Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Michal ZELENÝ, Milan VOTAVA a Ľubomír STRAKA. Accidental Lethal Stab Wound Caused by a Broken Tree Trunk. ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE. BUCHAREST: ROMANIAN LEGAL MED SOC, roč. 31, č. 1, s. 12-14. ISSN 1221-8618. doi:10.4323/rjlm.2023.12. 2023.

  2022

  1. OLECKA, Ivana, Martin DOBIAS, Adela LEMROVA, Katerina IVANOVA, Tomas FURST, Jan KRAJSA a Petr HANDLOS. Indeterminacy of the Diagnosis of Sudden Infant Death Syndrome Leading to Problems with the Validity of Data. Diagnostics. Basel: MDPI, roč. 12, č. 7, s. 1-17. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12071512. 2022.

  2021

  1. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Muzejní sbírky Ústavu soudního lékařství v Brně aneb Mortui vivos docent. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2020, Česká republika, s. 24-29. ISSN 1805-8434. 2021.
  2. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Souhrn doporučení pro bezpečnou manipulaci s lidskými pozůstatky a posmrtným biologickým materiálem s nemocí COVID-19. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2020, Česká republika, s. 9-17. ISSN 1805-8434. 2021.

  2020

  1. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD a Jan KRAJSA. Možnosti výuky složek integrovaného záchranného systému na ústavu soudního lékařství. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. Mediprax CB s.r.o., roč. 23, č. 3, s. 41-43. ISSN 1212-1924. 2020.
  2. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Muzejní sbírky Ústavu soudního lékařství v Brně aneb Mortui vivos docent. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2020 6, 1-2, s. 24-29. ISSN 1805-8434. 2020.
  3. CHRASTINA, Jan, Čeněk ŠILAR, Tomáš ZEMAN, Michal SVOBODA, Jan KRAJSA, Barbora MUSILOVÁ a Zdeněk NOVÁK. Reoperations after surgery for acute subdural hematoma: reasons, risk factors, and effects. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, roč. 46, č. 2, s. 347-355. ISSN 1863-9933. doi:10.1007/s00068-019-01077-6. 2020.
  4. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Souhrn doporučení pro bezpečnou manipulaci s lidskými pozůstatky a posmrtným biologickým materiálem s nemocí COVID-19. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2020 6, 1-2, s. 9-17. ISSN 1805-8434. 2020.
  5. KRAJSA, Jan, Čeněk ŠILAR, Tomáš ZEMAN, Dušan HRABOVSKÝ a Jan CHRASTINA. The reasons for reoperations after surgery for acute subdural hematoma and the implications of suspected injury mechanisms. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 65, č. 4, s. 79-83. ISSN 1210-7875. 2020.
  6. VOJTÍŠEK, Tomáš, Stepanka KUCEROVA POHLOVA, Svatava DUCHAŇOVÁ, Jan KRAJSA a Petr HEJNA. Traumatic Decapitation of the Fetus During Birth: Criminalistic and Forensic Aspects. American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 41, č. 3, s. 234-237. ISSN 0195-7910. doi:10.1097/PAF.0000000000000556. 2020.

  2018

  1. URBANOVÁ, Petra, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan FRIŠHONS, Ondřej ŠANDOR, Mikoláš JURDA a Jan KRAJSA. Applying 3D Prints to Reconstructing Postmortem Craniofacial Features Damaged by Devastating Head Injuries. Legal Medicine. Clare: ELSEVIER IRELAND LTD, roč. 33, JUL 2018, s. 48-52. ISSN 1344-6223. doi:10.1016/j.legalmed.2018.05.005. 2018.
  2. PEXA, Tomáš, Jan KRAJSA, Markéta ŠAŇKOVÁ, Petr VELEMINSKÝ, Jan HAVRDA, Tomáš KOTRLÝ a Jiří DRÁBEK. Identification of the skeletal remains of the Czech communist regime crime victim, priest Josef Toufar. Forensic Science International. CLARE: Elsevier Sequoia, roč. 291, s. "E13"-"E17", 5 s. ISSN 0379-0738. doi:10.1016/j.forsciint.2018.07.002. 2018.
  3. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Identifikace neznámé osoby za pomoci kostního implantátu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, roč. 85, č. 6, s. 438-440. ISSN 0001-5415. 2018.
  4. FRIŠHONS, Jan, Petr HEJNA, Sergei Valerievič LEONOV, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Petr RAMBOUSEK a Martin ZEMAN. Přehled postmortálních technik pro případy rekonstrukce mutilujících poranění obličeje. Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, roč. 62, č. 5, s. 49-59, 10 s., 2018.
  5. STRNAD, Adam, Jan KRAJSA, Martin ŠINDLER, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Martin ZEMAN a Jan FRIŠHONS. Tragédie ve Vilémově - čtyři mrtví pod tunami betonu, kamení a oceli. In XXVI. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí. ISBN 978-80-88159-82-7. 2018.
  6. HIRT, Miroslav, František VOREL, Petr HEJNA, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Eva DAŇKOVÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Petr DUBOVÝ, Miroslav DVOŘÁK, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Naděžda FOJTŮ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Ludvík JUŘÍČEK, Miroslav KITKA, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Lubomír STRAKA, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydánín/a. Praha: Grada. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5. 2018.

  2017

  1. FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče. Forum pro konzervátory-restaurátory. roč. 2017, č. 1, s. 91-99. ISSN 1805-0050. 2017.
  2. ADÁMKOVÁ, Anna, Jiří MLČEK, Lenka KOUŘIMSKÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Tomáš BUŠINA, Martin ADÁMEK, Martina BEDNÁŘOVÁ a Jan KRAJSA. Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health. BASEL: Molecular Diversity Preservation International, roč. 14, č. 5, s. 1-10. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph14050521. 2017.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš, Štěpánka KUČEROVÁ, Jan KRAJSA, Bulent EREN, Petra VYSOČANOVÁ a Petr HEJNA. Postmortem Increase in Body Core Temperature How Inaccurate We Can Be in Time Since Death Calculations. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 38, č. 1, s. 21-23. ISSN 0195-7910. doi:10.1097/PAF.0000000000000286. 2017.
  4. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Tomáš VOJTÍŠEK a Jan KRAJSA. Using drone-mounted cameras for on-site body documentation: 3D mapping and active survey. Forensic Science International. CLARE,Ireland: Elsevier, roč. 281, December, s. 52-62. ISSN 0379-0738. doi:10.1016/j.forsciint.2017.10.027. 2017.
  5. FRIŠHONS, Jan, Jan KRAJSA a Tomáš KOČÍ. Zoologické preparáty pro výuku přírodovědy, přírodopisu a biologie 1. Tekutinové preparáty. Živa. Praha, roč. 2017, č. 4, s. "CIX"-"CXI", 3 s. ISSN 0044-4812. 2017.

  2016

  1. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK a Miroslav ĎATKO. Perivasal cerebral microhaemorrhages accompanied with acute increase of intrathoracic and intra-abdominal pressure. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
  2. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6. 2016.

  2015

  1. ĎATKO, Miroslav, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Dopravní nehody v soudně lékařské praxi I. In Nejnebezpečnější faktory dopravních nehod - Prášily 2015 (odborná konference). 2015.
  2. KRAJSA, Jan. Dopravní nehody v soudně lékařské praxi II. In Spolupráce složek IZS, KZOS a Emergency, Prášily, 2015. 2015.
  3. KRAJSA, Jan a Milan VOTAVA. Odběr tkání k bioptickému vyšetření na soudním lékařství. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2015. ISSN 1803-179X. 2015.
  4. ADÁMEK, Tomáš, Michal BERAN, Igor DVOŘÁČEK, Miroslav DVOŘÁK, Jiří FIALKA, Petr HEJNA, Miroslav HIRT, Jiří HLADÍK, Martin JANÍK, Přemysl KLÍR, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Pavel KUBIŠTA, Rudolf MACHÁČEK, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Ľubomír STRAKA, Přemysl STREJC, Markéta ŠAŇKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Pavel TOUPALÍK, František TOUŠEK, Tomáš VOJTÍŠEK a František VOREL. Soudní lékařství : I. díl. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6. 2015.

  2014

  1. KRAJSA, Jan, Andrea BRZOBOHATÁ, Martin ZEMAN a Jan PIVNIČKA. Dominator a Agritox - smrtelná otrava herbicidy. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství, Praha. ISBN 978-80-260-6083-3. 2014.
  2. FRIŠHONS, Jan, Jan KRAJSA, Zuzana PAŠKOVÁ, Jan ÖSTERREICHER, Kateřina GRUSOVÁ, Jan UHER, Roman CHLÍBEK, Jiří KASSA a Marek JOUKAL. Manipulace s kontaminovanými pozůstatky. In XXII. Ostravské dny forenzních věd. ISBN 978-80-905684-4-0. 2014.
  3. KRAJSA, Jan a Eva DAŇKOVÁ. Poranění krku ostrým předmětem - soudně lékařská diferenciální diagnostika. In VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. ISSN 1803-179X. 2014.
  4. KRAJSA, Jan, Jan FRIŠHONS, Petr KOPIJA a Marek JOUKAL. Představení a komparace pitevních technik pro forenzní účely. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství, Praha. ISBN 978-80-260-6083-3. 2014.

  2013

  1. HIRT, Miroslav, Přemysl STREJC, Jan KRAJSA, Petr HEJNA, Olga CÍSAŘOVÁ, Miroslav DVOŘÁK, Jiří HLADÍK, Miloš SOKOL, Přemysl KLÍR, Michal BERAN, Jiří FIALKA, Pavel KUBIŠTA, František VOREL, Igor DVOŘÁČEK, Rudolf MACHÁČEK a Pavel TOUPALÍK. A Concise History of Forensic Medicine in the Czech Republic. Acta Medico-Historica Adriatica. Rijeka (Chorvatsko): Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, roč. 11, č. 2, s. 349-358. ISSN 1334-4366. 2013.
  2. ĎATKO, Miroslav, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Dopravní nehoda - ano či ne? In XXI.Ostravské dny forenzních věd. ISBN 978-80-260-4703-2. 2013.
  3. KOMENDA, Jan, Petr HEJNA, Martin RYDLO, Miroslav NOVÁK, Jan KRAJSA, František RACEK, Pavel REJTAR a Luděk JEDLIČKA. Forensic and clinical issues in the use of frangible projectile. Journal of Forensic and Legal Medicine. ELSEVIER SCI LTD, roč. 20, č. 6, s. 697-702. ISSN 1752-928X. doi:10.1016/j.jflm.2013.04.006. 2013.
  4. KRAJSA, Jan a Karel SCHNELLER. Posmrtná ztuhlost. In V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. - 13. září 2013, Mikulov, Sborník abstrakt. ISSN 1803-179X. 2013.
  5. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Karel SCHNELLER. Zákeřné palné zbraně v rukou sebevrahů. In XXI. Ostravské dny forenzních věd, 9. - 11.10.2013, Ostravice, Sborník abstrakt. ISBN 978-80-260-4703-2. 2013.

  2012

  1. HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada. 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0. 2012.
  2. STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR. 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3. 2012.
  3. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Vladimír SMRČKA, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Krvácení pod měkkou plenu mozkovou po minimálním násilí do oblasti obličeje - kazuistika a rozbor příčin. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
  4. KOMENDA, Jan, Petr HEJNA, M. RYDLO, Miroslav NOVÁK, Jan KRAJSA a F. RACEK. Střely frangible: ranivost a klinické aspekty jejich použití. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, roč. 57, č. 2, s. 21-24. ISSN 1210-7875. 2012.

  2011

  1. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Možnosti neuroendoskopie u nemocných s poúrazovým hydrocefalem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
  2. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Ludvík JUŘÍČEK a Miroslav ĎATKO. Poranění hlavy vzduchovou puškou Slavia 620. In 3. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 25. - 27.5.2011 Rožnov pod Rahoštěm. ISBN 978-80-254-8741-9. 2011.
  3. ĎATKO, Miroslav, Karel SCHNELLER, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Případ smrtelné dopravní nehody motocyklisty po střetu se zvěří. In XVI.Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny 6.-8.4.2011. 2011.
  4. KRAJSA, Jan, Svatava DUCHAŇOVÁ, Ludvík JUŘÍČEK a Miroslav HIRT. Smrtelné poranění výbuškou. In 3. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 25. - 27.5.2011 Rožnov pod Rahoštěm. ISBN 978-80-254-8741-9. 2011.
  5. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5. 2011.
  6. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Miroslav HIRT, Radim JANČÁLEK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Stereotaktická operace traumatických intracerebrálních hematomů. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
  7. HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6. 2011.
  8. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9. 2011.

  2010

  1. KRAJSA, Jan a Michal ZELENÝ. Identifikace zemřelého dle pooperačních jizev a imlantovaného osteosyntetického materiálu. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2010.
  2. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Miroslav HIRT, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Milan BRÁZDIL. Kraniocerebrální poranění a úmrtí u nemocných s epilepsií. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
  3. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA a Ivo ŘÍHA. Kraniocerebrální poranění u nemocného s expanzí mokového prostoru. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
  4. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, J. HOLOUBEK, A. NOVONTÁ RYCHTECKÁ, Andrea VLČKOVÁ, Alexandr PILIN, Peter ONDRA, Petr HEJNA, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, I. VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, A. HAJTMAN, V. MACKO a František VOREL. Mezirepubliková Česko - Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátroů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, roč. 55,2010, č. 1, s. 8-9. ISSN 1210-7875. 2010.
  5. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Postup lékaře při prohlídce zemřelého se střelným poraněním. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
  6. KRAJSA, Jan, Karel SCHNELLER a Andrea BRZOBOHATÁ. Sebevražda myorelaxanciem. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice,. 2010.
  7. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Statistické údaje o střelných poraněních v letech 2005 – 2009. In Mezinárodní kongres forenzních věd. 2010.
  8. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Zdeněk NOVÁK. The Effect of the Home Shooting Percussion Pistol on Skull Substitute Bones. Čes. Slov patol. a soudní lékařství. Praha: ČLS, roč. 46/55, č. 4, s. 54-55. ISSN 1210-7875. 2010.
  9. KRAJSA, Jan, Marie BORKOVCOVÁ a Zdeněk KREJČÍ. Výuka forenzní biologie na Mendelově univerzitě v Brně. In 2. česko-slovenský sjezd soudního lékařství - Mezinárodní kongres forenzních věd Valtice. 2010.
  10. KREJČÍ, Zdeněk, Jan KRAJSA a Marie BORKOVCOVÁ. Využití forenzní zoologie v policejní praxi při určování doby smrti. In přednáškový cyklus 4 přednášek. 2010.

  2009

  1. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, Alexandr PILIN, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, Ivo VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER a František VOREL. Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. ISBN 978-80-7392-106-4. 2009.
  2. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Kombinované způsoby sebevraždy. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Mikulov. ISBN 978-80-7392-106-4. 2009.
  3. JUŘÍČEK, Ludvík, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a N. MORAVANSKÝ. Matematický model chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 Auto) ve srovnání s reálným střelným poraněním typu průstřel lebky a zástřel hlavy. In XV. rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2009.
  4. JUŘÍČEK, Ludvík, Norbert MORAVANSKÝ a Jan KRAJSA. Model proniku FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 Auto) biologickými tkáněmi člověka. In Sborník přednášek VII. Mezinárodní konference „Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009“. Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-153-9. 2009.
  5. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Nové pohledy na patofyziologii difuzního axonálního poškození. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2.- 3.9.2009. ISBN 978-80-7392-106-4. 2009.
  6. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Plicní embolie nádorovými hmotami v soudnělékařské praxi. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
  7. CHRASTINA, Jan, Miroslav HIRT, Zdeněk NOVÁK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Syndrom třeseného dítěte - nové poznatky. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. ISBN 978-80-7392-106-4. 2009.

  2008

  1. MATĚJŮ, Eva, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jan KRAJSA. Náhlá smrt u dospívajícího chlapce. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. ISBN 978-80-7392-039-5. 2008.
  2. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Karel SCHNELLER, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Náhlá úmrtí v důsledku plicní embolie nádorovými hmotami. In 35.Sjezd českých patologů. ISBN 978-80-7392-039-5. 2008.
  3. DAŇKOVÁ, Eva, Eva MATĚJŮ a Jan KRAJSA. Náhlé úmrtí kojence - fibroelastóza endokardu. In XVI.Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2008.
  4. KRAJSA, Jan a Karel SCHNELLER. Náhlé úmrtí pacienta s diagnosou syringomyelie. In 35.Sjezd českých patologů. ISBN 978-80-7392-039-5. 2008.
  5. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5. 2008.
  6. DAŇKOVÁ, Eva, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Vykrvácení z řezné rány levé paže - náhodný úraz. In XV.ročník Konference mladých lékařů, FN. 2008.
  7. DAŇKOVÁ, Eva, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Vykrvácení z řezné rány levé paže - náhodný úraz. In 35.Sjezd českých patologů. ISBN 978-80-7392-039-5. 2008.
  8. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Zkušenosti s písemným testem v rámci zkoušky ze soudního lékařství. In IV. Celofakultní konference o studiu na LF MU, Brno. 2008.

  2007

  1. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Zdeněk KREJZLÍK. Střela jako nezvyklý embolus. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.

  2006

  1. ŠINDLER, M, Milan SEPŠI, Jan KRAJSA a Katarína MÚČKOVÁ. Postmorální analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji - uspořádání studie. Česko-slovenská patologie/Soudní lékařství. roč. 51, č. 1, s. 16-19, 2006.
  2. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Sebevražda střelnou zbraní ve vozidle MHD. In mezinárodní kongres forenzních věd Brno. 2006.
  3. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Základní biologický model pro zkoušky ranivé balistiky. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, roč. 42/51, č. 4, s. 52-54. ISSN 1210-7875. 2006.

  2005

  1. HIRT, Miroslav a Jan KRAJSA. Krvácení v perivaskulárních prostorech mimo oblast střelného kanálu u poranění mozku. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, roč. 68/101, č. 1, s. 26-28. ISSN 1210-7859. 2005.
  2. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Perivascular Brain Microhaemorrhages Accompanying a Penetrating Gunshot Wound of the Chest. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, roč. 68/101, č. 2, s. 116-118. ISSN 1210-7859. 2005.
  3. ZELENÝ, Michal, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Problematika makroskopického hodnocení poranění u těl vytažených z vody. In Zimní prac. den soudního lékařství a med. práva, Olomouc 13.1.2005. 2005.

  2004

  1. JUŘÍČEK, Ludvík, Miroslav HIRT a Jan KRAJSA. Balistické simulace přímých a nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 15. Martin, Slovenská republika, 2004.
  2. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Helena SAMKOVÁ. Hypotetická souvislost hypertenzní krize a déletrvajícího požívání rostlinných extraktů. In XII. Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2004.
  3. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Ludvík JUŘÍČEK. Krvácení do Virchow - Robinových prostorů při střelném poranění hrudníku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 16. Martin, Slovenská republika, 2004.
  4. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Vzdálená krvácení při střelném poranění mozku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 49. Marin, Slovenská republika, 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 18:37