Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BALÁŽ, Roman. Další vzdělávání v sociální práci: stav nabídky a normativní výhledy. In QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci? 2021.
 2. BALÁŽ, Roman. The Meso-Level Interplay between Structure and Agency in the Governance of Migrant Integration: The Suggestion of an Analytical Framework. In 2021 Annual Conference, New York State Political Science Association, Elmira College – Elmira, NY. 2021.
 3. 2020

 4. BALÁŽ, Roman. Analýza nabídky dalšího vzdělávání v sociální práci. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2020. 32 s. OP VVV – Inovace VOV – pedagogicko-sociální oblast.
 5. BALÁŽ, Roman, Jana HAVLÍKOVÁ a Libor MUSIL. Síťování v sociální práci. Sociální práce, 20(5). Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020. 154 s. ISSN 1213-6204.
 6. BALÁŽ, Roman, Jana HAVLÍKOVÁ a Libor MUSIL. Síťování v sociální práci a předpoklady pro navazování spolupráce při řešení problémů. Sociální práce. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, čís. 5, s. 3-4. ISSN 1213-6204.
 7. BALÁŽ, Roman. What is immigration without integration? In 2020 Fall Academic Conference, State University of New York, Empire State College. 2020.
 8. 2019

 9. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s.
 10. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.
 11. BALÁŽ, Roman a Lucia ČEMOVÁ. The Mainstreaming of Integration Governance and Social Work in the Local Integration of Immigrants. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 1, s. 94-109. ISSN 1213-6204.
 12. 2018

 13. BALÁŽ, Roman. Komplexní posouzení : Spojení studia sociálních deviací se sociální prací. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 26-38. ISSN 1213-6204.
 14. 2017

 15. BALÁŽ, Roman. Identita sociálních pracovníků a profesionalizace sociální práce v ČR. In Přednáška pro studenty CMF UPOL. 2017.
 16. BALÁŽ, Roman. Profesionalita sociálních pracovníků : Známka kvality, anebo procedurální berlička? Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017, roč. 17, č. 6, s. 131-151. ISSN 1213-6204.
 17. 2016

 18. BALÁŽ, Roman a Libor MUSIL. Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce. Sociální práce|Sociálna práca|Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2016, roč. 16/2016, č. 5, s. 50-69. ISSN 1213-6204.
 19. 2015

 20. BALÁŽ, Roman a Daniel TOPINKA. Analysis of the Regional Distribution of Social Services for Immigrants. Czech and Slovak Social Work. The Czech Association of Educators in Social Work, 2015, roč. 14, č. 5, s. 74-93. ISSN 1805-885X.
 21. BALÁŽ, Roman. Limity sociálních služeb poskytovaných migrujícím: příklad sociálně aktivizačních služeb a terénních programů. In Konference Sociální práce a sociální služby. 2015.
 22. 2014

 23. BALÁŽ, Roman. Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2014, roč. 14, 3/2014, s. 42-60. ISSN 1213-6204.
 24. BALÁŽ, Roman. Roman BALAZ & Daniel TOPINKA: The possibility and limits of social services in working with foreign nationals and their families in the Czech Republic. In SO.S. COHESION. Social services, welfare state and places. Section: Impact of the economic crisis in services provisions: Challenges for sustainable citizen's welfare. 2014.
 25. 2013

 26. BALÁŽ, Roman. Teorie sítí. In Oldřich Matoušek. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 69-72. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
 27. 2012

 28. BALÁŽ, Roman. Společenské kontexty sociální práce a jejich vliv na práci s cizinci. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, 4/2012, s. 134-149. ISSN 1213-6204.
 29. BALÁŽ, Roman. Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, 1/2012, s. 92-101. ISSN 1213-6204.
 30. 2008

 31. BALÁŽ, Roman. Osobní asistence Znojmo jako nástroj ucelené rehabilitace. Znojmo: Oblastní charita Znojmo, 2008. 48 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2021 15:56