Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930926.

  2014

  1. GIMUNOVÁ, Olga, Iveta ZIMOVÁ a Šárka BOHATÁ. Zobrazovací metody u akutní pankreatitidy. In VIII. kongres ČSIM. 2014.

  2013

  1. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.

  2011

  1. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
  2. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Petra MINARČÍKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Roman GÁL, Hana HORÁLKOVÁ a Martina MOKRÁ. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 12th Annual NATA Symposium. 2011. ISSN 1778-428X.
  3. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného krvácení při těžkém poranění jater – kazuistiky. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2010, roč. 21, č. 5, s. 239-244. ISSN 1214-2158.

  2009

  1. GIMUNOVÁ, Olga, Iveta ZIMOVÁ a M. PAVLOVÁ. Izofluran z jiného úhlu pohledu. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 280. ISSN 1214-2158. 2009.
  2. GIMUNOVÁ, Olga, Iveta ZIMOVÁ a M. PAVLOVÁ. Izofluran z jiného úhlu pohledu. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
  3. HUSA, Petr, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radek SVAČINKA, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Oldřich ROBEK, Katarína TURANSKÁ a Iveta ZIMOVÁ. Jaterní abscesy - jedna z možných příčin horeček nejasného původu. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o, 2009, roč. 15, č. 2, s. 58-64. ISSN 1211-264X.
  4. GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy. 2009, roč. 110, č. 4, s. 222-225. ISSN 0006-9248.
  5. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 284. ISSN 1214-2158. 2009.
  6. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.

  2008

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  2. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA a Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-2769-9.
  3. ZIMOVÁ, Iveta, Pavel ŠEVČÍK a Olga GIMUNOVÁ. Nutriční podpora v sepsi. Medical Tribune. 2008, č. 20, s. 7-8.
  4. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Uštknutí jedovatým hadem. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
  5. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.

  2007

  1. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, M. HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Roman GÁL. Listérie - ojedinělý původce abscesu mozku. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. Ostrava, 2007. s. 5.
  2. SEIDLOVÁ, Dagmar, Martin SLEZÁK, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Model ošetření maxilofaciálního poranění v rámci polytraumat. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
  3. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
  4. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Rhabdomyolýza v traumatologii. In Sborník Křivánkovy dny. Pardubice, 2007.
  5. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Iveta ZIMOVÁ, Michal PISÁR, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Rok provozu lúžek centralizované intenzivní péče na KARIM LF MU a FN Brno. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2007, roč. 18/2007, č. 4, s. 227-230. ISSN 1214-2158.
  6. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Úskalí anestezie u traumat obličejového skeletu. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.

  2006

  1. MANNOVÁ, Jitka, Martin PETRENKO, Dagmar SEIDLOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Martina MOKRÁ a Iveta ZIMOVÁ. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného poporodního krvácení: kazuistiky. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 10, č. 1, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 16:38