Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. Downfall of the Rokštejn castle in 1467. In Pavel Drnovský - Petr Hejhal - Ladislav Rytíř. Archaeology of Conflicts II. první. Červený Kostelec: Univerzita Hradec Králové, 2023. s. 55-73. ISBN 978-80-7465-596-8.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ, Daniela VANĚČKOVÁ a Josef PETRÁŠ. L’évolution du paysage humanisé du mont Beuvray. In Andrea Fochesato - Vincent Guichard. Rapport intermédiaire 2022 du programme de recherche archéologique 2022-2025 sur le mont Beuvray: Synthèse. Glux-en-Glenne: Bibracte - Centre archéologique européen, 2023. s. 95-106. ISBN 978-2-490601-12-7.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana a Tereza POLLÁKOVÁ. Procházka staletími aneb Cornštejn pohledem stavební historie. In Petr Eckl, David Rožnovský (edd.). Cornštejn. Příběh hradu. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023. s. 137-190. ISBN 978-80-86974-43-9.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. What do we know about castle kitchens and their management? Forty years of excavations of Rokštejn castle. Archaeologia Historica. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University, 2023, roč. 48, č. 1, s. 63-80. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2023-1-3.

  2022

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana, Lukáš DOLÁK a Petr ŽAŽA. Brtnicko – medailon jednoho panství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 56-61. ISBN 978-80-214-6091-1.
  2. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jana MAZÁČKOVÁ, Petr HUTA a Vojtěch NOSEK. External and Terminal Ballistics of Early Bronze Age Lithic Arrowheads: Experimental Verification. Lithic Technology. Taylor & Francis, 2022, roč. 47, č. 3, s. 266-281. ISSN 0197-7261. doi:10.1080/01977261.2022.2040139.
  3. VANĚČKOVÁ, Daniela a Jana MAZÁČKOVÁ. Hrací kostky z hradu Rokštejna. Studia archaeologica Brunensia. Czechia, 2022, roč. 27, č. 2, s. 51-90. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2022-2-3.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Lukáš DOLÁK. Hrad Rokštejn, jeho panství. Vývoj panství v krajině. In Krajina Sídla Památky 20.4.2022. 2022.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. L’évolution du paysage humanisé du mont Beuvray : prolégomènes à de nouvelles prospections. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2021 du programme pluriannuel de recherche 2017-2021 sur le Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Bibracte, Centre archéologique européen, 2022. s. 111-118. ISBN 978-2-490601-10-3.
  6. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Proměny krajiny panského sídla Rokštejn. In Beneš, Jaromír; Janečková, Kristína; Fanta, Václav. Plužiny : Historické polní systémy České Republiky. The Plužina : The historical field systems of the Czech Republic. první. Praha: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, 2022. s. 61-72. ISBN 978-80-213-3208-9.
  7. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. první. Vimperk: Munipress, 2022. 101 s. ISBN 978-80-280-0268-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022.
  8. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0268-8.
  9. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0269-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022.
  10. LISÁ, Lenka, Jana MAZÁČKOVÁ, Petr ŽAŽA a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. What is the role of kitchen waste in the environment of a medieval castle? Case study Rokštejn. In Conference of Environmental Archaeology 04.-06.04.2022 Kielce - Suchedniów, Poland. 2022.
  11. ROŽNOVSKÝ, David, Jana MAZÁČKOVÁ a Tereza POLLÁKOVÁ. Záchranný archeologický výzkum v tzv. Novém paláci hradu Cornštejn. In 53. mezinárodní konference středověké archeologie. 2022.
  12. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. 40 let archeologického výzkumu hradu Rokštejna 1981-2021. Komentované prohlídky na brtnické sýpce. In Brtnický zpravodaj. Brtnice: Městský úřad Brtnice, 2022. s. 11.

  2021

  1. PÚČAŤ, Andrej, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Brtnice (k. ú. Panská Lhota, okr. Jihlava). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 1, s. 190. ISSN 1211-7250.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Centrum udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. Masarykova univerzita, 2021.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana. Hrad Rokštejn u Brtnice. In Univerzita třetího věku (U3V) v Telči - Středověké etudy III. 2021.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of subsistence on medieval and early modern history land use in the Bohemian-Moravian Highlands. In Grau Sologestoa, Idoia; Albarella, Umberto. The Rural World in the Sixteenth Century : Exploring the Archaeology of Innovation in Europe. Turnhout: Brepols, 2021. s. 81-100. Studies in the History of Daily Life (800–1600). ISBN 978-2-503-59705-8. doi:10.1484/M.HDL-EB.5.127106.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Pisk, Silvija. Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Popovača: Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina (PUM), 2021. s. 181-192. ISBN 978-953-57553-4-0.
  6. MAZÁČKOVÁ, Jana. Od studentského snu k dokonale prozkoumané hradní ruině : Archeologický výzkum hradu Rokštejna. In Poláček, Lumír. Jdeme pod povrch : Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020. první. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2021. s. 204-211. ISBN 978-80-7524-049-1.
  7. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021.
  8. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021.
  9. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn a Bradlo. Archeologický výzkum hradu a zaniklé vesnice 2019–2020. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2019–2020. 2021.
  10. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn, pád hradu v roce 1467. In Archeologie konfliktů 2021. 2021.
  11. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rokštejnská výročí: 40 let od začátku archeologického výzkumu hradu Rokštejn. Brtnice: Městský úřad Brtnice, 2021. s. 25. Brtnický zpravodaj.
  12. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 46, č. 1, s. 81-96. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2021-1-4.
  13. MAZÁČKOVÁ, Jana, Andrej PÚČAŤ, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Valdštejnské hrady první poloviny 15. století, panství a hrady Rokštejn, Brtnice a Sádek. In SVORNÍK - 19. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu. 2021.
  14. MAZÁČKOVÁ, Jana, Tereza POLLÁKOVÁ, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 2, s. 263-264. ISSN 1211-7250.

  2020

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Empty spaces of the Rokštejn Castle. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn Castle lordship – One castle, one castlescape? In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana a Aleš HOCH. Rytířský turnaj, lov, střelba. In Svět středověkých her. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2020. s. 53-76. ISBN 978-80-7247-164-5.
  4. ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Sustainable development of historical landscape in forested areas. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Workshop k problematice udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. 2020.

  2019

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana a Daniela VANĚČKOVÁ. Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 2, s. 529-545. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-2.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Ondrej BOBULA. Archeologické výzkumy v areálu hradu Rokštejna od 18. století po současnost. In 51. mezinárodní konference Archaeologia Historica, Státní hrad Křivoklát 23.–26. 9. 2019. 2019.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Hrad Rokštejn, archeologický výzkum hradu a jeho zázemí od roku 1981. In Forum Urbes Medii Aevi 17, 18.-19. června 2019, Brno. 2019.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana, Pavel DRNOVSKÝ a Josef ŠRÁMEK. Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 2, s. 559-605. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-2-4.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. ISBN 978-953-7135-62-1.
  6. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019.
  7. MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade : Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics, 24th – 27th April 2019, Museum of Gothenburg. 2019.
  8. MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade: Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics 2019. 2019.
  9. MAZÁČKOVÁ, Jana, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Social aspect of pottery provenance in assemblages from the Rokštejn Castle and its primary fiefdom. In 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA),3-9 September 2019, Bern. 2019.
  10. MAZÁČKOVÁ, Jana. Vědecko výzkumná stanice Masarykovy univerzity. In Brtnický zpravodaj. první. Brtnice: Město Brtnice, 2019. s. 20.
  11. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Záchranný výzkum zaniklého vodního díla - RN U Malovaného mostku. 1. vyd. Brno: Lesy ČR, 2019. 24 s. Záchranný výzkum zaniklého vodního díla - RN U Mal.
  12. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Život na hradě Rokštejn (k.ú. Panská Lhota) - ekonomické zázemí hradu. In Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel, Státní hrad Grabštejn, 18. – 21. června 2019. 2019.

  2018

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana. Každodennost na středověkém hradě. In Akademie třetího věku, 30.1.2018, Prachatice. 2018.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Late Medieval and Early-modern Pottery Finds from Stratified Situations and the Spectrometric Analyses of Glazed Pottery Samples. Castle and Its Hinterland (Rokštejn Castle and Farmstead from PanskáLhota Village, Bohemian-Moravian Highland). In Europa Postmediaevaliais 2018, Prague, 16th-18th April. 2018.
  3. ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ, Anna NOVÁČKOVÁ, Ondřej PELIKÁN, Ondrej BOBULA, Matěj KMOŠEK, Michal TRÁVNÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie 2018 v Panské Lhotě. In Mezinárodní den archeologie, 20. října 2018. 2018.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Nejstarší plužiny na území bývalého brtnického panství. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek, 17. - 21. září 2018, Valtice. 2018.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 18 s. RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ.

  2017

  1. TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK a Jana MAZÁČKOVÁ. Experimental production of high and late medieval pottery at the scientific research centre in Panská Lhota. EXARC Journal. Neuveden, 2017, roč. 2017, č. 2, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2212-8956.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of Subsistence on Medieval and Early Modern History Land Use in the Bohemian-Moravian Highlands. In EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017. 2017.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana. Nástin procesu zanikání sídel ve středověku na panství Brtnice v územním rozsahu k roku 1538. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 2, s. 745-771. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2017-2-17.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana. Nebahovy : Dějiny obce do roku 1900. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 195 s. ISBN 978-80-210-8573-2.
  5. TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Petr ŽAŽA a Jana MAZÁČKOVÁ. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 1, s. 337-342. ISSN 0231-5823.

  2016

  1. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK a Jana MAZÁČKOVÁ. Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In Měřínský Zdeněk, Klápště Jan, Doležalová Kateřina. Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/ Pragensesque. Supplementum III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 18-24. ISBN 978-80-210-8151-2.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana a Lenka LISÁ. Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 2, s. 77-97. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-2-4.
  3. BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4.
  4. BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana. Karel IV. král, císař, vzdělanec, spisovatel, sběratel, válečník a rytíř věrný syn církve. In Výstava k 700. výročí narození Karla IV., 3.5.2016, Praha. 2016.
  6. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a David MERTA. Vesnický workshop. 2016.
  7. MAZÁČKOVÁ, Jana. Vznik a pád hradu, přeměny panství a jejich center. Na příkladu hradu Rokštejn. In Kulatý stůl, přednáška na Ústavu pro archeologii FF UK, Praha, 21. 4. 2016. 2016.
  8. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu. Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, 2016. s. 59-92, 350 s. ISBN 978-83-941769-5-2.
  9. MAZÁČKOVÁ, Jana a Kateřina DOLEŽALOVÁ. Zaniklé vesnice na Brtnicku. Rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje. 2016.
  10. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé vesnice na Brtnicku. Rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje. Jihlava. 2016.
  11. TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK a Jana MAZÁČKOVÁ. 8. workshop ke středověké a novověké keramice. 2016.

  2015

  1. VÁGNER, Michal a Jana MAZÁČKOVÁ. Pokročilé metody terénní dokumentace a zpracování prostorových dat. Masarykova univerzita, 2015. 100 s. plně e-learningový kurz.
  2. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Jakub TĚSNOHLÍDEK, Karel SLAVÍČEK a Jana MAZÁČKOVÁ. 5. workshop k vrcholně až pozdně středověkým keramickým souborům. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 2, s. 223-227. ISSN 1802-0364.

  2014

  1. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Zdeňka BOČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Jana MAZÁČKOVÁ. Application of Experimental Archaeology in Medieval Pottery Research (e. g. Pottery from Bohemian-Moravian Highland. In I. miedzynarodowe sympozjum ceramiki i szkla. Ceramika i szklo w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego. 2014.
  2. BOČKOVÁ, Zdeňka, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Jana MAZÁČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Application of Experimental Archaeology in Medieval Pottery Research (e. g. Pottery from Bohemian-Moravian Highland. In I. miedzynarodowe sympozjum ceramiki i szkla. Ceramika i szklo w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego. 2014.
  3. BOČKOVÁ, Zdeňka, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Šimon KOCHAN, Jana MAZÁČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 39, č. 1, s. 119-137. ISSN 0231-5823.
  4. BOČKOVÁ, Zdeňka, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Jana MAZÁČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Experimentální výroba středověké keramiky v Panské Lhotě v roce 2014. In Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů. 2014.
  5. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Jana MAZÁČKOVÁ. Studium středověké keramiky z hradu Rokštejna a jeho zázemí. In I. kolokvium o vrcholně a pozdně středověké keramice. 2014.
  6. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Jana MAZÁČKOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu. In Miedzynarodova interdyscyplinarna konferencja naukowa – „Wieś zagiona – stan i perspektywy badań. 2014.

  2013

  1. BOČKOVÁ, Zdeňka, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Šimon KOCHAN, Jana MAZÁČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Experiment výroby hrncovitých tvarů se značkami na dnech. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku. 2013.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr VACHŮT. Meč v jímce. Nález od Velkého Špalíčku v Brně. In Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2013. ISSN 0418-5129.
  3. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Jana MAZÁČKOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Obléhání Lichnice ve světle archeologických nálezů se zaměřením na nálezy keramiky. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku. 2013.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn Castle (Czech Republic) : archaeological evidence of military activities. In Lech, Marek. Weapons Bring Peace? Warfare In Medieval And Early Modern Europe. Wrocław: University of Wrocław Institute of Archeology, 2013. s. 255-289. ISBN 978-83-61416-96-8.
  5. DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ, Šimon KOCHAN, Andrea KOUCKÁ, Jana MAZÁČKOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Stavba repliky středověké hrnčířské pece a experimentální výroba keramiky. In Rekonstrukce a experiment v archeologii, Deštné v Orlických horách. 2013.
  6. DOLEŽALOVÁ, Kateřina a Jana MAZÁČKOVÁ. ZPRÁVA O WORKSHOPECH: Workshopy k vrcholně až pozdně středověkým keramickým souborům (ÚAM FF MU Brno, místo konání: Panská Lhota). Brno: Muzeum Vysočiny Jihlava - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - Pueblo - archeologická společnost. Praha, 2013.

  2012

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana a Marek PEŠKA. Problematika výzkumu středověké a novověké vesnice. 2012.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn: příklad zmapování vojenské kampaně proti hradu. In Brych, V. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha: Národní Muzeum Praha, 2012. s. 51-54. ISBN 978-80-7036-374-4.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana a Kateřina DOLEŽALOVÁ. Stančice : povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. XCVII, č. 2, s. 259-284. ISSN 0323-0570.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Silvie SUCHÁNKOVÁ a Jiří KNAP. Valdštejnové a Jihlava. Kališnický rod a katolické královské město v 15. století. In Forum Urbes Medii Aevi XI, „Město a hrad, hrad a město“. 2012.
  5. MAZÁČKOVÁ, Jana. Zpracovávání středověkých keramických souborů. 2012.

  2011

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologický výzkum hradu Rokštejna v letech 2007-2009 (sezóna 26.-28.). In Zimola, D. - Moržolová, L. - Hejhal, P. - Hájek, O. Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2011. s. 18-22. ISBN 978-80-86382-36-4.
  2. MAZÁČKOVÁ, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 36, č. 1, s. 61-85. ISSN 0231-5823.
  3. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Stanislav VOHRYZEK. Systematické zaměřování ZSV na Brtnicku a Jihlavsku – ZSV Stančice. In 43. mezinárodná konferencia archeológie stredoveku, Mesto v stredoveku a jeho zázemie. 2011.
  4. MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Stanislav VOHRYZEK. Vztah archeologie a historie na základě výzkumů středověkého osídlení Jihlavska a Brtnicka. In Forum Urbes Medii Aevi X. 2011.

  2010

  1. MAZÁČKOVÁ, Jana a David ZIMOLA. Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 371-383, 777-779, 16 s. ISBN 978-80-7422-027-2.

  2008

  1. KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku. Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, roč. 5, č. 1, s. 312-335. ISSN 1803-1749.
  2. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.

  2007

  1. KREJSOVÁ, Jana. Dochované fragmenty tesáků z hradu Rokštejna. In Archeologické výzkumy na Vysočině. 1/2007. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2007. s. 267-276. ISBN 978-80-86382-03-6.
  2. KREJSOVÁ, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2005-2006, M10-11, s. 162-169. ISSN 1211-6327.
  3. KREJSOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. 25. sézona archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k.ú. Panská Lhota. In Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2007. s. 44-46. ISBN 978-80-86382-03-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 17:47