Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KOVÁŘ, Dominik, Miroslav FILIP a Marie KOVÁŘOVÁ. From Psychological Distress and Distrust to Conspiracy Beliefs : A Constructivist Study of Negative Phenomena of the COVID-19 Pandemic. Journal of Constructivist Psychology. Philadelphia: Routledge Journals, Taylor & Francis, neuveden, neuveden, s. 1-23. ISSN 1072-0537. doi:10.1080/10720537.2023.2294323. 2023.

  2022

  1. FILIP, Miroslav, Dominik KOVÁŘ a Michaela JALŮVKOVÁ. Jak souvisí stres, nedůvěra a nedodržování protiepidemických opatření? – Konstruktivistický pohled na negativní jevy pandemické doby. E-psychologie. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost, roč. 16, č. 1, s. 1-30. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.433. 2022.

  2015

  1. HUBLOVÁ, Veronika, Miroslav FILIP, Iva STEHNOVÁ, Libor USTOHAL, Helena MASLAŇÁKOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Profil osobnosti u 1. epizody schizofrenie a jeho vztah k psychopatologii a kognitivním funkcím. ISSN 1212-0383. 2015.
  2. STROBACHOVÁ, Barbara a Miroslav FILIP. School is our common world: a constructivist-phenomenological study of the construing of Roma pupils and their teacher. In David A. Winter, Nick Reed. The Wiley Handbook of Personal Contsruct Psychology. Chichester: Wiley. s. 383-396. ISBN 978-1-118-50831-2. doi:10.1002/9781118508275.ch31. 2015.

  2005

  1. FILIP, Miroslav a Tomáš URBÁNEK. Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru. Československá psychologie. roč. 2005, č. 6, s. 563-578. ISSN 0009-062X. 2005.

  2004

  1. FILIP, Miroslav. Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu : je metodologický pluralizmus východiskem? Československá psychologie. Praha: AV ČR, roč. 48, č. 6, s. 540-554, 14 s. ISSN 0009-062X. 2004.
  2. BARTOŠ, Aleš, Miroslav FILIP a Michaela MAZANCOVÁ. Short screening tests for cognitive status in the primary care practice. In Book of abstracts of the 14th conference Alzheimer Europe. Prague: Neuveden. s. 52. 2004.

  2003

  1. FILIP, Miroslav. K Fodorově koncepci významu. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 2003, č. 3, s. 193-205. ISSN 0009-062X. 2003.
  2. FILIP, Miroslav. Revize testu sémantické výběru. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně. s. 73-80. ISBN 80-86633-09-8. 2003.

  2002

  1. FILIP, Miroslav. Ernst Mach - život, dílo a vliv. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, roč. 3, č. 1. ISSN 1212-9007. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 22:04