Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. La mobilité des étudiants tchèques et slovaques dans les pays francophones : aspects interculturels. Saarbrücken: Thomas Tinnefeld, 2023. s. 113 - 132. Documents de linguistique et de didactique des langues étrangères, vol, 14. ISBN 978-3-942949-71-2.
  2. VEŠKRNOVÁ, Daniela a Marie ČERVENKOVÁ. Le pluringuisme et la médiation. In Université Libre de Bruxelles Langues: Midis pédagogiques. 2023.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie. Le prévisible et l’imprévisible dans l’enseignement du vocabulaire de spécialité. In OUVRARD, Louise ; SIMONFFY, Zsuzsa ; KOBOR, Màrta (dir.). Le prévisible et l’imprévisible. Points de vue linguistiques, littéraires et didactiques. Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», 2023. s. 109 - 122. ISBN 978-2-8130-0457-4. doi:10.17184/eac.9782813004574.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie, Veronika DE AZEVEDO CAMACHO a Monika ŠEVEČKOVÁ. Médiation, apprentissage plurilingue autonome et motivation dans les cours de LSP : les étudiants en tant que youtubeurs. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY CHALLENGES IN LSP TEACHING. 2023.

  2022

  1. DE AZEVEDO CAMACHO, Veronika a Marie ČERVENKOVÁ. Autonomous learning: project results - Students in the role of youtubers. In CORALL International Conference. 2022.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie, Veronika DE AZEVEDO CAMACHO a Monika ŠEVEČKOVÁ. Médiation, apprentissage en autonomie, plurilinguisme : les étudiants dans le rôle de youtubeurs. In Vers une valorisation des compétences plurilingues : perspectives et actions, 2022. 2022.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie, Veronika DE AZEVEDO CAMACHO a Monika ŠEVEČKOVÁ. Médiation, apprentissage en autonomie, plurilinguisme : les étudiants dans le rôle de youtubeurs. In Vers une valorisation des compétences plurilingues : perspectives et actions. 2022.

  2021

  1. ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů. In Konference Czeducon. 2021.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie a Ladislav VÁCLAVÍK. French comparative online course from the English background. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Les aspects interculturels de la mobilité des étudiants tchèques et slovaques dans les pays francophones. In 6th Saarbrücken International Conference on Foreign Language Teaching. 2021.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Les étudiants tchèques et slovaques en mobilité internationale : différentes interactions en Erasmus. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2021, roč. 11, č. 1, s. 160-177. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2021-1-13.
  5. ČERVENKOVÁ, Marie. Motivace studentů při online výuce jako výzva pro učitele. In Forlang. 2021.
  6. ČERVENKOVÁ, Marie, Hana DELALANDE a Daniela OLEJÁROVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence studentů jako příprava na mezinárodní mobilitu. In OLEJÁROVÁ, Daniela. Odborná konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků IV. 2021.

  2020

  1. DELALANDE, Hana a Marie ČERVENKOVÁ. La langue française et le marché du travail en République tchèque. Praha: Bulletin SUF, 2020. s. 26-29. ISSN 2464-6474.
  2. PIERRE, Patrick a Marie ČERVENKOVÁ. Les crises économiques du capitalisme et leurs conséquences sociales et politiques (1873-1929-1973-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Les étudiants tchèques et slovaques en mobilité internationale : différentes interactions en Erasmus. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie. L’interférence de l’anglais dans la production langagière des étudiants de français. CASALC Review. Brno, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 41 - 56. ISSN 2694-9288. doi:10.5817/CASALC2020-2-4.

  2019

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. L interférence de l anglais dans la production langagière des étudiants de français. In Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca. 2019.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Le développement de la compétence interculturelle dans l enseignement du français des affaires. In Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov. Forlang. 1. vyd. Košice: Katedra jazykov TUKE, 2019. s. 37-46. ISBN 978-80-553-3398-4.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie. Le développement de la compétence interculturelle dans l enseignement du français des affaires. In Forlang, Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov. 2019.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie. L’enseignement du vocabulaire spécialisé : l’exemple du français des affaires. In Colloque international Le prévisible et l’imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. 2019.
  5. ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb (poster). In Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách. 2019.
  6. ČERVENKOVÁ, Marie. Rozvíjení IKK v kurzech odborného cizího jazyka: rodilý mluvčí-nepedagog ve výuce. In Kateřina Kubíková, Michaela Pešková. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80 - 91. ISBN 978-80-261-0932-7.

  2018

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Le français pour les étudiants en économie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9714-8.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Le français pour les étudiants en économie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9714-8.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Petra SOJKOVÁ. Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-244-5325-5.

  2017

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. L enseignement du lexique spécialisé avec des exemples d activités utilisées dans les cours du FOS. In Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov. Forlang Cudzie jazyky v akademickém prostředí. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov, 2017. s. 32-40. ISBN 978-80-553-2843-0.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Převrácená třída: způsob efektivního využití času ve výuce cizího jazyka. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách - CASAJC, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 104-112. ISSN 1804-9435.

  2016

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Ecriture créative. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2016, roč. 26/2016, č. 87, s. 39. ISSN 1212-1657.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Enseignement du français a la Faculté d´Economie et d´Administration de l´Université Masaryk de Brno. CASALC Review. 2016, roč. 2015-2016, č. 2, s. 164-175. ISSN 1804-9435.

  2015

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Le thème de l´école - suggestions d´activités. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2015, roč. 25/2015, č. 85, s. 16. ISSN 1212-1657.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. L´Enseignement du français à la Faculté d´Economie et d´Administration de l´Université Masaryk (poster). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research and Best Practices. 2015.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie. Lepers, Julien. Les fautes de français? Plus jamais! (recenze). Bulletin SUF. Praha, 2015, roč. 25/2015, č. 84, s. 25-25. ISSN 1212-1657.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie. Příprava na subtest čtení v odborné francouzštině. In PhDr. Jiří Nový, Ph.D. Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku II – Testování a měření jazykových kompetencí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-244-4917-3.
  5. ČERVENKOVÁ, Marie. Příprava na subtest čtení v odborné francouzštině. In Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku II – Testování a měření jazykových kompetencí, Olomouc. 2015.

  2014

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Comment introduire l´histoire dans la classe de FLE. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2014, roč. 24/2014, č. 80, s. 26-29. ISSN 1212-1657.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. L'Enrichissement du français contemporain des sources argotiques. Etude diachronique des passages d'un corpus lexical entre les registres de langue. 1. vyd. Sarrebruck: Presses Académiques Francophones, 2014. 344 s. PAF. ISBN 978-3-8416-2947-0.

  2013

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Fayet, Michelle, Commeignes, Jean-Denis, Faites une synthèse, (recenze). Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 34, č. 2, s. 233-234. ISSN 1803-7399.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Idées d exploitation de la fête Saint Valentin dans le cours de français. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2013, roč. 23/2013, č. 77, s. 25-25. ISSN 1212-1657.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie. Mara Goyet. Collège brutal (recenze). Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2013, roč. 23/2013, č. 79, s. 14. ISSN 1212-1657.

  2012

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Bakešová, Václava. Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. (recenze). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, roč. 33, č. 2, s. 221-222. ISSN 1803-7399.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. Stage de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris. Enseigner à communiquer dans les affaires. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2012, roč. 22/2012, č. 76, s. 19. ISSN 1212-1657.
  3. ČERVENKOVÁ, Marie. Suggestions d´activités avec une BD. Bulletin SUF. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2012, roč. 22/2012, č. 76, s. 31. ISSN 1212-1657.
  4. ČERVENKOVÁ, Marie. Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství. In Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, Katedra jazyků, 2012. s. 444-451. ISBN 978-80-553-0982-8.

  2011

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Guénard, Tim. Plus fort que la haine. 1. vyd. Karmelitánské nakladatelství, 2011. Osudy. ISBN 978-80-7195-488-0.

  2009

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. odborná spolupráce na skriptech Novotná, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. recenze skript Novotná, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9.

  2008

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. Les mots d´origine argotique en français contemporain. Brno: FF MU, 2008. 6 s. v tisku.

  2001

  1. ČERVENKOVÁ, Marie. L´argot, son influence sur la langue commune et les procédés de sa formation. In Opera romanica 2. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2001. s. 49-55.
  2. ČERVENKOVÁ, Marie. L´influence de l´argot sur la langue commune et les procédés de sa formation en français contemporain. MU, Brno: Sborník prací FF brněnské univerzity, 2001. 9 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 06:11