Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ a Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2017, roč. 67, č. 9, s. 61-69. ISSN 0009-0700.
 2. 2014

 3. VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ a Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, 2014, roč. 35, č. 5, s. 1-16. ISSN 0143-0807. doi:10.1088/0143-0807/35/5/055004.
 4. 2009

 5. JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ a Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, 2009, roč. 30, č. 6, s. 1257-1269. ISSN 0143-0807.
 6. 2006

 7. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2006, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807.
 8. 2005

 9. BARTOŠ, Jiří. Linear Spring Oscillator with Two Different Types of Damping. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers, Part III. Praha: Matfyzpress, 2005. s. 649-654. ISBN 80-86732-59-2.
 10. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005. s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
 11. 2004

 12. BARTOŠ, Jiří. Měření koeficientu odporu vzduchu "C" pomocí digitální fotografie. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 9-12. ISBN 80-7315-084-0.
 13. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 675-687. ISSN 0143-0807.
 14. 2003

 15. BARTOŠ, Jiří. "Gravitační" katapult. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. 6 s. ISBN 80-7040-647-X.
 16. 2002

 17. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 00:45