Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. JAŠKOVÁ, Ivana. Organizational Justice, Employee Motivation and Performance. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 560-568. ISBN 978-1-910810-77-4.
 2. 2009

 3. JAŠKOVÁ, Ivana. Faktory konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů podniku - průběžné výsledky empirického šetření. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7041-455-2.
 4. JAŠKOVÁ, Ivana. Fluktuace zaměstnanců jako faktor konkurenceschopnosti podniku - výsledky bivariační analýzy. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2009. s. 53-127. ISBN 978-80-210-5003-7.
 5. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
 6. JAŠKOVÁ, Ivana. Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 125-188. 1. ISBN 978-80-210-5058-7.
 7. 2008

 8. GREGOROVÁ, Ivana. Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 141-170, 29 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 9. GREGOROVÁ, Ivana. Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci. Brno: CVKSČE MU, 2008. 38 s. WP č. 16/2008. ISSN 1801-4496.
 10. GREGOROVÁ, Ivana. Specifika řízení lidských zdrojů v podnicích v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní doktorské konference IMEA 2008. 1.vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 35-168. ISBN 978-80-7372-335-4.
 11. GREGOROVÁ, Ivana. Vyhodnocování získaných dat z části zaměstnanci dotazníku empirického šetření konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků IV (1.svazek). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 75-100. ISBN 978-80-210-4723-5.
 12. 2007

 13. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 181-246, 65 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 14. GREGOROVÁ, Ivana. Organizační spravedlnost jako zprostředkovatel vztahu mezi nástroji ŘLZ a organizačními výstupy. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorandského studijního pragramu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 37 - abstrakt, 336 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 15. GREGOROVÁ, Ivana. Velikost pohyblivé složky mzdy jako podíl celkové mzdy (Částečné výsledky výzkumu konkurenční schopnosti českých podniků). In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6.
 16. GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 135-194, 59 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
 17. 2006

 18. GREGOROVÁ, Ivana. Organizational Justice as a mediator of the relationship between HR practices and organizational outcomes. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. s. 6-6, 10 s. ISBN 80-210-4156-0.
 19. GREGOROVÁ, Ivana. Vztah mezi řízením lidských zdrojů a výkonností podniku : přehled empirických studií. In Vývojové tendence podniků II. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2006. s. 81-118, 827 s. ISBN 80-210-4133-1.
 20. 2005

 21. ŽÁK, Jan a Ivana GREGOROVÁ. Outsourcing personální činnosti. In In Sborník konference Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košice, 2005. 8 s.
 22. GREGOROVÁ, Ivana. Vztahy podniku ke svým zaměstnancům a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 85-113, 28 s. ISBN 80-210-3847-0.
 23. 2004

 24. GREGOROVÁ, Ivana. PODNIKÁNÍ A KULTURNÍ ROZDÍLY (DIMENZE MASKULINITA versus FEMINITA). In Nové trendy rozvoje prmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 16-23. ISBN 80-214-2787-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 05:44