Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STUPKA, Václav a Jakub VOSTOUPAL. Evropský certifikační rámec kyberbezpečnosti ICT produktů, služeb a procesů. Data Security Management, Praha: TATE International s.r.o., 2020, roč. 24, č. 2, s. 25-29. ISSN 1211-8737.
 2. MICHOTA, Alexandra, Václav STUPKA, Andreas MITRAKAS, Andreas SFAKIANAKIS, Catalin PATRASCU, François BEAUVOIS, Koen VAN IMPE, Silvia SIGNORATO a Smaragda KARKALA. Roadmap on the cooperation between CSIRTs and LE. Greece: European Union Agency for Cybersecurity, 2020. ISBN 978-92-9204-331-5. doi:10.2824/40199.
 3. POLČÁK, Radim, Zbyněk LOEBL, Pavel VONDRUŠKA, Jakub VOSTOUPAL, Ivan GABAL, Václav STUPKA a Michal MATĚJKA. Studie proveditelnosti – institucionální model CAB. Česká republika: Masarykova univerzita, 2020.
 4. STUPKA, Václav. Výroční zpráva o činnosti rady centra za rok 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 5. 2019

 6. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT law - thirteenth edition. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2019.
 7. MAMULA, Ondřej, David HRYCEJ, Martin STŘELEC, Tomáš PITNER, František KASL, Václav STUPKA a Filip PROCHÁZKA. Flexibilita známá a neznámá. All for Power, Praha: AF POWER agency, a.s., 2019, roč. 13, č. 4, s. 57-61. ISSN 1802-8535.
 8. HORÁK, Martin, Václav STUPKA a Martin HUSÁK. GDPR Compliance in Cybersecurity Software: A Case Study of DPIA in Information Sharing Platform. In Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2019). New York: ACM, 2019. s. "36:1"-"36:8", 8 s. ISBN 978-1-4503-7164-3. doi:10.1145/3339252.3340516.
 9. MAMULA, Ondřej, David HRYCEJ, Martin STŘELEC, Tomáš PITNER, František KASL, Václav STUPKA a Filip PROCHÁZKA. Uplatnění agregované flexibility pro PpS a na trzích s energiemi bez negativního vlivu na provozní parametry sítí. Energetika, Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2019, roč. 69, č. 5, s. 308-311. ISSN 0375-8842.
 10. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
 11. 2018

 12. PORTESI, Silvia, Václav STUPKA, Philip ANDERSON, François BEAUVOIS, Efthymios LALAS, Catalin PATRASCU, Andreas SFAKIANAKIS, Silvia SIGNORATO a Koen VAN IMPE. Cooperation between CSIRTs and Law Enforcement: interaction with the Judiciary. Greece: European Union Agency for Network and Information Security, 2018. 102 s. ISBN 978-92-9204-259-2. doi:10.2824/274312.
 13. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT Law 2018: Texts, Cases, Materials. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 404 s.
 14. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 15. 2017

 16. BARTOŠEK, Miroslav, Michal RŮŽIČKA a Václav STUPKA. Nařízení GDPR a jeho implementace na vysokých školách v ČR – jak na to. In EUNIS-CZ. Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 5-14, 10 s. ISBN 978-80-261-0713-2.
 17. STUPKA, Václav, Martin HORÁK a Martin HUSÁK. Protection of personal data in security alert sharing platforms. In Proceedings of the 12th International Conference on Availability, Reliability and Security. Reggio Calabria: ACM, 2017. s. "65:1"-"65:8", 8 s. ISBN 978-1-4503-5257-4. doi:10.1145/3098954.3105822.
 18. 2016

 19. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435, 189 s. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 20. STUPKA, Václav. AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In Björn Johansson, Filip Vencovský. BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. 1684. vyd. : CEUR-WS.org, 2016. ISSN 1613-0073.
 21. STUPKA, Václav. Analýza datového provozu jako prevence kybernetických bezpečnostních incidentů. Data Security Management, Praha: TATE International s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 3, s. 44-48. ISSN 1211-8737.
 22. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 23. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 24. STUPKA, Václav. Kybernetická bezpečnost a ochrana kritických energetických infrastruktur. In 13. Letní škola aplikované informatiky Bedřichov. 2016.
 25. STUPKA, Václav. Pojetí počítačového systému v trestním právu a jeho důsledky pro zajišťování elektronických důkazů. In Vybrané aspekty kybernetické kriminality. 2016.
 26. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 27. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 28. PITNER, Tomáš, Zbyněk KOCUR, Tomáš HÉGR, Václav STUPKA a Barbora BÜHNOVÁ. Studie pro bezpečné poskytování dat z elektroměru zákazníkovi v místě spotřeby. 1. vyd. Brno: Česká sdružení regulovaných energetických společností, 2016. 88 s. (není).
 29. STUPKA, Václav. Zajištění a uchování dat. In České právo a informační technologie 2016. 2016.
 30. 2015

 31. STUPKA, Václav. Analýza SSL provozu. In České právo a informační technologie 2015. 2015.
 32. PITNER, Tomáš, Filip PROCHÁZKA, Bruno ROSSI, Barbora BÜHNOVÁ, Stanislav CHREN, Andrea VAŠEKOVÁ, Jan ROSECKÝ a Václav STUPKA. Celkové závěry a doporučení k projektu přípravných rešerší k AMM. Brno: ČEZ Distribuce, a.s., 2015. 8 s.
 33. STUPKA, Václav. Data advokátů v cloudu. Data Security Management, TATE International s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 34-37. ISSN 1211-8737.
 34. STUPKA, Václav. Data jako důkaz v trestním řízení. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv. Elektronické důkazy v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 83-114, 32 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 542 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8073-7.
 35. STUPKA, Václav. Dokazování odposlechem. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv. Elektronické důkazy v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 181-194, 14 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 542 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8073-7.
 36. STUPKA, Václav. Electronic legislation in the Czech Republic. In Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2015. Vienna, Austria: Austrian Computer Society, 2015. s. 491 - 500, 9 s.
 37. STUPKA, Václav. Elektronické důkazní prostředky. In Kalvodová, Věra a Milana Hrušáková. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 311-320, 10 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 38. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
 39. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. ISBN 978-80-210-8073-7.
 40. KOŠČÍK, Michal, Jakub HARAŠTA, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 s. ISBN 978-80-263-0945-1.
 41. STUPKA, Václav. Kybernetická bezpečnost v ČR. In Kyberbezpečnost v praxi. 2015.
 42. STUPKA, Václav. Legalita penetračního testování. In Dny práva 2015. 2015.
 43. STUPKA, Václav. Trestněprávní souvislosti bezpečnostních incidentů. In Konference Security & Networking Bratisava 2015. 2015.
 44. STUPKA, Václav. Trestní odpovědnost při zajišťování kybernetické bezpečnosti. In Konference Security & Networking Brno 2015. 2015.
 45. 2014

 46. STUPKA, Václav. Autorský zákon. In Academic skills 2014. 2014.
 47. STUPKA, Václav. Cooperation between CERT and LEA in the Czech republic. In 9th CERT ENISA/EC3 Workshop. 2014.
 48. STUPKA, Václav. Cyber security in the Czech republic. In C4e workshop on cyber security. 2014.
 49. STUPKA, Václav. e-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 185-198. ISSN 1804-5383.
 50. STUPKA, Václav. Intellectual property on the internet - filesharing and legal protection of the software. In Second summer school in Brno - "IT Law". 2014.
 51. STUPKA, Václav. Jazyková analýza a autorské právo. In Autorské právo v prostředí jazykových dat a nástrojů. 2014.
 52. STUPKA, Václav. Předávání informací mezi CERT a policií. In COFOLA 2014. 2014.
 53. STUPKA, Václav. Užívání znaků Masarykovy univerzity. In Interface. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 1-3, 12 s. ISSN 1803-5248.
 54. 2013

 55. STUPKA, Václav. Aktuální otázky praxe kyberkriminality. 2013.
 56. STUPKA, Václav. Důvody vzniku Zákona o kybernetické bezpečnoti. In Kybernetická bezpečnost státu 2013. 2013.
 57. STUPKA, Václav. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 7. ISSN 1804-5383.
 58. STUPKA, Václav. Elektronické důkazní prostředky. In COFOLA 2013. 2013.
 59. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno: Tribun EU, 2013. 365 s. ISBN 978-80-263-0396-1.
 60. STUPKA, Václav a Vlastimil OTT. Open-source software a licenční problematika ve veřejných institucích. 2013.
 61. CHARVÁT, Radim a Václav STUPKA. Představení dokumentů vytvořených v rámci projektu InovaCOM. 2013.
 62. STUPKA, Václav. Uchovávání provozních údajů pro účely vyúčtování poskytnutých služeb elektronických komunikací. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8. ISSN 1804-5383.
 63. 2012

 64. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 356 s. ISBN 978-80-263-0258-2.
 65. 2011

 66. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law - Texts, Cases, Materials. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 632 s. první. ISBN 978-80-263-0021-2.
 67. 2010

 68. STUPKA, Václav. eJustice. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2010, roč. 1, č. 2, s. 76-97. ISSN 1804-5383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 06:17