Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. HEDIJA, Veronika a Petr MUSIL. Genderová mzdová mezera. Brno: CVKS, 2010. 24 s. Working Paper č.12/2010. ISSN 1801-4496.
 2. ČERVINEK, Petr a Petr MUSIL. New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part I. In New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part I. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2010. ISBN 978-80-210-5111-9.
 3. ČERVINEK, Petr a Petr MUSIL. New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part II. In New Economic Challenges : 2nd International PhD Students Conference Part II. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2010. 89 s. ISBN 978-80-210-5146-1.
 4. 2009

 5. MUSIL, Petr a Veronika KARTUSOVÁ. Demografický vývj a trh práce. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 31-49, 19 s. CVKS. ISBN 978-80-210-5056-3.
 6. MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 204 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3.
 7. MUSIL, Petr. Mikroekonomie - středně pokročilý kurz. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 304 s. Mimoedice. ISBN 978-80-7380-207-3.
 8. MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje energie: zelený ráj nebo zelené peklo? In Ekonomická společnost Masarykovy univerzity (MUES). 2009.
 9. HEDIJA, Veronika a Petr MUSIL. Praktikum makroekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 303 s. ISBN 978-80-7380-158-8.
 10. 2008

 11. MUSIL, Petr, Kamil FUCHS, Aleš FRANC a Šárka GRIGARČÍKOVÁ. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7.
 12. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 13. MUSIL, Petr. Trh práce. In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-56, 19 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
 14. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. In Tomeš, Z. - Žídek, L. a kol.: Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 18-45, 28 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
 15. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost zemí CE-6 v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 42 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 16. 2007

 17. MUSIL, Petr. Hon na Klause aneb návrat inkvizice. 1. vyd. Praha: MaFra, 2007. 1 s. ISSN 1210-1168.
 18. MUSIL, Petr. Trh práce. In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 33-49, 17 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 19. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 34 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 20. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost polské ekonomiky v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 33 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 21. MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. 52 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
 22. 2006

 23. MUSIL, Petr. Czech labour market tendencies during the transition process. 2006.
 24. MUSIL, Petr. Tendence na českém trhu práce v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 28 s. Working paper č. 7/2006.
 25. MUSIL, Petr. Trh práce a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 125-133, 9 s. CVKS. ISBN 8021041579.
 26. MUSIL, Petr. Význam obnovitelných zdrojů energie v České republice a v zemích EU-15. In Konference "Firma a konkurenční prostředí". 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. s. 1-7, 8 s. ISBN 80-7302-115-3.
 27. 2005

 28. BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9.
 29. MUSIL, Petr. Máme se bát energetické krize? In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. 1.vydání. Zlín: Fakulta managementu UTB Zlín, 2005. s. 10-19, 10 s. ISBN 80-7318-257-2.
 30. MUSIL, Petr. Neobávejme se energetické krize. In VII. Ročník mezinárodní doktorandské konference MEKON 2005. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 2005. s. 26-28, 3 s. ISBN 80-248-0846-3.
 31. MUSIL, Petr. Obnovitelné zdroje - státní podpora či laissez-faire? In Mendelnet 2005. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. s. 45-49. ISBN 80-7302-107-2.
 32. MUSIL, Petr. Vliv investičních pobídek na příliv přímých zahraničních investic do ČR. Národohospodářský obzor, Brno: Olprint, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 42-48. ISSN 1213-2446.
 33. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. s. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.
 34. 2004

 35. MUSIL, Petr. Vývoj pojetí energetického problému v ekonomii. In Mendelnet 2004. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 36. 2003

 37. MUSIL, Petr. Čeští zemědělci si vstupem do EU mají polepšit. Časopis CEVRO, Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 8. ISSN 1213-9521.
 38. MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 4. ISSN 1213-2446.
 39. MUSIL, Petr. Příčiny, průběh a důsledky měnové krize v ČR v roce 1997. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003. s. 224-231, 8 s. ISBN 80-248-0398-4.
 40. MUSIL, Petr. Současná situace zemědělského trhu z pohledu ekonomie. In Co přinese českému zemědělství vstup do EU. 1. vyd. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003. s. 25-33, 9 s. ISBN 80-86816-00-1.
 41. MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO, Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 9. ISSN 1213-9521.
 42. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 43. MUSIL, Petr. Transformace české elektroenergetiky - a co dál? Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 63-75. ISSN 1213-2446.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2020 04:52