Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti projektů vysokorychlostní železnice v České republice (kritická analýza). 2024.
  2. VITURKA, Milan. Nová metoda vymezení hospodářsky marginálních venkovských regionů. Brno, 2024.

  2023

  1. VITURKA, Milan. člen komise pro jmenování doc. RNDr. J. Novotného, Ph.D. profesorem v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. jmenovací komise Přírodovědecké fakulty University Karlovy, Katedra Socální geografie a regionálního rozvoje., 2023 - 2023.
  2. VITURKA, Milan. Člen komise pro jmenování doc. RNDr. J. Ženky, Ph.D. profesorem v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. Komise pro jmenovací řízení profesorem v oboru sociálni geografie a regionální rozovj - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity., 2023 - 2023.
  3. VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti projektů výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. In Přednáška pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2023.
  4. VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení účelnosti výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. Online. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 101-109. ISBN 978-80-280-0311-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023.
  5. PAŘIL, Vilém, Milan VITURKA a Václav REDERER. The change of commuting behaviour with planned high-speed railways in Czechia. Review of Economic Perspectives. Warsaw: Sciendo, 2023, roč. 23, č. 1, s. 1-17. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/revecp-2022-0016.

  2022

  1. VITURKA, Milan. Člen komise pro obhajoby disertačních prací, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita. Komise pro obhajoby disertačních prací, studijní program Regionální ekonomie., 2022.
  2. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Martin FARBIAK. Evaluation of the usefulness and relevance criteria for high-speed railway route construction projects (case study of Czechia). Geografie. Prague: Czech Geographic Society, 2022, roč. 127, č. 4, s. 299-317. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37040/geografie.2022.012.
  3. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jakub CHMELÍK. Multicriteria analysis of the effectiveness of high-speed rails con-struction projects: case study of the Czech Republic. Geographia Cassoviensis. Košice (Slovakia): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, roč. 16, č. 2, s. 98-112. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/GC2022-2-02.
  4. VITURKA, Milan. Návrh konceptu účelové spolupráce Ekonomicko-správní fakulty MU a firmy Škoda Auto a.s. s městy a obcemi cílený na zvýšení kvality života v intencích udžitelného rozvoje. Brno: Škoda Auto a.s., Ekonomicko-správní fakulta MU, 2022, 10 s.
  5. VITURKA, Milan. Percepce projektů výstavby VRT v České republice z pohledu hlavních stakeholderů (modelové scénáře). In Dopravně-geografický workshop. 2022.
  6. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Percepce základních provozních parametrů plánovaných vysokorychlostních tratí v České republice. Online. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. Sborník z XXV mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 196-202. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-24.
  7. VITURKA, Milan. Wokoun, R., Mates, P. a kol.: Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 2022. ISBN 978-80-7502-544-9.

  2021

  1. KOUTSKÝ, Jaroslav, Pavel RAŠKA a Milan VITURKA. Analýza a doporučení k rozvoji pohraničních regionů České republiky. Ústí n. L.: MMR ČR, 2021, 151 s.
  2. VITURKA, Milan. člen habilitační komise - RNDr. P. Jehlička, Ph.D. habilitační komise - Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity, 2021.
  3. VITURKA, Milan. člen komise pro jmenovací řízení - Doc. Ing. M. Pělucha, Ph.D. Komise pro jmenovací řízení k udělení titulu profesor - Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické., 2021.
  4. VITURKA, Milan. Hodnocení relevance výstavby VRT v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030. 2021.
  5. VITURKA, Milan. Hodnocení územně-technické relevance projektů výstavby VRT v České republice. In Dušek, J. Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021, s. 83 - 93. ISBN 978-80-7556-103-9.
  6. VITURKA, Milan. Numisma aeneum Masaryk University. Masarykova univerzita, 2021.
  7. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Plánované vysokorychlostní železnice v České republice a hlavní konkurenční dopravní módy. In Klímová, V., Žítek, V., ESF MU. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 332-337. ISBN 978-80-210-9896-1.
  8. VITURKA, Milan. Regionální souvislosti výstavby VRT v České republice. In Dopravně-geografický workshop 2021. 2021.
  9. PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trhy – potenciální dopady výstavby vysokorychlostních tratí na pracovní mobilitu, ekonomický a sociální rozvoj regionů a jejich mezinárodní postavení. ČR: Vytiskla Masarykova univerzita a Univerzita Karlova pro potřeby Ministerstva dopravy ČR, 2021, 57 s. SVZ2021/2.
  10. PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trhy. Praha: ITREGEP, 2021, 57 s.
  11. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jiří LÖW. Territorial assessment of environmental and economic aspects of planned Czech high-speed rail construction. Folia Geographica. Prešov: University of Prešov, 2021, roč. 63, č. 2, s. 135-154. ISSN 1336-6157.

  2020

  1. KOUTSKÝ, Jaroslav a Milan VITURKA. Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR. TA ČR, 2020.
  2. PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. Review of Economic Perspectives. Brno: De Gruyter, 2020, roč. 20, č. 2, s. 217-241. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/revecp-2020-0010.
  3. VITURKA, Milan. Blažek, L., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje - nástin, kritika implikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020, 385 s. ISBN 978-80-246-1974-3.
  4. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Common Transport Policy of European Union and Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic. 2020.
  5. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Václav REDERER. Common transport policy of European Union and construction of high-speed rail in the Czech|Republic. Online. In Proceedings of 5th International conference on European integration. Ostrava: EKF VŠB-TU, 2020, s. 904-911. ISBN 978-80-248-4455-8.
  6. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Evaluation of the effectiveness of high-speed rail projects in the Czech Republic in terms of their integration potential. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem, 2020, roč. 14, č. 1, s. 1-10. ISSN 1802-1115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/geosc-2020-0001.
  7. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Percepce územních dopadů plánované sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Brno: Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020, 47 s. Výzkumná zpráva.
  8. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regionální a environmentální souvislosti plánované výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. Online. In Klímová, V.; Žítek, V. Sborník příspěvků z XXIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 481-488. ISBN 978-80-210-9610-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-61.
  9. VITURKA, Milan. Zdražil P., Matěja Z.: Společensko-hospodářské proměny českých a slovenských regionů. řada NÚJH. Praha, 2020, 181 s.

  2019

  1. PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Central European metropolises and the perception of their position in the HSR network. In XXI Conference of the Italian Association of Transport Economics and Logistics (SIET). 2019.
  2. VITURKA, Milan. člen oborové rady programu Ph.D. Regionální geografie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. 2019.
  3. VITURKA, Milan. Ekonomické dopady vysokorychlostní dopravy, její vliv na regionální rozvoj a pracovní trhy. 2019.
  4. VITURKA, Milan. Environmentální aspekty regionálního rozvoje. ESF MU, 2019.
  5. PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Hodnocení potenciálních vlivů vysokorychlostních tratí na pracovní mobilitu v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník z XXII. Mezinárodního kolokia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 232-239. ISBN 978-80-210-9268-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.Muni.P210-9268-2019-29.
  6. VITURKA, Milan. Integrační přístupy k regionálnímu rozvoji a příklady jejich praktické aplikace. In Vyždádaná přednáška (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity). 2019.
  7. ŠAUER, Martin, Vilém PAŘIL a Milan VITURKA. Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press, Lithuania, 2019, roč. 25, č. 2, s. 219-238. ISSN 2029-4913. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3846/tede.2019.7555.
  8. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Metropole Střední Evropy a jejich postavení v síti vysokorychlostních tratí. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník z XXII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 225-231. ISBN 978-80-210-9268-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-28.
  9. VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení rozvojových projektů. Brno: FSV UK Praha, 2019, 19 s. working papers.
  10. VITURKA, Milan. Regionální politika a hodnocení rozvojových projektů. ESF MU, 2019.
  11. NIGRIN, Tomáš a Milan VITURKA. Rychlá spojení metropolitních oblastí: model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data. FSS UK Praha, 2019.
  12. VITURKA, Milan. Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji. ESF MU, 2019.

  2018

  1. VITURKA, Milan. EU competitiveness and resilience: evidence-basede on regional level. Ostrava: EKF VŠB-TU, 2018.
  2. VITURKA, Milan. Fenomén metropolizace a její role v organizaci prostoru – případová studie Střední Evropy. Brno, ESF MU: FSV UK Praha, 2018, 10 s. working papers.
  3. VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení účelnosti dopravních projektů. In Seminář ITREGEP. 2018.
  4. VITURKA, Milan. Postavení Visegrádských zemí v metropolitním systému Střední Evropy. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2018, s. 13-19. ISBN 978-80-210-8969-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-1.
  5. VITURKA, Milan a Zdeněk ŠLEGR. Regional approaches to the interactive assessment of territorial competitiveness, sustainability of development and quality of life. In Staníčková, M., Melecký, L., Kovářová, E.Dvoroková, K. Proceedings conference of the 4th international conference on European integration. Ostrava: EKF VŠB-TU Ostrava, 2018, s. 1580-1587. ISBN 978-80-248-4169-4.

  2017

  1. VITURKA, Milan. člen Národního geografického komitétu. Národní geografický komitét, 2017.
  2. VITURKA, Milan. Ekonomické dopady vysokorychlostní dopravy na regionální rozvoj. 2017.
  3. VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti dopravních projektů - poznatky z výzkumu a její aplikace na projekty VRT/RS v České republice. In Seminář PřF UK Praha. 2017.
  4. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2017, s. 966-973. ISBN 978-80-210-8587-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127.
  5. PAŘIL, Vilém, Milan VITURKA a Erika OVEČKOVÁ. Socio-ekonomické aspekty rekonstrukcí a modernizací regionálních silnic. Online. In KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír. OVEČKOVÁ, Erika. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2017. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 366-373. ISBN 978-80-210-8587-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-47.
  6. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers. Praha: UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.624.
  7. KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Milan VITURKA. The 20th Jubilee Colloquium on Regional Sciences: A Conference Report. In REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES. 2017, s. 209-215. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2017-0011.
  8. VITURKA, Milan. Transformace a management tradičně průmyslových regionálních ekonomik: habilitační práce - J. Koutský, FSE UJEP Ústí n. L. -. 2017.

  2016

  1. VITURKA, Milan. Doprava a prostorová organizace společnosti: teoretická východiska a aplikace na území České republiky - S. Kraft, PF JČU Č. Budějovice. 2016.
  2. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned key road connection between Austria and the Czech Republic. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 691-698. ISBN 978-80-210-8273-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-88.
  3. VITURKA, Milan. Metropole Střední Evropy. Online. In Nováček, A. Sborník z výroční konference České geografické společnosti. Č. Budějovice: Jihočeská univerzira, 2016, s. 227-234. ISBN 978-80-7394-619-7.
  4. VITURKA, Milan. Teoretická východiska a zobecnění výsledků modelování regionálního rozvoje České republiky. In Klímová, Žítek. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 22-27. ISBN 978-80-210-8273-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-1.

  2015

  1. PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135.
  2. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned R52/A5 expressway as one of two core road connections between Austria and Czech Republic. In 8th Geoffrey J. D. Hewings Regional Economics Workshop - Services and Regional Growth. 2015.
  3. VITURKA, Milan. Monocentrický scénář perspektivního uspořádání moravského prostoru - realistická či fiktivní představa. In Žítek, Klímová. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2015, s. 217-222. ISBN 978-80-210-7861-1.
  4. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics. Pisa: Fabrizio Serra editore, 2015, roč. 42, č. 4, s. 507-528. ISSN 0391-8440.
  5. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015, 242 s.
  6. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015, 218 s.
  7. VITURKA, Milan. Teorie a realita podpory územní soudržnosti v politice rozvoje venkova EU v ČR ve střednědobém horizontu let 2004 – 2013: habilitační práce - M. Pělucha, NF VŠE Praha. 2015.

  2014

  1. VITURKA, Milan. Diferenciace sociálních a environmentálních systémů:vybrané prostorové aspekty - habilitační práce, J. Novotný, Přírodovědecká fakulta UK Praha. 2014.
  2. VITURKA, Milan, Josef KUNC, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno: Neuveden, 2014, 87 s.
  3. VITURKA, Milan. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v Brněnském regionu. In Konference "Výzkum a vývoj v dopravě", RHK Brno. 2014.
  4. VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2014, s. 385-392. ISBN 978-80-210-6840-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-48.
  5. VITURKA, Milan. INTEGRATIVE MODEL FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIALS OF REGIONS AND ITS APPLICATION ON AN EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. E & M Ekonomie a management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014, roč. 17, č. 4, s. 4-19. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-4-001.
  6. VITURKA, Milan. Metropolizační procesy. Masarykova univerzita, ESF, 2014.
  7. VITURKA, Milan a Dominika TÓTHOVÁ. Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník přípsěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 29-36. ISBN 978-80-210-6840-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-2.
  8. VITURKA, Milan. Nová metoda hodnocení účelnosti rozvojových projektů v silniční dopravě. In Konference 40 rokov Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánování krajiny. 2014.
  9. WOKOUN, René a Milan VITURKA. Regional development and regional policy in the Czech Republic after 1989. GeoScape. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2014, roč. 8, č. 2, s. 41-47. ISSN 1802-1115.
  10. VITURKA, Milan. Typologie regionální konkurenceschopnosti ve vazbě na SRR ČR 2014-20. In Konference ESF Pardubice. 2014.

  2013

  1. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v ČR. In Konference FSE UJEP. 2013.
  2. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Long-run impacts assessment of planned motorways and expressways in the Czech Republic. In 52nd European Regional Science Association Congress. 2013.
  3. VITURKA, Milan, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Long-Run Impacts Assessment of Planned Motorways and Expressways in the Czech Republic. Journal of US-China Public Administration. El Monte, CA, USA: David Publishing Company, 2013, roč. 9, č. 12, s. 1351-1358. ISSN 1548-6591.
  4. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Několik poznámek k hierarchii společenských systémů. In Žítek, Klímová. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice: Masarykova univerzita, 2013, s. 102-108. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-12.
  5. VITURKA, Milan a René WOKOUN. Regional policy and regional development in Czechia after 1989. 2013.
  6. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky. In Klímová, Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 65-71. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7.
  7. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Socioekonomické dopady rekonstrukce a případného zkapacitnění páteřních silnic II. třídy v regionu soudržnosti Jihovýchod. Brno: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 2013, 59 s. Analýza strategií krajů 2014-2020.
  8. VITURKA, Milan, René WOKOUN, Petr TONEV, Vladimír ŽÍTEK a Nikola KREJČOVÁ. The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony. Ekonomika a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, XVI, č. 2, s. 22-40. ISSN 1212-3609.
  9. VITURKA, Milan. Tourism Management – a Tool to Communicate Local Development with Nature Protection. 2013.
  10. VITURKA, Milan. Vybrané výsledky modelování regionálního rozvoje v České republice. 2013. ISBN 978-80-89580-07-1.

  2012

  1. VITURKA, Milan. Benchmarking potřebnosti výstavby plánovaných expresních silničních komunikací v České republice. 2012.
  2. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Hodnocení environmentální dimenze ekonomického rozvoje. In Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2012, s. 77-90. Stimulace lidských zdrojů. ISBN 978-80-7414-481-3.
  3. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X.
  4. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Ústí nad Labem a její srovnání s ostatními krajskými městy České republiky. In Ústí nad Labem - město v mlze. Ústí nad Labem - město v mlze. Ústí nad Labem: UJEP, 2012, s. 117 - 129. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geographica. ISBN 978-80-7414-410-3.
  5. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Long-run impacts assessment of planned motorways and expressways in the Czech Republic. In Konference ERSA (Bratislava). 2012.
  6. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855.
  7. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 250-256. ISBN 978-80-210-5875-0.
  8. VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Socio-ekonomické dopady rekonstrukcí a případného zkapacitnění páteřních silnic II. třídy v regionu soudržnosti Jihovýchod. 2012. vyd. Brno, 2012, 48 s.

  2011

  1. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis. Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035.
  2. VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 794-809. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.822.
  3. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Jubilant Jaroslav Maryáš. 2011, č. 1, s. 85-85. ISSN 1213-1075.
  4. VITURKA, Milan. Nástin dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky (teoretická východiska). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě. Online. In Ostravská univerzita. Sborník z XXII. sjezdu ČGS "Geografie pro život v 21. století". Ostrava: ČGS, 2011, s. 541-543. ISBN 978-80-7368-903-2.
  5. VITURKA, Milan. Návrh dlouhodobé koncepce regionálního rozvoje České republiky (základní východiska a prvotní nástin). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 161-173. ISBN 978-80-210-5656-5.
  6. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge Infrastructure in Regions. Online. In Madalane Sanita. The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2011, s. 236-243. ISBN 978-9934-8215-7-8.
  7. VITURKA, Milan. Změny kvality podnikatelského prostředí podle českých krajů a správních obvodů ORP v období 2001/2002 - 2006/2008. In Klímová, Žítek. Sborník ze XIV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2011, s. 19-24. ISBN 978-80-210-5513-1.

  2010

  1. VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. 2010.
  2. FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ a Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010, 142 s.
  3. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010, 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9.
  4. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v ČR. In Konference MUES. 2010.
  5. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v ČR. 2010.
  6. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. Hunedoara (Romania): Faculty of Engineering Hunedoara, 2010, VIII, č. 2, s. 159-164. ISSN 1584-2665.
  7. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. Online. In Anišič, Zoran. 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation & Regional Development. Novi Sad, Serbia: University of Novi Sad, 2010, s. 787-795. ISBN 978-86-7892-250-3.
  8. VITURKA, Milan. Nový přístup k hodnocení disparit v regionálním rozvoji. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2010, s. 25-32. ISBN 978-80-210-5210-9.
  9. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Odborný garant konference. In Magnus Regio. Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě. 2010.
  10. VITURKA, Milan. Posouzení regionálních předpokladů pro rozvoj inovací na příkladě ČR. In Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: ESF MU, 2010, s. 261-273. CVKS. ISBN 978-80-210-5336-6.
  11. VITURKA, Milan. Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky. Geografie. Praha: ČGS, 2010, roč. 115, č. 2, s. 131-143. ISSN 1212-0014.
  12. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací. GA ČR, 2010.
  13. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge iIfrastructure in Regions. In The 6th International Young Scientist Conference. 2010.

  2009

  1. VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. Case study of the Czech regions. In In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warsaw: University of Warsaw, 2009, s. 301 - 312. ISBN 978-83-89502-73-5.
  2. VITURKA, Milan. člen komise pro habilitační řízení. komise pro habilitační řízení EKF VŠB-TU Ostrava, 2009.
  3. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 247-316. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
  4. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení znalostní infrastruktury v regionech. Online. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009, s. 230-239. ISBN 978-80-7097-791-0.
  5. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost regionů. 2009.
  6. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor regionálního rozvoje. In shromáždění Jihočeské pobočky ČGS. 2009.
  7. VITURKA, Milan. Několik poznámek ke strategii regionální politiky České republiky v systémovém kontextu regionální (kohezní) politiky Evropské unie. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU - ESF, 2009, s. 25-31. ISBN 978-80-210-4883-6.
  8. VITURKA, Milan. Pozice Českých Budějovic v rámci krajských měst České republiky z hlediska kvality podnikatelského prostředí. In Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. Banská Bystrica: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2009, s. 34-46. Urbánní geografie, II. ISBN 978-80-8083-734-1.
  9. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor. Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446.
  10. VITURKA, Milan. Regionální politika České republiky a její environmentální souvislosti. Vedecký obzor. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, roč. 1, č. 3, s. 97-110. ISSN 1337-9054.
  11. VITURKA, Milan. Role prostorových faktorů regionálního rozvoje v globalizované ekonomice. Geographia Moravica. Olomouc: UP Olomouc, 2009, č. 1, s. 85-102.
  12. VITURKA, Milan. Role prostorových faktorů regionálního rozvoje v globalizované ekonomice. Olomouc: UP Olomouc, 2009.

  2008

  1. VITURKA, Milan. Analysis of chosen aspects of innovative environment of the Czech Republic. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: TU Košice, 2008, s. 1116-1122. ISBN 978-80-8073-957-7.
  2. VITURKA, Milan. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 283 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4787-7.
  3. VITURKA, Milan. Analýza rozvojové pozice regionů a strategie regionálního rozvoje pro nové plánovací období EU: Kohezní politika EU a potřeby ČR. In Vědecký seminář k budoucnosti kohezní politiky pořádaný útvarem místopředsedy vlády pro EU. 2008.
  4. VITURKA, Milan. Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic. In Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International. Liverpool: University of Liverpool, 2008, s. 3500-3560, 11 s.
  5. VITURKA, Milan. Disparity v regionálním rozvoji. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: CVKS ESF MU, 2008, s. 4-15. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů k. ISBN 978-80-210-4787-7.
  6. VITURKA, Milan. Disparity v regionálním rozvoji. Brno: ESF MU - CVKS, 2008, 18 s. Working papers, č. 13. ISSN 1801-4496.
  7. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
  8. VITURKA, Milan. Globální a regionální pohledy na stav životního prostředí. Online. In Seminář k mezinárodnímu roku planety Země. Brno: ESF MU, 2008, s. 99-111, 12 s.
  9. VITURKA, Milan. Hučka, M., Kutscherauer, A., Tománek, P., Sucháček, J., Tvrdoň, M.: Regionální disparity. Working papers. Ostrava, 2008, č. 2, 32 s. ISSN 1802-9450.
  10. VITURKA, Milan. K problému disparit v regionálním rozvoji. In Regionalistické perspektívy, FEŠRR v Nitre. 2008.
  11. VITURKA, Milan. Microeconomic approaches to evaluation of regional disparities in Central Europe. In Reginal disparities in Central Europe. Bratislava: SK pre Unesco, NK-Most, 2008, s. 231-246, 17 s. Regional disparities in Central Europe. ISBN 978-80-85544-56-5.
  12. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 343 – 396, 57 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4725-9.
  13. VITURKA, Milan. Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry. Online. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU, 2008, s. 32-38, 9 s. ISBN 978-80-210-4625-2.

  2007

  1. VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenceschopnosti a inovační profily krajů, Prakticka aplikace výsladků hodnocení regionální konkurenecschopnsoti. In Faktory konkurenceschopnosti. Brno: Centurm výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007, s. 217-235, 266-270, 34 s. Edice CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  2. VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenční pozice českých krajů. In Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007, s. 1-13. ISBN 978-80-7394-008-9.
  3. VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. In Global changes: Their regional and local aspects (abstracts). 2007. ISBN 978-83-89502-73-5.
  4. VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. In International conference Global changes - their regional and local aspects(Kruklanki, Poland). 2007.
  5. VITURKA, Milan. Inovační profily regionů. Brno: ESF CVKS, 2007, 36 s. Working papers 11. ISSN 1801-4496.
  6. VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, roč. 55, č. 5, s. 637-658. ISSN 0032-3233.
  7. VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů, možnosti jejího hodnocení a stimulace. In X. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU - KRES, 2007, s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
  8. VITURKA, Milan. Regional quality of innovative environment in the Czech Republic. In Internationale Tagen, Universitat Klagenfurt. 2007.
  9. VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: JČU, Pedagogická fakulta, 2007, s. 780 - 787. ISBN 978-80-7040-986-2.
  10. VITURKA, Milan. Regionální ekonomie a politika II. první. Brno: ESF MU, 2007, 130 s. ISBN 978-80-210-4478-4.

  2006

  1. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
  2. VITURKA, Milan a Viktorie KLÍMOVÁ. Globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2006.
  3. VITURKA, Milan. Hodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univertzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 15-21. ISBN 80-210-4155-2.
  4. VITURKA, Milan. Hodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí z pohledu inovačního potenciálu. In New members - new chalenges for the European regional development policy. Košice - SR: Technická universita Košice, 2006, s. 458-469. ISBN 80-225-2060-8.
  5. VITURKA, Milan. Innovative potential regional evaluation in the Czech Republic. In Proceedings International Conference on Regional and Urban Modeling. Brussels: EcoMod, 2006, s. 1-12.
  6. VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006, s. 18 - 23. ISBN 80-210-4085-8.
  7. VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 459 - 466. ISBN 80-8069-709-4.
  8. VITURKA, Milan. Maryáš, J., Oháňková, L.: Evropská unie a euroregiony. 2006. ISBN 80-210-4204-4.
  9. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů. MMR ČR, 2006.
  10. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. MMR ČR, 2006.
  11. VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. 2006.
  12. VITURKA, Milan. Regionální rozvoj a konkurenceschopnost. In Vědecká konference ČGS 150 let české geografie. 2006.
  13. REKTOŘÍK, Jaroslav a Milan VITURKA. Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje - analýza. Brno: JMK, 2006.
  14. VITURKA, Milan. Vlastní metodika a výsledky hodnocení inovační kvality podnikatelského prostředí. In Konkurencechopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 282-282, 11 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
  15. VITURKA, Milan. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj (Žítek,V., Kunc, J., Tonev, P.). Working paper. Brno: ESF MU, 2006, č. 21. ISSN 1801-4496.

  2005

  1. VITURKA, Milan. Environmentální ekonomie. 1.vydání. Brno: MU-ESF, 2005, 116 s. ISBN 80-210-3654-0.
  2. VITURKA, Milan. Evaluation of regional quality of business environment from innovation potential point of view. In New members - new challenges for the European regional development policy. 2005.
  3. VITURKA, Milan. M. Hampl: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. 2005. ISBN 80-86746-02-X.
  4. VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky a možnosti jeho využití v regionální politice. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v, 2005, ročník 2, č. 1, s. 12-16. ISSN 1336-5452.
  5. VITURKA, Milan. Regional business environment quality in the Czech Republic. In Spatial and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004. Ústí n. L.: FSE UJEP, 2005, s. 42-62. ISBN 80-7044-628-5.
  6. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: CVKS ESF MU, 2005. working paper, 4.
  7. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005.
  8. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Spatial model of economic development of the Czech Republic. In Policy modeling (International conference EcoMod 2005) - CD. Brusel: EcoMod Net, Bilgi Universites Istanbul, 2005, s. 1-10.
  9. VITURKA, Milan, Alois KUTSCHERAUER a Petr BAJER. Strategie rozvoje hospodářství v Jihomoravském kraji. Brno: Hospodářská komora JM kraje, 2005, 145 s. Svazek 1.
  10. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7.
  11. VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 321-331, 21 s. ISBN 80-210-3888-8.
  12. VITURKA, Milan. Závěrečná zpráva - výzkumný úkol "Faktory rozvoje regionů České republiky. Brno: MŠMT ČR, 2005, 19 s.

  2004

  1. VITURKA, Milan. Evaluation of Development Position of Czech regions in the Context of the EU Territory. European Spatial Research and Policy. Lódž (Poland): Lódž University, 2004, roč. 11, č. 2, s. 85-105, 20 s. ISSN 1231-1952.
  2. VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL, Jaroslav MARYÁŠ a Rudolf RICHTER. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR, výzkumný záměr MSM 145600001 (1999- 2004), MŠMT. MŠMT ČR, 2004.
  3. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí a její regionální interpretace. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004, s. 245-259. ISBN 80-210-3549-8.
  4. VITURKA, Milan. Plzeňský kraj v ekonomických analýzách a datech. Brno: UKR Plzeň, 2004.
  5. VITURKA, Milan a Jaroslav REKTOŘÍK. Pozitiva a negativa konkurenčního prostředí ve veřejném sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004, s. 27-43, 246 s. ISBN 80-210-3359-2.
  6. VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky a možnosti jeho využití v regionální politice. In Regióny - vidiek - životné prostredie 2004. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, FEŠRR, 2004, s. 39-47. ISBN 80-8069-437-0.
  7. VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR. In Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU. Brno: MU, 2004, s. 115-129. ISBN 80-210-3520-X.
  8. VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR a možnosti jeho praktického využití. In Mezinárodní konference "Budoucnost 2004". Chodov: Město Chodov, 2004, s. 53-62. ISBN 80-239-3549-6.
  9. VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004, 126 s. ISBN 80-210-3504-8.
  10. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Podnikatelské prostředí v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004, s. 66-78, 12 s. ISBN 80-7043-335-3.

  2003

  1. VITURKA, Milan. Analýza lokálních faktorů kvality podnikatelského prostředí. In Veřejná ekonomika a správa. 2003. ISBN 80-248-0430-1.
  2. VITURKA, Milan. Cena nemovitostí jako indikátor územní diferenciace kvality podnikatelského prostředí. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2003, roč. 38, č. 1, s. 483-490. ISSN 0300-5402.
  3. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Environmentální faktory regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003, s. 301 do 314, 14 s. ISBN 80-210-3289-8.
  4. VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí krajů České republiky. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Brno: ESF MU, 2003, s. 124-128, 11 s. ISBN 80-210-3259-6.
  5. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 124-128. ISBN 80-210-3192-1.
  6. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o tregionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003, s. 283 do 300, 18 s. ISBN 80-210-3289-8.
  7. VITURKA, Milan. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad JM kraje, 2003.
  8. MALACH, Antonín a Milan VITURKA. Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Brno: ESF MU, 2003, 306 s. ISBN 80-210-3207-3.
  9. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003, s. 215-228. ISBN 80-210-3289-8.
  10. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ a Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory. In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 28-36. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
  11. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Průmyslové zóny a průmysl kraje Vysočina. Brno: VCRR MU, 2003.
  12. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2003, 95 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3277-4.
  13. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. GA ČR, 2003.
  14. VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003, 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
  15. VITURKA, Milan. Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. 2003. ISBN 80-210-3268-5.
  16. VITURKA, Milan. Teoretické základy regionální politiky a úloha veřejného a soukromého sektoru. Brno: ESF MU, MV ČR, 2003, 6 s.
  17. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno: ESF MU Brno, 2003, 320 s.

  2002

  1. VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí. In Sborník Regionální rozvoj/Regionalizace. Ústí n. L.: UJEP, 2002, s. 9-23. ISBN 80-7044-409-6.
  2. VITURKA, Milan. Konkurenční postavení krajů ČR v prostorovém kontextu EU. In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, EF, 2002, s. 221-227. ISBN 80-248-0186-8.
  3. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002, s. 3-32. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0.
  4. VITURKA, Milan. Makroekonomické hodnocení ekonomické citlivosti podle krajů ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, s. 74-89. ISBN 80-7194-413-0.
  5. VITURKA, Milan. Postavení oborů hi-tech ve zpracovatelském průmyslu ČR. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002, s. 235-246. ISBN 80-210-3008-9.
  6. VITURKA, Milan. Pravděpodobnostní model rozvojové pozice krajů ČR v prostorovém kontextu EU z pohledu potenciálu reakce. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002, s. 153-168. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0.
  7. VITURKA, Milan. Průběžná zpráva výzkumného úkolu "Faktory rozvoje regionů České republiky". Brno: MŠMT ČR, 2002, 10 s.
  8. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Průběžné zhodnocení projektu InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002.
  9. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj), projekt InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002.
  10. VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002, 59 s. Studie NHJH 4/2002.
  11. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diferenciace podnikatelské aktivity fyzických osob jako jeden z indikátorů rozvojových prostorů Jihomoravského kraje. In VITURKA A KOL., Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 33-50. mimo edice. ISBN 80-210-2813-0.
  12. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Syntetické hodnocení nabídky průmyslových zón v ČR. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Brno: ESF MU, 2002, s. 74-95. ISBN 80-210-2969-2.
  13. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2002, 320 s. ISBN 80-210-3008-9.
  14. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002, 169 s. ISBN 80-210-2813-0.
  15. MALACH, Antonín a Milan VITURKA. Vzdělávání v podmínkách územního řízeni. 2002. vyd. Brno: MU v Brně, 2002, 220 s. ISBN 80-210-2946-3.
  16. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Závěrečné zhodnocení projektu InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002.
  17. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Zur informellen Identitat der neuen Kreise der Tschechischen Republik un der Kontext der neuen europaeischen Identitat. 2002.

  2001

  1. VITURKA, Milan. Aplikace pravděpodobnostního přístupu k makroekonomickému hodnocení rozvojových předpokladů krajů ČR. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001, s. 1-24. ISBN 80-210-2572-7.
  2. VITURKA, Milan. Cíle a výsledky výzkumného záměru "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR". In Vzdělávání a reforma veřejné správy, 2. díl. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001, s. 32-33. ISBN 80-210-2684-7.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Milan VITURKA. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 48-49. ISSN 1212-0855.
  4. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001, 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
  5. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor efektivnosti regionálního rozvoje (aplikace na příkladě Brněnského kraje - projekt Interprise/Ecos-Ouverture. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001, s. 45-70. ISBN 80-210-2572-7.
  6. VITURKA, Milan. Makroekonomické souvislosti rozvoje krajů ČR. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001, s. 33-62. ISBN 80-210-2748-7.
  7. VITURKA, Milan. Regionálně-ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Národohospodářský ústav J. Hlávky, 2001.
  8. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Simona HRABALOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. Systém územní správy v České republice a její financování na regionální a lokální úrovni. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001, s. 25-44. ISBN 80-210-2572-7.
  9. VITURKA, Milan. Teoreticko-metodologická východiska koncepce regionálního rozvoje České republiky v podmínkách globální ekonomiky. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 566-576. ISBN 80-210-2533-6.
  10. VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 123 s. ISBN 80-210-2572-7.
  11. VITURKA, Milan a Antonín MALACH. Vzdělávání a reforma veřejné správy 2. díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 198 s. ISBN 80-210-2684-7.
  12. VITURKA, Milan. Základy ekologické politiky. In: Cvičebnice otázek ze základů veř. ekonomiky, veř. správy a reg politiky. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. vydání. Brno: MU ESF, 2001, s. 70-77, 9 s. ISBN 80-210-2506-9.

  2000

  1. VITURKA, Milan. člen oborové komise doktorského studijního programu. Oborová komise doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa., 2000 - 2019.
  2. VITURKA, Milan. člen oborové rady doktorského studijního programu. oborová rada doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, 2000 - 2020.
  3. VITURKA, Milan. člen vědecké rady. Vědecká rada ESF MU Brno, 2000 - 2019.
  4. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Michal VANČURA. Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic. Geografie. Praha: ČGS, 2000, roč. 105, č. 2, s. 155-165. ISSN 1212-0014.
  5. VITURKA, Milan. Globalizovaný koncept regionálního rozvoje České republiky. In Geografické štúdie. Banská Bystrica: Falulta prírodných vied UMB, 2000, s. 74-79. ISBN 80-8055-443-9.
  6. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno, 2000. ISBN 80-210-2490-9.
  7. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Mezinárodní spolupráce v rámci programů EU -- program rozvoje česko-slovenského příhraničí. MMR ČR, 2000.
  8. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Program rozvoje Jihlavského kraje. Brno: KÚ Jihlava, 2000.
  9. VITURKA, Milan. Projekt Lokale und regionale Planungsinstrumente fur eine nachhaltige Raumentwicklung in der Landern des CADSES Raumes. Finanzwissenschaft Universitat Koln am R., 2000.
  10. VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000, 91 s. ISBN 80-210-2257-4.
  11. VITURKA, Milan. Rozvojově nosné prostory české republiky. In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES ESF MU, 2000, s. 13-33. ISBN 80-210-2490-9.
  12. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Společný programový dokument česko - slovenského příhraničí. Brno: MMR ČR, 2000.
  13. VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. System der Gebietsverwaltung in der Tschechischen Republik und ihre finanzierung auf regionäle und komunäle Ebene (Projekt Lokale und regionale Planungsinstrumente für eine nachhaltige Raumentwicklung in den Ländern des CADSES - Raumes). Köln: FIFO, 2000.
  14. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty lokalizace zahraničních investic v České republice. In Sborník z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF, 2000, s. 67-76. ISBN 80-210-2317-1.
  15. VITURKA, Milan. Využití metody faktorové analýzy pro identifikaci lokalizačních závislostí. In Redistribuční funkce veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 251-265. ISBN 80-210-2407-0.
  16. VITURKA, Milan. Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje. Brno: ESF MU, 2000, 81 s. ISBN 80-210-2297-3.

  1999

  1. VITURKA, Milan. Člen oborové komise doktorského studijního programu. Oborová komise DSP Sociální geografie a regionální rozvoj - Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1999 - 2019.
  2. VITURKA, Milan. Regional analysis of location factors - application on the Czech Republic. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, II, č. 2, s. 181-190. ISSN 0231-715X.
  3. VITURKA, Milan. Regionální diferenciace investiční atraktivity vybraných měst ČR - zpracovatelský průmysl. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999, s. 69-81. ISBN 80-210-2065-2.
  4. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení investiční atraktivity vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory její aktivace. GA ČR, 1999.
  5. VITURKA, Milan a Antonín HLAVÁČEK. Regionální operační program rpo region NUTS II - Jihovýchod. Brno: RŘMV, 1999.
  6. VITURKA, Milan, Antonín HLAVÁČEK a Jiří VYSTOUPIL. Strategie rozvoje brněnského kraje. Brno: RKS, 1999, 25 s.

  1998

  1. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Analýza a syntéza vybraných problémů rozvoje VÚSC Plzeň. Brno, ESF MU: Ústav koncepcí a rozvoje města Plzně., 1998, 75 s.
  2. VITURKA, Milan. člen vědecké rady . Vědecká rada FSE UJEP Ústí n. L, 1998 - 2019.
  3. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5.
  4. VITURKA, Milan. Přitažlivost = investice. Praha: Economia, 1998, roč. 7, č. 5.

  1997

  1. VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Informativní příručka o regionální politice - části III, VI a X. Brno: MMR ČR, 1997.
  2. VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Komparativní hodnocení obchodních faktorů investiční atraktivity vybraných měst ČR. In Veřejná ekonomika, sociální politika a správa. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1997, s. 168-175. ISBN 80-7078-500-4.
  3. VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Regionálně ekonomická analýza a syntéza rozvoje okresu Česká Lípa. Brno: MMR ČR, 1997.
  4. VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Regionálně ekonomická analýza a syntéza rozvoje okresu Semily. Brno: MMR ČR, 1997.
  5. VITURKA, Milan. Vnější vztahy. In Rozvojová studie Český kras. Brno: Low a spol. s.r.o., 1997.
  6. VITURKA, Milan. Základní trendy a souvislosti regionálního rozvoje ČR. In Aktuálne problémy regionálného rozvoja. Banská Bystrica: IROMAR Banská Bystrica, 1997, s. 140-145. ISBN 80-8055-052-2.
  7. VITURKA, Milan. Základy environmentální ekonomie. první. Brno: ESF MU, 1997, 167 s. ISBN 80-210-1514-4.

  1996

  1. VITURKA, Milan. Aplikace regionálního přístupu v hodnocení energetické efektivnosti ezmdělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky (habilitační práce). Brno, 1996.
  2. VITURKA, Milan. Investiční atraktivita území ČR a její prostorové a konceptuální souvislosti. In Sborník z mez. konference Public Administration 1996. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, s. 234-237. ISBN 80-7194-058-5.
  3. VITURKA, Milan. K některým souvislostem lokalizace zahraničních investic v ČR. In Hospodářská dynamika a restrukturalizace v České republice. Brno: MZLU, 1996, s. 72-75.
  4. VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice vývoje regionálních pracovních trhů v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře UP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, s. 111-125. ISBN 80-7194-073-9.
  5. VITURKA, Milan. Some remarks to orientation of environmental education on economic universities. In University education focused on Economics management and entrepreneurship. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 285-287. ISBN 80-210-1345-1.
  6. VITURKA, Milan. Územní systémy socioekonomické stability - výchozí hypotéza regionálního rozvoje ČR. In Veřejná ekonomika. sociální politika a regionalistika. Ostrava: VŠB-TU, 1996, s. 91-96.
  7. VITURKA, Milan. Základní faktory vývojové diferenciace regionálních pracovních trhů v České republice. Sborník prací ESF MU. Brno: ESF, 1996, č. 1, s. 92-111, 10 s.

  1995

  1. VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Ekonomické, sociální a geografické detrminanty formování pracovních trhů v pohraničních regionech ČR. GA ČR, 1995.
  2. VITURKA, Milan. Ekonomika a životní prostředí. Brno: VUT, 1995, 6 s.
  3. VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL a Jaroslav MARYÁŠ. Koncepce rozvoje Frýdecko-Místecka. Brno: MÚ Frýdek-Místek, 1995.
  4. VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la différenciation régionale dans le développement des marchés de l´emploi en Republique tcheque. In Territoires en mutation. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1995, s. 16-18, 31 s. ISBN 80-901759-5-3.
  5. VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Program sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska. Praha: MU Třeboň, 1995.
  6. VITURKA, Milan. Rôle historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tcheque. In Questions urbaines: Prague et ses noveaux quartiers,. Praha: Centre francaise de recherche en sciences sociales de Prague, 1995, s. 11-17. ISBN 80-901759-4-5.
  7. VITURKA, Milan. Sedm měst lze zatím v České republice řadit mezi rozvinutá centra stability. Praha: Hospodářské noviny, 1995. ISSN 0862-9587.
  8. VITURKA, Milan. Základní faktory diferenciace regionálních pracovních trhů v ČR. In Území v procesu změn (spolupráce CEFRES). 1995.

  1994

  1. VITURKA, Milan. Historická úloha a perspektivy Prahy v hierarchii měst střední Evropy a České republiky. In Problematika města : Praha a její nové čtvrtě. Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1994, 6 s.
  2. VITURKA, Milan. Role historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tchéque. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1994. ISBN 80-901759-0-2.

  1993

  1. VITURKA, Milan. Environmentální východiska a strategie rozvoje - okresy Liberec a Jablonec n. N. Praha: MH ČR, 1993.
  2. VITURKA, Milan. Program sociálního a ekonomického rozvoje obce Dřísy. Praha: Okres Mělník, 1993.
  3. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Projekt Ralsko. Brno: Geo-Delphi, 1993.
  4. VITURKA, Milan, Josef POSTRÁNECKÝ a A DALŠÍ. Regiony ČR. Praha: Arteria, 1993.
  5. VITURKA, Milan. Tendence a trendy v regionální struktuře v období tranformace. Praha: FNH VŠE, 1993.
  6. VITURKA, Milan. Territorial barriers in the development of the medical infrastructure in the Czech Republic. AMR INFO - Mitteilungen des Arbeitskreises fur Regionalforschung. Klagenfurt: OGG, 1993, roč. 1993, 4-6, s. 51-65. ISSN 3901-312X.

  1992

  1. VITURKA, Milan. Atlas of life environment and health of the population of the CSFR. Editor-in-chief Milan Viturka. 1. vyd. Brno: Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí Praha, 1992, 92 s. VaV program FVŽP.
  2. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. 1992.
  3. VITURKA, Milan. cena Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj za vědeckovýzkumnou činnost. 1992.
  4. VITURKA, Milan. Environmental problems of the CSFR in their geographical context. In Complementary programme of American Geograpical Society (Rutgers University). 1992.
  5. VITURKA, Milan. Hodnocení dosažené úrovně rozvoje základních služeb podle okresů České republiky. Terč. Ústí n. L.: SEÚ, 1992, roč. 2, 2-3, s. 113-124.
  6. MARYÁŠ, Jaroslav a Milan VITURKA. Medicial facilities II. 1992.
  7. VITURKA, Milan. Nový atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografické rozhledy. Praha, 1992, roč. 1, 7-8, s. 169-169. ISSN 1210-3004.
  8. KUNDRATA, Miroslav a Milan VITURKA. Production capacity of soils and its threat. 1992.
  9. MARYÁŠ, Jaroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionale Aspekte der sozio-ökonomischen Entwicklung in der Tschechischen Republik. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien, 1992, roč. 134, č. 3, s. 199-210, 11 s. ISSN 0029-9138.
  10. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionální rozvoj a regionální politika v evropském kontextu. 1992.
  11. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Social and economic conections of the formation of environment. 1992.
  12. VITURKA, Milan, Josef VAVROUŠEK, Antonín BUČEK a Jam LACINA. Valuation of territorial preconditions of a sustainable development. 1992.
  13. VITURKA, Milan. Valuation of the efficiency of energy utilization in agriculture production. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992, IX, s. 55-62.
  14. VITURKA, Milan. Zhodnocení vybraných variant řešení střetů zájmů v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992.

  1991

  1. NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Praha: Academia, 1991, 624 s. sv. N-Ž. ISBN 80-200-0317-7.
  2. NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Praha: Academia, 1991, 604 s. sv. A-M. ISBN 80-200-0316-9.

  1990

  1. VITURKA, Milan. Hodnocení základních služeb obvatelstvu podle okresů České republiky na základě aplikace teorie bariér socioekonomického rozvoje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990.
  2. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR - Geografický ústav ČSAV a Institut fur Geographie und Geookologie AW DDR (Leipzig). 1990.
  3. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR - Geografický ústav ČSAV a Martin Luther Universitat Halle, téma Geografie v oblastním plánování téma Geografie v oblastním plánování. 1990.
  4. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Bulharské akademie věd - Geografický ústav ČSAV a Geografski institut BAN - téma 7.1 Analýza a syntéza zákonitostí prostorových struktur. 1990.
  5. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a polské akadenie věd - Geografický ústav ČSAV a Institut geografii i przestrzennego zagospodorowania PAN - téma Analýza a syntéza zákonitostí rozovje prostorových struktur. 1990.
  6. VITURKA, Milan. Služby obyvatelstvu a oblastní bariéry jejich rozvoje v ČR. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990, roč. 27, č. 2, s. 15-28. ISSN 0375-6122.
  7. VITURKA, Milan. Teoretické a praktické problémy hodnocení úrovně využití energie v zemědělské výrobě Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS. Praha, 1990, roč. 95, č. 4, s. 271-282. ISSN 1210-115X.

  1989

  1. VITURKA, Milan. Ekonomicko-geografické aspekty výstavby vodní cesty Dunaj - Ostrava. In Geografické posouzení vlivu navrhované vodní cesty Dunaj - Ostrava na krajinu a životní prostředí (problémová studie). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989.
  2. VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti využití energie v zemědělské výrobě na příkladě JZD a státních statků Jihomoravského kraje. Zemědělská ekonomika. Praha, 1989, roč. 35, č. 9, s. 695-706. ISSN 0139-570X.
  3. VITURKA, Milan. K problematike energetičeskich analizov v selskom chozjajstve. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989, roč. 26, č. 22, s. 167-174.
  4. TOUŠEK, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Komplexní sociálně geografická organizace území a předpoklady perspektivního vývoje oblastí ČSR. 1989.
  5. VITURKA, Milan a Lubomír GRAFFE. Několik poznámek k posledním výsledků agrochemického zkoušení půd v ČSR - cyklus 1984-86. Sborník prací GgÚ. Brno, 1989, roč. 26, č. 23, s. 103-107.
  6. VITURKA, Milan a Lubomír GRAFFE. Několik poznámek k posledním výsledkům agrochemického zkoušení půd v ČSR. Sborník ČSGS. Praha: ČSGS, 1989, roč. 94, č. 4, s. 280-284. ISSN 1210-115X.
  7. TOUŠEK, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Sociálně-geografická a ekonomicko-geografická analýza a syntéza podmínek oblastního rozvoje. 1989.

  1988

  1. VITURKA, Milan. Hodnocení úrovně využití energetických vstupů v JZD a státních statcích Jihomoravského kraje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1988.
  2. VITURKA, Milan, Daniel BORECKÝ a Jozef MEČIAR. K teorii oblastních bariér socioekonomického rozvoje. In Seminář Kupařovice. 1988.
  3. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty dopravní problematiky města Brna. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1988, roč. 25, č. 4, s. 43-48. ISSN 0375-6122.

  1987

  1. VITURKA, Milan, Antonín GÖTZ a Václav NOVÁK. Mapa Pracující v zemědělství (měřítko 1: 750 000). In Atlas obyvatelstva ČSR (soubor map v základním měřítku 1:750 000). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1987, 4 s.
  2. VITURKA, Milan. Výsledky agrochemického zkoušení půd ČSR 1984-1986. Brno: ÚKZÚZ, 1987.
  3. VITURKA, Milan. Zemědělské přírodní oblasti ČSR - mapa v měřítku 1 : 500 000. Slovenská kartografia Bratislava: Geografický ústav ČSAV, 1987.

  1986

  1. VITURKA, Milan a Jaroslav UNGERMAN. Geography of agriculture in the Institute of Geography of the Czechoslovak Academy of Sciences. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, roč. 23, č. 15, s. 103-112.
  2. VITURKA, Milan. Typologie und Regionierung der Betriebe der landwirtschaftlichen Primar-produktion in Sud Mahren. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, č. 10, s. 97-103.
  3. VITURKA, Milan. Výsledky agrochemického zkoušení půd ČSR 1981-1983. Brno: ÚKZÚZ Praha, 1986, 11 s.
  4. VITURKA, Milan. Zemědělství. In Sociálně-geografická diferenciace a územní typologie Severočeského kraje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986.

  1985

  1. VITURKA, Milan. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985, 96 s. Studia Geographica.
  2. VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti zemědělské výroby Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS. Praha, 1985, roč. 90, č. 4, s. 287-296. ISSN 1210-115X.
  3. VITURKA, Milan a Jaroslav PANÁK. Mozliwosci rozwoju przestrzennego wybranych miast ČSR z punktu widzenia ochrony gruntow rolnych. Zeszyty zakladu geografii osadnictva i ludnosci. Warszawa: IG PAN, 1985, roč. 25, č. 1, s. 72 - 85, 13 s.
  4. VAHALA, Vladimír, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Soubor tématických map ČSSR a jeho vyjadřovací prostředky. 1985.
  5. VITURKA, Milan. Teorie a metodologie socioekonomického potenciálu ČSR - část zemědělství. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985.
  6. VITURKA, Milan. Vývoj světového zemědělství do roku 2000 v americké globální studii. Zemědělská ekonomika. Praha, 1985, roč. 31, č. 1, s. 71-79. ISSN 0139-570X.

  1984

  1. VITURKA, Milan a Jaroslav PANÁK. Hodnocení možností územního rozvoje vybraných měst ČSR z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Sborník ČSGS. Praha, 1984, roč. 89, č. 4, s. 297-308. ISSN 1210-115X.
  2. VITURKA, Milan a Tomáš KUČERA. Populační projekce v nové americké globální studii. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 1984, roč. 25, č. 4, s. 333-336. ISSN 0011-8265.
  3. VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice prostorových aspektů hospodářského růstu v podmínkách intenzivního národohospodářského rozvoje. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984, roč. 21, č. 8, s. 206-218.
  4. VITURKA, Milan. Racionalnoje ispolzovanie prirodnych predposylok selskochozjajstvennovo proizvodstva ČSR v planovom upravlenii jevo dalnějševo razvitija. Zprávy GgÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984, roč. 21, č. 7, s. 113-123.

  1983

  1. VITURKA, Milan. Hodnocení vzájemných vazeb silniční dopravy a urbanistické struktury v Brně. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, č. 83, s. 257-267. ISSN 0587-1247.
  2. VITURKA, Milan a Eva KLOCOVÁ. Předpoklady rozvoje chovu skotu na základě racionálního využití vlastních zdrojů krmiv v krajích ČSR. Zemědělská ekonomika. Praha, 1983, roč. 29, č. 3, s. 193-204. ISSN 0139-570X.
  3. VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice regionální analýzy a syntézy na příkladě okresů ČSR. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, č. 81, s. 248-257. ISSN 0587-1247.

  1982

  1. VITURKA, Milan. Racionální využití přírodních předpokladů zemědělské výroby ČSR v plánovitém řízení jejího dalšího rozvoje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982.
  2. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení strukturních komplexů v rámci socioekonomického výzkumu krajiny ČR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982.
  3. VITURKA, Milan. Využití propustné výkonnosti železničních tratí pravidelnou vlakovou dopravou v ČSSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982.

  1981

  1. VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice regionální analýza a syntézy na příkladě okresů ČSR. In Sborník referátů 15.sjezdu ČSGS. Brno: ČSGS, 1981, s. 275-281.
  2. MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Selected aspects of the internal organization of settlement system. In:Selected aspects of the internal organization of settlement system. Geographia Polonica. Warszawa: IG PAN, 1981, č. 44, s. 65-88.
  3. VITURKA, Milan. Vztah sídelní struktury a silniční dopravy. Sborník ČSGS. Praha: ČSGS, 1981, roč. 86, č. 1, s. 28-47. ISSN 1210-115X.

  1980

  1. VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la differenciation socio-economique de la CSR et leur dynamique. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1980, roč. 17, č. 2, s. 71-77. ISSN 0375-6122.
  2. MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přílehlého okolí. 1980.
  3. VITURKA, Milan. Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přilehlého okolí - část doprava. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1980.
  4. MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionální hodnocení dílčích socioekonomických struktur v rámci socioekonomického systému krajiny ČSR. 1980.
  5. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Závěrečná zpráva za DÚ II-5-1/6 Socioekonomický potenciál krajiny ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV., 1980, 55 s.

  1979

  1. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Metoda faktorové analýzy a její aplikace ve výzkumu prostorových struktur. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1979, roč. 16, 5-6, s. 132-148. ISSN 0375-6122.

  1978

  1. VITURKA, Milan. Prognóza rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1978, roč. 15, 2-3, s. 46-48. ISSN 0375-6122.
  2. VITURKA, Milan. Příspěvek k hodnocení vztahu sídelní struktury a silniční dopravy v ČSR. Folia - Geographica. Brno: PF UJEP v Brně, 1978, č. 4, s. 69-72.
  3. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení strukturních komplexů - základní kvantitativní a kvalitativní ukazatelé dopravy. In Socioekonomický potenciál krajiny ČR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1978.
  4. VITURKA, Milan. Rozvoj silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 1978, č. 3, s. 195-205. ISSN 0012-5520.
  5. TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Zpráva pro průběžné oponentní řízení za DÚ II-5-1/6 Socioekonomický potenciál krajiny ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV., 1978, 34 s.

  1977

  1. VITURKA, Milan. Dopravní problematika města Brna. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1977, roč. 2, č. 1, s. 38-40. ISSN 0044-4863.
  2. VITURKA, Milan. Dopravní problematika v severní části Moravského krasu. Sborník ČSGS. Praha, 1977, roč. 82, č. 1, s. 69-70. ISSN 1210-115X.
  3. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Macka, M., Bína, J., Mareš, J., Nováková, B., Toušek, V., Viturka, M., Vystoupil, J.: Selected aspects of the spatial organization of settlement systems. In Geographia Polonica 44,. In Polish academy of sciences. Geographia Polonica. Varšava, 1977, s. 65-9T8, 34 s. Institute of geography and spatial organization, pp, 65-88. ISBN 83-01-02538-7.
  4. VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Přepravní proudy v silniční dopravě. In Územní svazky na českomoravském pomezí a perspektivy jejich dalšího rozvoje. Geigrafický ústav ČSAV Brno, 1977.
  5. VITURKA, Milan. Rozvoj osobní automobilizace v Jihomoravském kraji. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1977, roč. 1977, č. 61, s. 119-127. ISSN 0587-1247.

  1976

  1. VITURKA, Milan. Metodologické aspekty teorie sítí a její použití v dopravně geografickém výzkumu. Zprávy GGÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1976, roč. 13, č. 5, s. 117-129. ISSN 0375-6122.
  2. VITURKA, Milan. Prognóza rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. Brno, 1976, 96 s.
  3. VITURKA, Milan. Základní prognostické metody používané při řešení problematiky silniční dopravy. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1976, roč. 13, 7-8, s. 191-193. ISSN 0375-6122.

  1975

  1. VITURKA, Milan. Použití teorie matic pro analýzu dopravních sítí. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1975, č. 51, s. 171-184. ISSN 0587-1247.
  2. VITURKA, Milan. Střediska silniční dopravy. Brno, 1975, 85 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2024 14:29