Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CHROUSTOVÁ, Kateřina, Adam ŘÍČKA, Bibiána PASTERNÁKOVÁ a Tomáš KUCHOVSKÝ. Conceptual hydrogeological model of deep karst aquifer in South Moravia – Lower Austria region. In Book of Abstracts of the Virtual Multidisciplinary Conference Karst: From Top to Bottom 2021. 2021. ISBN 978-86-7352-369-9.
 2. PASTERNÁKOVÁ, Bibiána, Tomáš KUCHOVSKÝ, Kateřina CHROUSTOVÁ a Adam ŘÍČKA. Hydrogeochemistry of mineral waters from deep-seated Jurassic karst aquifer in the South Moravia – Lower Austria region. In Book of Abstracts of the Virtual Multidisciplinary Conference Karst: From Top to Bottom 2021. 2021. ISBN 978-86-7352-369-9.
 3. 2020

 4. CHROUSTOVÁ, Kateřina a Adam ŘÍČKA. Koncepční model hydrogeologické struktury minerálních vod v oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. In Studentská geologická konference 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9682-0.
 5. 2018

 6. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Batmunkh DAMDINDORJ, Vilém FÜRYCH, Antonín KOPŘIVA a KhuKhuu PUNTSAG. Identifying the flow pattern and natural recharge at a strategic groundwater resource in the Dornogobi Province, Mongolia. Hydrological Sciences Journal. Taylor & Francis, 2018, roč. 63, č. 9, s. 1408-1423. ISSN 0262-6667. doi:10.1080/02626667.2018.1511053.
 7. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ a Daniela VOŠAHLÍKOVÁ. Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 179 s.
 8. VANÍČEK, Petr, Kateřina CHROUSTOVÁ, Josefína BÍZOVÁ a Adam ŘÍČKA. Vývoj podzemního odtoku ve východní polovině ČR. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, 1-2, s. 124-127. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-124.
 9. 2017

 10. HUSSEIN, Hend Ahmed Ibrahim, Adam ŘÍČKA, Tomáš KUCHOVSKÝ a Maged Mostafa EL OSTA. Groundwater hydrochemistry and origin in the south-eastern part of Wadi El Natrun, Egypt. Arabian Journal of Geosciences. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 10, č. 7, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1866-7511. doi:10.1007/s12517-017-2960-x.
 11. HAVLÍK, Tomáš a Adam ŘÍČKA. Specifika transportu bakteriálního znečištění v podzemních vodách. In Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. PřF MU, ČAH a ČAIG, Brno, 2017, Brno. 2017. ISBN 978-80-903635-5-7.
 12. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ a Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 79 s.
 13. NEČAS, Petr, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Daniela VOŠAHLÍKOVÁ, Adam ŘÍČKA a Tomáš KUCHOVSKÝ. Termometrie vodních toků na průzkumných lokalitách uložišť radioaktivního odpadu. In Datel,J.V., Tomášek, J. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIK, 2017. s. 177-177. ISBN 978-80-903635-5-7.
 14. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a David GRYCZ. Using Numerical Modeling to Understand the Discharge from a Flooded Abandoned Underground Mine. MINE WATER AND THE ENVIRONMENT. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 36, č. 4, s. 606-616. ISSN 1025-9112. doi:10.1007/s10230-017-0455-3.
 15. VANÍČEK, Petr, Kateřina CHROUSTOVÁ, Josefína BÍZOVÁ a Adam ŘÍČKA. Vývoj podzemního odtoku ve východní polovině ČR. In Datel, J.V, Tomášek, J. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Brno: Česká asociace hydrogeologů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2017. ISBN 978-80-903635-5-7.
 16. 2016

 17. DATEL, Josef, Adam ŘÍČKA, Eduard HANSLÍK, Dana KUCHOVSKÁ, Tomáš KUCHOVSKÝ, Eva JURANOVÁ a Anna HRABÁNKOVÁ. Detailní matematický model proudění podzemní vody a transportu látek v lokalitě Dukovany, DP5: Matematický model proudění podzemních vod a transportu látek, Závěrečná zpráva. Praha: VÚV TGM, 2016. 134 s. Závěrečná zpráva.
 18. ZEMAN, Josef, Tomáš KUCHOVSKÝ a Adam ŘÍČKA. Dynamika a geochemický vývoj důlních vod v oblasti RUD. 2016. vyd. Brno, Česká republika: DIAMO, s. p., o. z. GEAM, 2016. 28 s.
 19. 2015

 20. DATEL, V. Josef, Adam ŘÍČKA, Eduard HANSLÍK, Anna HRABÁNKOVÁ, Petra FÜRYCHOVÁ, Eva JURANOVÁ, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jiří KRÁSNÝ, Martina PELÁKOVÁ, Diana MAREŠOVÁ, Božena SEDLÁŘOVÁ a Martin PADĚRA. DP5: Odborná pomoc VÚV TGM, v.v.i. v rámci ZBZ NJZ EDU a aktualizace PpBZ EDU 1-4: konceptuální model proudění povrchových a podzemních vod a transportu látek. Praha. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2015. 211 s.
 21. ŘÍČKA, Adam. Hydrodynamické testování hlubinných úložišť. 2015.
 22. CAMFRLOVÁ, Markéta a Adam ŘÍČKA. Stará ekologická zátěž v areálu ZPA Nová Paka. In Jiří Burkhard, Klára Petráková Kánská. Sanační technologie XVIII, 19. – 21. května 2015, Uherské Hradiště. Pardubice: neuveden, 2015. s. 135-139. ISBN 978-80-86832-85-2.
 23. 2014

 24. ŘÍČKA, Adam. Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko. 2014.
 25. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Vilém FÜRYCH a Petra FÜRYCHOVÁ. Strategický zdroj vody ve východní Gobi, provincie Dornogobi, Mongolsko. In Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. 2014. ISBN 978-80-903635-4-0.
 26. 2013

 27. BARTAKOVICS, Anita, David BLAŠKO, Jaroslava CAHELOVÁ, Miroslav DRESSLER, Jaroslav KAŇA, Adam ŘÍČKA, Ludvík VALA a Vladimír ONDERKA. Vývoj a súčasný stav 9. bádenského horizontu PZP Tvrdonice 2013. MS. Brno: RWE Gas Storage, 2013. 35 s.
 28. 2010

 29. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Ondra ŠRÁČEK a Josef ZEMAN. Determination of potential mine water discharge zones in crystalline rocks at Rozna, Czech Republic. Environmental Earth Sciences. Berlin/Heidelberg: Springer, 2010, roč. 60, č. 6, s. 1201-1213. ISSN 1866-6280.
 30. 2009

 31. ŘÍČKA, Adam. Hydrogeology - Mathematical model of Chacha River. In Water Resources Management and Environemntal Protection Studies of the Jemma River Basin for Improved Food Security, Šíma Jiří (eds) et al. First edition. Prague: Aquatest Cco., 2009. s. 152-168, 9 s. The Czech development project. ISBN 978-80-254-5021-5.
 32. ŘÍČKA, Adam a Tomáš KUCHOVSKÝ. Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika. In Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 217-220. ISBN 978-80-248-2026-2.
 33. ŘÍČKA, Adam, David GRYCZ a Tomáš KUCHOVSKÝ. Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany. XVI. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 4 s. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. ISBN 978-80-210-4940-6.
 34. GRYCZ, David, Adam ŘÍČKA a Tomáš KUCHOVSKÝ. Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti. In 10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 197-200. ISBN 978-80-248-2026-2.
 35. 2008

 36. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a Jaroslava ČERVENKOVÁ. Impact of Gravel Pits on Ground water: Case study of Gravel Pits near the Mohelnice City, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 69 - 72, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 37. ŘÍČKA, Adam. Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná. In Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv. Geologická 4, Praha 5: Aquatest a.s., 2008. s. 135-155, 20 s. Vydání první. ISBN 978-80-254-2921-1.
 38. GRYCZ, David, Tomáš KUCHOVSKÝ, Adam ŘÍČKA a Josef ZEMAN. Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 143 - 146, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 39. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ a Josef ZEMAN. Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 35-38, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 40. 2006

 41. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a Jaroslava ČERVENKOVÁ. Vliv štěrkoven na režim podzemních vod na příkladu DP Mohelnice. In Sborník Těžba a životní prostředí ve střední Evropě. 2006. vyd. Brno: Těžební unie, 2006. s. 201-209, 232 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 7. 2021 19:58