 5. 2017

 6. MEŠKO, Marek. Ανόρθωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το Μαντζικέρτ: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός και τα Βαλκάνια (1081-1095). 2017.
 7. MEŠKO, Marek. Βυζάντιο και κεντρική Ευρώπη τον 11ο και 12ο αιώνα. 2017.
 8. MEŠKO, Marek. Bitka pri Dyrrachiu. Pokus Normanov o dobytie Byzancie. In Historická revue, roč. 28, č. 4, str. 72-77. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. s. 72-77. ISSN 1335-6550.
 9. MEŠKO, Marek. Bohemundove výboje na byzantskom Balkáne v rokoch 1082-1083 v rámci prvej byzantsko-normanskej vojny (1081-1085). In Hurbanič, Martin; Zervan, Vratislav; Čermáková, Zuzana; Sitár, Adam. Byzantinoslovaca (VI). Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Braislave, 2017. s. 202-227. ISBN 978-80-8127-201-1.
 10. MEŠKO, Marek. Byzantský dobrodruh par excellence - Andronikos Komnénos. In Asyl, exil, dobrodruzi. Workshop římského práva, Kaprálův mlýn, 27. - 28. 11. 2017. 2017.
 11. MEŠKO, Marek. Krvavá řež bez vítěze. Brno: Extra Publishing Brno, 2017. s. 10-13. ISSN 2336-2812.
 12. MEŠKO, Marek. Nebezpeční nomádi s těžkými stroji. In Historické války. Brno: Extra Publishing Brno, 2017. s. 18-22. ISSN 2336-2812.
 13. MEŠKO, Marek. Normanskí žoldnieri v byzantských službách. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. s. 66-71. ISSN 1335-6550.
 14. MEŠKO, Marek. Sicílska reconquista. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. s. 54-59. ISSN 1335-6550.
 15. MEŠKO, Marek. Šílená odvaha norského krále. In Historické války. Brno: Extra Publishing Brno, 2017. s. 46-49. ISSN 2336-2812.
 16. MEŠKO, Marek. Úvodná fáza byzantsko-normanskej vojny a byzantská porážka v bitke pri Dyrrachiu (1081). Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav Ministerstvo Obrany SR, 2017, roč. 21, č. 1, s. 6-37. ISSN 1335-3314.
 17. MEŠKO, Marek. Vikingové v císařských službách. In Historické války. Brno: Extra Publishing Brno, 2017. s. 10-13. ISSN 2336-2812.
 18. MEŠKO, Marek. Vládcovia zo severu. Ovládnutie južnej Itálie Normanmi. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. s. 48-53. ISSN 1335-6550.
 19. 2016

 20. MEŠKO, Marek. Bitka pri Hastingse. Skaza kráľovstva Anglosasov. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. s. 58-63. ISSN 1335-6550.
 21. MEŠKO, Marek. Bitka pri Jutsku. Rozhodujúce stretnutie I. svetovej vojny na mori. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. s. 56-61. 27. ISSN 1335-6550.
 22. MEŠKO, Marek. How to reverse the decline of an empire? Two Byzantine case studies : Herakleios and Alexios Komnenos. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 119-134. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-1-6.
 23. MEŠKO, Marek. Impérium v kríze. Podiel Byzancie na vyhlásení prvej križiackej výpravy. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. s. 12-17. ISSN 1335-6550.
 24. MEŠKO, Marek. Početnejší než zrnká piesku... In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. s. 18-23. ISSN 1335-6550.
 25. MEŠKO, Marek. Use of mercenaries of various ethnic origins in the Byzantine army during the 11th century : a source of strength or weakness? In Diversität im Militär : Multikulturelle Streitkräfte von der Antike bis Gegenwart. Arbeitskreis Militärgeschichte, Universität Postdam, 17.-19. 2016, Postdam. 2016.
 26. MEŠKO, Marek. Veslice v boji o Středomoří. In Historické války. Brno: Extra Publishing Brno, 2016. s. 18-21. ISSN 2336-2812.
 27. MEŠKO, Marek. Zbytky vyčerpané říše. In Historické války. Brno: Extra Publishing, 2016. s. 38-42. ISSN 2336-2812.
 28. 2015

 29. MEŠKO, Marek. An Overview of Byzantine Sources about the Pechenegs. In Bednaříková, Jarmila; Meško, Marek; Žáková, Anna. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 169-179. ISBN 978-80-210-7946-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 30. MEŠKO, Marek. Byzantská armáda a loďstvo v 11. storočí pred nástupom dynastie Komnénovcov (1081). Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav Ministerstvo Obrany SR, 2015, roč. 19, č. 4, s. 6-36. ISSN 1335-3314.
 31. MEŠKO, Marek. člen Českého národního byzantologického komitétu (AVČR). Český národní byzantologický komitét, 2015.
 32. MEŠKO, Marek. Fiasko na Gallipoli. Britský pokus preniknúť do Čierneho mora. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2015.
 33. MEŠKO, Marek. Nomads and Byzantium. Problematic aspects of maintaining diplomatic relations with the Pechenegs. In Bednaříková, Jarmila; Meško, Marek; Žáková, Anna. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 181-193. ISBN 978-80-210-7946-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 34. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO a Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. 193 s. ISBN 978-80-210-7946-5.
 35. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO a Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 196 s. ISBN 978-80-210-7947-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 36. MEŠKO, Marek. Preteky o Berlín. Vojna vstupuje na územie Nemecka. Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2015, roč. 26, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-6550.
 37. MEŠKO, Marek. Zlatý lev a strieborná ľalia nad vlnami. Anglicko-francúzske zápolenie na mori počas storočnej vojny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2015.
 38. 2014

 39. MEŠKO, Marek. Anna Komnene's Narrative of the War against the Scythians. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, roč. 19, č. 2, s. 53-70. ISSN 1803-7402.
 40. MEŠKO, Marek. How to reverse decline of an empire? Two Byzantine case studies: Heraclius and Alexios Komnenos. In Laetae Segetes IV, Masarkova univerzita, 19-21 November 2014, Brno, Česká republika. 2014.
 41. MEŠKO, Marek. Maloázijská katastrofa v roku 1922. Tragické vyvrcholenie grécko-tureckého zápasu o Anatóliu. In Historická Revue, roč. 25, č. 1, s. 48-53. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, 2014. s. 48-53. ISSN 1335-6550.
 42. MEŠKO, Marek. Nomádi a Byzanc. Problematické aspekty udržiavania diplomatických vzťahov s Pečenehmi. In Metodologie vývoje pozdní antiky a Byzance, 25. 11. 2014, Brno. 2014.
 43. MEŠKO, Marek. Nová pravdepodobná príčina kumánskeho vpádu na byzantský Balkán roku 1095. In Hurbanič, Martin; Zervan, Vratislav; Čermáková, Zuzana; Sitár, Adam. Byzantinoslovaca (V). Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. s. 192-204. ISBN 978-80-8127-122-9.
 44. MEŠKO, Marek. Prehľad byzantských prameňov o Pečenehoch (11. a 12. storočie). In Metodologie vývoje pozdní antiky a Byzance, 25. 11. 2014, Brno. 2014.
 45. MEŠKO, Marek. Vojna na všetkých frontoch. Osmanská ríša v I. svetovej vojne. In Historická Revue, roč. 25, č. 1, s. 42-47. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, 2014. s. 42-47. ISSN 1335-6550.
 46. 2013

 47. MEŠKO, Marek. Dobytie Konštantínopola Osmanmi. In Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, 2013. s. 19-23. ISSN 1335-6550.
 48. MEŠKO, Marek. Pecheneg Groups in the Balkans (ca. 1053-1091) according to the Byzantine Sources. In Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon. The Steppe Lands and the World Beyond Them. Iasi: Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", 2013. s. 179-205. ISBN 978-973-703-933-0.
 49. MEŠKO, Marek. Solún – rodné mesto Cyrila a Metoda v 9. storočí. In Tradícia a prítomnosť misijného diela Sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta, 2013. s. 64-73. ISBN 978-80-558-0401-9.
 50. MEŠKO, Marek. Zrod klasického rytierstva. In Historická revue. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, 2013. s. 6-11. ISSN 1335-6550.
 51. 2012

 52. MEŠKO, Marek. K veľkosti pečenežských zoskupení (hôrd) na Balkáne v druhej polovici 11. storočia. In Hurbanič, Martin; Zervan, Vratislav. Byzantinoslovaca IV. Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2012. s. 17-27. ISBN 978-80-8127-070-3.
 53. MEŠKO, Marek. Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády Alexia I. Komnéna. Druhá byzantsko-pečenežská vojna (1083-1091). 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 268 s. ISBN 978-80-558-0101-8.
 54. MEŠKO, Marek. Solún – rodné mesto Cyrila a Metoda v 9. storočí. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrala a Metoda, Nitra, 13.-15. november 2012. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 18:22