Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Czech Civil Procedures after 1989. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 87 - 95, 8 s. ISSN 1561-6886.
 2. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Czech Insolvency Law after Updating. In Globalizácia a jej sociálno–ekonomické dôsledky ´09 (Zborník prízpevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR, Rajecké Teplice 29. 9 – 1. 10. 2009). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2009. s. 434 – 438. ISSN 1336-5878.
 3. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Iva PODHORSKÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 - 2009). 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 175 s. Právo. ISBN 978-3-86853-282-1.
 4. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Iva PODHORSKÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 130 s. Právo. ISBN 978-80-7418-036-1.
 5. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. History of Judiciary Survay. 1. vyd. Dnepropetrovsk (Ukrajina): Nauka ta osvita, 2009. 155 s. Právo. ISBN 978-966-8736-07-0.
 6. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Hospodářská krize, české insolvenční právo a ochrana zaměstnanců. In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 6. medzinárodnej vedeckej konferencie). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2009. s. 131 – 134. ISBN 978-80-554-0013-6.
 7. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Judiciary (History and Present). 1. vyd. Brno: NOVPRESS, 2009. 145 s. Právo. ISBN 978-80-87342-00-8.
 8. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K novelizacím insolvenčního zákona. In Právní a ekonomické problémy současnosti X. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 168 – 171. ISBN 978-80-7418-027-9.
 9. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytné znalosti managementu o insolvenčním řízení v případě hrozby úpadku podniku. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 361–364. ISBN 978-80-87273-02-9.
 10. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nové trendy v českém insolvenčním právu k ochraně zaměstnanců. In Personálny manažment – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. apríl 2009, Trenčín, Slovenská republika). 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. s. 259 – 261. ISBN 978-80-8075-403-7.
 11. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Novelizace insolvenčního zákona v České republice. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (14. medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 27. – 28. 05. 2009 v Žiline). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2009. s. 529 – 533. ISBN 978-80-554-0014-3.
 12. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Oddlužení jako jeden z možných způsobů řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů. In Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti (Zborník príspevkov z 1. Česko-Slovenské vedecké konferencie, 22. – 23. 5. 2009, Bratislava, Slovenská republika). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., 2009. s. 309 – 312, 3 s. ISBN 978-80-89271-63-4.
 13. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Jaromír TAUCHEN, Irena PÍCHOVÁ a Marie GROSSOVÁ. Právo pro ekonomy. a další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 380 s. Právo. ISBN 978-80-7418-037-8.
 14. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The Amendments to the Czech Insolvency Act. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2009, roč. 2009, č. 17, s. 92-95. ISSN 1561-6886.
 15. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The beginnings of the judiciary. Nauka i studia. Przemyśl (Polsko): Nauka i studia, 2009, roč. 1, č. 13, s. 65 – 76, 11 s. ISSN 1561-6894.
 16. SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Roman LAMKA, Radovan DÁVID, Andrea SCHELLEOVÁ, Tereza ERÉNYI, Ilona SCHELLEOVÁ a Iva PODHORSKÁ. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 -- 2009). 1. vyd. Rincon (USA): The American Institute for Central European Legal Studies, 2009. 204 s. 1st Edition. ISBN 978-0-615-31580-5.
 17. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Transformation of the civil judicial systém from 1989 to 2009. In Právní a ekonomické problémy současnosti XI. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. s. 23 – 37, 14 s. ISBN 978-80-7418-046-0.
 18. SCHELLE, Karel, Jana ČUHELOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Stanislav SÁDOVSKÝ a Jaromír TAUCHEN. Základy občanského práva. další členové autorského kolektivu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 188 s. Právo. ISBN 978-80-7418-026-2.
 19. SCHELLE, Karel, Jana ČUHELOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Andrea SCHELLEOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ a Vlastislav MAN. Základy práva pro pedagogy I. Jana Čuhelová a kol.: Základy práva pro pedagogy I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 254 s. Právo. ISBN 978-80-7418-023-1.
 20. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Jana ČUHELOVÁ. Základy práva pro pedagogy II. Jana Čuhelová a kol.: Základy práva pro pedagogy II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 190 s. Právo. ISBN 978-80-7418-024-8.
 21. 2008

 22. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bankruptcy and Law. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 100-105. ISSN 1561-6886.
 23. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1.
 24. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Exekuce. Ilona Schelleová a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 216 s. Právo. ISBN 978-80-87071-91-5.
 25. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Chapter of History of Judiciary. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 28-49, 21 s. ISBN 978-80-7418-004-0.
 26. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. International judiciary. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, gosupravlenie, pravo. Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 24, s. 96 - 101. ISSN 1561-6886.
 27. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 114-117, 7 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 28. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Legal regulation of decision making about certifying dead in the Czech Republic. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 74-80. ISSN 1561-6886.
 29. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Legal systém in the Middle Ages. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 19, s. 108-119, 11 s. ISSN 1561-6886.
 30. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Karel, jr. SCHELLE. Organizace justice a právní služby. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 215 s. Právo. ISBN 978-80-87071-68-7.
 31. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace. In Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 30. september – 2. október 2008, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 499 - 502, 3 s. ISBN 979-80-969745-1-0.
 32. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The conception of a thing in the European law. Uralskij naučnyj věstník/ (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Oral kalasy (Kazachstan): Uralnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 59 – 63, 4 s. ISSN 1561-6908.
 33. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The current organization of the judicial systém of selected countries. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 18, s. 103-114, 11 s. ISSN 1561-6886.
 34. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The Development and the Perspectives of the European Law of Insolvency. In Aktuální problémy v ekonómii a v podnikateĺskej činnosti v kontexte Európskej únie - Current Problems in Economics and Basiness Activity in the Context of the European Union (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. a 4. dubna 2008 v Bratislave). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Vysoká škola práva, 2008. s. 260 - 270, 10 s. ISBN 978-80-969320-3-0.
 35. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. The History and the Comtemporaneity of the European Insolvency Law. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 4-16, 12 s. ISSN 1561-6886.
 36. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Význam českého insolvenčního zákona pro ozdravění ekonomického prostředí. In Nové trendy v manažmente (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčín, Slovenská republika). 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2008. s. 569 – 574, 5 s. ISBN 978-80-8075-370-2.
 37. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Základy občanského práva. Ilona Schelleová a kolektiv. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 s. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.
 38. SVOBODA, Ivo, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Radim VIČAR. Základy správního práva a veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 204 s. Právo. ISBN 978-80-87071-76-2.
 39. 2007

 40. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Alternativní způsoby řešení obchodních sporů. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 179 s. Právo. ISBN 978-80-87071-14-4.
 41. SCHELLEOVÁ, Ilona. Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 9 s. Skripta.
 42. SCHELLEOVÁ, Ilona. Cesta k novému českému insolvenčnímu právu. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 101-114, 13 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
 43. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Tomáš Jiří BAHOUNEK, Drahoslava FUKALOVÁ, Vlastislav MAN a Jiří ŠRÁČEK. Čtyři pohledy na interrupci. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 105 s. Právo. ISBN 978-80-87071-09-0.
 44. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Karel, jr. SCHELLE, Klára HEJTMÁNKOVÁ a Marek FRYŠTÁK. Dědictví a dědické právo. Schelleová Ilona a kol. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 228 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1659-3.
 45. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dějiny českého soukromého práva. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 279 s. Právo. ISBN 978-80-7380-041-3.
 46. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Evropská integrace a insolvenční právo. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov ze 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. septembra 2007, Bratislava). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov ze 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. septembra 2007, Bratislava), 2007. s. 550-557. ISBN 978-80-227-2750-1.
 47. SCHELLEOVÁ, Ilona. Evropské insolvenční právo. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2007, roč. 16, č. 6, s. 8-17. ISSN 1210-8278.
 48. SCHELLEOVÁ, Ilona. Evropské insolvenční právo jako významný zdroj české právní úpravy. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 46-56. ISBN 978-80-87071-12-0.
 49. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 114 s. Právo. ISBN 978-80-87071-36-6.
 50. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce v zrcadle právních předpisů (III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 93 s. Právo. ISBN 978-80-87071-38-0.
 51. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení v zrcadle právních předpisů (II. Jednotlivé způsoby exekuce). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 189 s. Právo. ISBN 978-80-87071-37-3.
 52. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Globalizace a insolvenční právo. In Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´07 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. – 4. október 2007, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť,. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007. s. 507-512. ISBN 978-80-969742-0-7.
 53. SCHELLEOVÁ, Ilona. Charakteristika úpadkového práva. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 57 - 69. ISBN 978-80-87071-46-5.
 54. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7.
 55. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In Aktuální trendy na trhu práce a v politike zamestnanosti (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianka univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. s. 156 – 159. ISBN 978-80-8075-195-1.
 56. SCHELLEOVÁ, Ilona. Krizový management a jeho právní nástroje. Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 7 s. Skripta.
 57. SCHELLEOVÁ, Ilona. Management a efektivnost insolvenčního práva. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů (Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní konference „Zvyšování konkurenceschopnosti anebo Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů). 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 131-134. ISBN 978-80-248-1553-4.
 58. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Možnosti korupce v rámci konkurzního řízení. In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 27-36. ISBN 978-80-87071-10-6.
 59. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nad některými zahraničními úpravami insolvečního práva. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2007, roč. 16, č. 11, s. 16-22. ISSN 1210-8278.
 60. SCHELLEOVÁ, Ilona. New Developmental Trends in the European Insolvency Law. In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 47-55, 8 s. ISBN 978-80-87071-58-8.
 61. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8.
 62. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007. s. 599 – 604, 5 s. ISBN 978-80-8070-702-6.
 63. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nové trendy v evropském insolvenčním právu. In Tradice a inovace v občanském právu (Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 178 – 193, 6 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
 64. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2007. s. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2.
 65. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo procesní. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 63 s. Skripta.
 66. SCHELLEOVÁ, Ilona. Obchodní soudnictví. Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 7 s. Skripta.
 67. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Organizace předlitavského soudnictví po rakousko-uherském vyrovnání. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vy-rovnání). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 53-68, 15 s. ISBN 978-80-87071-48-9.
 68. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 20 s. Skripta.
 69. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Organizace soudnictví v letech 1848 až 1918. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 213 – 235, 22 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 70. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 238 – 246, 19 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
 71. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE, JR. Praktikum z občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 78 s. Právo. ISBN 978-80-87071-29-8.
 72. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE, JR. Praktikum z občanského práva procesního. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 122 s. Právo. ISBN 978-80-87071-31-1.
 73. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7.
 74. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní nástroje krizového managementu. Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 20072008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 6 s. Skripta.
 75. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management. In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7.
 76. SCHELLEOVÁ, Ilona. Současná podoba insolvenčního práva vybraných států EU a USA. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0.
 77. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soud nebo rozhodce? In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 37-52, 15 s. ISBN 978-80-87071-10-6.
 78. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Marek FRYŠTÁK, Ivo SVOBODA a Ivo NEJEZCHLEBA. Sousedské spory a paragrafy. Schelleová Ilona a kol. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 182 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1731-6.
 79. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do insolvečního práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 94 s. Právo. ISBN 978-80-87071-54-0.
 80. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymahatelnost práva. Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 14 s. Skripta.
 81. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy civilního řízení. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 187 s. Právo. ISBN 978-80-87071-14-4.
 82. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK a Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 s. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.
 83. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 84. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Irena PÍCHOVÁ, Iva ŠMÍDOVÁ a Marek FRYŠTÁK. Základy práva pro ekonomy. /Karel Schelle a kol. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 379 s. Právo. ISBN 978-80-87071-17-5.
 85. 2006

 86. SCHELLEOVÁ, Ilona. Alternativní možnosti řešení obchodních sporů. In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 63 - 72, 9 s. ISBN 80-86596-81-8.
 87. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Alternativní způsoby řešení obchodních sporů. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 179 s. Právo. ISBN 80-239-8012-2.
 88. SCHELLEOVÁ, Ilona. Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU. (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 8 s. Skripta.
 89. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Civilní proces. / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 1202 s. Právo. ISBN 80-86861-09-0.
 90. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. České konkurzní řízení - ideální prostředí pro korupci. In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 291-302. ISBN 80-86596-74-5.
 91. SCHELLEOVÁ, Ilona. Evropská právní úprava insolvenčního práva. In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 47 - 59, 12 s. ISBN 80-86596-81-8.
 92. SCHELLEOVÁ, Ilona. Evropská právní úprava insolvenčního práva a její vliv na právní úpravu insolvenčního řízení v České republice. In Nové insolvenční právo. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. s. 30 – 42. ISBN 80-87071-04-2.
 93. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In Nové insolvenční právo. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. s. 22-29. ISBN 80-87071-04-2.
 94. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Historické zdroje nové právní úpravy insolvenčního řízení. In Nové insolvenční právo. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. s. 5-21, 16 s. ISBN 80-87071-04-2.
 95. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. s. 26-30. ISBN 80-86575-43-8.
 96. SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2006. 399 s. Právo. ISBN 80-7317-054-X.
 97. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kodifikace občanského práva na počátku 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 429 – 442. ISBN 80-239-7694-X.
 98. SCHELLEOVÁ, Ilona a Roman RAIS. Krizový management a jeho právní nástroje. (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 105 s. Skripta.
 99. SCHELLEOVÁ, Ilona. Mimosoudní řešení obchodních sporů. In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 48 - 59, 11 s. ISBN 80-86596-78-8.
 100. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4.
 101. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9.
 102. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva. In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 307-314. ISBN 80-86596-80-X.
 103. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo procesní. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 63 s. Skripta.
 104. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s, 2006. 20 s. Skripta.
 105. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 216 s. Právo. ISBN 80-86851-39-7.
 106. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 503-506. ISBN 80-8070-566-6.
 107. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Ladislav VOJÁČEK. Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 66 s. 1.sv. ISBN 80-86861-68-6.
 108. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Podíl konkurzního řízení na hospodářské kriminalitě. In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 37-40. ISBN 80-86596-78-8.
 109. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1. vyd. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze, 2006. s. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X.
 110. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 231 – 235, 6 s. ISBN 80-244-1468-6.
 111. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní nástroje krizového managementu. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 6 s. Skripta.
 112. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Ladislav VOJÁČEK. Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století (Vybrané problémy). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 126 s. Právo. ISBN 80-86861-91-0.
 113. SCHELLEOVÁ, Ilona. Rozhodčí řízení možnost jak bez soudu řešit obchodní spory. In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. s. 21-25. ISBN 80-86575-43-8.
 114. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Soudnictví v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 519 – 532, 13 s. ISBN 80-239-7694-X.
 115. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2006. s. 300-3003, 4 s. ISBN 80-8075-118-8.
 116. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 55-58. ISBN 80-86596-75-3.
 117. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymahatelnost práva. (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. 14 s. Skripta.
 118. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 124-129. ISBN 80-248-1243-6.
 119. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí. In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 75-79. ISBN 80-210-4082-3.
 120. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy civilního řízení. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 187 s. Právo. ISBN 80-239-8013-0.
 121. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 122. 2005

 123. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1. vyd. Pardubice: Univerzita v Pardubicích, 2005. s. 433-436. ISBN 80-7194-806-3.
 124. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 63-69. ISBN 80-86596-68-0.
 125. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Etika v právnické praxi. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22. - 24. září 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. ISBN 80-86596-68-0.
 126. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE a A KOLEKTIV. Exekuční řízení. Schelleová Ilona a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-6.
 127. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Roman ŠTEFFEL a Karel SCHELLE, JR. Exekuční řízení. / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Brno: B.I.B.S., 2005. 99 s. ISBN 80-86575-59-4.
 128. SCHELLEOVÁ, Ilona. Jak řešit obchodní spory bez soudu. In EDMAN 05 "Education for Management" (Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 25.- 26. srpna 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 253 - 272, 19 s. ISBN 80-86596-67-2.
 129. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. K posledním trendům v konkurzním právu. In MOMAN 05 "Modern Management" (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 3. února 2005 ). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2005. s. 193 - 206. ISBN 80-86596-57-5.
 130. SCHELLEOVÁ, Ilona. K posledním trendům v obchodním soudnictví. In MOMAN 05 "Modern Management" (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 3. února 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 207 - 216. ISBN 80-86596-57-5.
 131. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 595-600. ISBN 80-8070-426-0.
 132. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Ludvík DAVID, Martin LANDA, Karel MAREK, Alexandr NETT a Marta MACHÁČKOVÁ. Konkurz a vyrovnání. / Ilona Schelleová a kol. 3. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 829 s. Právo. ISBN 80-86861-46-5.
 133. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Krizový management a právo v České republice. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 05 (Zborník priespevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. - 6. október 2005, Rajecké Teplice), II. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 176 - 181. ISBN 80-8070-46.
 134. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava zaměstnanosti. In PEMAN 05 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. března 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 173 - 178. ISBN 80-86596-60-5.
 135. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava zaměstnanosti v České republice. In Personálny manažment - trendy, výzvy, inšpirácie (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vztahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka). 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 247 - 251. ISBN 80-8075-052-1.
 136. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo procesní. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 63 s. Skripta.
 137. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 20 s. Skripta.
 138. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní dějiny. (členka autorského kolektivu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Právo. ISBN 80-86861-10-4.
 139. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ, Alois HYNŠT, Jan OBROVSKÝ, Antonín BRTOUN a Dita ŘEPKOVÁ. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. / Tomancová Jaroslava, Schelle Karel a kol. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 292 s. Právo. ISBN 80-86861-32-5.
 140. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Právní postavení věřitelů a dlužníků. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 60 s. ISBN 80-86575-52-7.
 141. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní služba. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 102 s. ISBN 80-86861-26-0.
 142. JANOTOVÁ, Helena, Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Profesijná etika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 96 s. ISBN 80-86861-43-2.
 143. JANOTOVÁ, Helena, Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Profesní etika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 96 s. ISBN 80-86861-42-2.
 144. SCHELLEOVÁ, Ilona. Rozhodčí řízení - nástroj pro manažery, jak bez soudu řešit spory. In JUMAN 05 "Jurist and Manager" (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 171 - 188, 17 s. ISBN 80-86596-52-4.
 145. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Soudnictví v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 61-76. ISBN 80-210-3899-3.
 146. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Soukromé právo v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 37-49. ISBN 80-210-3899-3.
 147. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Trends of Bankruptcy Law in Czech Republic. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 8 - 9 september 2005). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FChPT STU, 2005. s. 463 - 467. ISBN 80-227-2284-7.
 148. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Úvod do civilního řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 227 s. ISBN 80-86861-81-3.
 149. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Úvod do dědického práva. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 67 s. ISBN 80-86575-50-0.
 150. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Úvod do sousedského práva. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 76 s. ISBN 80-86575-51-9.
 151. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymahatelnost práva. (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 14 s. Skripta.
 152. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vymahatelnost práva a postavení věřitelů při vymáhání pohledávek. In Management pohĺadávok 2005 (Zborník referátov z medzinárodné konferencie 12. - 13. októbra 2005). 1. vyd. Wien (Rakousko): EU Generation, 2005. s. 167 - 174.
 153. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. spoluautorka. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 5 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X.
 154. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel, jr. SCHELLE. Zajištění závazků (úvodní informace). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 28 s. ISBN 80-86575-57-8.
 155. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva procesního. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 156 s. Právo. ISBN 80-86861-33-3.
 156. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zásady konkurzního řízení - jednoho z nástrojů krizového managementu. In JUMAN 05 "Jurist and Manager" (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 189 - 210. ISBN 80-86596-52-4.
 157. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Zpeněžení konkurzní podstaty - hlavní manažerský úkol správce konkurzní podstaty. In EDMAN 05 "Education for Management" (Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 25. - 26. srpna 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení Evida Plzeň, 2005. s. 273 - 293. ISBN 80-86596-67-2.
 158. 2004

 159. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dispoziční úkony v rámci konkursního řízení. Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 5, s. 13. ISSN 1213-4023.
 160. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dispoziční úkony v rámci konkursního řízení (pokračování). Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 8, s. 14. ISSN 1213-4023.
 161. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dispoziční úkony v rámci konkursního řízení (pokračování). Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 7, s. 14. ISSN 1213-4023.
 162. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dispoziční úkony v rámci konkursního řízení (pokračování). Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 6, s. 13. ISSN 1213-4023.
 163. SCHELLEOVÁ, Ilona. Intenzita podílu soudu a účastníků. Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 9, s. 14. ISSN 1213-4023.
 164. SCHELLEOVÁ, Ilona. K některým otázkám právní úpravy zákazu diskriminace žen v českém právním řádu. In Sféry ženy (právne, politické a ekonomické vedy). 1. vyd. Bánská Bystrica (Slovensko): Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 68 - 72. ISBN 80-8083-001-0.
 165. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. K některým problémům legislativní úpravy právních nástrojů krizového managementu. In Moderné prístupy k manažmentu (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FCHPT STU ve dnech 13. - 14. května 2004). 1. vyd. Bratislava, 2004. s. 352 - 356. ISBN 80-969189-0-7.
 166. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení. Obchodní právo. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o., 2004, roč. 13, č. 1, s. 15 - 25. ISSN 1210-8278.
 167. SCHELLEOVÁ, Ilona, Marta MACHÁČKOVÁ, Karel MAREK, Alexandr NETT a Karel SCHELLE. Konkurz a vyrovnání. / Ilona Schelleová a kolektiv. 2. dopl. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 839 s. Právo. ISBN 80-86432-59-9.
 168. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz: jeden z možných nástrojů krizového managementu. In GEMAN 04 "General Management" (šestá mezinárodní odborná konference, uspořádaná Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni, Mariánské Lázně, 16. až 18. září 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 201-214. ISBN 80-86596-51-6.
 169. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurzní právo. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 131 s. Skripta. ISBN 80-86575-61-6.
 170. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurzní právo v historickém kontextu. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. - 18. září 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 225 - 237. ISBN 80-86596-51-6.
 171. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Manažer a právní informace (vstupní příspěvek k dané problematice). In IPMAN 03 "Informační podpora manažéra" (Sborník z mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. února 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004.
 172. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nad některými problémy krizového personálního managementu. In PEMAN 04 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 13. května 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. ISBN 80-86596-47-8.
 173. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nad některými současnými problémy v českém konkurzním právu (jsou to důsledky globalizačního procesu nebo špatná legislativa?). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 04 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie) 2. část. 1. vydání. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 142 - 148. ISBN 80-8070-311-6.
 174. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nájemní smlouva podniku v konkurzu. Obchodní právo. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o., 2004, roč. 13, č. 5, s. 6 - 9. ISSN 1210-8278.
 175. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Některé problémy konkurzního práva - věřitelské orgány. In JUMAN 04 "Jurist and Manager" (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 159 - 166. ISBN 80-86596-52-4.
 176. SCHELLEOVÁ, Ilona. Obchodní soudnictví. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 167-188, 12 s. ISBN 80-86596-52-4.
 177. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 30 s. Skripta.
 178. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 145 s. Skripta. ISBN 80-86575-60-8.
 179. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Patentoví zástupci. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 49 s. ISBN 80-86861-17-1.
 180. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Pohledy na současný právní systém České republiky. In SYSTE 04 "Systém engineering" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. června 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004.
 181. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Postavení konkurzního práva v českém právním řádu. In JUMAN 04 "Jurist and Manager" (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 199 - 210. ISBN 80-86596-5.
 182. SCHELLEOVÁ, Ilona. Postavení správce konkurzní podstaty. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 189-198. ISBN 80-86596-52-4.
 183. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní nástroje k řešení některých krizových situací. In EDMAN 04 "Education for Management" (Sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 26. - 27. srpna 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 303 - 321. ISBN 80-86596-50-8.
 184. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní nástroje řešení krizových situací v podnikatelských subjektech. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 9. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilina, 2004. s. 551 - 554. ISBN 80-8070-272-1.
 185. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 186. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní postavení mladistvých. / Ilona Schelleová a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 250 s. ISBN 80-86432-82-3.
 187. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Karel MAREK a Martin LANDA. Prodej podniku v konkurzu, I. část. Účetnictví. Praha, 2004, č. 1, s. 47 - 52. ISSN 0139-5661.
 188. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Karel MAREK a Martin LANDA. Prodej podniku v konkurzu, II. část. Účetnictví. Praha, 2004, č. 2, s. 48 - 52. ISSN 0139-5661.
 189. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Projektování studia o vymahatelnosti práva. In PRONT 04 "Project management" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. listopadu 2004). 1. vyd. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2004. ISBN 80-86596-54-0.
 190. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Research of Legal Instrument in Crisis Management. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Brno International Business School 29. ledna 2004). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. ISBN 80-86575-74-8.
 191. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ a Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
 192. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 100 s. ISBN 80-86432-90-4.
 193. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymahatelnost práva. (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 14 s. Skripta.
 194. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymezení věřitelských orgánů. Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2004, roč. 7, č. 2, s. 15. ISSN 1213-4023.
 195. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj českého soukromého práva. / Marta Kadlecová ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 213 s. ISBN 80-86432-83-1.
 196. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj kodifikace občanského práva. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 9-36, 26 s. ISBN 80-210-3610-9.
 197. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj organizace soudnictví v letech 1945 - 1989. In Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 343 - 383. ISBN 80-246-0863-4.
 198. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vztah správce konkurzní podstaty a věřitelského výboru. Právní rádce. Praha: Měsíčník Hospodářských novin, 2004, roč. 12, č. 12, s. 21 - 25. ISSN 1210-481.
 199. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 200. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel MAREK a Karel SCHELLE. Zpeněžení konkurzní podstaty. / Ilona Schelleová a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 133 s. ISBN 80-86432-85-8.
 201. 2003

 202. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K problematice nákladů konkurzního řízení. In Úpadkové právo : (Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu České republiky konané dne 24.června 2003). Brno: Komora správců majetku a likvidátorů, 2003. s. 33-35.
 203. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kapitola z dějin notářství. Ad notam : notářský časopis. Praha: Beck, 2003, Roč. 9, č. 5, s. 111-114. ISSN 1211-0558.
 204. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE a Karel MAREK. Konkurz a vyrovnání. / Ilona Schelleová a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 625 s. Právo. ISBN 80-86432-42-4.
 205. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Malé uspokojení pohledávek. Knkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2003, roč. 6, č. 22, s. 1 - 3. ISSN 1213-4023.
 206. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní služba : advokacie, notářství, patentoví zástupci, daňoví poradci, soukromí soudní exekutoři. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 89 s. ISBN 80-86432-51.
 207. SCHELLEOVÁ, Ilona a Milan ČERNÝ. Právní úprava umělého přerušení těhotenství. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 56 s. ISBN 80-86432-60-2.
 208. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Preferovat nejen dražbu. Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2003, roč. 6, č. 21, s. 12 - 13. ISSN 1213-4023.
 209. SCHELLEOVÁ, Ilona. Předmět konkurzního řízení. In Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2003. s. 77 - 89. ISBN 80-86575-97-7.
 210. SCHELLEOVÁ, Ilona. Reforma soudnictví byla odsunuta na neurčito. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2003, Roč. 9, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-037X.
 211. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Zásady konkurzního řízení. In Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání. Vyd. 1. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 60-77. ISBN 80-86575-97-7.
 212. 2002

 213. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. České konkurzní právo a evropské legislativní trendy. In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky /pozitíva a negatíva/ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. s. 263-268. ISBN 80-8070-005-2.
 214. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Deset let bankrotového zákona. In Současnost a perspektivy úpadkového práva (sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců a likvidátorů dne 25. října 2001). 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 17 - 19. ISBN 80-903089-0-2.
 215. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Ekonomika, právo a bankroty. In Současnost a perspektivy úpadkového práva : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou ... 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 42-44.
 216. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Jak vymáhat dluhy právní cestou / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. viii, 100. (Právní rady). ISBN 80-7226-607-1.
 217. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K perspektivám konkurzního práva na začátku nového tisíciletí. In Humanitní vědy : klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 34-40. ISBN 80-903089-7-X.
 218. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K postavení a výběru správců konkurzní podstaty. In Současnost a perspektivy úpadkového práva (sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001). 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 85 - 94. ISBN 80-903089-0-2.
 219. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz jako jeden z možných nástrojů krizového managementu. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. Vyd. 1. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. s. 214-227. ISBN 80-86575-96-9.
 220. SCHELLEOVÁ, Ilona. Mezinárodní soudnictví jako významná součást systému kolektivní bezpečnosti. In Bezpečnostní systém České republiky : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 104-108. ISBN 80-903089-3-7.
 221. SCHELLEOVÁ, Ilona. Postavení občanského práva procesního v českém právním systému. In Humanitní vědy v období globalizace : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001. 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 52-74, 13 s. ISBN 80-903089-2-9.
 222. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní nástroje krizového managementu. In Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji a hledání cest k jejich odstranění : sborník konference, 14.-15. listopadu 2001, Ostrava. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2002. s. 57-58.
 223. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 224. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Rekodifikace konkurzního práva, sbližování konkurzního práva s právem Evropské unie. In Sborník výzkumných prací "Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU" : vydaný u příležitosti konání konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU" ... 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002. s. 128-134. ISBN 80-248-0128-0.
 225. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Rozhodčí řízení : historie, současnost a perspektivy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 300 s. Právo. ISBN 80-86432-19-X.
 226. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění dispoziční zásady v konkurzním řízení. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2002, Roč. 4, č. 2, s. 4-7. ISSN 1212-7493.
 227. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění zásady dispoziční ve vyrovnacím řízení. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2002, Roč. 4, č. 2, s. 1-8. ISSN 1212-7493.
 228. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 350 s. Právo. ISBN 80-86432-33-5.
 229. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Úvod do studia občanského práva procesního pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2002. 195 s.
 230. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2002. 66 s. Právo.
 231. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj veřejné správy v letech 1848 1948 / spoluautorka. Brno: Eurolex Bohemia, 2002. 389 s. ISBN 80-86432-25-4.
 232. SCHELLEOVÁ, Ilona. Z tradic správního soudnictví. In Reforma veřejné správy : (historie, současnost a perspektivy). 1. vyd. Brno: Linie, 2002. s. 34-35. ISBN 80-903089-6-1.
 233. 2001

 234. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědictví a dědické právo. / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. 94 s. (Právo). ISBN 80-7226-530-X.
 235. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Deset let zákona o konkurzu a vyrovnání. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2001, Roč. 3, č. 11, s. 4-5. ISSN 1212-7493.
 236. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Firma v konkurzním řízení. / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. 160 s. (Praxe manažera). ISBN 80-7226-454-0.
 237. SCHELLEOVÁ, Ilona. Jak se domoci právní pomoci. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. x, 89. (Právní rady). ISBN 80-7226-568-7.
 238. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K některým problémům vymezení konkurzní podstaty. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2001, Roč. 3, č. 12, s. 4-5. ISSN 1212-7493.
 239. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kdo bude rozhodovat o konkurzním správci? Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2001, Roč. 3, č. 10, s. 4. ISSN 1212-7493.
 240. SCHELLEOVÁ, Ilona. Péče civilních soudů o nezletilé. In Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16.-17.října 2001. Brno: Linie, 2001. s. 169-175.
 241. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní nástroje řešení některých ekonomických důsledků globalizace z pohledu českého práva. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky : (zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie). Žilina: Žilinská univerzita, 2001. s. 237-239. ISBN 80-7100-897-4.
 242. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Proč s přijetím nového bankrotového zákona nespěchat. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2001, Roč. 1, č. 10, s. 14-15. ISSN 1211-037X.
 243. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Sousedské spory a paragrafy. / Ilona Schelleová a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. ix, 107 s. (Právní rady). ISBN 80-7226-497-4.
 244. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2001. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 245. 2000

 246. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Cesta k modernímu konkurznímu právu. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2000, Roč. 2, č. 10, s. 8. ISSN 1212-7493.
 247. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Cesty ke konkurznímu řízení v dějinách. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2000, Roč. 2, č. 8, s. 8. ISSN 1212-7493.
 248. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K výzkumu právních nástrojů krizového managementu. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách : (sborník z mezinárodní pedagogické konference, Lázně Bohdaneč, 19.-20.9.2000). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. s. 191-193. ISBN 80-7194-301-0.
 249. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs a vyrovnání. 2.dopl. vyd. Praha: Eurounion, 2000. 222 s. ISBN 80-85858-91-6.
 250. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurz a vyrovnání. Právní nástroje řešení mezních situací v tržní ekonomice. 1. vyd. Brno: CATHY, 2000. 4 s.
 251. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz ve starém Římě. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2000, Roč. 2, č. 7, s. 8. ISSN 1212-7493.
 252. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurzní právo v habsburské monarchii. Konkurz & konjunktura. Praha: Akcent, 2000, Roč. 2, č. 9, s. 6. ISSN 1212-7493.
 253. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurzní řízení: Ve světle poslední novely. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, roč. 8, č. 9, s. 29 - 31. ISSN 2100-0765.
 254. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 255. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Úvod do studia vybraných právních odvětví. 3. vyd. Brno: VUT, 2000. 219 s. ISBN 80-214-1529-0.
 256. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vybrané kapitoly z civilního řízení. 4. vyd. Brno: VUT, 2000. 227 s. ISBN 80-214-1675-0.
 257. 1999

 258. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvaha nad bankrotovým právem. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1999, roč. 7, č. 11, s. 3. ISSN 2100-0765.
 259. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Úvod do studia vybraných právních odvětví. 2. vyd. Brno: VUT, 1999. 219 s. ISBN 80-214-1197-X.
 260. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vybrané kapitoly z civilního řízení. 3. vyd. Brno: VUT, 1999. 227 s. ISBN 80-214-1382-4.
 261. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj právní úpravy konkurzu. Konkurz a konjuktura : prodej-konkurzy-dražby-revitalizace-kontakty. Praha: Akcent, 1999, roč. 1, s. 1. ISSN 1212-7493.
 262. 1998

 263. SCHELLEOVÁ, Ilona. Akciová společnost a její organizační a finanční řízení / členka autor. kolektivu. Praha: VERLAG DASHÖFER, 1998.
 264. SCHELLEOVÁ, Ilona. Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk / členka autor. kolektivu. Praha: VERLAG DASHÖFER, 1998.
 265. SCHELLEOVÁ, Ilona. Česká právní úprava rozhodčího řízení. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1998, roč. 81, č. 1, s. 50-62. ISSN 0032-6984.
 266. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1998. 335 s. ISBN 80-85858-66-5.
 267. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční soud. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 8, s. 1 - 2. ISSN 1211-3220.
 268. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční titul. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 17, s. 2 - 3. ISSN 1211-3220.
 269. SCHELLEOVÁ, Ilona. K zrušení rozhodčího nálezu soudem. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 2, s. 3 - 4. ISSN 1211-3220.
 270. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs a vyrovnání. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1998. 298 s. ISBN 80-85858-62-2.
 271. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurz a vyrovnání. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. 34 s.
 272. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nad deseti novelami konkurzního zákona. Právo, obchod, personalistika. Praha: Dashöfer, 1998, roč. 6, č. 8, s. 5-23. ISSN 1210-5821.
 273. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nad poslední novelou konkurzního zákona. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 6, s. 13-16. ISSN 1210-8103.
 274. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nařízení exekuce. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 15, s. 3 - 4. ISSN 1211-3220.
 275. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nedobytné pohledávky / členka autor. kolektivu. Praha: VERLAG DASHOFER, 1998.
 276. SCHELLEOVÁ, Ilona. Obchodní spory, konkurs a vyrovnání. 1. vyd. Brno: CATHY, 1998. 11 s.
 277. SCHELLEOVÁ, Ilona. Ochrana povinného a třetích osob v exekučním řízení. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Brno, 1998, č. 19, s. 5 - 6. ISSN 1211-3220.
 278. SCHELLEOVÁ, Ilona. Oprávněnost k návrhu na exekuci. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, 12 - 13, s. 5 - 6. ISSN 1211-3220.
 279. SCHELLEOVÁ, Ilona. Postup soudu při exekuci. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 21, s. 3 - 4. ISSN 1211-3220.
 280. SCHELLE, Karel, Eduard VLČEK, Tomáš KNOZ a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. / Karel Schelle, Eduard Vlček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-210-1916-6.
 281. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 282. SCHELLEOVÁ, Ilona. Předpoklady exekučního řízení. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 9, s. 2 - 3. ISSN 1211-3220.
 283. SCHELLEOVÁ, Ilona. Příslušnost soudů : část 1. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 4, s. 16-22. ISSN 1210-4043.
 284. SCHELLEOVÁ, Ilona. Příslušnost soudů : část 2. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 5, s. 15-20. ISSN 1210-4043.
 285. SCHELLEOVÁ, Ilona. Společnost s ručením omezeným a její jednatel / členka autor. kolektivu. Praha: VERLAG DASHÖFER, 1998.
 286. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Úvod do studia vybraných právních odvětví. 1. vyd. Brno: VUT, 1998. 219 s. ISBN 80-214-1097-3.
 287. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané kapitoly z civilního řízení. 2. vyd. Brno: VUT, 1998. 227 s. ISBN 80-214-1193-7.
 288. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vyrovnací řízení. Obchodní právo. Praha, 1998, roč. 7, č. 6, s. 8 - 13. ISSN 1210-8278.
 289. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vývoj civilního procesu. Všehrd. Praha: Spolek českých právníků v Praze, 1998, roč. 29, č. 1, s. 6 - 21.
 290. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vývoj rozhodčího řízení - 1. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1998, roč. 7, č. 3, s. 13 - 28. ISSN 1210-8278.
 291. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vývoj rozhodčího řízení - 2. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1998, roč. 7, č. 4, s. 5-10. ISSN 1210-8278.
 292. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zákon o konkurzu a vyrovnání podle novely účinné od 1. dubna 1998. 1. vyd. Brno: CATHY, 1998. 29 s.
 293. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zásady exekučního řízení. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1998, č. 6, s. 1 - 2. ISSN 1211-3220.
 294. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zásahy Ústavního soudu ČR do normotvorné pravomoci obcí. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 137-150. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
 295. 1997

 296. SCHELLEOVÁ, Ilona. Bankroty očima práva. 1. vyd. Bratislava: ELITA, 1997. 300 s. ISBN 80-8044-029-8.
 297. SCHELLEOVÁ, Ilona. Co s neproplacenou směnkou? Ekonom. Praha, 1997, č. 33, s. 30. ISSN 1210-0714.
 298. SCHELLEOVÁ, Ilona. Český civilní proces. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 1997. 728 s. Právo. ISBN 80-7201-065-4.
 299. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dovolání v civilním řízení včera a dnes. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, 6-7, s. 25-40. ISSN 1210-6348.
 300. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce prodejem movitých věcí. Ekonom. Praha, 1997, č. 15, s. 65. ISSN 1210-0714.
 301. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 5, s. 4-15. ISSN 1210-4043.
 302. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce prodejem nemovitostí. Ekonom. Praha, 1997, č. 12, s. 61. ISSN 1210-0714.
 303. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuce přikázáním pohledávky. Právní praxe v podnikání. 1997, roč. 6, č. 7, s. 19 - 23. ISSN 1210-4043.
 304. SCHELLEOVÁ, Ilona. K charakteru a náležitostem rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky). Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1997, č. 24, s. 3. ISSN 1211-3220.
 305. SCHELLEOVÁ, Ilona. K charakteru rozhodčího řízení. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1997, č. 23, s. 1 - 2. ISSN 1211-3220.
 306. SCHELLEOVÁ, Ilona. K průběhu rozhodčího řízení. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1997, 25 - 26, s. 3 - 4. ISSN 1211-3220.
 307. SCHELLEOVÁ, Ilona. K výběru osoby rozhodce. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1997, č. 23, s. 2 - 3. ISSN 1211-3220.
 308. SCHELLEOVÁ, Ilona. Kterak se domoci splacení dluhu. Ekonom. Praha, 1997, č. 16, s. 63 - 64. ISSN 1210-0714.
 309. SCHELLEOVÁ, Ilona. Legal protection of software in the Czech Republic. In Small and medium firm management with computer support. Brno: Business and management faculty, Technical university, 1997. s. 98-100.
 310. SCHELLEOVÁ, Ilona. Náklady civilního soudního řízení. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1997, roč. 6, č. 7-8, s. 34-49. ISSN 1211-8278.
 311. SCHELLEOVÁ, Ilona. Ochranná lhůta - kdy a pro koho? Ekonom. 1997, č. 22, s. 57 - 58. ISSN 1210-0714.
 312. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví, notářství a advokacie. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 1997. 437 s. ISBN 80-7201-051-4.
 313. SCHELLEOVÁ, Ilona. Procesní podmínky a jejich zkoumání. Právní praxe v podnikání. 1997, roč. 6, č. 6, s. 1-17. ISSN 1210-404.
 314. SCHELLEOVÁ, Ilona. Rozkazní řízení. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1997, roč. 6, č. 11, s. 21. ISSN 1211-8278.
 315. SCHELLEOVÁ, Ilona. Řízení ve věcech obchodního rejstříku. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1997, roč. 6, č. 4, s. 21-25. ISSN 1211-8278.
 316. SCHELLEOVÁ, Ilona. Řízení ve věcech obchodního rejstříku. Obchodní právo. Praha, 1997, roč. 6, č. 4, s. 21 - 25. ISSN 1210-8278.
 317. SCHELLEOVÁ, Ilona. Současná podoba dovolání v českém civilním procesu. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 6, s. 626-637. ISSN 0032-6984.
 318. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soud bez jednání. Ekonom. Praha, 1997, č. 32, s. 30. ISSN 1210-0714.
 319. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudní řízení o úschovách. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1997, roč. 6, č. 5, s. 25-28. ISSN 1211-8278.
 320. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudy, notáři a dědictví (1. část). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 11, s. 7-19. ISSN 1210-4043.
 321. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudy, notáři a dědictví (2. část). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 12, s. 1-9. ISSN 1210-4043.
 322. SCHELLEOVÁ, Ilona. Společnost s ručením omezeným jako účastník exekučního řízení. Zpravodaj speciál pro společnost s ručením omezeným. Praha, 1997, V, s. 1 - 6. ISSN 1211-3220.
 323. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úpadce v konkurzním řízení. Právo, obchod, personalistika. Praha: Dashöfer, 1997, roč. 5, č. 12-13, s. 7-18. ISSN 1210-5821.
 324. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úpadcův vstřícný krok. Ekonom. Praha, 1997, č. 20, s. 59 - 60. ISSN 1210-0714.
 325. SCHELLEOVÁ, Ilona. Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (1. část). Právo, obchod, personalistika. Praha: Dashöfer, 1997, roč. 5, č. 5, s. 1-10. ISSN 1210-5821.
 326. SCHELLEOVÁ, Ilona. Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (2. část). Právo, obchod, personalistika. Praha: Dashöfer, 1997, roč. 5, č. 8, s. 15-25. ISSN 1210-5821.
 327. SCHELLEOVÁ, Ilona. Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (3. část). Právo, obchod, personalistika. Praha: Dashöfer, 1997, roč. 5, č. 10, s. 11-20. ISSN 1210-5821.
 328. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané kapitoly z civilního řízení. 1. vyd. Brno: VUT, 1997. 227 s. ISBN 80-214-0910-X.
 329. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (1. část). Všehrd. Praha, 1997, roč. 28, č. 3, s. 5 - 22.
 330. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (2. část). Všehrd. Praha, 1997, roč. 28, č. 4, s. 5 - 31.
 331. 1996

 332. SCHELLEOVÁ, Ilona. K problematice správního soudnictví. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 93-96. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 333. SCHELLEOVÁ, Ilona. Tradice obchodního soudnictví. Právní praxe v podnikání. Praha, 1996, roč. 5, č. 12, s. 5 - 6. ISSN 1210-4043.
 334. SCHELLEOVÁ, Ilona. Tradice správního soudnictví. Právní praxe v podnikání. Praha, 1996, roč. 5, č. 11, s. 1 - 7. ISSN 1210-4043.
 335. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do konkursního práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1996. 250 s. ISBN 80-214-0761-1.
 336. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do obchodního a pracovního práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1996. 165 s. ISBN 80-214-0719-0.
 337. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Základy občanského práva procesního. 1. vyd. Brno: VUT, 1996. 172 s. Právo. ISBN 80-214-0782-4.
 338. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy obchodního a pracovního práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1996. 109 s. ISBN 80-214-0733-6.
 339. 1995

 340. SCHELLEOVÁ, Ilona. Banka jako úpadce v konkurzním řízení. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 33, s. 54-55. ISSN 1210-0714.
 341. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Courts and the press law. In Freedom on expression and press (Proceedings of the scientific conference. Brno, September 8 and 9, 1994). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 99 - 101. ISBN 80-210-1116-5.
 342. SCHELLEOVÁ, Ilona. Das Konkurs- und Ausgleichsverfahren in der Tschechischen Republik. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 34-64. ISSN 1210-9126.
 343. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Development of legal order in the Czech Republic after 1989. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 93-109. ISSN 1210-9126.
 344. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Die Geschichte und die Gegenwart des Schiedsverfahrens in der Tschechischen Republik. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 3, č. 3, s. 168 - 185. ISSN 1210-9126.
 345. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dlužník jako účastník konkurzního řízení. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1995, roč. 4, č. 6, s. 2-8. ISSN 1211-8278.
 346. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dvě výročí prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 151-155. ISSN 1210-9126.
 347. SCHELLEOVÁ, Ilona. History and present state of the comparative legal science of the litigation law. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 3-17. ISSN 1210-9126.
 348. SCHELLEOVÁ, Ilona. Judicial Protection of Human Rights from the Point of View of the Czech Civil Code. In Freedom of Expression and Press (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 8 and 9, 1994). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 86 - 91. ISBN 80-210-1116-5.
 349. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkursní a vyrovnací řízení. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 336 s. ISBN 80-85964-01-5.
 350. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nárok na oddělené uspokojení. Ekonom. Praha, 1995, č. 52, s. 51 - 52. ISSN 1210-0714.
 351. SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářský řád a předpisy související. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 268 s. ISBN 80-85964-05-8.
 352. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nová právní úprava rozhodčího řízení. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1995, roč. 4, č. 7-8, s. 2-13. ISSN 1211-8278.
 353. SCHELLEOVÁ, Ilona. O sporech bez soudu. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 19, s. 55-56. ISSN 1210-0714.
 354. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanský zákoník a předpisy související. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 336 s. ISBN 80-95964-03-1.
 355. SCHELLEOVÁ, Ilona. Obsah konkurzní podstaty. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1995, roč. 4, č. 1, s. 9-15. ISSN 1211-8278.
 356. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organization of Judiciary. In Survey of Lectures on Czech Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 69 - 87. ISBN 80-210-1079-7.
 357. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 358. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní úprava advokacie (Historie a současnost). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 165 s. ISBN 80-210-1074-6.
 359. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). I. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 324 s. ISBN 80-210-1199-8.
 360. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). II. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 255 s. ISBN 80-210-1198-X.
 361. SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 311 s. ISBN 80-210-1090-8.
 362. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní úprava notářství (Historie a současnost). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 358 s. ISBN 80-210-1157-2.
 363. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody. In Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 95 - 106. ISBN 80-210-1228-5.
 364. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudní ochrana lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 85-89. ISBN 80-210-1146-7.
 365. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 53 - 54. ISBN 80-210-1228-5.
 366. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Soudy a tiskové právo. In Svoboda projevu a tisku (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5. - 9. září 1994 Právnickou fakultou MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 123 - 125. ISBN 80-210-1146-7.
 367. SCHELLEOVÁ, Ilona. Souzení se opět prodraží. Ekonom. Praha, 1995, č. 24, s. 55 - 56. ISSN 1210-0714.
 368. SCHELLEOVÁ, Ilona. Společná a zvláštní konkurzní podstata. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1995, roč. 4, č. 2, s. 17-18. ISSN 1211-8278.
 369. SCHELLEOVÁ, Ilona. Správce konkurzní podstaty. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1995, roč. 25, č. 4, s. 23-32. ISSN 1210-6348.
 370. SCHELLEOVÁ, Ilona. To the problems of human rights judicial protection from the point of view of the Czech Civil Code. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, Sptember 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 71-73. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
 371. SCHELLEOVÁ, Ilona. Tradice a současnost rozhodčích soudů. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 9, s. 1-12. ISSN 1210-4043.
 372. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění zásady dispoziční v konkurzním řízení. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 2, s. 1-10. ISSN 1210-4043.
 373. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění zásady projednávácí a vyhledávácí v konkurzním řízení. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč., č. 10, s. 8-9. ISSN 1210-4043.
 374. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění zásady rovnosti účastníků v konkurzním řízení. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-4043.
 375. SCHELLEOVÁ, Ilona. Uplatnění zásady ústnosti, písemnosti a přímosti v konkurzním řízení. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 6, s. 17-21. ISSN 1210-4043.
 376. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1995. 148 s. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.
 377. SCHELLEOVÁ, Ilona. Věřitel jako účastník konkurzního řízení. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 43, s. 69-70. ISSN 1210-0714.
 378. SCHELLEOVÁ, Ilona. Věřitelské orgány v konkurzním řízení. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1995, roč. 4, č. 6, s. 7-12. ISSN 1211-1120.
 379. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vybrané problémy z teorie konkurzního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 152. ISBN 80-210-1117-3.
 380. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vyloučení věci z podstaty. Ekonom. Praha, 1995, č. 51, s. 61 - 62. ISSN 1210-0714.
 381. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymáhání pohledávek z hypotéčních úvěrů. Ekonom. Praha, 1995, č. 32, s. 54. ISSN 1210-0714.
 382. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj právní úpravy rozhodčího řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 119-148. ISSN 1210-9126.
 383. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy konkursního práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1995. 151 s. ISBN 80-214-0656-9.
 384. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zákon o advokacii a předpisy související. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 282 s. ISBN 80-85964-03-1.
 385. SCHELLEOVÁ, Ilona. Zákon o rozhodčím řízení a předpisy související. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 223 s. ISBN 80-85964-02-3.
 386. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. 100 let kodifikace moderního občanského soudního řízení. Právny obzor. Bratislava: SAV, 1995, roč. 78, č. 4, s. 320 - 326. ISSN 0032-6984.
 387. 1994

 388. SCHELLEOVÁ, Ilona. Advokacie. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994. 196 s. ISBN 80-901-7452-3.
 389. SCHELLEOVÁ, Ilona. Cesta k současné právní úpravě konkursního řízení. Všehrd. Praha, 1994, roč. 26, č. 3, s. 8 - 13.
 390. SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční a konkursní právo. 1. vyd. Zlín: Živa v.o.s., 1994. 28 s.
 391. SCHELLEOVÁ, Ilona. František Vážný. Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1994, roč. 39, č. 9, s. 565 -567. ISSN 1210-0900.
 392. SCHELLEOVÁ, Ilona. Jaromír Sedláček. Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1994, roč. 39, č. 7, s. 439-440. ISSN 1210-0900.
 393. SCHELLEOVÁ, Ilona. K charakteru konkursního řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 113-122. ISSN 1210-9126.
 394. SCHELLEOVÁ, Ilona. K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 55-58. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 395. SCHELLEOVÁ, Ilona. K současnému stavu výzkumu konkursního práva. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1994, roč. 133, č. 4, s. 367-370. ISSN 0324-7007.
 396. SCHELLEOVÁ, Ilona. K vymezení práv a povinností advokáta. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 148-161. ISSN 1210-9126.
 397. SCHELLEOVÁ, Ilona. Kapitoly z historie konkursního práva. Všehrd. Praha, 1994, roč. 26, č. 10, s. 3 - 17.
 398. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkursní soud. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 78-86. ISSN 1210-9126.
 399. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kontumační rozsudky. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1994, roč. 133, č. 4, s. 226-246. ISSN 0324-7007.
 400. SCHELLEOVÁ, Ilona. Mládež a soudnictví. In Výchova k právu : sborník z vědecké konference - Brno, 24. května 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 25-26. Právnické sešity ; č. 86. ISBN 80-210-1050-9.
 401. SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994. 228 s. ISBN 80-901-7451-5.
 402. SCHELLEOVÁ, Ilona. Postavení věřitelů v konkursním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 6, s. 15-47. ISSN 1210-9126.
 403. SCHELLEOVÁ, Ilona. Předmět konkursního řízení a jeho správa. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 52-81. ISSN 1210-9126.
 404. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Řízení před směnečnými a merkantilními soudy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 181-183. ISSN 1210-9126.
 405. SCHELLEOVÁ, Ilona. Současný stav české srovnávací právní vědy procesního práva. Všehrd. Praha, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4 - 18.
 406. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudy a soudní právo. 1. vyd. Zlín: Živa v.o.s., 1994. 35 s.
 407. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudy a soudní právo. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994. 250 s. ISBN 80-901-7450-7.
 408. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vědec - pedagog - soudce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 168-170. ISSN 1210-9126.
 409. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ, Otakar ELLER a Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané problémy mezinárodního práva procesního v justiční praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 95 s. učebnice. ISBN 80-210-0903-9.
 410. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1994. 85 s. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
 411. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy práva 1. Veřejné právo / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. ISBN 80-210-1037-1.
 412. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy práva. 2, Soukromé právo. Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd., oprav. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, sv. 119. ISBN 80-210-0581-5.
 413. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy práva 2. Soukromé právo / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. ISBN 80-210-1036-3.
 414. SCHELLEOVÁ, Ilona. Život a dílo prof. JUDr. Adolfa Procházky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 5 s. Právnické sešity č. 76. ISBN 80-210-0853-9.
 415. SCHELLEOVÁ, Ilona. Život a dílo prof. JUDr. Františka Vážného. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 6 s. Právnické sešity č. 77. ISBN 80-210-0854-7.
 416. 1993

 417. SCHELLEOVÁ, Ilona. Bankrot, a co dál (Novela zákona o konkursu a vyrovnání nabyla účinnosti). Svobodné podnikání. Brno, 1993, č. 3.
 418. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Civilní kodexy 1811 - 1950 - 1964. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 602 s. ISBN 80-210-0597-1.
 419. SCHELLEOVÁ, Ilona. Courts of Law, Notaries and Advocacy. In Introduction to Czech Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 63 - 72. ISBN 80-210-0768-0.
 420. SCHELLEOVÁ, Ilona. Fundamentals of Civil Procedure. In Introduction to Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 73 - 88. ISBN 80-210-0768-0.
 421. SCHELLEOVÁ, Ilona. K novelizaci občanského soudního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 72-75. ISSN 1210-9126.
 422. SCHELLEOVÁ, Ilona. K novelizované právní úpravě exekuce srážkami ze mzdy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 122-134. ISSN 1210-9126.
 423. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K 230. výročí kodifikace směnečného práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 167-171. ISSN 1210-9126.
 424. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 146-151. ISSN 1210-9126.
 425. SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurs a vyrovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 49 s. Právo.
 426. SCHELLEOVÁ, Ilona. Novela bankrotového zákona přijata. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 143-145. ISSN 1210-9126.
 427. SCHELLEOVÁ, Ilona a Jaruška STAVINOHOVÁ. Občanské právo procesní. 1. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 252 s. ISBN 80-210-0774-5.
 428. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo procesní. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 339 s. ISBN 80-210-0775-3.
 429. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ivo TELEC, Věra KORECKÁ a Ilona SCHELLEOVÁ. Občanské právo. 1. 2. uprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993. 386 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, č. 69. ISBN 80-210-0734-6.
 430. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo. 1. díl / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 394 s. ISBN 80-210-0734-6.
 431. SCHELLEOVÁ, Ilona. Občanské právo. 2. díl / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 202 s. ISBN 80-210-0735-4.
 432. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ivo TELEC, Věra KORECKÁ a Ilona SCHELLEOVÁ. Občanské právo. 2. (Dokumenty). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993. 201 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, č. 70. ISBN 80-210-0735-4.
 433. SCHELLEOVÁ, Ilona. Odraz ústavního vývoje v organizaci soudnictví. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 261-264. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 434. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace a činnost advokacie. I. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 45 s. Právnické sešity č. 12. ISBN 80-210-0582-3.
 435. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace a činnost advokacie. II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 40 s. Právnické sešity č. 13. ISBN 80-210-0583-1.
 436. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace a činnost notářství. II. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 49 s. Právnické sečity č. 27. ISBN 80-210-0634-X.
 437. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. II. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 55 s. Právnické sešity č. 25. ISBN 80-210-0625-0.
 438. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. III. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 75 s. Právnické sešity č. 26. ISBN 80-210-0626-9.
 439. SCHELLEOVÁ, Ilona a Jaruška STAVINOHOVÁ. Organizace soudnictví, notářství a advokacie. I. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 176 s. ISBN 80-210-0731-1.
 440. SCHELLEOVÁ, Ilona a Jaruška STAVINOHOVÁ. Organizace soudnictví, notářství a advokacie. II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 284 s. ISBN 80-210-0732-X.
 441. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. 1. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 33 s. Právnické sešity č. 24. ISBN 80-210-0624-2.
 442. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Počátky obchodního soudnictví. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 12, s. 13 - 15. ISSN 1210-8278.
 443. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podstata konkursu a vyrovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. Právnické sešity č. 45. ISBN 80-210-0678-1.
 444. SCHELLEOVÁ, Ilona. Prof. JUDr. Jaroslav Blažke. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 5 s. Právnické sešity č. 66. ISBN 80-210-789-3.
 445. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudy, notářství a advokacie. 1. vyd. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelé Masarykovy univerzuity, 1993. 15 s. Právo.
 446. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vymezení pojmu konkursní právo. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 8, s. 20-21. ISSN 1211-8278.
 447. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vývoj kodifikace občanského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 35 s. Právnické sešity č. 6. ISBN 80-210-0546-7.
 448. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj konkursního práva, 1. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 9, s. 21-26. ISSN 1211-8278.
 449. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj konkursního práva, 2. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 10, s. 18-24. ISSN 1211-8278.
 450. SCHELLEOVÁ, Ilona. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy. In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1938) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 149-150. ISBN 80-210-0737-0.
 451. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Z historie správního soudnictví. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 68-70. ISBN 80-210-0821-0.
 452. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základní otázky správy soudnictví. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 161-166. ISBN 80-210-0821-0.
 453. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy soukromého práva. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 296 s. Právo. ISBN 80-210-0581-5.
 454. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy soukromého práva / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova uuniverzita, 1993. 296 s. ISBN 80-210-0581-5.
 455. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy veřejného práva / členka autor. kolektivu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. ISBN 80-210-0580-7.
 456. SCHELLEOVÁ, Ilona. Život a dílo prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 13 s. Právnické sešity č. 51. ISBN 80-210-0688-9.
 457. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. 130 let kodifikace obchodního práva. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 4, s. 7-10. ISSN 1211-8278.
 458. 1992

 459. SCHELLEOVÁ, Ilona. K procesu romanizace v českém právu. In Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 59 - 61. ISBN 80-210-0499-1.
 460. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace a činnost notářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 40 s. Právnické sešity č. 5. ISBN 80-210-0545-9.
 461. 1987

 462. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nad právní úpravou umělého přerušení těhotenství. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 1987, roč. 20, č. 4, s. 233 - 239. ISSN 0139-6005.
 463. SCHELLEOVÁ, Ilona. Nová právní úprava umělého přerušení těhotenství. Časopis lékařů českých. Praha, 1987, roč. 126, č. 42, s. 1297 - 1301.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2021 08:49