Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VEČEŘA, Pavel. Pozdrav svobodné vlasti : diskursivní analýza Mahenovy básně reagující na 28. říjen 1918. In POLÁČEK, Jiří a kol. Jiří Mahen v množném čísle. 1. vyd. Boskovice, Brno: Albert, 2021. s. 45-59. ISBN 978-80-7326-324-9.
 2. VEČEŘA, Pavel. Zmarněný život Emila Šourka. Osudy důstojníka monarchie a republiky, předáka Vlajky a žurnalisty v protektorátu. Historie a vojenství. Praha: Business Media CZ, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 78-105. ISSN 0018-2583.
 3. 2019

 4. VEČEŘA, Pavel. Báseň, „vědění“ a moc : Pokus o diskursivní analýzu dvou básní Jiřího Mahena z podzimu 1918 podle metody J. P. Geeho. In Blok experů Katedry informačních studií a knihovnictví : Pavel Večeřa - Diskursivní analýza textu. 24. října 2019. 2019.
 5. VEČEŘA, Pavel. Bolševické hordy, piráti a dolaroví šílenci : Protektorátní Lidové noviny, Venkov a Národní práce o Spojencích v l. 1942-1944. In Kultura - Média - Komunikace : výroční 5. vědecké kolokvium s mezinárodní účastí konané 7.-8. listopadu 2019 v Olomouci. 2019.
 6. VEČEŘA, Pavel. Pozdrav svobodné vlasti : diskursivní analýza Mahenovy básně reagující na 28. říjen 1918. In Jiří Mahen v množném čísle : vědecká konference konaná 21.-22. května 2019 v Brně. 2019.
 7. VEČEŘA, Pavel. "Račte to podepsat libovolnou šifrou". Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Dějiny a současnost. Praha, 2019, roč. 41, č. 10, s. 46. ISSN 0418-5129.
 8. 2018

 9. VEČEŘA, Pavel. Nově a objevně o Františku Gellnerovi. Kořínková, Lucie (2017). František Gellner. Text – obraz – kontext. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 152-153. ISSN 1801-9978.
 10. VEČEŘA, Pavel. Říjen 1918 v novinách. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2018. s. 68-69. ISSN 1803-3326.
 11. 2017

 12. VEČEŘA, Pavel. Kolaborantský novinář Jan Hloužek v soukolí dějin. In Malovaný kraj. 2/53. 2017. s. 7. ISSN 0323-1542.
 13. VEČEŘA, Pavel. Média : Od sebezáchovy ke kolaboraci a zábavě. In Poláčková, Andrea - Kaška, Václav (eds.). Protektorát 1939-1945 : Okupace, odboj, denní život. Vydání první. Brno: Extra Publishing, 2017. s. 94-97. Živá historie. ISBN 978-80-7525-113-8.
 14. VEČEŘA, Pavel. Meze sdělení. Pasivně rezistentní postoje v úvodnících Lidových novin na jaře a v létě 1939. In Lucie Antošíková (ed.). Zatemněno : Česká literatura a kultura v protektorátu. 1. vyd. Praha: Academia, 2017. s. 109-127. Edice 1938-1953. ISBN 978-80-200-2802-0.
 15. VEČEŘA, Pavel. Vydařená publikace o českých exilových médiích. Orság, P. (2016). Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989. Praha: Nakladatelství Lidových novin. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 108-109. ISSN 1801-9978.
 16. 2016

 17. VEČEŘA, Pavel. „Dovedeme-li – a dovésti musíme – dokázati všichni loyálnost k důsledkům berlínské dohody…“ Lidové noviny, Venkov a Národní práce o okupaci českých zemí nacistickým Německem v tragických dnech jara 1939. In Kultura – média – komunikace. 2016.
 18. VEČEŘA, Pavel. Ke studiu druhorepublikového mediálního diskursu : Jak (ne)výt s Hitlerovým Německem. In Jirák, Jan – Bednařík, Petr – Köpplová, Barbara a kol. Druhá republika : 167 obyčejných dnů. Politické a mediální klima a jeho reflexe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 158-181. ISBN 978-80-246-3586-6.
 19. VEČEŘA, Pavel. Meze sdělení. Pasivně rezistentní postoje v úvodnících Lidových novin na jaře a v létě 1939. In Česká literatura a kultura v protektorátu. 2016.
 20. 2015

 21. VEČEŘA, Pavel. Jak (ne)výt s Hitlerovým Německem: diskursivní analýza dvou úvodníků Lidových novin z počátku října 1938 – Nová Evropa J. Stránského (P. Bílého) a Účtování a co dále E. Moravce (S. Yestera). In Od Mnichova k březnu: 197 obyčejných dní: Konference k politickému, kulturnímu a mediálnímu klimatu druhé republiky. Praha, 19. říjen 2015 (IKMS FSV UK Praha, Goethe-Institut Praha). 2015.
 22. VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 s. první vydání. ISBN 978-80-247-4178-9.
 23. VEČEŘA, Pavel. Zlínský novinář Jaroslav Pelíšek a jeho kolaborace v době protektorátu Čechy a Morava. In 8. duben 2015. Městská knihovna, Zlín. 2015.
 24. 2014

 25. VEČEŘA, Pavel. Mediální obraz bitvy u Zborova (2. červenec 1917) v prvorepublikových Lidových novinách a Národním osvobození. In Kučerová, Stanislava - Hroch, Jaroslav (eds.). Věrni zůstaneme. K 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa. Brno: Občanský a odborný výbor/Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno/Statutární město Brno, 2014. s. 103-132. ISBN 978-80-905850-0-3.
 26. VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. Media. ISBN 978-80-210-7506-1.
 27. VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7506-1.
 28. 2012

 29. VEČEŘA, Pavel. „Hleďme si podle nových hodnot zařizovat život.“ (Žurnalistická sebereflexe vlastní profese na stránkách vybraného protektorátního tisku). In Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 266-274. mimo edice. ISBN 978-80-7395-515-1.
 30. VEČEŘA, Pavel. "Rozumíme socialismu, který pracuje...". Pojem "socialismus" na stránkách Lidových novin, Venkova a Národní práce v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). In Kultura - média - komunikace. Olomouc. 2012.
 31. 2011

 32. VEČEŘA, Pavel. Ve jménu přežití národa. Kultura mezi pasivní rezistencí a kolaborací v kontextu denních tištěných médií protektorátu. In Magincová, Dagmar (ed.): O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 13-29. mimo edici. ISBN 978-80-87378-79-3.
 33. 2010

 34. KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 344 s. není. ISBN 978-80-7367-698-8.
 35. VEČEŘA, Pavel. Geneze jednoho kolaboranta. Novinář František Josef Prokop a jeho role při medializaci soudního procesu s generálem Aloisem Eliášem. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2010, XVII, 1-2, s. 82-120. ISSN 1210-7050.
 36. VEČEŘA, Pavel. O zrádném Ganelonovi a "obratném" Alkibiadovi, aneb proč se v tradiční společnosti spíše zrazuje a v moderní kolaboruje. In Kultura - média - komunikace. Olomouc. 2010.
 37. VEČEŘA, Pavel. Obraz Slovenska v druhorepublikovém a protektorátním českém denním tisku. In Bočák, Michal – Rusnák, Juraj. Médiá a text 3. Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu – popkultura (1. diel). Prešov: Filozofická fakulta Prešovském univerzity v Prešove, 2010. s. 178-192. ISBN 978-80-555-0309-7.
 38. VEČEŘA, Pavel. Obraz Slovenska v druhorepublikovém a protektorátním českém denním tisku. In Médiá a text 3. Veľký Šariš. 2010.
 39. VEČEŘA, Pavel. Prefabrikovaná budoucnost. Konstrukce pojmu „Nová Evropa“ na stránkách protektorátního tisk. In K problémom mediálnej komunikácie. Smolenice. 2010.
 40. VEČEŘA, Pavel. Prefabrikovaná budoucnost. Konstrukce pojmu Nová Evropa na stránkách protektorátního tisku. In K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry. Komunikačný diskurz. Audiovizuálna kreativita. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. s. 457-475. ISBN 978-80-8105-187-6.
 41. VEČEŘA, Pavel. Reflexe ekumenismu, katolického univerzalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse. In Mačala, Pavol - Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku), 2010. s. 392-405. ISBN 978-80-7325-218-2.
 42. 2009

 43. VEČEŘA, Pavel. Od politického národa ke kulturnímu společenství. Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). In Masmediálna komunikácia a realita. Smolenice. 2009.
 44. VEČEŘA, Pavel. Od politického národa ke kulturnímu společenství: Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). In Masmediálna komunikácia a realita I: Masmédia a sociálna konštrukcía reality: Masmédia a kultúrna identita. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. s. 415-432, 17 s. ISBN 978-80-8105-124-1.
 45. VEČEŘA, Pavel. Reflexe ekumenismu, katolického universalismu a unionismu díle Alfreda Fuchse. In Církvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Ružomberok. 2009.
 46. VEČEŘA, Pavel. Ve jménu přežití národa. Kultura mezi pasivní rezistencí a kolaborací v kontextu denních tištěných médií protektorátu. In Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové. 2009.
 47. VEČEŘA, Pavel. Zrod Lidových listů. In "Bílá místa" v dějinách Československé strany lidové. Olomouc: CDKP KH FF UP, 2009. s. 86-104. ISBN 978-80-86760-31-5.
 48. VEČEŘA, Pavel. Zrod Lidových listů. In „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Olomouc. 2009.
 49. 2008

 50. VEČEŘA, Pavel. Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice. In Teorie a praxe politického katolicismu. Brno: CDK, 2008. s. 205-225. ISBN 978-80-7325-152-9.
 51. VEČEŘA, Pavel. Převrácený pohled aneb O "zbabělosti" hrdinů a "hrdinství" zbabělců v tištěných médiích protektorátu. In Randák, Jan-Koura, Petr (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 2008. s. 270-290. ISBN 978-80-7363-172-7.
 52. 2007

 53. VEČEŘA, Pavel. Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939-1945). Mediální studia. Praha: Českomoravský novinář, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 252-271. ISSN 1801-9978.
 54. 2006

 55. VEČEŘA, Pavel. Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem. In Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: CDK, 2006. s. 487-502. ISBN 80-7325-097-7.
 56. VEČEŘA, Pavel. 28. říjen a Lidové noviny. In Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, 2006. s. 125-135. ISBN 80-210-3995-7.
 57. 2005

 58. VEČEŘA, Pavel. Národní souručenství. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1091-1103. Díl druhý: 1938-2004. ISBN 80-7239-180-1.
 59. VEČEŘA, Pavel. Zapřísahající láska k národnímu bytu. Kultura na stránkách protektorátních deníků. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host/Host-vydavatelství, 2005.
 60. 2004

 61. VEČEŘA, Pavel. Reflexe politiky Jana Šrámka na stránkách vybraných českých deníků ve dnech presidentské volby v roce 1935. In Jan Šrámek. Kněz-státník-politik. Olomouc: Katedry politologie a historie FF UP a Moneta-FM, 2004. s. 175-186. ISBN 80-900965-1-4.
 62. 2003

 63. VEČEŘA, Pavel. Inferno II. heydrichiády a český protektorátní tisk. In Média a realita 04. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 182-198. ISBN 80-210-3308-8.
 64. VEČEŘA, Pavel. Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1945. In Média a realita 2002. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 103-120. ISBN 80-210-3083-6.
 65. 2001

 66. VEČEŘA, Pavel. Proměny reflexe Národního souručenství na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1941. In Tisk a politické strany. Olomouc: KPES FF UP/Moneta-FM, 2001. 138-149. ISBN 978-80-900965-5.
 67. 1999

 68. VEČEŘA, Pavel. Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky. In Sociální studia 4. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 154 s. ISBN 80-210-2222-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2023 03:42