Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Denis PRINC, P. BURKOŇ a Hana DOLEŽELOVÁ. Radioterapie. In Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma. Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2016. s. 55-72. ISSN 1801-6103.
 2. 2013

 3. SVOBODA, Marek, Ilona KOCÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka SLAMOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lukáš SIROTEK, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Jaroslav STANÍČEK, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta: výsledky z jednoho centra. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 4. ŠLAMPA, Pavel, Petr BURKOŇ, P. ČOUPEK, Denis PRINC a Marek SLÁVIK. Standardy a novinky v radioterapii karcinomu prsu. In XX. jihočeské onkologické dny [elektronický zdroj] : Český Krumlov, 17.-19.10.2013 : diagnostika a léčba nádorů prsu. 2013. s. 21-27. ISBN 978-80-905041-3-4.
 5. 2012

 6. PRINC, Denis, Hana TICHÁ, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila FUCHSOVÁ a Denisa TOMKOVÁ. APBI (Accelerated Partial Breast Irradiation) v MOÚ - naše zkušenosti a výsledky léčby. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 7. BARTLOVÁ, Radka, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Denis PRINC. Celotělové ozařování - akutní radiobiologické reakce na snižování imunity před transplantací kostní dřeně. In prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Mgr. Dagmar Švecová, Eva Plášilová. Radiační onkologie 2012 elektronický Sborník příspěvků 8. konference SROBF. Vydání první. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2012. s. 78-198. ISBN 978-80-260-1314-3.
 8. SYPTÁKOVÁ, Blažena, Pavel ŠLAMPA, Jana GAMBOŠOVÁ a Denis PRINC. Postavení radioterapie a brachyterapie v léčbě nádorů pankreatu a žlučových cest. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 9. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, L. SLÁMOVÁ, Denis PRINC, Blažena SYPTÁKOVÁ, Aleš KUDLÁČEK, Ondřej BÍLEK, P. POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Peter GRELL, Alexandr POPRACH, Iveta SELINGEROVÁ, Rudolf NENUTIL, Jaroslav JURÁČEK, Renata HÉŽOVÁ, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 3, s. 188-198. ISSN 0862-495X.
 10. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA a Jana GARČICOVÁ. Vyhodnocení dozimetrických parametrů intersticiální brachyterapie prsu, APBI. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 84-85. ISBN 978-80-86793-23-8.
 11. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Petr BURKOŇ, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana GARČICOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Petra HUBNEROVÁ, Tomáš KAZDA, Eva KOCMANOVÁ, Libor KOMÍNEK, Pavel KRUPA, Aleš KUDLÁČEK, Pavla NAVRÁTILOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Barbora ONDROVÁ, Petr POSPÍŠIL, Denis PRINC, Marek SLÁVIK, Miroslava SLÁVIKOVÁ, Silvia SLÁVIKOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Pavel TOBIÁŠ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jana BADUROVÁ, Jitka VESELÁ, Radka BARTLOVÁ, David DVOŘÁK, Jan GARČIC, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Martin STEINER, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří ŠIMÍČEK a Hana TICHÁ. Základy radiační onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 247 s. ISBN 978-80-210-6061-6.
 12. 2011

 13. PRINC, Denis, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Radka BARTLOVÁ a Hana TICHÁ. Gynekologické zhoubné nádory. In Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 138-164. ISBN 978-80-86793-19-1.
 14. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA a Jarmila FUCHSOVÁ. Intersticiální brachyterapie pro karcinom anu u pacientky se synchronní nádorovou duplicitou - kasuistika. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 155-156. ISBN 978-80-86793-17-7.
 15. 2010

 16. FUCHSOVÁ, Jarmila, Denisa TOMKOVÁ, Radka KOHÚTOVÁ, Denis PRINC, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Hana TICHÁ a Petr OPLETAL. První zkušenosti s plánováním brachyterapie u nádorů děložního hrdla na podkladě CT a MR z pohledu radiologického asistenta. In prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 227-228. ISBN 978-80-86793-15-3.
 17. ŠLAMPA, Pavel, Denis PRINC, Hana TICHÁ a Jana GARČICOVÁ. Radioterapie a brachyterapie u zhoubných nádorů děložního těla. 2010. s. 39-42.
 18. ŠLAMPA, Pavel, Denis PRINC, Hana TICHÁ a Jana GARČICOVÁ. Radioterapie a brachyterapie u zhoubných nádorů děložního těla. In PhDr. Marie Šotolová, MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D. Sborník přednášek. Český Krumlov: Nemocnice České Budějovice, 2010. 4 s.
 19. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Jana GARČICOVÁ a Anna ODLOŽILÍKOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního : zhodnocení sledovaných parametrů. Brno, 2010. s. 133-134. ISBN 978-80-86793-15-3.
 20. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Jarmila FUCHSOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů. In Sborník přednášek 6.konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2010. s. 121-122. ISBN 978-80-254-6111-2.
 21. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Jana GARČICOVÁ, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Jarmila FUCHSOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: zhodnocení sledovaných parametrů. In prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 133-134. ISBN 978-80-86793-15-3.
 22. 2009

 23. PALÁCOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka RADOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Tumor phenotype and characteristics of metastatic brain involvement in breast cancer patients: Potential clinical consequences. In Journal of Clinical Oncology - supplementum. 1. vyd. Alexandria, VA 22314, USA: American Society of Clinical Oncology, 2009. s. 15-15. ISSN 1527-7755.
 24. 2008

 25. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, J. GARČIC, Petr ČOUPEK, Ludmila HYNKOVÁ, Irena ČOUPKOVÁ, M. STEINER, Denis PRINC a Radek LAKOMÝ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In XIII. dny prof. Vl. Staška. 2008.
 26. 2007

 27. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806.
 28. ŠLAMPA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Ladislav DUŠEK, Ludmila HYNKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ONDROVÁ, Denis PRINC, Zuzana KOŠŤÁKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 62-67, 5 s. ISSN 0028-2685.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 5. 2021 20:14