Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.
 2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.
 3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
 4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.
 5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.
 6. 2013

 7. KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost. 2013.
 8. KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.
 9. KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013. vyd. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children's Rights Inc., 2013. 6 s.
 10. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Dny práva 2013. 2013.
 11. 2012

 12. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí. In Přednáška pro univerzitu třetího věku v sídle veřejného ochránce práv. 2012.
 13. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku. In Cofola conference. 2012.
 14. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
 15. KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference). 2012.
 16. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
 17. KOZLOVÁ, Veronika, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". In "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 8. 2021 10:23