Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. GIACOMO, Placella, Giulia BETTINELLI, Iacomella ALBERTO, Salvato DAMIANO, Belluati ALBERTO, Jim GEORGOULIS, Ioannis ZAFEIRIS, Anastasios ROUSTEMIS, Ioannis TRIKOUPIS, Vasileios KONTOGEORGAKOS, Antonio BOVE, Nicola ORABONA, Pepe RAFFAELE, Cuomo ADOLFO, Maddalena ROBERTO, Caiaffa VINCENZO, Ippolito FRANCESCO, Palmisciano GIOVANNI, Morello SALVATORE, Enrico Francesco FLORIO, Colleluori GIOVANNI, Landi STEFANO, Stomeo DANIELE, Ricardo RODRIGUES-PINTO, Tiago AMORIM-BARBOSA, Sara E DINIZ, Nuno NEVES, Miguel Relvas SILVA, Jorge LOPES, Milan KRTIČKA, Daniel IRA, Martin PETRÁŠ, Luděk RYBA, Robert VYSKOČIL, Dominik PARÍŽEK, Mauro ROSELLI, Giuseppina MONTANARI, Malerba GIUSEPPE, Basilico MATTIA, Bonfiglio NADIA, Maccauro GIULIO, Gonzalo LUENGO, Santiago GABARDO, Calvo Emilio CRESPO, J. GARCIA-COIRADAS, L. BAÑO-BARRAGAN, J. SANCHEZ-SAZ, J. VALLE-CRUZ, Irene OMISTE, Francesc ANGLÈS, Pablo CASTILLÓN, Iker URIARTE, Iñigo JIMENEZ, Ioar URRA, Jorge H. NUÑEZ, Kushal LAKHANI, Joan MINGUELL-MONYART, Jordi TEIXIDOR-SERRA, Yaiza GARCIA-SANCHEZ, Rafael OLEO-TALTAVULL, Nikolaos KANAKARIS, Ejiofor IKECHUKWU, Jasmine PARKES, Ciro VILLANI, Cecchini Enrico MARIO, Rinonapoli GIUSEPPE, Ruggiero CARMELINDA, Monacchini LORENZO, Gregori PIETRO, Cerbasi SIMONE, Donato CAROLA, Pascarella RAFFAELE a Salini VINCENZO. Is it really advantageous to operate proximal femoral fractures within 48 h from diagnosis? – A multicentric retrospective study exploiting COVID pandemic-related delays in time to surgery. Journal of Musculoskeletal Surgery and Research. India: Scientific Scholar, 2022, roč. 6, č. 2, s. 154-159. ISSN 2589-1219. doi:10.25259/JMSR_36_2022.
 2. ŠTEFANČÍK, Michal, Lucie VÁLKOVÁ, Jana VEVERKOVÁ, A. WEISER, A. DLOUHÝ, Luděk RYBA a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. NiTi Alloys Exposure Alters miR-124 Expression in Physiological and Osteoarthritic Osteoblasts. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť/, 2022, roč. 89, č. 5, s. 370-375. ISSN 0001-5415.
 3. KRKOŠKA, Peter, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA, Blanka ADAMOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Validation of the Czech language version of DN4 and PainDETECT questionnaire for assessment of neuropathic pain. In Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology. 29 Suppl 1. Vienna, Austria: Eur J Neurol, 2022. s. 664-664, 918 s. ISSN 1468-1331. doi:10.1111/ene.15461.
 4. KRKOŠKA, Peter, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA, Blanka ADAMOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Validation of the Czech language version of DN4 and PainDETECT questionnaire for assessment of neuropathic pain. In 8th Congress of the European Academy of Neurology, Vienna, Austria. 2022.
 5. VYSKOČIL, Robert, Martin PRÝMEK, Jan SKLENSKÝ, Jan KOCANDA, Michael LUJC, Martin REPKO, Petr VOSYNEK a Luděk RYBA. Vertebral slip morphology in dysplastic spondylolisthesis as a criterion for the choice of the L5/S1 support (ALIF, PLIF, fibular graft) in the surgical treatment. Symmetry. MDPI, 2022, roč. 2022, Volume 14, Issue 7, s. 1466-1479. ISSN 2073-8994. doi:10.3390/sym14071466.
 6. 2021

 7. VYSKOČIL, Robert, Luděk RYBA, Martin PRÝMEK, Tomáš OTAŠEVIČ a Martin KOMZÁK. Aseptické nekrózy. Přehled nejčastějších zástupců, shrnutí diagnostiky a možností terapie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2021, roč. 30, č. 4, s. 121-127. ISSN 1210-5481.
 8. KOMZÁK, Martin, Aleš POSPÍŠIL, Robert VYSKOČIL a Luděk RYBA. Idiopatická avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní v ambulanci tělovýchovného lékaře. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2021, roč. 30, č. 4, s. 128-132. ISSN 1210-5481.
 9. VLČKOVÁ, Eva, Peter KRKOŠKA, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA a Blanka ADAMOVÁ. Validace české jazykové verze dotazníků pro diagnostiku neuropatické bolesti (DN4 a painDE-TECT). In Sborník abstrakt Neuromuskulárního fóra Brno 23.-24.9.2021. 2021.
 10. 2019

 11. KOCANDA, Jan, Martin REPKO, Milan FILIPOVIČ a Luděk RYBA. Komplikace z pronační polohy při spondylochirurgických výkonech. In Národní kongres ČSOT. 2019.
 12. 2018

 13. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Iva MARKOVÁ. Možnosti léčby artrózy v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 15, č. 4, s. 215-220. ISSN 1214-8687.
 14. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Jan KOCANDA. Vertebrogenní algický syndrom ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 162-166. ISSN 1805-4684.
 15. 2016

 16. RYBA, Luděk, Jan CIENCIALA, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Robert VYSKOČIL. Poranění horní krční páteře. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 61, č. 2, s. 20-25. ISSN 1210-7875.
 17. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
 18. 2015

 19. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA a Jiří NEUBAUER. Combined one anesthesia surgery in cervical spondylogenic myelopathy. Čína. Čína: Čína, 2015. s. 41.
 20. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Jan CIENCIALA. Dlouhodobé výsledky operačního řešení cervikální spondylogenní myelopatie pomocí open-door laminoplastiky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2015, roč. 82, č. 3, s. 209-215. ISSN 0001-5415.
 21. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA a Pavel ŽENČICA. Nestabilita po operacích krční páteře ze zadního přístupu - experiment. In Česká a Slovenská spondylochirurgická společnost. Sborník abstrakt. nové. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2015. s. 41. ISBN 978-80-87562-41-3.
 22. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859.
 23. 2014

 24. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Jaroslav MOTYČKA a Pavel ŽENČICA. Dlouhodobé výsledky po operacích zlomenin TL páteře a L5. nové. Bratislava, 2014. s. 41.
 25. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Chyby a omyly ve spondylochirurgii. nové. Velké Bílovice, 2014. s. 25.
 26. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Krční epidurální absces - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2014, roč. 77, č. 2, s. 240-242. ISSN 1210-7859.
 27. RYBA, Luděk. Výsledky jednosegmentové stabilizace DSS. Praha. Praha: BOS. org s.r.o., 2014. s. 12-46.
 28. 2012

 29. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859.
 30. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
 31. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Martin REPKO a Jiří NEUBAUER. Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 14-50. ISSN 1802-1727.
 32. ŽENČICA, Pavel, Jaroslav MOTYČKA a Luděk RYBA. Operační terapie periprotetických zlomenin u TEP kyčelního kloubu. nové. Brno: FN USA, 2012. s. 21-58. ISBN 978-80-904971-0-8.
 33. ŽENČICA, Pavel, Jaroslav MOTYČKA a Luděk RYBA. Operační terapie periprotetických zlomenin u TEP kyčlí. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 37-73. ISSN 1802-1727.
 34. REPKO, Martin, Jaroslava BAJEROVÁ, Jindřiška HASTÍKOVÁ, Boris CHRÁST, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Jiří JOCHYMEK, Miroslav NÝDRLE, Marek ROUCHAL, Luděk RYBA a Pavel ŽENČICA. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 186 s. ISBN 978-80-7013-549-5.
 35. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Poznámky k aseptickému uvolnění totální endoprotézy kyčle. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 31-67. ISSN 1802-1727.
 36. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 14-50. ISSN 1802-1727.
 37. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Řešení aseptického uvolnění totální endoprotézy kyčle. nové. Brno: FN USA, 2012. s. 25.
 38. RYBA, Luděk, Jaroslav MOTYČKA, Jan BURDA a Jan KOCANDA. Zhodnocení souboru pacientů s infekční komplikací po TEP kyčelního kloubu. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 35-71. ISSN 1802-1727.
 39. 2011

 40. MOTYČKA, Jaroslav, Pavel ŽENČICA a Luděk RYBA. Osteosyntéza periprotetické zlomeniny kolenního kloubu s použitím LISS dlahy. nové. Praha: ČSOT, 2011. s. 10-41.
 41. 2010

 42. NĚMEC, Filip, Luděk RYBA, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Kvalita života u pacientů po operaci degenerativní spinální stenózy bederní páteře po 3 letech sledování. Acta Chirurgiae orthopaedicae Traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 6, s. 484-488. ISSN 0001-5415.
 43. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
 44. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Ortopedie. Praha, 2010, roč. 2010, s. 52. ISSN 1802-1727.
 45. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA, B KUBEŠOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z ligamentum patellae. In Brno Bioimplantologie. 2010.
 46. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA a Barbara KUBEŠOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverózního štěpu z ligamentum patellae. 2010. ISBN 978-80-7392-124-8.
 47. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, M REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
 48. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In VII. národní kongres SSTA, Brno. 2010.
 49. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. Ortopedie. Praha, 2010, s. 54. ISSN 1802-1727.
 50. 2009

 51. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Luděk RYBA a Jiří NEUBAUER. Dětská páteř. In Dětská ortopedie, Poul, Jan et al. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. s. 57-77. ISBN 978-80-7262-622-9.
 52. RYBA, Luděk, Marek ROUCHAL a Petr VALIŠ. Poranění míchy bez poranění páteře-operovat? In Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1.LF UK FN na Bulovce. 2009.
 53. VALIŠ, Petr, Jan NOVÁK, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Luděk RYBA. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z lig. Patellae. In Kongres slovenské společností pro sportovní traumatologii a artroskopii. 2009.
 54. 2008

 55. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium in stroke and surgical patients. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Publishing, 2008. s. 287. ISSN 1351-5101.
 56. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium u cévních mozkových příhod a chirurgických pacientů. In Lekársky obzor. 56 (Suppl.1). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008. s. 13-14. ISSN 0457-4214.
 57. 2007

 58. VALIŠ, Petr, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Luděk RYBA. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In 3. mezinárodní kongres Slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie. Nový Smokovec, Slovenská republika. 2007.
 59. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 60. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Kniha abstrakt. Brno: Galén, 2007.
 61. 2006

 62. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Possibilities of surgical management of cervical spondylotic myelopathy. In 38. Mezinárodní Dunajské sympozium. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 09:15