Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOMINIK, Petr a Michal FEDORA. Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem trombocytů a granulocytů. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2023, roč. 34, č. 2, s. 51-60. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2023.023.
  2. DOMINIK, Petr. Časná diagnostika sepse u dětí. In XXIX.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2023.
  3. DOMINIK, Petr. Early Identification of Sepsis in Children: Prospective Observational trial. In ESPNIC 2023, Athens. 2023.
  4. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Jan BLATNÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jakub HUSTÝ, Petr DOMINIK, Miroslav ŠKORŇA, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Jozef KLUČKA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Protokol managementu cévní mozkové příhody v dětském věku - up to date. In 56. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica 05/23. 2023.

  2021

  1. KLUČKA, Jozef, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Lukáš HOMOLA, Ondřej HORÁK, Jiří NEČAS, Petr JABANDŽIEV a Petr ŠTOURAČ. COVID-19 associated Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) in children. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Prague: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 4, s. 281-284. ISSN 1210-7913.
  2. HOMOLA, Lukáš, Jozef KLUČKA, Jan HELEŠIC, Zlatava JIRSENSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Milan URÍK, Ondřej HORÁK, Petr JABANDŽIEV, Lenka KRBKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. Prague: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2021, roč. 29, č. 4, s. 322-324. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a6702.

  2020

  1. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Martin KOMÍNEK, Inka KREJČÍŘOVÁ, Petr DOMINIK a Ludmila KOUDELKOVÁ. Kazuistika pacientky s optickou neuritidou asociovanou s anti-MOG protilátkami. Vox Pediatrie. 2020.
  2. MOŤKOVÁ, Lucie, Jozef KLUČKA, Petr ŠTOURAČ, Petr DOMINIK, Milan KRATOCHVÍL a Zdenka BÁLINTOVÁ. Prolonged pharmacoresistant dystonia of a child successfully solved by deep brain stimulation. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
  3. HORÁK, Ondřej, Eva BRICHTOVÁ, Dominika MIŠOVICOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Petr DOMINIK a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Tak trochu jiný hypothalamický hamartom. In 22. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno. 2020.

  2019

  1. DOČKALOVÁ, Jarmila, Josef TENORA a Petr DOMINIK. Chci domů. In Kongres pediatrů a dětských sester - XXXVI. dny praktické a nemocniční pediatrie, Olomouc, 17.05.2019-18.05.2019. 2019. ISBN 978-80-7471-266-1.
  2. HANÁKOVÁ, Petra, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Ondřej HORÁK, Petr DOMINIK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Martin KOMÍNEK a Inka KREJČÍŘOVÁ. Pacientka s MOG-IgG asociovanou optickou neuritidou. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019. 2019.
  3. MOŤKOVÁ, Lucie, Petr DOMINIK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA a Michal FEDORA. Protrahovaný farmakorezistentní dystonický stav dítěte úspěšně řešený hlubokou mozkovou stimulací. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2019. ISSN 1214-2158.
  4. DOMINIK, Petr. Přednemocniční a prvo-liniová nemocniční péče při záchvatu. In Předatestační kurz epileptologie, poruchy spánku a bdění, zobrazovací metody v neurologii, Brno, 11.11.2019-15.11.2019. 2019.

  2018

  1. DOMINIK, Petr. Šokové stavy v pediatrii. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. Mediprax CB s.r.o., 2018, roč. 21, č. 2, s. 33-45. ISSN 1212-1924.

  2017

  1. VAVŘINA, Martin, Jiří ŽUREK, Michal FEDORA, Petr DOMINIK, Marie FORBELSKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Reduction of paediatric emergence agitation after adenotonsillectomy with nalbuphine. Current Pediatric Research. Aligarh: Scientific Publishers of India, 2017, roč. 21, č. 3, s. 490-496. ISSN 0971-9032.

  2014

  1. ŽUREK, Jiří, Petr DOMINIK, Peter KOŠUT, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Effects of a combination of prone positioning and high-frequency oscillatory ventilation on blood gas exchange in an experimental pig model of acute respiratory distress syndrome. Acta Veterinaria-Beograd. Beograd: Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, 2014, roč. 64, č. 3, s. 307-318. ISSN 0567-8315. doi:10.2478/acve-2014-0029.

  2013

  1. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a Michal FEDORA. Influence of Prone Position and Ventilation Mode on Lung Histopathology in Experimental Model of Acute Respiratory Distress Syndrome. 13. Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. 2013.
  2. ŽUREK, Jiří, Michal FEDORA, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Michal KLIMOVIČ a Miroslav ŠEDA. Influence of Prone Position and Ventilation Mode on Lung Histopathology in Experimental Model of ARDS. 2013. doi:10.1007/s00134-013-2950-8.
  3. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a Michal FEDORA. Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 1, s. 33-39. ISSN 1214-2158.

  2012

  1. KOŠUT, Peter, Jiří ŽUREK, Petr DOMINIK, Michal KLIMOVIČ, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. High frequency oscilation and prone position ventilation in experimental model of ARDS: haemodynamic parameters changes. In Intensive Care medicine, Volume 38, Supplement 1/2012. ESICM 25th Annual Congress, Lisbon, Portugal, 13-17 October 2012. 2012. doi:10.1007/s00134-012-2683-0.
  2. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Michal KLIMOVIČ, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. High Frequency Oscillation and Prone Position in the Experimental Model of ARDS - Changes of Pressure Hemodynamic Parameters. Archives of disease in childhood. 2012, roč. 97, Suppl. 2, s. 1-58. ISSN 0003-9888. doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1843.
  3. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Pavla LEHAROVÁ, Martin VAVŘINA a Michal FEDORA. S100B, NSE, GFAP, NF-H, secretagogin a Hsp70 jako prediktivní biomarkery outcome u dětí s traumatickým poraněním mozku. In VI. kongres České společnosti intenzivní medicíny, Plzeň. 2012.
  4. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Michal KLIMOVIČ, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Vliv pronační polohy a ventilace na histopatologický obraz plic u experimentálního modelu ARDS. In VI. kongres České společnosti intenzivní medicíny, Plzeň. 2012.
  5. ŽUREK, Jiří, Peter KOŠUT, Petr DOMINIK, Michal KLIMOVIČ, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Vysokofrekvenční oscilace a pronační poloha u experimentálního modelu ARDS – změny tlakových hemodynamických parametrů. In VI. kongres České společnosti intenzivní medicíny, Plzeň. 2012.

  2011

  1. DOMINIK, Petr, Jiří ŽUREK, Peter KOŠUT, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a Michal FEDORA. Additive effect of prone position and HFOV - evaluation of the sequence of both methods on an experimental ARDS. In 22nd Annual Congress of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care. 2011. ISSN 0342-4642.

  2010

  1. KOŠUT, Peter, Jiří ŽUREK, Petr DOMINIK, Lukáš MAREK, Miroslav ŠEDA, Michal KLIMOVIČ a FEDORA. Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2010, roč. 5/2010, suppl-abs, s. 7S, 15 S. ISSN 1336-863X.

  2008

  1. ŠEDA, Miroslav, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA a Petr DOMINIK. Terapie refrakterní nitrolební hypertenze u dětských kraniotraumat na KDAR v letech 2000 - 2008. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ŠRÁMEK, Renata VYHLÍDALOVÁ a AT AL (EDS). Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 323. ISBN 978-80-7262-589-5.

  2007

  1. ŠEDA, Miroslav, Michal KLIMOVIČ, Michal FEDORA a Petr DOMINIK. Dekompresní kraniektomie v léčbě traumatické refrakterní nitrolební hypertenze u dětských kraniotraumat: vliv na hodnoty ICP, CPP a outcome pacientů. In FEDORA, Michal a Michal KLIMOVIČ. Sborník abstrakt. Třetí česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie, Brno, 29.-30. 11. 2007. Příbram: MSM, 2007. s. 19. ISBN 978-80-86865-00-3.
  2. ŽUREK, Jiří, Lucie KOŠINOVÁ, Peter KOŠUT, Lukáš MAREK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Petr DOMINIK, Michal KÝR, Jaroslav MICHÁLEK a Michal FEDORA. Klasifikace infekcí v intenzivní péči – srovnání inkubační doby a nosičství. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 35. ISBN 978-80-7262-510-9.
  3. DOMINIK, Petr, Michal KLIMOVIČ, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Novorozenecká anestezie v novém mileniu ve Fakultní nemocnici Brno. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 61. ISBN 978-80-7262-510-9.
  4. ŠEDA, Miroslav, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ a Petr DOMINIK. Péče o dárce – analýza souboru dětských dárců orgánů na KDAR FN Brno v letech 1995 – 2006. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 166. ISBN 978-80-7262-510-9.
  5. KLIMOVIČ, Michal, Peter KOŠUT, Lukáš MAREK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Petr DOMINIK, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Podání rekombinantního aktivovaného faktoru VII u dětí s život ohrožujícím krvácením. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. - 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 97. ISBN 978-80-7262-510-9.
  6. KOŠINOVÁ, Lucie, Jiří ŽUREK, Peter KOŠUT, Lukáš MAREK, Ludmila KOUDELKOVÁ, Petr DOMINIK, Michal KÝR, Jaroslav MICHÁLEK a Michal FEDORA. Výskyt septický stavů v intenzivní péči u dětí. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19. 21. září 2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 19. ISBN 978-80-7262-510-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 15:27