Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. JEMELKA, Petr. Komu dávaly lišky dobrou noc. Literatura a vztah k přírodě. Přednáška U3V MUNI, Telč. 2024.
  2. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Identifying the possible implications of the concept of the Anthropocene for philosophical-anthropological thought pro časopis Pro-fil. 2024.

  2023

  1. JEMELKA, Petr. člen vědecké rady FF PU Prešov. 2023.
  2. JEMELKA, Petr. Člověk v "zrcadle přírody". In Člověk mezi filosofií a antropologií. 2023.
  3. JEMELKA, Petr. Člověk v "zrcadle přírody" : několik poznámek k diskursu o lidské přirozenosti. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 70, č. 2, s. 65-75. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2023-2-5.
  4. JEMELKA, Petr. Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 70, č. 1, s. 7-30. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2023-1-2.
  5. JEMELKA, Petr. Filosofie a etika v meziválečném Československu. In Vasil Gluchman, Ján Kalajtzidis. Etické myslenie v minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24). Etika v 20. a 21. storočí I. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023. s. 9-19. ISBN 978-80-555-3085-7.
  6. JEMELKA, Petr. Lze ještě myslet zeleň světa? In Letní škola filosofie Broumov, pořadatel Katedra filosofie FF UHK. 2023.
  7. JEMELKA, Petr. Lze ještě myslet zeleň světa? In Letní škola filosofie UHK. 2023.
  8. JEMELKA, Petr a Jaroslav ŠTĚPANÍK. O eutanazii a snaze o její legalizaci. In Pečujeme doma. Noviny pro pečující laiky. Brno: Moravskoslezský kruh, z. s., 2023. s. 4, 9, 2 s. ISSN 2694-9261.
  9. JEMELKA, Petr. recenzní posudek monografie Bilasová, Balogová, Starnutie ako filozofický a sociálny problém. 2023.
  10. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Principles of environmental political philosophy pro časopis Filozofia. FILOZOFIA. SLOVAKIA: INST PHILOSOPHY SLOVAK ACAD SCIENCES & INST PHILOSOPHY CZECH ACAD SCIENCES, 2023. ISSN 0046-385X.
  11. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Řekni mi, kde to bolí, a já ti řeknu, jaký jsi člověk. Funkce bolesti v klasické Řecké filosofii a lékařství pro časopis Filozofia. FILOZOFIA. SLOVAKIA: INST PHILOSOPHY SLOVAK ACAD SCIENCES & INST PHILOSOPHY CZECH ACAD SCIENCES, 2023. ISSN 0046-385X.
  12. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu The Ecofeminist Environmental Care Ethical Model Proposes: An Alternative Ethical Framework for The Preservation of the Environment pro časopis Ethics and Bioethics. Ethics and Bioethics (in Central Europe). Walter de Gruyter, 2023. ISSN 1338-5615.
  13. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Ve stínu lidských práv. Charta 77 a ekologie. Soudobe Dejiny. Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 2023. ISSN 1210-7050.

  2022

  1. JEMELKA, Petr. člen Bioetické komise RVVI (do června 2022). 2022.
  2. JEMELKA, Petr. člen habilitační komise FF PU Prešov (A. Lešková-Blahová). 2022.
  3. JEMELKA, Petr. člen habilitační komise (Švaňa) - FF PU Prešov. 2022.
  4. JEMELKA, Petr. člen komise pro obhajobu disertace (Oreško) - FF PU Prešov. 2022.
  5. JEMELKA, Petr. člen vědecké rady FF MU Brno (do května). 2022.
  6. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru mezinárodní konference Etika v 20. a 21. storočí. FF PU Prešov. 2022.
  7. JEMELKA, Petr. Environmentální hodnoty a přírodní próza. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 69, č. 2, s. 7-26. ISSN 1803-7445.
  8. JEMELKA, Petr. Environmentální téma v dějinách naší filosofie. In 12. sjezd českých historiků. 2022.
  9. JEMELKA, Petr a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Etika ve zdravotnictví a sociálních službách 2. Pohledy na eutanazii. Moravskoslezský kruh, z.o., 2022.
  10. JEMELKA, Petr. Filosofie a etika v meziválečném Československu. In 24. medzinárodná konferencia Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24) ETIKA V 20. A 21. STOROČÍ I. 2022.
  11. JEMELKA, Petr. recenze textu Fighting human hubris .Intelligence in nonhuman animals and artefacts pro časopis Ethics and Bioethics. Ethics and Bioethics (in Central Europe). Walter de Gruyter, 2022. ISSN 1338-5615.
  12. JEMELKA, Petr. recenze textu pro časopis Ethics&Bioethics - The ethical perspective of the discourse on nationality in 17th century Czech Lands. Ethics and Bioethics (in Central Europe). Walter de Gruyter, 2022. ISSN 1338-5615.
  13. JEMELKA, Petr. recenzní posudek monografie Balogová, B., Bilasová, V., Aging as a philosophical and social issue. London 2022. 2022. ISBN 978-80-7418-389-8.
  14. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu "Hybné síly environmentální politické filosofie" pro časopis Filozofia. FILOZOFIA. SLOVAKIA: INST PHILOSOPHY SLOVAK ACAD SCIENCES & INST PHILOSOPHY CZECH ACAD SCIENCES, 2022. ISSN 0046-385X.
  15. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Some ideas about democracy and the importance of education in the work of T. G. Masaryk pro časopis Ethics and Bioethics. Ethics and Bioethics (in Central Europe). Walter de Gruyter, 2022. ISSN 1338-5615.
  16. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu The The Political Philosophy of Environmental Loss and Power pro časopis ProFil. Pro-Fil. Masaryk University, 2022.
  17. JEMELKA, Petr, Roman HOLEC a Michal HAVRAN. Večera s Havranom - Ján Maliarik. 2022.

  2021

  1. JEMELKA, Petr. Bílá místa dějin naší filosofie. 2021.
  2. JEMELKA, Petr. Bílá místa dějin naší filosofie. In Salon. Příloha Práva, 1233, s.17. 2021. ISSN 1211-2119.
  3. JEMELKA, Petr. člen habilitační komise FF PU - A. Lešková Blahová. 2021 - 2022.
  4. JEMELKA, Petr. člen habilitační komise FF PU - L. Švaňa. 2021 - 2022.
  5. JEMELKA, Petr. člen oborové rady doktorského studijního programu Systematická filosofie - Filosofická fakulta TU v Trnavě. 2021.
  6. JEMELKA, Petr. člen Vědeckého výboru 23. mezinárodní konference Etika v 19. a 20. storočí. 2021.
  7. JEMELKA, Petr. Filosofie a "Weltschmerz". Studia philosophica. Masarykova univerzita, 2021, roč. 68, č. 1, s. 81-93. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2021-1-7.
  8. JEMELKA, Petr. Ohlasy evolucionismu ve slovenském myšlení přelomu 19. a 20. století. In Gluchman, V. Etika v 19. a 20.storočí. 22. mezinár. konference z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021. s. 89-100. ISBN 978-80-555-2638-6.
  9. JEMELKA, Petr. oponent habilitační práce FF TU - M. Petkanič. 2021 - 2022.
  10. JEMELKA, Petr. Pokus o hlubší, ale stále prozatímní pohled na problematiku covidu. In https://www.mskruh.cz/media/files/del%C5%A1%C3%AD%20texty/komentar-petra-jemelky.pdf. 2021.
  11. JEMELKA, Petr. recenzní posudek publikace Gluchman, V. (ed.), Antológia z dejín etického myslenia na Slovensku II. 2021.
  12. JEMELKA, Petr. recenzní posudek publikace V. Gluchman (ed.), Dejiny etického myslenia na Slovensku II. 2021.
  13. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Ekologická krize a konec filosofie pro časopis Pro-Fil. 2021.
  14. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Moral bioenhancements and the future of utilitarianism pro časopis Ethics and Bioethics. 2021.
  15. JEMELKA, Petr. The Moral Context of the Sars-Cov-2 Virus Pandemic. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2021, roč. 22, č. 2, s. 56-67. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf21-2-2416.
  16. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 3., uprav. vyd., 1. elektr. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 86 s. ISBN 978-80-210-9769-8.
  17. JEMELKA, Petr. Vesmír, lidé a viry (Stanislaw Lem). In Jednota filozofická Brno. 2021.
  18. JEMELKA, Petr. Vesmír, lidé a viry (Stanisław Lem). Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2021, roč. 22, Special issue (Stanisław Lem), s. 18-22. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf21-3-2397.

  2020

  1. JEMELKA, Petr. Bratři Čapkové a ti druzí aneb Reflexe robotů v českém prostředí. In 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 17-31. ISBN 978-80-210-9687-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020-2.
  2. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru 22. mezinárodní konference Etika v 19. a 20. storočí (ETPP 2020/22). 2020.
  3. JEMELKA, Petr. Miroslav Pauza: Idea strukturální demokracie. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2020, roč. 68, č. 3, s. 457-460. ISSN 0015-1831.
  4. JEMELKA, Petr. O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 67, č. 2, s. 53-57. ISSN 1803-7445.
  5. JEMELKA, Petr. Ohlasy evolucionismu ve slovenském myšlení přelomu 19. a 20. století. In Etika v 19. a 20.storočí. 22. mezinár. konference z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti. 2020.
  6. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu A man´s Attitude Towards Nature and Animal Respect Assessment pro časopis Ethics and Bioethics. 2020.
  7. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Defining Chimeras and Hybrids: A Comparison of Legal Systems and Natural Sciences pro časopis Ethics and Bioethics. 2020.
  8. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Environmentálne občianstvo v kontexte súčasného vývoja a bezprostredného ohrozenia pro časopis Filozofia. 2020.
  9. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Jonáš Záborský - ethical-philosophical thoughts pro časopis Ethics and bioethics. 2020.
  10. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
  11. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9688-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
  12. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5.
  13. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11.září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.

  2019

  1. JEMELKA, Petr. Bioethical motifs in the literary work of Karel Čapek. Ethics & bioethics (in Central Europe). Berlin: Walter de Gruyter, 2019, roč. 9, 3-4, s. 168-180. ISSN 1338-5615. doi:10.2478/ebce-2019-0019.
  2. JEMELKA, Petr. Bratři Čapkové a ti druzí aneb Reflexe robotů v českém prostředí. In R.U.R. 2019. 2019.
  3. JEMELKA, Petr. člen inaugurační komise (doc. Porubjak) - FF UCM Trnava. 2019.
  4. JEMELKA, Petr. člen komise pro evaluaci mgr. programu Environmentální studia na FSS MU. 2019.
  5. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru mezinárodní konference Etika na Slovensku a v Europe, FF PU Prešov 2019. 2019.
  6. JEMELKA, Petr. Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Otevřené téma pro historiografii naší filosofie. In 30 let svobody aneb demokracie není samozřejmost. 2019.
  7. JEMELKA, Petr. Jan Zouhar jubilující - aneb Co není ve slovníku. In Pavlincová, H. Filosofie jako životní cesta: ad honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 44-51. ISBN 978-80-210-9457-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019.
  8. JEMELKA, Petr. Krajina a člověk v regionu - příroda, její přetváření a ochrana. In Lesňák Slavomír, Novák Svatopluk, Porubjak Matúš. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
  9. JEMELKA, Petr. Morální aspekty v díle J. Verna. In Brodňanská, E., Koželová, A. Morálka v kontexte storočí. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019. s. 187-196. ISBN 978-80-555-2299-9.
  10. JEMELKA, Petr. Morální aspekty v díle J. Verna. In Morálka v kontexte storočí. 2019.
  11. JEMELKA, Petr. předseda hodnoticí komise NAÚ pro žádost o udělení akreditace habilitačnímu a jmenovacímu profesorskému řízení v oboru Filosofie na FHS UK Praha. 2019.
  12. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Animalisation of Language, therefore Death of a Man pro časopis Ethics and Bioethics. 2019.
  13. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Jiří Menzel´s Treatment of Sacrifice pro časopis Ethics and Bioethics. 2019.
  14. JEMELKA, Petr. Smrt je vždycky osamělá. In Gluchman, V., Palenčár, M. Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2018ú19) Človek a smrť. Prešov: FF PU v Prešove, 2019. s. 63-73. ISBN 978-80-555-2164-0.
  15. JEMELKA, Petr. Technika, příroda, krajina? In Péče o živé. Čas dronů a motyk. ČZU Praha, provozně ekonomická fakulta. 2019.

  2018

  1. JEMELKA, Petr. Člen hodnoticí komise NAÚ - posouzení žádosti Ostravské univerzity o institucionální akreditaci (NAU-60/2018). 2018.
  2. JEMELKA, Petr. Člen hodnoticí komise NAÚ - posouzení žádosti UP v Olomouci o institucionální akreditaci (NAU-1/2018). 2018.
  3. JEMELKA, Petr. člen hodnoticí komise pro přípravu stanoviska žádosti UHK o akreditaci NAU-1223/2017. 2018.
  4. JEMELKA, Petr. člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajobu disertace, FF UCM Trnava. 2018.
  5. JEMELKA, Petr. člen redakční rady Ethics and Bioethics. 2018. ISSN 2453-7829.
  6. JEMELKA, Petr. člen věd. výboru konference s mezinár účastí Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 2018.
  7. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru 19.mezinár. věd. konference Etické myslenie v minulosti a súčasnosti, Človek a smrť. 2018.
  8. JEMELKA, Petr. Environmental Ethics in the Context of Ethics of Social Consequences. In Vasil Gluchman. Ethics of Social Consequences: Philosophical, Applied and Professional Challenges. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 212-234. ISBN 978-1-5275-0599-5.
  9. JEMELKA, Petr. hodnotitel - Nár. akreditační úřad pro vysoké školství. 2018.
  10. JEMELKA, Petr. Jan Patočka a Česká mysl. In Lesňák, s., Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 23-30. ISBN 978-80-210-8958-7.
  11. JEMELKA, Petr. Krajina a člověk v regionu - příroda, její přetváření a ochrana. In Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 2018.
  12. JEMELKA, Petr. Moderní česká filosofie a vznik samostatného státu. 2018.
  13. JEMELKA, Petr. Několik poznámek k problematice metodologie zkoumání vnímání bolesti u živočichů. In Večerek, V., Voslářová, E. Ochrana zvířat a welfare 2018. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018. s. 281-284 (část B), 4 s. ISBN 978-80-7305-804-3.
  14. JEMELKA, Petr. oponentský posudek disertace J. Drbulová, Etická rola náhody, FF UCM Trnava. 2018.
  15. JEMELKA, Petr. posudek na ukončený projekt KEGA 011PU-4/2015. 2018.
  16. JEMELKA, Petr. Proměny reflexe přírodovědecké problematiky v naší meziválečné filosofii. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 66, č. 5, s. 805-821. ISSN 0015-1831.
  17. JEMELKA, Petr. recenzní posudek článku Etika sociálnych dosledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2018. ISSN 1212-9097.
  18. JEMELKA, Petr. recenzní posudek kolektivní monografie Reflexe nad filosofií Hanse Jonase (nakl. Filosofia). 2018.
  19. JEMELKA, Petr. recenzní posudek publikace Prospektivní bioetika. Studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií. 2018.
  20. JEMELKA, Petr. recenzní posudek publikace V.Gluchman (ed.), Antologia dejín etického myslenia na Slovensku 1. 2018.
  21. JEMELKA, Petr. recenzní posudek publikace V.Gluchman a kol., Dejiny etického myslenia na Slovensku 1. 2018.
  22. JEMELKA, Petr. recenzní posudek stati Tři setkání s Jiřinou Popelovou. Studia philosophica. 2018. ISSN 1803-7445.
  23. JEMELKA, Petr. Smrt je vždycky osamělá. In 19. mezinár. věd. konference Etické myslenie v minulosti a súčasnosti, Človek a smrť. 2018.
  24. JEMELKA, Petr. Technologický rozvoj a lidská nezávislost. In Obszary niezaleznosci. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny. 2018.
  25. JEMELKA, Petr. zahraniční člen Výkonného výboru Katedry bioetiky UNESCO FF PU Prešov. 2018.

  2017

  1. JEMELKA, Petr a Martin GLUCHMAN. Anthropomorphism as a methodological problem of animal ethics (in the memory of Sir Patrick Bateson). Ethics and Bioethics (in Central Europe). Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 7, 3-4, s. 169-176. ISSN 1338-5615. doi:10.1515/ebce-2017-0016.
  2. JEMELKA, Petr. Antropomorfismus jako metodologický problém animal ethics. In Vasil Gluchman. Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18) Človek v súčasnej etike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. s. 107-117. ISBN 978-80-555-1883-1.
  3. JEMELKA, Petr. člen redakční rady Ethics and Bioethics. 2017. ISSN 2453-7829.
  4. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru konference Etické myslenie minulosti a súčasnosti - Človek v súčasnej etike. 2017.
  5. JEMELKA, Petr. Ethics of social consequences and its bioethical aspects as reflected in potential criticism. In Vasil Gluchman. Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16): Etika súčasnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. s. 109-119. ISBN 978-80-555-1777-3.
  6. JEMELKA, Petr. hodnotitel. Národní akreditační úřad pro vysoké školství, 2017.
  7. JEMELKA, Petr. Jan Patočka a Česká mysl. In Jan Patočka a naše doba. 2017.
  8. JEMELKA, Petr. Lidská identita a disent jako strážce paměti. In Branislav Malík. Formovanie identity v čase a priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. s. 84-91. ISBN 978-80-223-4209-4.
  9. JEMELKA, Petr. posudek projektu VEGA 1/0467/18 Identita a extrém. 2017.
  10. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Slovakia in the context of the european Ethos. Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2017. ISSN 1210-3055.
  11. JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. In Blok expertů, katedra humanitní environmentalistiky FSS MU Brno, přednáška. 2017.
  12. JEMELKA, Petr. Videoprezentácia knihy Reflexe envinronmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. 2017.
  13. JEMELKA, Petr. zahraniční člen - výkonný výbor Katedry bioetiky UNESCO, FF PU Prešov. 2017.

  2016

  1. JEMELKA, Petr. Aktuální problémy environmentální etiky. 2016.
  2. JEMELKA, Petr. „Animal ethics“ v rámci etické teorie (tři pilíře bioetiky a welfare zvířat). In Eva Voslářová. Ochrana zvířat a welfare 2016. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016. s. 306-310. ISBN 978-80-7305-780-0.
  3. JEMELKA, Petr. Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2016. 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-8307-3.
  4. JEMELKA, Petr. člen. Bioetická komise RVVI ČR, 2016.
  5. JEMELKA, Petr. člen. Vědecká rada FF PU Prešov, 2016.
  6. JEMELKA, Petr. člen mez. věd.výboru konference Etické myslenie minulosti a súčasnosti - Etika súčasnosti. 2016.
  7. JEMELKA, Petr. člen redakční rady. Ethics and bioethics, 2016. ISSN 2453-7829.
  8. JEMELKA, Petr. člen Vědecké rady FF MU Brno. Vědecká rada FF MU, 2016 - 2018.
  9. JEMELKA, Petr. člen vědeckého výboru konference Etické myslenie minulosti a súčasnosti- etika v škole. mezinárodní vědecký výbor konference, FF PU Prešov, 2016, 2016.
  10. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Erika VONKOVÁ, Zdeněk HONS, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Důsledky globalizace? 2016.
  11. JEMELKA, Petr. Environmentální etika, etika sociálních důsledků a evoluční ontologie. Studia philosophica. Masarykova univerzita, 2016, roč. 63/2016, č. 1, s. 69-83. ISSN 1803-7445.
  12. JEMELKA, Petr. Morálka ve vztahu ke zvířatům. In "Čtvrteční odpoledne s osobností," gymnázium Kyjov. 2016.
  13. JEMELKA, Petr. oponentský posudek disertace M. Stránský, Kdy brát etiku vážně? FF MU Brno, 2016.
  14. JEMELKA, Petr. oponentský posudek habilitační práce J.Kaliský, Vzťah človeka k prírode. FF PU Prešov, 2016.
  15. JEMELKA, Petr. posudek projektu KEGA 035PU-4/2017 Základy bioetiky a lekárskej etiky. KEGA SR, 2016.
  16. JEMELKA, Petr. posudek projektu VEGA 1/0521/17 Kritika teoretickometodol. východiska súčasných bioetických diskusií o smrti. VEGA, 2016.
  17. JEMELKA, Petr. recenzní posudek monografie Kuře, J., Petrů, M., Filosofie medicíny v českých zemích. Kroměříž: Triton, 2016.
  18. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Goodnes itself must change-Anthroponomy in an Age of Socially-caused, planetary environmental change. časopis Ethics and bioethics, 2016.
  19. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Mravná výchova v ČR a na českých územiach v minulosti. časopis Ostium, 2016.
  20. JEMELKA, Petr. recenzní posudek textu Walking in the City. A case study in the streets of Brno. časopis Human Affairs, 2016.
  21. JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia, 2016. 245 s. Studie a prameny k myšlení v českých zemích, sv.12. ISBN 978-80-7007-459-6.
  22. JEMELKA, Petr. zahraniční člen. Výkonný výbor Katedry bioetiky UNESCO FF PU Prešov, 2016.

  2015

  1. JEMELKA, Petr. člen Bioetické komise RVVI. Bioetická komise RVVI, 2015.
  2. JEMELKA, Petr. člen Vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU Brno, 2015.
  3. JEMELKA, Petr. člen Vědecké rady FF PU Prešov. Vědecká rada FF PU Prešov, 2015.
  4. JEMELKA, Petr. člen VR PdF MU. Vědecká rada PdF MU, 2015.
  5. JEMELKA, Petr. Etické aspekty vztahu ke zvířatům. In pozvaná přednáška, kat.filozofie FF UK Bratislava. 2015.
  6. JEMELKA, Petr. komise pro obhajobu disertačních prací FF PU Prešov - předseda. komise pro obhajobu disertačních prací FF PU Prešov, 2015.
  7. JEMELKA, Petr. komise pro obhajobu disertačních prací FF UCM Trnava - člen. komise pro obhajobu diseratčních prací FF UCM Trnava, 2015.
  8. JEMELKA, Petr. Od herbářů k etnobotanice. In Haladová, S. Ľudová medicína a jej historické špecifiká. 1. vyd. Trnava: FF UCM Trnava, 2015. s. 12-18. ISBN 978-80-8105-772-4.
  9. JEMELKA, Petr. oponentský posudek disertace: B. Motýl, Skúsenosť a zjavenie. FF UCM Trnava, 2015.
  10. JEMELKA, Petr. Oponentský posudek k inauguračnímu řízení doc.T. Hauera, Dr. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2015.
  11. BINKA, Bohuslav a Petr JEMELKA. Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 86 s. ISBN 978-80-210-7762-1.
  12. JEMELKA, Petr. posudek grantu VEGA 1/0375/16. Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, 2015.
  13. JEMELKA, Petr. recenzní posudek monografie A. Rozemberg, Astronautka Astrid a jej ubohá mačka. Krakow: Spolek Slováků v Polsku, 2015.
  14. JEMELKA, Petr. zahraniční člen Výkonného výboru Katedry bioetiky UNESCO. Výkonný výbor Katedry bioetiky UNESCO na FF PU Prešov, 2015.

  2014

  1. JEMELKA, Petr. Budoucnost v minulosti. In Budoucnost strojové civilizace. 2014. ISBN 978-80-214-5087-5. doi:10.13164/conf.bsc.2014.
  2. JEMELKA, Petr. člen Bioetické komise RVVI. Bioetická komise RVVI, 2014.
  3. JEMELKA, Petr. člen Vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU Brno, 2014.
  4. JEMELKA, Petr. člen VR PdF MU. Vědecká rada PdF MU, 2014.
  5. RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.
  6. ŠTĚRBA, Radim, Petr JEMELKA a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Etická výchova v ČR a SR. 2014.
  7. JEMELKA, Petr. Evoluční ontologie a problém etiky. In Timko, M. Evoluční ontologie a společenské vědy. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2014. s. 43-50. ISBN 978-80-210-6929-9.
  8. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS, Emil VIŠŇOVSKÝ, Vít BARTOŠ, Vladimír CHOLUJ, Dušan JANÁK, Petr JEMELKA, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Vratislav MOUDR, Zdeňka PETÁKOVÁ, Zuzana ŠKORPÍKOVÁ, Marek TIMKO a Ĺubov VLADYKOVÁ. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
  9. JEMELKA, Petr. Posudek studijních oborů Environmentální studia (6107R013 EN a 6107T013 EN). 2014.
  10. JEMELKA, Petr. Výročí, odpůrci a disidenti. Studia philosophica. Masarykova univerzita, 2014, roč. 61/2014, č. 2, s. 55-67. ISSN 1803-7445.
  11. JEMELKA, Petr. Zvíře jako bioetické téma. In přednáška Jednoty filosofické, FF MU Brno. 2014.

  2013

  1. JEMELKA, Petr. Andrej Sirácky. In Gluchman, V. Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. s. 63-74. ISBN 978-80-555-0837-5.
  2. JEMELKA, Petr. člen VR PdF MU. Vědecká rada PdF MU, 2013.
  3. JEMELKA, Petr. Člověk, příroda a krajina v rousseauovské inspiraci aneb Tichý potůček v stinném háji. In Javorská, A., Chabada, M., Gáliková, S. Ľudská prirodzenosť: rozum, vola, cit. 1. vyd. Nitra: FF UKF Nitra, SFZ pri SAV, 2013. s. 132-139. ISBN 978-80-558-0460-6.
  4. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika jako jedno z témat kritiky tzv. reálného socialismu v pracích slovenského disentu. In Goňcová Marta, Rybář Radovan. Občan a občanská společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 135-152. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9.
  5. JEMELKA, Petr. Etika a profese veterináře (stručný nástin nového tématu). In V. Gluchman. Etika v profesiách. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013. s. 166-175. ISBN 978-80-555-1030-9.
  6. JEMELKA, Petr. Historické proměny pohledu na zvířata. In přednáška pro studenty Institutu filozofie a etiky FF PU Prešov. 2013.
  7. JEMELKA, Petr. O myších a lidech aneb "animal Ethics," náboženství a skepse. In Feber, J., Petrucijová, J. Etika dnes: mezi sakrálním a profánním. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 118-139. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-3284-5.
  8. ROSTAS, Tibor Eliot a Petr JEMELKA. Prológ. In Mlčanie. 2013. ISBN 978-80-971221-0-2.
  9. JEMELKA, Petr. The Value of Life. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013, roč. 2013/3, 1-2, s. 31-37. ISSN 1338-5615.
  10. JEMELKA, Petr. Tragédie privatizované pastviny. In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 24-33. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.

  2012

  1. JEMELKA, Petr. Idea univerzity, svoboda a odpovědnost. In P. Sucharek. Sloboda a jej projekcie. 1. vyd. Prešov: FF PU Prešov, 2012. s. 266-270. ISBN 978-80-555-0619-7.
  2. RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
  3. JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky ve slovenské filosofii a etice. In Kovářová, M., Rovenský, J., Trnka, A. Aspekty kvality života. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava, 2012. s. 167-169. ISBN 978-80-8105-435-8.

  2011

  1. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
  2. JEMELKA, Petr. Étos a idea univerzity. Civilia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, roč. 1/2, č. 1, s. 6-12. ISSN 1214-1348.
  3. JEMELKA, Petr. Hodnota života nebo život jako hodnota? In Rácz, A. Úvahy o biocentrizme a humanizme. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2011. s. 7-11. ISBN 978-80-8093-156-8.
  4. JEMELKA, Petr. Úvod do axiologie. 1. vyd. Trnava: UCM Trnava, 2011. 76 s. ISBN 978-80-8105-268-2.

  2010

  1. JEMELKA, Petr. Bioethics and environmetal Ethics as part of the training of future Civic and social sciences basic teachers. In Řehulka, E. (ed.), SCHOOL and HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 311-316. ISBN 978-80-210-5259-8.
  2. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
  3. JEMELKA, Petr, Slavomír LESŇÁK a Andrej ROZEMBERG. Environmentalizmus a slovenská filozofia. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 206 s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-185-2.
  4. JEMELKA, Petr. Vítězslav Gardavský – pozapomenutý brněnský filosof. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57/2010, č. 1, s. 79-82. ISSN 1803-7445.

  2009

  1. GLUCHMAN, Vasil a Petr JEMELKA. Bioetická inspirace v přípravě budoucích učitelů. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU vPrešove, 2009. s. 321-329. ISBN 978-80-8068-995-7.
  2. JEMELKA, Petr. Bioetická inspirace v přípravě budoucích učitelů. In Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. 2009.
  3. JEMELKA, Petr. Bioetika a evoluční ontologie. In K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. s. 105-110. ISBN 978-80-7399-736-6.
  4. BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír a Petr JEMELKA. Československá meziválečná filosofie. In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. s. 134-137. ISBN 978-80-254-4000-1.
  5. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.

  2008

  1. JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN a Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008. 156 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3.
  2. JEMELKA, Petr. Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2008. 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-4626-9.
  3. JEMELKA, Petr. Bioetika a její základní vymezení. In PLAŠIENKOVÁ, Zlatica a Marek REMBIERZ. Spoleczenstvo-kultura-moralnošč. Společnost - kultúra - morálka. 1. vyd. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. s. 281-288. ISBN 978-83-60714-44-7.
  4. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. Environmentálna etika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008. 92 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-806-6.
  5. NOSEK, Jiří, Vladimír HAVLÍK a Petr JEMELKA. K ohlasům evolucionismu v naší filosofii. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. s. 281-291. Evoluce a věda 1. ISBN 978-80-87269-04-6.
  6. JEMELKA, Petr. Místo bioetické problematiky ve výuce nauky o společnosti. In SÝKORA, Peter a René BALÁK. Bioetické výzvy pre filozofiu. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. s. 117- 126. ISBN 978-80-8105-075-6.
  7. JEMELKA, Petr. Muzeologie a filosofie - paralela soudobých kontextů. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008. s. 51-56. ISBN 978-80-86611-28-0.
  8. JEMELKA, Petr. Počátky reflexe environmentálně etické problematiky v časopise Filozofia. In GLUCHMAN, Vasil. Morálka a súčasnosť. 1. vyd. Prešov: FF PU, 2008. s. 204-213. ISBN 978-80-8068-713-7.
  9. JEMELKA, Petr. Reflexe civilizační krize (A. Sirácky). In LALÍKOVÁ, E. a Š. KOSTELNÍK. Filozofa a slovanské myšlienkové dedičstvo. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2008. s. 323-330. ISBN 978-80-89256-19-8.
  10. JEMELKA, Petr. Tvorba nového předmětu Bioetika pro studující učitelství občanské výchovy a základů společenských věd. FRVŠ, 2008.
  11. JEMELKA, Petr. Úvod do environmentální problematiky. 1. vyd. Trnava: UCM Trnava, 2008. 95 s. FF UCM. ISBN 978-80-8105-049-7.

  2007

  1. JEMELKA, Petr. Bioetika jako disciplina. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2007, roč. 62, č. 3, s. 186-190. ISSN 0046-385X.
  2. JEMELKA, Petr. Igor Hrušovský a reflexe životního prostředí ve filosofii. In PLAŠIENKOVÁ, Z. a E. LALÍKOVÁ. Igor Hrušovský osobnosť slovenskej filozofie. 1. vyd. Bratislava: FlÚ SAV, 2007. s. 166-172. ISBN 978-80-89238-12-5.
  3. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik Synthetics Moral Utopia. In GLUCHMAN, Vasil. Morality of the Past from the Present Perspective. Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. 1. vyd. Newcastle UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. s. 69-85. Scholars publishing 15. ISBN 1-84718-171-6.
  4. JEMELKA, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, B 54, s. 103-108. ISSN 0231-7664.
  5. JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech. In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1. vyd. Prešov: PU, 2007. s. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2.
  6. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 1. dotisk 2. rozš. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 72 s. ISBN 978-80-210-3103-6.

  2006

  1. JEMELKA, Petr. Diskutujeme o morálce dneška. In ANDREANSKÝ, Evžen. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2006. s. 191-198, 9 s. ISBN 80-89238-08-4.
  2. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii. In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1. vyd. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006. s. 64-89. ISBN 80-7040-897-9.
  3. JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP. 1. vyd. 2006.
  4. JEMELKA, Petr. Fenomen lidské přirozenosti. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2006, roč. 3, č. 2, s. 5-8. ISSN 1336-5541.
  5. JEMELKA, Petr. Globalisace vs. diversita. In RYBÁRIK, J. Spoločenské a ludské súvislosti globalizácie. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 91-94. ISBN 80-227-2449-1.
  6. JEMELKA, Petr. Hodnoty v měnícím se světě II. In MURÁNSKY, M. a R. KARUL. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 1. vyd. Bratislava: Fox a Col, 2006. s. 187-193, 8 s. ISBN 80-969514-1-6.
  7. JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: FLÚ AV ČR, 2006. s. 135-141. ISBN 80-7007-222-9.
  8. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik (K.60. výročí úmrtí). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2006, roč. 61, č. 7, s. 569-579. ISSN 0046-385X.
  9. JEMELKA, Petr a Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 92 s. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X.
  10. JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1. vyd. Trnava: FF TU Trnava, 2006. s. 169-174. ISBN 80-8082-103-8.
  11. JEMELKA, Petr. Syntetická morální utopie Jána Maliarika. In GLUCHMAN, V. Morálka minulosti z pohladu súčasnosti. 1. vyd. Prešov: FF PU, 2006. s. 151-167. ISBN 80-8068-488-X.

  2005

  1. JEMELKA, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším (Studie a eseje). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. 136 s. Pedagogická fakulta MU. ISBN 80-210-3902-7.
  2. JEMELKA, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším (Studie a eseje). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 136 s. ISBN 80-210-3902-7.
  3. JEMELKA, Petr. Život a poznání. In KROB, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. s. 115-123, 14 s. ISBN 80-210-3757-1.

  2004

  1. JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita. In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 2004. s. 71-75. ISBN 80-210-3329-0.
  2. JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4.
  3. JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek. In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2004. s. 368-371. ISBN 80-89018-78-5.
  4. JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. 60 s. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X.

  2003

  1. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863.
  2. JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2003. s. 109-111. ISBN 80-89018-57-2.
  3. JEMELKA, petr. Pohádka o přeměně, milénium a problém prostředí. In KLIMEKOVÁ, A. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia. 1. vyd. Prešov: LANA, 2003. s. 99-102. ISBN 80-969053-0-9.
  4. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003. 72 s. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4.

  2002

  1. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 146 s. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
  2. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století. In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. s. 154-163. ISBN 80-7007-160-5.
  3. JEMELKA, petr. Od zábavy k paranoi. In Občian a občianstvo 2002. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2002. s. 35-36. ISBN 80-89075-09-6.
  4. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. a M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002. s. 187-188. ISBN 80-7040-579-1.

  2001

  1. JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí. In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 205-212. ISBN 80-7007-147-8.

  2000

  1. JEMELKA, Petr. Několik poznámek ke vztahu občanské a environmentální výchoyv Projekt Tulipán. In Výchova k občianstvu 2000. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2000. s. 133-134. ISBN 80-968252-2-4.
  2. JEMELKA, Petr. Několik poznámek ke vztahu občanské a environmnetální výchovy. In OBORNÝ, J. Výchova k občianstvu 2000. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2000. s. 133-134. ISBN 80-968252-2-4.

  1999

  1. JEMELKA, Petr. Environmentální racionalita. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1999. s. 178-181. ISBN 80-86303-01-2.
  2. JEMELKA, Petr. Etika sociálních důsledků a environmentální etika. In Reflexie o humánnosti a etike. první. Prešov: PU Prešov, 1999. s. 113-115. ISBN 80-967778-5-8.
  3. JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 110 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9.
  4. JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 110. ISBN 80-210-2022-9.

  1998

  1. JEMELKA, Petr. Environmentální etika. In GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov: PVT, 1998. s. 121-141, 11 s. Etika III. ISBN 80-88859-13-1.
  2. JEMELKA, Petr. Globálnost krize soudobého světa. In The Individual and Society at the Turn of the Century: View from both Sides. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1998. s. 366-368. ISBN 80-7067-923-9.

  1997

  1. JEMELKA, Petr. Environmentální etika, antropocentrismus a racionalita. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 459-468. ISSN 0015-1831.
  2. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (K otázce zdrojů tzv. ekologické krize). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1997. s. 121-122.

  1996

  1. JEMELKA, Petr. Antropocentrismus a etika. In Človek na prelome dvoch tisícročí. první. Banská Bystrica: UMB a FÚ SAV, 1996. s. 64-70. ISBN 80-88825-28-8.
  2. JEMELKA, Petr. Ekologie a co si s ní počít? In Na cestě k humanitě. první. Brno: MU Brno, 1996. s. 41-47. ISBN 80-210-1264-1.
  3. JEMELKA, Petr. Etika a moc. Filozofia. Bratislava: FLÚ SAV, 1996, roč. 51, č. 12, s. 835-837. ISSN 0046-385X.
  4. JEMELKA, Petr. Etika pro dnešek. In Etika a dnešek. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 73-75. ISBN 80-210-1332-X.
  5. JEMELKA, Petr. Étos a dnešek. In Hodnoty a súčasné etické teórie. první. Prešov: FF UPJŠ, 1996. s. 32-37. ISBN 80-88722-20-9.
  6. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 15-16. ISSN 0015-1831.
  7. JEMELKA, Petr. Příroda, technika a člověk v díle Dominika Pecky. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44/96, č. 6, s. 1-6. ISSN 0015-1831.

  1995

  1. JEMELKA, Petr. K některým otázkám vztahu civilizace a přírody. In Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání. první. Praha: GA 982-93, 1995. s. 22-33.
  2. JEMELKA, Petr. Obrana environmentální etiky. In Svobodná společnost - svobodná morálka. Freie Gesellschaft - freie Moral. 1. vyd. Olomouc: Up Olomouc, 1995. s. 145-148.

  1994

  1. JEMELKA, Petr. Brak a spravedlnost. Právník. Praha, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 273-276. ISSN 0324-7007.
  2. JEMELKA, Petr. Etika a ekologická výchova. In Etika pro učitele. 1. vyd. Olomouc: PdF UP Olomouc, 1994. s. 81-84.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 05:36