Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interaction of CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide with behavioural sensitisation to morphine in mice. Veterinarni Medicina. Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2014, roč. 59, č. 6, s. 307-314. ISSN 0375-8427.
  2. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of the cannabinoid CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide (ACPA) on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinární medicína. Praha: CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, 2014, roč. 59, č. 2, s. 88-94. ISSN 0375-8427. doi:10.1016/j.ejphar.2014.02.028.

  2013

  1. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Behaviorální účinky agomelatinu v modelu sociálních interakcí myších samců. In Psychiatrie. 2013. ISSN 1211-7579.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana MERHAUTOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ a Karel ŠLAIS. Methamphetamine pretreatment increases stimulatory effect of modafinil challenge dose on mouse locomotor behaviour. In 15th biennal meeting of the EBPS, La Rochelle Sept 6th - 9th 2013. 2013.
  3. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Modafinil v terapii závislosti na psychostimulanciích - preklinická studie vývoje zkřížené senzitizace. In 55. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.

  2012

  1. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Leoš LANDA, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Could piracetam potentiate behavioural effects of psychostimulants? Medical Hypotheses. Edinburg: CHURCHILL LIVINGSTONE, 2012, roč. 79, č. 2, s. 216-218. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2012.04.041.
  2. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRSKOVA a Alexandra ŠULCOVÁ. Differential effects of modafinil, methamphetamine, and MDMA on agonistic behavior in male mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior. Oxford, UK: Elsevier Science Inc., 2012, roč. 102, č. 2, s. 215-223. ISSN 0091-3057. doi:10.1016/j.pbb.2012.04.013.
  3. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine cross-sensitises to stimulatory effects of modafinil on locomotor mouse behaviour. In 25th ECNP Congress. 2012. ISSN 0924-977X.
  4. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Response To Stimulation Of Noradrenergic System Is Distinct In Mice With Differential Coping Behaviour To Social Stress. 2012.
  5. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of felbamate on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinarni Medicina. Praha: CZECH ACAD AGRIC SCI, 2012, roč. 57, č. 7, s. 364-370. ISSN 0375-8427.
  6. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of memantine on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinarni Medicina. Praha: CZECH ACAD AGRIC SCI, 2012, roč. 57, č. 10, s. 543-550. ISSN 0375-8427.
  7. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of sertindole on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinarni Medicina. Prague: CZECH ACAD AGRIC SCI, 2012, roč. 57, č. 11, s. 603-609. ISSN 0375-8427.
  8. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv atomoxetinu na agresivitu v modelu konfliktních sociálních interakcí u myší. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.

  2011

  1. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Atomoxetine decreases aggression in mouse model of agonistic behaviour. In 61. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
  2. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Atomoxetine influence on aggressive behaviour in mice model of social interaction. In IFMAD - Interanational Forum on Mood and Anxiety Disorders. 2011. ISSN 1365-1501.
  3. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Enhancement of psychostimulant effect and development of behavioural sensitisation to methamphetamine in mice by combined treatment with piracetam. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 2011, č. 53, s. 27-31. ISSN 1337-933X.
  4. MÁCHALOVÁ, Alena, Karel ŠLAIS, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv modafinilu na chování v konfliktních sociálních interakcích u myší. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
  5. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv modafinilu na chování v konfliktních sociálních interakcích u myší. 2011. ISSN 1212-6845.

  2010

  1. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Acute effects of modafinil on affective behaviour in aggressive and timid male mice. In 3rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2010. ISSN 0924-977X.
  2. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of modafinil acute doses on mouse agonistic behaviour. In Meeting on Drugs, Psychiatric Disorders and Neurogenesis. 2010. ISSN 0955-8810.
  3. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Modafinil sensitizes to psychostimulatory effects on locomotion after repeated administration in mice. In Meeting on Drugs, Psychiatric Disorders and Neurogenesis. 2010. ISSN 0955-8810.
  4. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam enhances psychostimulant effects of methamphetamine and development of behavioural sensitisation to them in mice. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
  5. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam u myší potencuje rozvoj behaviorální senzitizace k psychostimulačním účinkům metamfetaminu. 2010. ISSN 1211-7579.
  6. ŠLAIS, Karel, Alena MÁCHALOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Repeated administration of modafinil induces behavioural sensitisation in mice. In 23rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2010. ISSN 0924-977X.
  7. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Rozdíly působení MDMA a metamfetaminu na sociabilitu agresivních myší v modelu sociálních interakcí. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1212-6845.

  2009

  1. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Does social submissivity or aggressivity influence sensibility of mice to methamphetamine effects? Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2009, roč. 51/2009, 1-2, s. 84-86. ISSN 1337-933X.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra, Petr DUBOVÝ, Michal JURAJDA, Jana KUČEROVÁ, Leoš LANDA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Karel ŠLAIS a Dagmar VRŠKOVÁ. Interakce vybraných psychofarmak s psychostimulačními drogami v preklinickém experimentu. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2009, roč. 13, Suppl. 1, s. 19. ISSN 1211-7579.
  3. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. MDMA decreases sociability and aggression and increases anxiety in mouse model of agonistic behaviour. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2009, roč. 51/2009, 1-2, s. 79-80. ISSN 1337-933X.
  4. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine and MDMA behavioural effects are reinforced by piracetam in mice. 2009.
  5. MÁCHALOVÁ, Alena, Dagmar VRŠKOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam enhances psychostimulant methamphetamine effects and development of behavioural sensitization to it in mice. In International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2009. ISSN 1365-1501.
  6. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Piracetam potencuje psychostimulační účinky metamfetaminu a extáze u myší v testu otevřeného pole. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2009, roč. 13, Suppl. 1, s. 47. ISSN 1211-7579.
  7. VRŠKOVÁ, Dagmar, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Potencuje piracetam antiagresivní účinky metamfetaminu a extáze? Psychiatrie. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, supp. 1, s. 46-46. ISSN 1211-7579.
  8. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The change of behavioural methamphetamine effect after repeated MDMA administration in mice. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2009, roč. 51/2009, 1 - 2, s. 77 - 78. ISSN 1337-933X.

  2008

  1. ŠLAIS, Karel, Ivan VOŘÍŠEK, Norbert ZOREMBA, Aleš HOMOLA, Lesia DMYTRENKO a Eva SYKOVÁ. Brain metabolism and diffusion in the rat cerebral cortex during pilocarpine-induced status epilepticus. Experimental Neurology. United States: Academic Press, 2008, roč. 209, č. 1, s. 145-154. ISSN 0014-4886.
  2. ŠLAIS, Karel a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of anandamide uptake inhibitor O-2093 on aggressivity in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Supp 1, s. 235. ISSN 1461-1457.
  3. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Impact of cannabinoid receptor ligands on sensitization to methamphetamine effects on rat locomotor behaviour. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2008, roč. 77, č. 2, s. 183-191. ISSN 0001-7213.
  4. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Ovlivňuje sociální submisivita nebo agresivita citlivost myší k účinkům metamfetaminu? Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2008, roč. 12, Suppl.1, s. 47-47. ISSN 1211-7579.
  5. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Rozdíly v účinnosti MDMA při aktuním a chronickém podávání u myších samců a samic. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2008, roč. 12, č. 1, s. 59-59. ISSN 1211-7579.
  6. ŠLAIS, Karel a Alexandra ŠULCOVÁ. Social stress - anxiety and aggressivity: impact of endocannabinoid system modulation on mouse agonistic behaviour. In Regional CINP Congress, 27-30 November, Bratislava. 2008.
  7. BRIDGES, Nikola, Karel ŠLAIS a Eva SYKOVÁ. The effects of chronic corticosterone on hippocampal astrocyte numbers: A comparison of male and female Wistar rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis. Warsaw: Nencki Institute of Experimental Biology, 2008, roč. 68, č. 2, s. 131-138. ISSN 0065-1400.

  2007

  1. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Animální modely úzkostných poruch. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, Suppl. 2, s. 86-87. ISSN 1212-6845.
  2. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Are there gender or seasonal variabilities in mouse behavioral response to acute and chronic ecstasy? European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2007, roč. 17, Suppl. 4, s. 552-552. ISSN 0924-977X.
  3. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Blockade of CB1 cannabinoid receptor decreases the body weight without change of locomotor activity in mice. In Addiction and Eating Disorders Neurobiology and Comorbidities. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 64-65. ISBN 978-80-87041-18-5.
  4. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Blocking CB1 receptors - a promising approach for treatment of drug dependence ? In Addiction and Eating Disorders Neurobiology and Comorbidities. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 54-55. ISBN 978-80-87041-18-5.
  5. ŠLAIS, Karel, Ivan VOŘÍŠEK, Lesia DMYTRENKO a Eva SYKOVÁ. Diffusion in the rat cerebral cortex during pilocarpine-induced status epilepticus. In 7th IBRO World Congress of Neuroscience,. 2007.
  6. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Změna behaviorálního efektu metamfetaminu po opakovaném podání extáze u myší. 2007.
  7. ŠLAIS, Karel, Ivan VOŘÍŠEK, Lesia DMYTRENKO a Eva SYKOVÁ. Změny difúzních parametrů mozku potkana během epileptiformní neuronální aktivity navozené pilokarpinem. 2007.
  8. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Zvířecí modely závislostí. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, Suppl. 2, s. 46-47. ISSN 1211-7579.

  2006

  1. ŠULCOVÁ, Alexandra, Leoš LANDA a Karel ŠLAIS. Anxiogenic-like effect of ecstasy in mice on conflict social interactions. In Final programme and book abstracts - International Anxiety Disorders Conference 2006. Cape Town, South Africa: THE MENTAL HEALTH INFORMATION CENTRE Cape Town South Africa, 2006. s. 47-48.
  2. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Jana KUČEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu, kanabinoidů a extáze u myší. In Program a abstrakty 33. etologické konference. 2006.
  3. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Behaviorální účinky MDMA u myší v konfliktních sociálních interakcích. 2006.
  4. ŠLAIS, Karel, Aleš HOMOLA, Norbert ZOREMBA, Ralf KUHLEN a Eva SYKOVÁ. Brain metabolism and extracellular diffusion parameters after transient global hypoxia and hypoxia/ischemia in the rat. In Sborník abstrakt 4th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair. 2006.
  5. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of behavioral sensitization to ecstasy in mouse males and ovariectomized females with and without estrogen substitution. In Final Program and Book of Abstracts. Tallinn: CINP, 2006. s. 49-49.
  6. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Different effects of MDMA or methamphetamine on aggressivity in mice repeatedly pretreated by MDMA. In Books of Abstracts. 2006.
  7. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Jana KUČEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Endocannabinoid system activity and methamphetamine addiction. In Book of Abstracts. 2006.
  8. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Extáze, metamfetamin a ligandy kanabinoidních receptorů v modelu agonistického chování myší. In Abstrakty 33. etologické konference. 2006.
  9. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Gender differences in effects of MDMA, cannabinoid agonist and their combinations in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 16, s. 512-512. ISSN 0924-977X.
  10. HOMOLA, Aleš, Norbert ZOREMBA, Karel ŠLAIS, Ralf KUHLEN a Eva SYKOVÁ. Changes in diffusion parameters, energy-related metabolites and glutamate in the rat cortex after transient hypoxia/ischemia. Neuroscience Letters. 2006, roč. 404, 1-2, s. 137-142. ISSN 0304-3940.
  11. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Impact of cannabinoid receptor ligands on behavioural sensitization to antiaggressive methamphetamine effects in the model of mouse agonistic behaviour. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 6, s. 703-710. ISSN 0172-780X.
  12. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of cannabinoid CB1 and CB2 receptor activity in the development of behavioural sensitization to methamphetamine effects in mice. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, 1-2, s. 63-69. ISSN 0172-780X.
  13. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. MDMA pre-treatment cross-sensitizes to methamphetamine stimulatory effects in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 16, s. 513-513. ISSN 0924-977X.

  2005

  1. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Antiaggressive and anxiogenic effects of MDMA in aggressive and timid singly housed mice. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, roč. 16, Suppl. 1, s. S56-S56, 1 s. ISSN 0955-8810.
  2. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Mariana HANESOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural sensitization to methamphetamine stimulatory effects on locomotion: comparative study in mice and rats. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, roč. 16, Suppl. 1, s. S55-S55, 1 s. ISSN 0955-8810.
  3. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Cannabinoids did not affect sensitization to methamphetamine in rats. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2005, roč. 6, Suppl. 1, s. 370-371. ISSN 1562-2975.
  4. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Does repeated treatment with MDMA sensitize to its effects on agonistic behaviour in mice? European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 15, Suppl. 3, s. S584-S585, 2 s. ISSN 0924-977X.
  5. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Ecstasy induces both initiation and expression of behavioural sensitization to its stimulatory effects in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 15, Suppl. 3, s. S583-S584, 2 s. ISSN 0924-977X.
  6. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Extáze zvyšuje plachost a snižuje agresivitu v sociálních interakcích myší. Československá fyziologie. Praha: Tigis, 2005, roč. 54, č. 4, s. 212-213. ISSN 1210-6313.
  7. ŠLAIS, Karel, Aleš HOMOLA a Eva SYKOVÁ. Extracellular diffusion parameters during and after unilateral carotid occlusion in rat. In Sborník abstrakt 5. konference České neurovědecké společnosti. Praha: Czech Neuroscience Society, 2005. s. 81-81.
  8. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Gender differences in initiation and expression of behavioural sensitization to MDMA (ecstasy) effects in mice. In Neuro-glia Interaction in Aging and Disease. Ofir, Portugalsko: FENS, 2005. s. 75.
  9. HANESOVÁ, Mariana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Gender differences in sensitization to methamphetamine effects on locomotion in rats. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 144-145. ISSN 0960-7560.
  10. HANESOVÁ, Mariana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Gender differences in sensitization to methamphetamine effects on locomotion in rats. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, supp. 1/9, supp. 1, s. 38. ISSN 1211-7579.
  11. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Mariana HANESOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interspecies comparison of sensitization to methamphetamine effects on locomotion in mice and rats. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 146-147. ISSN 0960-7560.
  12. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Mariana HANESOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interspecies comparison of sensitization to methamphetamine effects on locomotion in mice and rats. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, Suppl. 1, s. 39-39. ISSN 1211-7579.
  13. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Kanabinoid metanandamid vyvolává u myší zkříženou sensitizaci k antiagresivnímu účinku metamfetaminu, ne však morfinu. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2005, roč. 4, č. 4, s. 466-473. ISSN 1213-3841.
  14. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Mariana HANESOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Mezidruhové srovnání rozvoje behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu u hlodavců. Československá fyziologie. Praha: Tigis, 2005, roč. 54, č. 4, s. 199-199. ISSN 1210-6313.
  15. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Mariana HANESOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Mezidruhové srovnání rozvoje behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu u hlodavců. In Sborník abstrakt 55. Česko-slovenské farmakologické dny. Hradec Králové: Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, 2005. s. 28-29. ISBN 80-86703-09-6.
  16. KUČEROVÁ, Jana, Leoš LANDA, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Rozdíly v iniciaci a expresi senzitizace k účinkům extáze u myších samců a samic. Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 198-198. ISSN 1210-6313.
  17. ŠLAIS, Karel, Nikola Jane BRIDGES a Eva SYKOVÁ. The effects of chronic corticosterone treatment on hippocampal astrocyte numbers in male and female rats. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, Suppl. 1, s. 52-52. ISSN 1211-7579.
  18. JIRÁK, Daniel, Karel ŠLAIS, Ivan VOŘÍŠEK, Martin BURIAN, Eva SYKOVÁ a Milan HÁJEK. 1H MR spectroscopy of hippocampus in aged rats and after chronic application of corticosterone. MAGMA Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Springer-Verlag GmbH, 2005, roč. 18, Suppl. 7, s. 196-196. ISSN 0968-5243.

  2004

  1. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Cena za nejlepší poster v oblasti behaviorální farmakologie. Česká neuropsychofarmakologická společnost, 2004.
  2. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Cross-sensitization with morphine to methamphetamine effects on locomotion in mice. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2004, roč. 43, č. 1, s. 43-44. ISSN 0960-7560.
  3. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Cross-sensitization with morphine to methamphetamine effects on locomotion in mice. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 53-53. ISSN 1211-7579.
  4. ŠULCOVÁ, Alexandra, Leoš LANDA a Karel ŠLAIS. Impact of cannabinoid CB2 receptor activity on aggressive behaviour in mice and senistization to methamphetamine antiaggressive effects. Portugalsko: FENS, 2004. CD - FENS Forum 2004.
  5. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alexandra ŠULCOVÁ a Mariana HANESOVÁ. Memantine influence on sensitization to methamphetamine effects on locomotor/exploratory behaviour in mice. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl. 4, s. 31-31. ISSN 1211-7579.
  6. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím. In Abstrakta 31. etologické konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2004. s. 36-36.
  7. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The impact of the cannabinoid CB2 receptor agonist JWH 015 on development of methamphetamine sensitization to locomotor/exploratory activity in mice. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2004, roč. 43, č. 1, s. 39-41. ISSN 0960-7560.
  8. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The impact of the cannabinoid CB2 receptor agonist JWH 015 on development of methamphetamine sensitization to locomotor/exploratory activity in mice. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 54-55. ISSN 1211-7579.
  9. LANDA, Leoš, Alexandra ŠULCOVÁ a Karel ŠLAIS. The influence of cannabinoid CB2 receptor agonist JWH 015 on sensitization to methamphetamine in the model of mouse agonistic behaviour. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 54-54. ISSN 1211-7579.
  10. LANDA, Leoš, Alexandra ŠULCOVÁ a Karel ŠLAIS. The influence of cannabinoid CB2 receptor agonist JWH 015 on sensitization to methamphetamine in the model of mouse agonistic behaviour. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2004, roč. 43, č. 1, s. 41-42. ISSN 0960-7560.
  11. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of felbamate on sensitization to methamphetamine behavioural effects in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 14, Suppl. 3, s. S346-S346, 2 s. ISSN 0924-977X.
  12. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of selective agonists at cannabinoid CB1 receptor and CB2 receptor on sensitization to methamphetamine behavioural effects in mice. European Neuropsychpharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 14, Suppl. 1, s. 37-37. ISSN 0924-977X.

  2003

  1. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Cross-sensitization to methamphetamine and methanandamide stimulatory effects on locomotion in mice. In Abstract Book of Sixth IBRO World Congress of Neuroscience. Praha: International Brain Research Organization, 2003. s. 94-94. ISBN 80-239-0887-1.
  2. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Inhibition of cannabinoid CB1 receptor attenuates behavioural sensitization to methamphetamine in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl. 4, s. 416 - 417. ISSN 0924-977X.
  3. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Potlačení behaviorální sensitizace k metamfetaminu u myší kanabinoidním antagonistou. In Abstrakta 30. etologické konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2003. s. 29-29.
  4. LANDA, Leoš, Alexandra ŠULCOVÁ a Karel ŠLAIS. Pretreatment with cannabinoid receptor agonist and antagonist increases and decreases, respectively, sensitization to methamphetamine stimulation of mouse locomtor behaviour. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, roč. 14, Suppl. 1, s. 60 - 60. ISSN 0955-8810.
  5. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. The effects of cannabinoid CB1 receptor antagonist AM 251 on locomotor/exploratory behaviour and body weight in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl. 4, s. 417 - 417. ISSN 0924-977X.
  6. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv aktivity kanabinoidních receptorů CB1, 2 na hmotnost u myší. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2003, roč. 52, č. 4, s. A23-A24, 2 s. ISSN 1210-6313.
  7. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Vztahy endokanabinoidního systému k metamfetaminové behaviorální senzitizaci. Československá fyziologie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, roč. 52, č. 4, s. A15-A15, 1 s. ISSN 1210-6313.

  2001

  1. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Analýza účinků tiagabinu na lokomočně-pátrací aktivitu myší počítačovým systémem Acti-Track. In Abstrakta 45. Studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta MU, 2001. s. 21.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 12:12