Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁRNAY, František, Pavel HOMOLKA, Leona MÍFKOVÁ a Petr DOBŠÁK. Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2020. 312 s. 7542. ISBN 978-80-271-2552-4.
 2. 2019

 3. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Michal POHANKA, Alena HAVELKOVÁ, Radka LATALOVA, Pavel HOMOLKA, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Eccentric Training in Ambulatory Rehabilitation Program of Patients with Chronic Heart Failure: a Pilot Study. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 69-80. ISBN 978-80-210-9442-0.
 4. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 5. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 6. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Radka LÁTALOVÁ a František VÁRNAY. Využití excentrických bicyklových ergometrů v kardiovaskulární rehabilitaci. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 7. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Radka LÁTALOVÁ a František VÁRNAY. Využití excentrických bicyklových ergometrů v kardiovaskulární rehabilitaci. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 8. 2018

 9. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA a F. VÁRNAY. Využití excentrických bicyklových ergometrů v kardiovaskulární rehabilitaci ke zvýšení svalové síly dolních končetin. In XXVI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2018.
 10. 2017

 11. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Radka LÁTALOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Ladislav SVOBODA, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulatory Rehabilitation Program for Patients with Cardiovascular Diseases. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 133-138. ISBN 978-80-210-8794-1.
 12. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela SPÁČILOVÁ, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Effect of Cv-Rhb Program on Main Functional Parameters and Arterial Stiffness in Patients with Cardiovascular Diseases. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 139-144. ISBN 978-80-210-8794-1.
 13. VÁRNAY, František, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Petr DOBŠÁK. Nepravidelnosti dýchání při spiroergometrickém vyšetrení – od mírné nepravidelnosti dechového vzoru až po periodické dýchání typu oscilující ventilace. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 3, s. 175-182. ISSN 0042-773X.
 14. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA a Petr DOBŠÁK. Vyhodnocení kinetiky VO2 v zotavovací fázi spiroergometrického vyšetření u kardiologicky nemocných – význam a klasifikace. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 2, s. 107-113. ISSN 0042-773X.
 15. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Význam obou ventilačních prahů (VT1 a VT2) pro posouzení efektu kardiovaskulární rehabilitace. In XXV. výročního sjezdu ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 16. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. 24hodinový profil krevního tlaku po kombinovaném tréninku pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XXV. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 17. 2016

 18. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela SPÁČILOVÁ, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Effects of Exercise Training on Arterial Stiffness in Patients with Ischemic Coronary Artery Disease. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 81-90. ISBN 978-80-210-8391-2.
 19. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Alena HAVELKOVÁ a Pavel HOMOLKA. Význam obou ventilačních prahů (VT1 a VT2) pro posouzení efektu kardiovaskulární rehabilitace. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 20. VYMAZALOVÁ, Lucie a Leona MÍFKOVÁ. 4.1.10 FYZIO/10 - Kardiovaskulární rehabilitace. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči online (eds. FORÝTKOVÁ, L., A. BOUREK, J. SIEGELOVÁ). 2016. ISSN 2336-4580.
 21. 2015

 22. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 23. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, J. JANČÍK, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 141-148. ISSN 2336-288X.
 24. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 25. 2014

 26. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulantní rehabilitační program u mužů a žen po akutním infarktu myokardu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 2, s. 55-65. ISSN 1210-5481.
 27. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, T. ŠRÁMKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a K. SHIRAI. Klinický význam parametru CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) v prevenci, diagnostice a terapii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 4, s. 272-279. ISSN 2336-288X.
 28. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, P. HOMOLKA, Alena HAVELKOVÁ a Petr DOBŠÁK. Lokalizace ventilačních prahů a specifika preskripce konstantní tréninkové zátěže z rampového spiroergometrického testu pro kardiovaskulární rehabilitaci. In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 29. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Několikaletý účinek kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 30. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu na zdatnost a svalovou sílu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 31. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost III. fáze kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 32. MRKVICOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vliv intenzivní rehabilitace na funkci kolenního kloubu po implantaci totální endoprotézy. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 33. 2013

 34. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 35. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Srovnání účinnosti II. fáze kardiovaskulární rehabilitace u mužů a žen po infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 36. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 37. 2012

 38. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Petr KONEČNÝ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 39. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 40. 2011

 41. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a jejich výkonnost. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 42. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Vladimír KINCL, Karin POLOKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Radka LÁTALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Martin PEŠL. The effect of regular physical activity on the left ventricle systolic function in patients with chronic coronary artery disease. Physiological Research. 2011, roč. 60, č. 6, s. 869-875. ISSN 0862-8408.
 43. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam poměru respirační výměny pro hodnocení vo2peak při spiroergometrickém vyšetření u mužů a žen s ichs. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 44. 2010

 45. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Aerobic training combined with resistance exercise in ischemic heart disease. 2010. ISSN 1744-3377.
 46. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Bohumil FIŠER. Cardiopulmonary exercise training in patients with ischemic heart disease: systolic function and quality of life. 2010. ISSN 1741-8267.
 47. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular rehabilitation programme in men after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 92-97. ISSN 1211-3395.
 48. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Combination aerobic and resistant training in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 98-106. ISSN 1211-3395.
 49. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 50. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ VYMAZALOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie pro bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 57 s. ISBN 978-80-210-3620-8.
 51. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitační programy a jejich srovnávání v průběhu hemodialýzy u pacientů v terminálním stádiu chronické renální insuficience. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 137-146. ISBN 978-80-7435-076-4.
 52. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometry before and after ambulatory exercise training in patients after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395.
 53. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace pacientů po arteroplastice kolenního kloubu u žen. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-7435-076-4.
 54. 2009

 55. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk PLACHETA, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Leona MÍFKOVÁ. Anaerobní práh v kardiovaskulární rehabilitaci. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 41-45. ISBN 978-80-7392-099-9.
 56. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular exercise training in men after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 365-373. ISBN 978-80-7013-501-3.
 57. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Cirkadiální variabilita krevního tlaku v průběhu rehabilitace kardiaků. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 58. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 157. ISSN 0010-8650.
 59. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, A. A. ERAJHI, F. ANBAIS, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 60. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Efekt 8-týdenního rehabilitačního programu u roztroušené sklerózy mozkomíšní: Kombinace aerobního a posilovacího tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 95-107. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 61. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Excercise training in patients with chronic ischemic heart disease: influence on quality of life depending on ejection fraction. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2009, roč. 16, č. 1, s. 113. ISSN 1741-8267.
 62. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 63. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 22.
 64. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 75. ISBN 978-80-254-3884-8.
 65. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Poměr respirační výměny při maximální zátěži před a po absolvování řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 114-121. ISBN 978-80-7435-004-7.
 66. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Regulace krevního tlaku v průběhu rehabilitace kardiaků. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 16. ISBN 978-80-254-3884-8.
 67. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 34.
 68. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Respirační výměna při maximální zátěži. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 69. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Respiration exhange ratio at maximum load before and after termination of controlled ambulatory rehabilitation program in patients after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 70. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření kardiaků: respirační výměna při maximální zátěži. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 33.
 71. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The effect of 8-week rehabilitation program in multiple sclerosis: combination of aerobic and resistant training. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 374-387, 13 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 72. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 0010-8650.
 73. CHLUDILOVÁ, V., F. VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 74. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Velikost krevního tlaku po zátěži kombinovaným aerobně-silovým tréninkem. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 23.
 75. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN, Franz HALBERG a Petr DOBŠÁK. Vliv kombinovaného aerobně-silového tréninku na velikost krevního tlaku po zátěži. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 76. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vývoj aerobní kapacity a výkonnosti u pacientů po aorto-koronárním bypasu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 89-94. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 77. 2008

 78. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ a Veronika CHLUDILOVÁ. Diferencovaný přístup k preskripci fyzické aktivity u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 54/2008, č. 1, s. 53-61. ISSN 0042-773X.
 79. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. FYZICKÁ AKTIVITA A 24-HODINOVÝ PROFIL KREVNÍHO TLAKU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 66-70. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 80. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN MEN AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: INFLUENCE ON AEROBIC CAPACITY AND PERFORMANCE ON THE LEVEL OF ANAEROBIC THRESHOLD. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 244-250. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 81. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 67-72. ISSN 1211-3395.
 82. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVALOVÝ A KONTINUÁLNÍ TRÉNINK V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI MUŽŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU: OVLIVNĚNÍ AEROBNÍ KAPACITY A VÝKONNOSTI NA ÚROVNI ANAEROBNÍHO PRAHU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 71-76. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 83. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Krátkodobý efekt kardiovaskulární rehabilitace na parametry krevního tlaku. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 84. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PO KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 85-91. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 85. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
 86. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ovlivnění kvality života rehabilitačním programem u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 87. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Michal POHANKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 81-86. ISSN 1211-3395.
 88. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 238-243. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 89. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 90. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
 91. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 92. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 56. ISBN 978-80-7392-046-3.
 93. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření a respirační výměna. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 94. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku po akutním infarktu myokardu: řízený kardiovaskulární tránink. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 26. ISBN 978-80-7392-046-3.
 95. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kardiovaskulární rehabilitace na antropometrické parametry a zátěžovou kapacitu diabetiků 2.typu po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 913-914. ISSN 0042-773X.
 96. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny transportního systému kyslíku vlivem kombinovaného tréninku u mužů s akutní a chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 97. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny v příjmu kyslíku a výkonnosti na úrovni anaerobního prahu u mužů po akutním infarktu myokardu. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 98. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. 24-hodinový profil krevního tlaku a fyzická aktivita. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 19. ISBN 978-80-7392-046-3.
 99. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. 7 denní monitorování krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 100. 2007

 101. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Circardian blood pressure variability and exercise therapy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 191-196. ISSN 1211-3395.
 102. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 128-133. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 103. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní aerobní trénink u mužů po koronárním bypassu (CABG): Vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-98, 2 s. ISSN 0010-8650.
 104. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypasu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 29-29.
 105. CHLUDILOVÁ, Veronika, Michaela FRANTISOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní řízený ambulantní rehabilitační pogram u mužů po aortokoronárním bypassu: vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 38-39. ISSN 0010-8650.
 106. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in men after coronary artery bypass surgery. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 148-155, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 107. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 139-147, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 108. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 211-218. ISSN 1211-3395.
 109. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional capacity in men after coronary artery bypass surgery influenced by physical training. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 203-210. ISSN 1211-3395.
 110. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Changes of the diastolic function of the left ventricle in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2007, roč. 8/2007, Suppl 1, s. S51, 1 s. ISSN 1525-2167.
 111. SVAČINOVÁ, Hana, Leona MÍFKOVÁ, B. ROSENBERGOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink a tělesná zdatnost u diabetiků 2. typu s ischemickou chorobou srdeční. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2007, roč. 53/2007, č. 9, s. P40-P41, 2 s. ISSN 0042-773X.
 112. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink mužů po aortokoronárním bypassu: svalová síla, aerobní kapacita a výkonnost. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 134-139. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 113. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Physiotherapy and circadian blood pressure variability. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: LF MU, 2007. s. 113-120. (eds.) Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 114. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 115. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ -VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: Ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 31-32. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 116. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, č. 3, s. 96-97. ISSN 0010-8650.
 117. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 25-26, 1 s.
 118. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj parametrů transportního systému. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 27-27.
 119. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 97. ISSN 0010-8650.
 120. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému a hemodynamiky. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 24. ISSN 0010-8650.
 121. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-99. ISSN 0010-8650.
 122. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Abdul Karim AL-FADHLI, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michal POHANKA, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.
 123. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lenka VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Jitka TOMÍČKOVÁ a Michaela FRANTISOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního rehabilitačního programu s aerobní zátěží, kombinovanou se silovými prvky, na kvalitu života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2007, roč. 49, (4), s. 40. ISSN 0010-8650.
 124. SVAČINOVÁ, Hana, Leona MÍFKOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, L. VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kardiovaskulární rehabilitace na tělesnou zdatnost u diabetiků 2. typu s ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 105-106. ISSN 0010-8650.
 125. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na diastolickou funkci levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49, 4 Suppl, s. 85. ISSN 0010-8650.
 126. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny ve funkční zdatnosti po 12týdenním aerobním a kombinovaném tréninku u mužů po aortokoronárním bypassu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2007, roč. 16, 1/2007, s. 7 - 13. ISSN 1210-5481.
 127. 2006

 128. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ambulantní rehabilitační program u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční: použití kombinovaného tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 30-30. ISBN 80-239-6582-4.
 129. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVÁK. Ambulantní řízený rehabilitační program u chronické ichemické choroby srdeční: ovlivnění kvality života. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 31-31. ISBN 80-239-6582-4.
 130. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomní nervová regulace srdce u pacientů se srdeční transplantací. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 101-101. ISSN 010-8650.
 131. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomous nervous heart control in patients with cardiac transplatation. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl 4, s. S44, 1 s. ISSN 0952-1178.
 132. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, L. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: evaluation of functional parameters after 3 months. Reproduction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 335-336. ISSN 1297-9708.
 133. SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona MÍFKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Interval and continuous training in cardiovascular rehabilitation. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2006, roč. 13, Suppl. 1, s. S85-S85, 1 s. ISSN 1741-8267.
 134. MÍFKOVÁ, Leona, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 52, č. 1, s. 44-50. ISSN 0042-773X.
 135. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v rámci kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K94, 1 s. ISSN 010-8650.
 136. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kardiovaskulární rehabilitace: srovnání intervalového a kontinuálního tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 29-29. ISBN 80-239-6582-4.
 137. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u sclerosis multiplex. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 53-53. ISSN 010-8650.
 138. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K93, 2 s. ISSN 0010-8650.
 139. CHLUDILOVÁ, Veronika, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 124-128. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 140. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, František VÁRNAY, M. KOHZUKI, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektromyostimulace kosterního svalstva v domácích podmínkách u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K92, 1 s. ISSN 0010-8650.
 141. CHLUDILOVÁ, Veronika, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Osmitýdenní rehabilitační program u žen s ICHS:kombinovaný trénink. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 120-123. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 142. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Posilovací trénink v rehabilitaci pacientů se sclerosis multiplex. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 34-34. ISBN 80-239-6582-4.
 143. VANK, Pavel, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jana NEČASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace kardiaků: aerobní trénink kombinovaný s prvky silového cvičení u nemocných se srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 182-185. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 144. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční metodou cvičení v bazénu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Optimální působení tělesné zátěže a výživy., 2006. s. 135-139. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 145. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Miroslav NOVÁK, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost intervalového a kontinuálního tréninku v rámci kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 73-73. ISSN 010-8650.
 146. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 89. ISSN 0010-8650.
 147. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vliv rehabilitace na kvalitu života, výkonnost a transport kyslíku u chronické ischemické choroby srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 93-94. ISSN 010-8650.
 148. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na systolickou funkci levé komory u nemocných s ICHS. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2006, roč. 15, suppl 1, s. 27S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 149. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Zásadní úloha individuální aerobní tělesné aktivity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K95, 2 s. ISSN 010-8650.
 150. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Změny diastolické funkce levé komory hodnocené tkáňovým dopplerovským zobrazením u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou tělesnou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 9, s. 189. ISSN 0010-8650.
 151. 2005

 152. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: Evaluation of functional parameters after 3 months. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Sociéte de Physiologie, 2005. s. 41-41.
 153. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Bivertikulární stimulace u pacientek s chronickým srdečním selháním:vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2005, roč. 47, č. 4, s. 71-71. ISSN 0010-8650.
 154. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, O. SCHWARTZKOPFF, A. GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona MÍFKOVÁ, R.K. CHOPRA a R.B. SINGH. COENZYME-Q10 EFFECT ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY. In Noninvazive methods in cardiology. 1. vyd. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 10-10. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 155. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Comparison of controlled and uncontrolled aerobic physical training of patients with chronic coronary heart disease. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2005, roč. 14/2005, č. 3, s. K/C 102, 1 s. ISSN 1336-2429.
 156. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Development of functional parameters in patients with heart failure after three months of biventricular stimulation. In The Long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation. Abstract book. Leuven, Belgie: European Society of Cardiology, 2005. s. 140-140.
 157. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Pavel VANK, Jiří VLČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní rehabilitační program u nemocných i ICHS: kombinace aerobního a silového tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 197-201. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 158. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. FEMALE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE: EVALUATION OF FUNCTIONAL PARAMETERS AFTER 3 MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 14-14. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 159. VANK, Pavel, Miroslav NOVOTNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AFTER THREE MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 15-15. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 160. SVOBODA, Ladislav, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční zdatnost pacientů se slerózou multiplex. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 25-25. ISBN 80-239-4173-9.
 161. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Roman MIKLÍK, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2005, roč. 2005, 6(Abs.Sup), s. S193, 1 s. ISSN 1525-2167.
 162. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů po infarktu myokardu. Med Sport Boh Slov. Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 115-123. ISSN 1210-5481.
 163. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Léčebná rehabilitace pacientů po artroplastice kolenního kloubu: vývoj izometrické síly M. Quadriceps femoris. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). I. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 38-39. ISBN 80-239-4173-9.
 164. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Ovlivnění svalové síly 7-týdenní elektrostimulací svalstva dolních končetin u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 30-30.
 165. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. Porovnání vlivu osmitýdenního aerobního tréninku a aerobního tréninku kombinovaného se silovými prvky na variabilitu srdeční frekvence. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 41-41. ISSN 0010-8650.
 166. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie. Brno: MU, 2005. 57 s. 1. ISBN 80-210-36-20-6.
 167. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: vývoj funkční zdatnosti při aerobním domácím tréninku a tréninku kombinovaném s aerobními a silovými prvky. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně.: Konstantinovy Lázně., 2005. s. 28-28.
 168. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, J. EICHER, B. VERGES, Ivona VOHLÍDALOVÁ a J. WOLF. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrostimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním: změny regionálního krevního průtoku. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 14-14. ISSN 0010-8650.
 169. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený tréninkový program a nekontrolovaný aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2005, roč. 14/2005, S1, s. 30S-30S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 170. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47/2005, 4Suppl, s. 78-79. ISSN 0010-8650.
 171. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 7/2005, č. 2, s. 67-72. ISSN 1212-4540.
 172. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jean-Christoph EICHER a Jean-Eric WOLF. Vliv biventrikulární stimulace na toleranci zátěže a aerobní kapacitu u žen chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 205-207. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 173. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.CH. EICHER. Vliv osmitýdenního ambulantního řízeného rehablitačního programu na svalovu sílu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 29-29.
 174. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 118-118. ISSN 0010-8650.
 175. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Vývoj hemodynamickcýh parametrů po 8-týdenním rehabilitačním programu s kombinovanou zátěží u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 27-27.
 176. NEČASOVÁ, Jana, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Pavel VANK, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny antropometrických ukazatelů u pacientů s chronickým srdečním selháním v průběhu rehabilitačních programů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 212-216. 1,. ISBN 80-7041-487-1.
 177. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47, č. 9, s. K160, 1 s. ISSN 0010-8650.
 178. 2004

 179. JANČÍK, Jiří, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a J.Ch. EICHER. Aerobní trénink kombinovaný se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv na variabilitu srdeční frekvence. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 213-216. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 180. KOŽANTOVÁ, Lucie, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 75-75. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 181. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jiří JANČÍK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Domácí trénink u nemocných s chronickým srdečním selháním v rámci druhé fáze programu kardiovaskulární rehabilitace. Abstrakt. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 95-96, 1 s. ISSN 0010-8650.
 182. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF COMBINED EXERCISE TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN CHRONIC HEART FAILURE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 117-121. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 183. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF OUTPATIENT CARDIAC REHABILITATION PROGRAMME IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE ON DEVELOPMENT OF MUSCLE STRENGTH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 15-15. ISBN 80-86607-14-3.
 184. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří JANČÍK, Jiří PAZDÍREK, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Franz HALBERG, O. SCHWARZKOPFF, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD a R. JOSZA. Chronobiology in Medicine. 2004.
 185. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 291-296. ISSN 1211-3395.
 186. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční s reziduální ischemií. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 187. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCULAR STRENGTH IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 138-141. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 188. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, J.E. WOLF, F. BRUNOTTE, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva (NFES)-alternativa fyzického tréninku u pacientů se srdečním selháním. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 93-94, 1 s. ISSN 0010-8650.
 189. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Veronika CHLUDILOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD, O. SCHWARTZKOPFF, F. HALBERG a R. JOSZA. Noninvasive methods in cardiology. 2004.
 190. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou.Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 23-23. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 191. JANČÍK, Jiří, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Reakce základních hemodynamických parametrů v průběhu rehabilitačního programu s kombinovanou zátěží u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 94-94. ISSN 0010-8650.
 192. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michaela SOSÍKOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. REENTRAINEMENT PHYSIQUE A DOMICILE AU COURS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie, 2004. s. 106-106.
 193. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. RENFORCEMENT MUSCULAIRE DES INSUFFISANTS CARDIAQUES CHRONIQUES PAR LA STIMULATION ELECTRIQUE A BASSE FREQUENCE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie., 2004. s. 107-107.
 194. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sledování odezvy kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 188-192. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 195. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ a J. EICHER. Srovnání účinku aerobního a kombinovaného tréninku s tréninkem s posilovacími prvky na ukazatele funkční zdatnosti u srdečního selhání. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 32-32. ISSN 0010-8650.
 196. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a J.C. EICHER. TRAINING IN CHRONIC HEART FAILURE:TRAINING COMBINED WITH RESISTENT EXERCISE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 13-13. ISBN 80-86607-14-3.
 197. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.Ch. EICHER. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 222-225. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 198. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačřního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 56-56. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 199. 2003

 200. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Aerobní trénink kombinovaný s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční.u. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 10-10. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 201. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Autonomous nervous system in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction: effect of exercise training. In Neinvazivní metody v kardiologii. Brno: Kongres MEFA Brno, 2003. s. 13-13. sv. 1. ISBN 8086607-06-2.
 202. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, E. SAVIN a JP MARTINEAUD. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction:effect of exercise training. Clinical Autonomic Research. Graz: Springer Gmbh, 2003, roč. 13, č. 1, s. 57. ISSN 0959-9851.
 203. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.-C. EICHER, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. INCREASE IN MUSCLE STRENGTH AFTER LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 285-289. ISSN 1211-3395.
 204. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Individuální domácí trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním v rámci programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeaumus, 2003. s. 158-161. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 205. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Intenzita zátěže cvičební jednotky ambulatního programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 149-152. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 206. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Leona VÁRNAYOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných se srdečním selháním. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 36. ISSN 0010-8650.
 207. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Metody určení intenzity zátěže ambulantního programu kardiovaskulární rehabilitace: Srovnání aerobní fáze s fází s posilovacími prvky. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ( sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 8-9. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 208. KOŽANTOVÁ, Lucie, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Dagmar STARÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování řízené pohybové aktivity a energetického výdeje u diabetiků 2.typu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 153-157. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 209. MÍFKOVÁ, Leona. Řízený ambulantní rehabilitační program u nemocných s chronickou ICHS. Abstrakt. Informace unie fyzioterapeutů České republiky. Praha: UNIFY, 2003, roč. 11, č. 54, s. 3. ISSN 1213-0478.
 210. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Trénink s posilovacími prvky v rámci řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesného zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr.V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 162-165. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 211. 2002

 212. VÁRNAYOVÁ, Leona, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Dynamometrické vyšetření izometrické svalové síly m. quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 78-82. Dynamometric examination of isometric muscle stren. ISBN 80-85109-09-3.
 213. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.C. EICHER, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. EFFECTS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 122. ISSN 0231-424X.
 214. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease:effect of 8-week exercise training. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. Brno: IDVZP, Brno, MU Brno, 2002. s. 179-184. MSM 141100004. ISBN 80-7013-352-x.
 215. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER 3 AND 5 WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Abstracts. In Sborník abstrakt kongres MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 12. ISBN Potvrzuji.
 216. VÁRNAYOVÁ, Leona, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Petr DOBŠÁK. Izometrická svalová síla m.quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. EuroRehab. Bratislava: EUROREHAB,L.td. Bratislava, 2002, roč. 12, č. 2, s. 92-98. ISSN 1210-0366.
 217. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.C. EICHER. Low-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION OF SKELETAL MUSCLES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Medical Faculty, 2002, roč. 75, č. 4, s. 203-208. ISSN 1211-3395.
 218. DOBŠÁK, Petr, Jean Christophe EICHER, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Low-frequency electrical stimulation of the strength muscles could improve the impaired metabolism and blood supply in patients with chronic heart failure. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 189-194. Low-frequency electrical stimulation of the streng. ISBN 80-7013-352-x.
 219. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Pavel VANK, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří TOMAN. Řízený ambulantní rehabilitační program u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa suppl. ČR, Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 48. ISSN 0010-8650.
 220. DOBŠÁK, Petr, Jean-Christophe EICHER, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Hana SVAČINOVÁ. Změny pozátěžové resyntézy fosfokreatinu vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním (test 31P MRS). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 100-102. CHanges in Postexercise Resynthesis of Phosphocrea. ISBN 80-85109-09-3.
 221. DOBŠÁK, Petr, J.C. EICHER, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a J.E. WOLF. Změny průtoku v a. femoralis vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Abstrakt. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2002, roč. 44, č. 4, s. 18. ISSN 0010-8650.
 222. 2001

 223. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.CH. EICHER. Chronic Heart Failure: the Effect of Low-Frequency Electrical Stimulation of Sceletal Muscles. Abstract. Pflügers Archiv - European Journal Physiology. Ulm: Springer, 2001, roč. 442, č. 5, s. R116, 1 s. ISSN 0031-6768.
 224. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN a J.Ch. EICHER. Chronické srdeční selhání: zvyšení svalové síly vlivem nízkofrekvenční elektrické stimulace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 164-166. ISBN 80-85109-47-6.
 225. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv 8-týdenní řízené pohybové aktivity. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 140-282. ISBN 80-85109-47-6.
 226. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv 8-týdenní řézené pohybové aktivity. In Optimální půsovení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 140-143. ISBN 80-85109-47-6.
 227. 2000

 228. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.CH. EICHER. Low-Frequency Electrical Stimulation of Sceletal Muscles in Patients with Heart Failure. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 11.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 04:37