Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK, Ladislav VYHNÁNEK, Monika HANYCH a Štěpán JANKŮ. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 278 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9884-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021.
 2. 2020

 3. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 103 s. ISBN 978-80-210-9747-6.
 4. BENÁK, Jaroslav. Zvláštní práva církví. In Michaela Moravčíková. Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. s. 263-270. ISBN 978-80-571-0311-0.
 5. 2019

 6. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9490-1.
 7. BENÁK, Jaroslav. člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2019 - 2023.
 8. BENÁK, Jaroslav, Ladislav VYHNÁNEK a David ZAHUMENSKÝ. Human Dignity in the Czech Republic. In Becchi, Paolo, Mathis, Klaus (Eds.). Handbook of Human Dignity in Europe. Cham: Springer, 2019. s. 197-210. Springer Reference. ISBN 978-3-319-28081-3. doi:10.1007/978-3-319-28082-0_9.
 9. ZBÍRAL, Robert a Jaroslav BENÁK. Independence of the Judiciary in Visegrad Countries at the Crossroads. 2019.
 10. HANYCH, Monika a Jaroslav BENÁK. Limity omezování politických projevů na sociálních sítích. In Zuzana Vrbová. Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. s. 134-143. ISBN 978-80-87439-40-1.
 11. BENÁK, Jaroslav. Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního dovolání. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 19, s. 671-674. ISSN 1210-6410.
 12. 2018

 13. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9122-1.
 14. BENÁK, Jaroslav. člen Doktorandské komise AS MU. 2018 - 2021.
 15. BENÁK, Jaroslav. Člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 2018 - 2021.
 16. BENÁK, Jaroslav, Zuzana VIKARSKÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část X. – Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-8972-3.
 17. BENÁK, Jaroslav a Zuzana VIKARSKÁ. DOUPě: Diskutujeme O Ústavním Právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9134-4.
 18. BENÁK, Jaroslav. Historický vývoj ústavního soudnictví a přístupu jednotlivce k ústavnímu soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 3, s. 397-417. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2018-3-2.
 19. BENÁK, Jaroslav. Mají soudci českého Ústavního soudu prostor pro strategický výběr případů k projednání? Jurisprudence. 2018, roč. 27, č. 2, s. 32-38. ISSN 1802-3843.
 20. HANYCH, Monika a Jaroslav BENÁK. Public Opinion & Media Coverage vis-à-vis the Judicial Independence of the Czech Constitutional Judges. In ECPR 2018 General Conference. 2018.
 21. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 86 s. Učebnice č.540. ISBN 978-80-210-8975-4.
 22. 2017

 23. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8830-6.
 24. 2016

 25. BENÁK, Jaroslav. Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy. Soudní rozhledy. Nakladatelství C. H. Beck, 2016, roč. 22, č. 10, s. 310-313. ISSN 1211-4405.
 26. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2016 - Potřebujeme nový zákon o církvích (?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8394-3.
 27. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2016. Potřebujeme nový zákon o církvích (?). Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8394-3.
 28. BENÁK, Jaroslav, Martina GROCHOVÁ, Ľubomír MAJERČÍK, Ondřej MORAVEC a Josef ŠÍP. Podáváme ústavní stížnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8444-5.
 29. ZAHUMENSKÁ, Vendula a Jaroslav BENÁK. Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 131 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-404-1.
 30. 2015

 31. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Jaroslav BENÁK a Martina GROCHOVÁ. Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015.
 32. TRÁVNÍČKOVÁ, Simona a Jaroslav BENÁK. Není klinika jako klinika - Inspirace z Brna. In BÓDIOVÁ, Žofia a Vladimír MIČÁTEK. Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie – Cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 186-191. ISBN 978-80-7160-400-6.
 33. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 s. ISBN 978-80-210-7988-5.
 34. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 s. učebnice - 525. ISBN 978-80-210-7988-5.
 35. 2014

 36. BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK, Markéta DOSTÁLOVÁ, Jakub HARAŠTA, Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Antonín STANISLAV a Hana SÝKOROVÁ. Bezplatná právní pomoc v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.
 37. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 281-282. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126.
 38. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát. Sborník příspěvků z 20. ročníku konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7499-6.
 39. BENÁK, Jaroslav. Interakce právní úpravy řízení před Ústavním soudem a zahraničních vlivů. In Lucia Madleňáková, Lucie Piechowiczová. Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2013. Praha: Leges, 2014. s. 155-158. ISBN 978-80-7502-017-8.
 40. BENÁK, Jaroslav. Možnosti a meze využití nástrojů law and economics při analýze ústavního práva. In VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 6-11. ISBN 978-80-210-6808-7.
 41. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.
 42. BENÁK, Jaroslav. Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 1, s. 33-37. ISSN 1210-9126.
 43. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. Edice Scientia, svazek č. 506. ISBN 978-80-210-7774-4.
 44. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. ISBN 978-80-210-7774-4.
 45. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Vendula ZAHUMENSKÁ a Jaroslav BENÁK. Účast spolků ve správních řízeních. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-9126.
 46. 2013

 47. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát. Sborník příspěvků z 19. ročníku konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 180 s. ISBN 978-80-210-6595-6.
 48. BENÁK, Jaroslav. Dopad účinnosti NOZ na občanská sdružení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 3, s. 337-341. ISSN 1210-9126.
 49. BENÁK, Jaroslav. Konceptualizace efektivity soudnictví ve volebních programech českých politických stran. In MMK 2013 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1203-1206. ISBN 978-80-87952-00-9.
 50. BURSÍKOVÁ, Lenka, Jaroslav BENÁK a Petr HAVLAN. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 2013.
 51. BENÁK, Jaroslav. Recenze: Molek Pavel: Právo na spravedlivý proces. Brno: Masarykova univerzita - Časopis pro právní vědu a praxi, 2013. 2 s. roč. 21, č. Supplementum, s.308-309. ISSN 1210-9126.
 52. BENÁK, Jaroslav. Recenze: Sedláček, S.: Soudní kontrola veřejné správy. Praha: Ministerstvo vnitra ČR - Správní právo, 2013. 3 s. roč. XLVI, č. 2, s.119 - 121. ISSN 0139-6005.
 53. 2012

 54. BENÁK, Jaroslav. Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR? In Dny práva 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 294-296. ISBN 978-80-210-6319-8.
 55. BENÁK, Jaroslav. Koncepce československého správního soudnictví z roku 1920. In Frýdek, Miroslav - Tauchen, Jaromír. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 141-145. ISBN 978-80-7418-144-3.
 56. BENÁK, Jaroslav. Limity limitů práva na přístup k soudu. In Hamuľák Ondrej a Lucia Madleňáková. Limity práva. Praha: Leges, 2012. s. 31-36. ISBN 978-80-87576-45-8.
 57. BENÁK, Jaroslav, Miloslav HRDLIČKA a Kateřina RONOVSKÁ. Nástroje nového občanského zákoníku směřující ke zvýšení důvěryhodnosti spolků v očích donorů a dalších subjektů. In Žatecká, Eva. Cofola 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19. 5. 2012 v Brně – the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 55-60. ISBN 978-80-210-5929-0.
 58. BENÁK, Jaroslav. Návrhy ústavních zákonů v ČR se zaměřením na problematiku ústavního soudnictví a veřejné správy. In MMK 2012 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1435-1438, 3 s. ISBN 978-80-905243-3-0.
 59. BENÁK, Jaroslav. Podpora sportu prostřednictvím změn daňového práva. In Daně - teorie a praxe 2012. 1. vyd. Brno: Akademie Sting, 2012. s. 4-7, 3 s.
 60. KYNCL, Libor, Jaroslav BENÁK, Vadim BENEŠ, Josef BUDÍK, Jozef ČENTÉŠ, Bedřich ČÍŽEK, Ľubomír ČUNDERLÍK, Martina HAVLIŠOVÁ, Simona HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, Miloslav HRDLIČKA, Denisa JINDŘICHOVÁ, Petr MRKÝVKA, Vladislav PAVLÁT, Otakar SCHLOSSBERGER, Pavel SCHRÁNIL, Mykola SIDAK, Andrea SLEZÁKOVÁ, Eva ŠULCOVÁ, Peter TKÁČ a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Poznej svého klienta - základní zásada finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. Řada teoretická, č. 433. ISBN 978-80-210-6085-2.
 61. BENÁK, Jaroslav. Právo na spravedlivý proces ve službách ochrany přírody. In David Sehnálek. Dny práva 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-210-5919-1.
 62. BENÁK, Jaroslav. Recenze: Langášek, T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Brno: Masarykova univerzita - Časopis pro právní vědu a praxi, 2012. 2 s. roč. 20, č. 2, s. 94 - 95. ISSN 1210-9126.
 63. BENÁK, Jaroslav. Soudní přezkum diskrečních rozhodnutí. Právo, ekonomika, management. Ostrava: KEY Publishing, 2012, roč. 3, č. 1, s. 5-9. ISSN 1804-3550.
 64. BENÁK, Jaroslav. Šachové partie jako předmět duševního vlastnictví. In NECKÁŘ, Jan. Sborník CEPS MU - Modul duševní vlastnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 8-13. ISBN 978-80-210-6162-0.
 65. HRDLIČKA, Miloslav a Jaroslav BENÁK. Způsoby financování NNO. In Quaere 2012 - Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 325-333. ISBN 978-80-905243-0-9.
 66. BENÁK, Jaroslav. Zveřejňování informací o příjemcích dotací. In CZUDEK, Damian. Sborník CEPS MU - Modul veřejná správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 71-75. ISBN 978-80-210-6162-0.
 67. 2011

 68. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát – právní aspekty financování církví. Brno: Masarykova univerzita - Časopis pro právní vědu a praxi, 2011. 1 s. roč. 19, č. 3, s. 285. ISSN 1210-9126.
 69. HRDLIČKA, Miloslav a Jaroslav BENÁK. Datové schránky nestátních neziskových organizací. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1062-1068. ISBN 978-80-904877-7-2.
 70. BENÁK, Jaroslav. Judikatura Ústavního soudu jako inspirační zdroj nového občanského zákoníku. In Vojáček Ladislav, Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Proměny soukromého práva - Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 65-69. ISBN 978-80-210-5613-8.
 71. BENÁK, Jaroslav. Možnost ústavního soudu přiznat spravedlivé zadostiučinění - inspirace pro ČR? In Právní rozpravy 2011. Hradec Králové: Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 112-118. ISBN 978-80-904877-0-3.
 72. BENÁK, Jaroslav. Profesní etika právníků - Quo vadis? Brno: Masarykova univerzita - Časopis pro právní vědu a praxi, 2011. 2 s. roč. 19, č. 2, s.182 - 183. ISSN 1210-9126.
 73. BENÁK, Jaroslav. Recenze: Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Brno: Masarykova univerzita - Časopis pro právní vědu a praxi, 2011. 3 s. roč. 19, č. 2, s.183 - 185. ISSN 1210-9126.
 74. BENÁK, Jaroslav. Recenze: JONES, Van: Zelená ekonomika: jedno řešení pro dva nejpalčivější problémy naší doby. Ostrava: KEY publishing - Právo, ekonomika, management, 2011. 1 s. roč. 2, č. 4, s.107. ISSN 1804-3550.
 75. BENÁK, Jaroslav. Stabilizační doložky v českém právu. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. COFOLA 2011 - Sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4.-1.5.2011 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 288-292. ISBN 978-80-210-5582-7.
 76. BENÁK, Jaroslav. Vývoj práva na přístup jednotlivce k ústavnímu soudu. In Dufalová, Lenka et. al. Zborník z mezinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2011. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 53-56. ISBN 978-80-7160-318-4.
 77. 2010

 78. BENÁK, Jaroslav. Přístup žadatelů o azyl k Ústavnímu soudu. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Právnická fakulta MU, 2010. s. 1069-1075. ISBN 978-80-210-5305-2.
 79. 2009

 80. BENÁK, Jaroslav. K povaze usnesení Ústavního soudu, jímž se odmítá ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 15, č. 4, s. 126-129. ISSN 1211-4405.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2021 02:31