Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Hartmann z Aue Erek. Příběh rytíře. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press. 168 s. Literární věda/ jazykověda. ISBN 978-80-87773-85-7. 2023.

  2021

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Alttschechische Liebeslyrik - zwischen Altem und Neuem. In Kellner, Beate; Reichlin, Susanne; Rudolph, Alexander. Handbuch Minnesang. 1. vyd. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. s. 172-178. Reference, Fol.1. ISBN 978-3-11-035181-1. 2021.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Tristan Gottfrieds von Straßburg als Idealbild der höfischen Erziehung. In Dvořáčková-Malá, Dana; Solomon, Kristýna; Margue, Michel. Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter. 1. vyd. Dresden: Thelem Universitätsverlag. s. 13-20. ISBN 978-3-95908-438-3. 2021.

  2019

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der Gattungstradition. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, roč. 33, Supplementum, s. 135-146. ISSN 1803-7380. doi:10.5817/BBGN2019-S-10. 2019.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der Gattungstradition. In Mediaevistik mannigfach konference; Brno, FF MU, ČR; 2.-3. 5. 2019. 2019.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Kristyna Solomon: Tristan-Romane Zur spätmittelalterlichen Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern. Germanoslavica. Praha: Slovanský ústav AVČR, roč. 30, č. 2, s. 113-114. ISSN 1210-9029. 2019.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie. Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9235-8. 2019.
  5. STANOVSKÁ, Sylvie. Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9235-8. 2019.
  6. BROM, Vlastimil, Sylvie STANOVSKÁ a Erkan OSMANOVIĆ. Mediävistik mannigfach, minutiös, mitteleuropäisch - modern. 2019.

  2017

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. Erste Ausgabe. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-135. ISBN 978-80-210-8650-0. 2017.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 140 s. ISBN 978-80-210-8650-0. 2017.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Postřehy k ranému dílu Rainera Marii Rilka. In Ad translationem - Pocta Jiřímu Levému. 2017.

  2016

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. "Rainer Maria Rilke mladý a přitom dokonalý? Mládí, očekávání,vnímání krásy, láska a její hloubky a hodnoty - několik tezí. In Konference MU Ad Translationem. 2016.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Roman Kopřiva Internationalismus der Dichter.Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen. Mit einigen Bezügen zur Weltliteratur. Germanoslavica. Praha: Slovanský ústav AV ČR, roč. 27, č. 1, s. 112-113. ISSN 1210-9029. 2016.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Strast a slast lásky - spojité nádoby. Malá sonda do české a německé renesanční písňové tvorby středu Evropy kolem roku 1460. In Modráková, Renáta; Klimek, Tomáš. Cesta k rozmanistosti. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. 1. vydání. Praha: Národní knihovna ČR. s. 195-202. ISBN 978-80-7050-670-7. 2016.

  2015

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 332 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 434. ISBN 978-80-210-7960-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015. 2015.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Ženy a děti ve dvorské společnosti. Ditě ve dvorské literatuře. Tři sondy do zobrazení chlapeckého hrdiny v literárních textech středověku. In Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kolektiv. Ženy a děti ve dvorské společnosti. 1. vyd. Praha: Historický Ústav Akademie věd České republiky. s. 31-37. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 52. ISBN 978-80-7286-236-8. 2015.

  2014

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Welt der frühen Lyrik Reiner Maria Rilkes im Licht der Kunstströmungen der Jahrhundertwende. In Mezinárodní konference Slovanského ústavu AV ČR "Literatur und Wissen", Praha, 7.-10. dubna 2014. 2014.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8. 2014.
  3. BLÁHOVÁ, Marie, Klára BENEŠOVSKÁ, Lenka BLECHOVÁ, Lenka BOBKOVÁ, Milena BRAVERMANOVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Ivan DUBEC, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jana MATĚJKOVÁ, Jan FROLÍK, Dalibor HAVEL, Hana HLAVÁČKOVÁ, Petr CHOTĚBOŘ, Anna KOŠÁTKOVÁ, Pavlína MAŠKOVÁ, Karel MARÁZ, Martin NODL, Lenka PANUŠKOVÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Kateřina SLÁDKOVÁ (TELNAROVÁ), Sylvie STANOVSKÁ, Robert ŠIMŮNEK, Petra RAJTEROVÁ, Jakub RAZIM, Milada ŘÍHOVÁ, Zuzana VŠETEČKOVÁ, Jan ZELENKA, Zdeněk ŽALUD a Josef ŽEMLIČKA. Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Historický ústav. 626 s. ISBN 978-80-7422-276-4. 2014.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie a Albrecht GREULE. Transformation des geistlichen Liedes bei den Böhmischen Brüdern. In Seyferth, Sebastian. Umbrüche innerhalb der Schriftlichkeit in profanen und sakralen Übersetzungstexten des Deutschen, Tschechischen und Polnischen vom 15. bis 17. Jahrhundert. 1. vyd. Hildesheim: Olms. s. 11-28. ISBN 978-3-487-15137-3. 2014.

  2013

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. členka Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu AVČR. Vědecká komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém Ústavu AVČR, 2013.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Kdo byli minnesangeři. Praha: Český rozhlas, stanice Leonardo. vzdělávací pořad. 2013.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Obraz dítěte v českých a německých literárních textech vrcholného středověku. In Koloquium Výzkumného Centra Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu AVČ. doi:. 2013.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 193 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 417. ISBN 978-80-210-6342-6. 2013.
  5. STANOVSKÁ, Sylvie. Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve stovnání s německým minnesangem a s mladší německou milostnou písní. In Interdisciplinární kolloquium Výzkumného centra "Dvory a rezidence ve středověku" Historického ústavu u AVČR. 2013.

  2012

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Transformation des geistlichen Liedes bei den Böhmischen Brüdern. In Texgestaltung als Abbild der Transformationsprozesse vom 15.-17. Jahrhundert. 2012.

  2010

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Altes in neuem Gewand - zwischen Traditionsverbundenheit und Experiment. Zur alttschechischen und deutschen Liebesdichtung des 14. und 15. Jahrhunderts. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, roč. 15, 1-2, s. 115 -147, 32 s. ISSN 1803-7380. 2010.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Alttschechische Liebeslyrik (des 14. und 15. Jahrhunderts). 1. vyd. Wien: Praesens-Verlag Wien. 239 s. slawistische Veröffentlichungen. ISBN 978-3-7069-0404-9. 2010.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Alttschechische Liebeslyrik. Texte, Übersetzungen und Kommentar. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag. 239 s. Praesens Textbibliothek. ISBN 978-3-7069-0404-9. 2010.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Mezinárodní spolupráce: připravované vydání publikace "Alttschechische Liebeslieder des 14. und 15. Jahrhunderts" (Stanovská, Sylvie - Kern, Manfred). Praesens-Verlag Wien, 2010.

  2009

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Einige Randbemerkungen zur Realisierung der rhythmischen Satzschlüsse in der legislativen Prosa nach der Schaffenszeit des Johann von Neumarkt und im Ackermann aus Böhmen" des Johannes de Tepla. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: MU, roč. 14, 1-2, s. 17-23. ISSN 1803-7380. 2009.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Hle, již v mém srdci vstává den. 1. vyd. Praha: dybbuk. Poezie, svazek 22. ISBN 978-80-7438-002-0. 2009.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Über den Einfluss des deutschen Minnesangs auf die alttschechische höfische Liebeslieddichtung. Ein Forschungsbericht. In II. Koeniggraetzer Linquistik und Literaturtage Hradec Králové 2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2009. s. 212-220, 8 s. ISBN 978-80-7435-025-2. 2009.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie. Zu den Parallelen und den Unterschieden zwischen dem Kapitel I. im Buch I des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg und dem altkirchenslawischen Proglas des Konstantins-Kyrills. In GESUS-Konferenz (Gesellschaft fuer Sprache und Sprachen). 2009.

  2008

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Der "Ackermann aus Boehmen" und der alttschechische "Tkadleček". Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. 1.: Slovanský ústav AV ČR, roč. 1, č. 19, s. 103-106. ISSN 1210-9029. 2008.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Die alttschechische Liebeslyrik - zwischen Tradition und Innovation. Versuch einer Typologie. Germanoslavica. Zeitschrift fuer germano-slawische Studien. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., roč. 19, č. 2, s. 87-98, 11 s. ISSN 1210-9029. 2008.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Geistliches Tagelied - eine Gattung der Spätzeit. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 27- 36, 9 s. ISBN 978-80-210-4702-0. 2008.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie. K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi. Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MU Brno, V 11, č. 11, s. 5-14. ISSN 0231-7664. 2008.
  5. STANOVSKÁ, Sylvie. Zu einem eigenständigen Untertyp der alttschechischen Liebesklage vor dem Hintergrund der "klassischen" Minneklage und der späteren deutschen Liebesklage. Brünner Beiträge zur germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, LVI, R 12, s. 117-128, 11 s. ISSN 1211-4979. 2008.

  2007

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Zu einem eigenständigen Untertyp der alttschechischen Liebesklage vor dem Hintergrund der "klassischen" Minneklage und der späteren deutschen Liebesklage (im Druck). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada R12, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XXI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 117-128. ISBN 978-80-210-4702-0. 2007.

  2006

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Deutsche und tschechische Liebeslieddichtung des Mittelalters. Versuch eines Vergleichs. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 185-209, 24 s. ISBN 80-244-1242-X. 2006.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Deutsche und tschechische Liebeslieddichtung des Mittelalters. Versuch eines Vergleichs. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum. ISBN 80-244-1242-X. 2006.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der deutschsprachigen Gattungstradition. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, R, č. 11, s. 115-132, 17 s. ISSN 1211-4979. 2006.
  4. STANOVSKÁ, Sylvie. Mitgliedschaft im Forum Mittelalter (Universität Regensburg) - 2006. 2006.
  5. STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. im Verhaeltnis zum deutschen Minnesang und zur spaeteren deutschern Liebeslieddichtung. In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Konferenz). ISBN 3-7954-1803-8. 2006.
  6. STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. Jahrhunderts im Verhältnis zum deutschen Minnesang und zur späteren deutschen Liebeslieddichtung. In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Forum Mittelalter Studien, Band 1). 1. vyd. Regensburg: Schnell und Steiner Verlag. s. 211-222. ISBN 3-7954-1803-8. 2006.

  2003

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Das alttschechische und das deutsche Liebeslied im 14. und 15.Jh. Von dem späten Minnesang zum neuartigen Liebeslied im böhmischen und deutschen Raum. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha, IX (XIV), č. 2, s. 163-178. ISSN 1210-9029. 2003.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. "Es strahlt ein Licht aus den Wolken". Zur Figur der Frau in der mittelalterlichen Literatur als Anlass von Begriffs-, Motiv- und Gattungsmischungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, R 8 (2003), roč.LII, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, XVII - R8, č. 8, s. 117-130. ISSN 1211-4979. 2003.

  2002

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Zur Erlernung der Dictamina-Kunst im Rahmen der älteren deutschen Sprache und Literatur. In Mitte. Zeitschrift fuer interkulturelle Begegnung. 1. vyd. Aachen: Dr. Joachim Kuns Druck und Verlag. s. 34-35. ISSN 1618-9248. 2002.

  2000

  1. HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis. 251 s. ISBN nepřiděleno. 2000.
  2. STANOVSKÁ, Sylvie. Zur Text- und Motivgestaltung des 32. Kapitels des "Ackermann aus Böhmen" und des 11. Kapitels des "Tkadlec". Textkritische Bemerkungen zur Blattversetzung im "Ackermann" anhand des "Tkadlec"-Textes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), ročník XLIX, řada R 5, (Brünner Beiträge zur germanistik und Nordistik). Brno: Masarykova univerzita, XIV - R5, XIV, s. 87-99. ISSN 1211-4979. 2000.

  1999

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen" und "Tkadlec". 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně. 133 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis č.321. ISBN 80-210-2062-8. 1999.

  1998

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Moravo, Čechy, radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. První vydání. Praha: Aula. 231 s. Litteraria germano-austro-bohemica, vol.I. ISBN 80-901626-9-X. 1998.

  1997

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Nářky Georga Heyma. Překlady a parafráze. 1. vyd. Brno: Host, příloha časopisu Weles. 2. samostatná příloha časopisu Weles. 1997.
  2. JEŘÁBEK, Richard. Počátky národopisu na Moravě. První vydání. Strážnice: Ústav lidové kultury. 411 s. ISBN 80-86156-05-2. 1997.
  3. STANOVSKÁ, Sylvie. Zur courtoisen Farbensymbolik in der Literatur des 14.-16. Jahrhunderts im deutsch-tschechischen Kontext. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität) řada R2, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, XI, XI, s. 65-78, 13 s. ISSN 1211-4979. 1997.

  1996

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Kůň Schemminc/Šemík v epice pozdního středověku na území Čech. IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. Praha: Aula, roč. 1., č. 1, s. 40-62. ISSN 1802-128X. 1996.

  1994

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Meistersinger in Iglau. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), řada K 16, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik IX. Brno: Masarykova univerzita, IX, IX, s. 119-149. ISSN 1211-4979. 1994.

  1993

  1. STANOVSKÁ, Sylvie. Ke knize Jana Lehára Česká středověká lyrika. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, roč. 50, XXIII, s. 100-102. ISSN 1802-128X. 1993.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 06:29