Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
 2. 2017

 3. NOVÁK, Jan, Mojmír BLAHA, ondřej LUDKA a miroslav SOUČEK. Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results. In World Sleep 2017. 2017. ISSN 1389-9457. doi:10.1016/j.sleep.2017.11.707.
 4. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
 5. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension - Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
 6. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
 7. BLAHA, Mojmír. Hypertenze a srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-4540.
 8. NOVÁK, Jan, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Ondřej LUDKA, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report. In European Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X.
 9. NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
 10. 2016

 11. NECHUTOVÁ, Hana, Miroslav SOUČEK, K. BRABENCOVA, R. STEPANOVA, Mojmír BLAHA a Jiří VANÍČEK. Neuromodulation in Hypertension. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352.
 12. 1999

 13. BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství. II. díl (učební text pro postgraduální vzdělávání SZP a bakalářské studium). 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 281 s.
 14. 1998

 15. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Dobutamine stresstransesofageal echocardiography in the diagnosis of ischemic heart disease. Scripta Medica. 1998, roč. 71, 2-3, s. 91-97. ISSN 1211-3395.
 16. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Effects of training on left ventricular sysstolic function patients with moderate dysfunction of the left ventricle after myocardial dysfunction. In Book of Abstracts. Paříž: VIII. Journées Européennes de la Societé Francaise de Cardiologie, 1998.
 17. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Alena JELÍNKOVÁ. Exercise changes of heart predict left anterior descending coronary artery disease in females. JACC (Suppl. C). 1998, roč. 31, č. 5, s. 248-249. ISSN 0735-1097.
 18. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Alena JELÍNKOVÁ. Posun elektrické srdeční osy doleva při zátěži je vysoce specifickým ukazatelem významné stenózy ramus interventricularis anterior u žen. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl 4, s. 15. ISSN 0010-8650.
 19. 1997

 20. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS Score Improves the Diagnostics of Coronary Arthery Disease in Females. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 1, s. 3. ISSN 1070-3837.
 21. BLAHA, Mojmír. Echocardiography in the Incipient Coronary Artery Disease in Females. In Abstract 5th World Congress on Heart Failure. Washington: 5th World Congress on Heart Failure, 1997. s. 42-43.
 22. BLAHA, Mojmír. The Diagnostic Possibilities of the Stress Doppler Echocardiography in the Incipient Coronary Artery Disease in Females. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 1, s. 20. ISSN 1070-3837.
 23. BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství 1. díl. In učebnice. Brno 1997: LF MU Brno, 1997. s. 259. ISBN 80-7013-256-6.
 24. 1996

 25. HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS score, a useful method for the diagnostic of coronary artery disease. Europ. Heart J. 1996, Suppl. 17, s. 111. ISSN 0195-668X.
 26. BLAHA, Mojmír. The role of psychosocial factors in the diagnosis of coronary heart disease in women. Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 3, s. 129-130. ISSN 0960-7560.
 27. 1995

 28. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Influence of dipyridamol upon pulmonary vein flow in patients with CAD. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 964. ISSN 1070-3837.
 29. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Vliv dipyridamolu na toky v plicních žilách u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 5, s. 298-301. ISSN 0042-773X.
 30. 1993

 31. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Mojmír BLAHA. Ecokardiografické ukazatele levé komory při léčbě mírné hypertenze tělesným tréninkem. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 3, s. 228-233. ISSN 0042-773X.
 32. BLAHA, Mojmír, Helena NĚMCOVÁ a Jiří ŠPÁC. Evaluation of left ventricular diastolic function during isometric exercise in patients before and after PTCA. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1, č. 1, s. 213-217. ISSN 0042-773X.
 33. ŠPÁC, Jiří, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Hodnocení tělesné rehabilitace po revaskularizaci myokardu zátěžovou echokardiografií. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 849-855. ISSN 0042-773X.
 34. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Mojmír BLAHA. Rentgenologický obraz srdce a plic u chronického srdečního selhání. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 72, č. 5, s. 177-180. ISSN 0032-6739.
 35. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Význam toku v plicních žilách pro odhad plicního tlaku levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 4, s. 353-358. ISSN 0042-773X.
 36. 1989

 37. NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří TOMAN a Zdeněk PLACHETA. Anaerobní práh u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. In Současné směry v patologické fysiologii. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 306-307.
 38. 1987

 39. DVOŘÁK, Ivo, Blažena PODROUŽKOVÁ, Jana KOCOURKOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Guanfacins in the treatment of hypertensives with a pronounced response to exercise and diabetes mellitus. Cor et Vasa. 1987, s. 30-36.
 40. BLAHA, Mojmír, Ivo DVOŘÁK, J ZEMÁNKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Systolické časové intervaly při izometrickém cvičení pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Scripta medica. 1987, s. 27-35.
 41. DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC, P LUPÍNEK, R. SKOUMAL, Libor ZDRAŽIL, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Mojmír BLAHA. Využití pozátěžové odpovědi systolického krevního tlaku v diagnostice ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1987, s. 448-453.
 42. 1986

 43. DVOŘÁK, Ivo, Dorota SOBOTOVÁ, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, J. MOCEK, Václav CHALOUPKA, Miluše HERTLOVÁ, Pavel STUDENÍK a Jiří ŠPÁC. Funkce levé komory u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení. Vnitřní lékařství. 1986, s. 109-116.
 44. DVOŘÁK, Ivo, Helena NĚMCOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Kontrola léčby nemocných s vyjádřenou hypertenzí izometrickou zátěžovou zkouškou. Vnitřní lékařství. 1986, s. 1145-1224, 79 s.
 45. ZEMÁNKOVÁ, J., Ivo DVOŘÁK, R. ZEZULKOVÁ, Mojmír BLAHA, J. ČERNÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ivo DVOŘÁK. Možnosti zátěžové polygrafie a echokardiografie v diagnostice ischemické choroby srdeční u mladých žen. Scripta medica. 1986, s. 387-403, 16 s.
 46. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Význam ezometrické zátěžové zkoušky u hraniční hypertenze. Vnitřní lékařství. 1986, s. 956-963.
 47. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, R. ZEZULKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Zátěžová echokardiografie u ischemické choroby srdeční mladých žen. Vnitřní lékařství. 1986, s. 528-533.
 48. 1984

 49. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, F. VOZÁR, R. ZEZULKOVÁ a Lenka PLICZKOVÁ. Odhad rizika hypertenze u osob s normálním krevním tlakem a rodinnou zátěží. Vnitřní lékařství. 1984, s. 423-430.
 50. DVOŘÁK, Ivo, Martin DVOŘÁK, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, František HAVLÁT a Helena NĚMCOVÁ. Zkušenost s endralazinem v léčbě esenciální hypertenze. Vnitřní lékařství. 1984, s. 42-47.
 51. 1983

 52. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ a Helena NĚMCOVÁ. Propranololový test v diferenciální diagnostice pozátěžových ekg. změn u žen s neurocirkulační astenií. Vnitřní lékařství. 1983, s. 432-438.
 53. 1982

 54. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, P. SLAVÍČEK, Helena NĚMCOVÁ, František HAVLÁT a Ivan ŠAFRÁNEK. Srovnání invazivních a neinvazivních ukazatelů funkce levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1982, s. 1166-1175.
 55. DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ a František HAVLÁT. Změny výšky kmitu R po pracovní zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. 1982. 6 s. Vnitřní lékařství 28.
 56. 1981

 57. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Pavel ŠVIHÁLEK, J. SNÁŠEL a H. NĚMCOVÁ. Krevní tlak při izometrické zátěži. Časopis lékařů českých. 1981, s. 1599-1601.
 58. DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Hana KUBEŠOVÁ, E. NAVRÁTILOVÁ a Petr BRÁZDA. Význam ergometrického testu ve zjištění skryté hypertenze. Vnitřní lékařství. 1981, s. 435-439.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 08:25