Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. DADÁKOVÁ, Kateřina, Andrea TRNKOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. In vitro metabolism of red clover isoflavones in rumen fluid. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 104, č. 6, s. 1647-1654. ISSN 0931-2439. doi:10.1111/jpn.13402.

  2019

  1. KŘÍŽOVÁ, Ludmila, Kateřina DADÁKOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Isoflavones. Molecules. BASEL: Mayer und Muller, 2019, roč. 24, č. 6, s. 1-28. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules24061076.

  2018

  1. TRNKOVÁ, Andrea, Kateřina ŠANCOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Jan LOCHMAN, Sylvie HADROVÁ, Ivana IHNATOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Determination of in vitro isoflavone degradation in rumen fluid. Journal of Dairy Science. New York: Elsevier Science Inc., 2018, roč. 101, č. 6, s. 5134-5144. ISSN 0022-0302. doi:10.3168/jds.2017-13610.

  2017

  1. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Kateřina DADÁKOVÁ, Jan LOCHMAN, Sylvie HADROVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Changes in equol and major soybean isoflavone contents during processing and storage of yogurts made from control or isoflavone-enriched bovine milk determined using LC-MS (TOF) analysis. Food Chemistry. Oxford, UK: Elsevier Science, 2017, roč. 222, MAY, s. 67-73. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2016.12.010.

  2016

  1. ZAPLETALOVÁ, Martina, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Bacterial community dynamics in a rumen fluid bioreactor during in-vitro cultivation. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 234, september, s. 43-49. ISSN 0168-1656. doi:10.1016/j.jbiotec.2016.07.013.
  2. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Martina ZAPLETALOVÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Sylvie HADROVÁ, Matej LEXA, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Effects of Isoflavone-Enriched Feed on the Rumen Microbiota in Dairy Cows. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 4, s. "nestrankovano", 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0154642.
  3. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Jan LOCHMAN, Kateřina DADÁKOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Soybean-Derived Isoflavone Determination in Rumen Fluid and Milk by LC–MS-(TOF). Journal of Chromatographic Science. Oxford University Press, 2016, roč. 54, č. 6, s. 997-1003. ISSN 0021-9665. doi:10.1093/chromsci/bmw033.

  2015

  1. KAŠPAROVSKÝ, Tomáš, Jitka KAŠPAROVSKÁ a Jan LOCHMAN. Fytoestrogeny v potravinách. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2015. ISBN 978-80-210-8015-7.

  2014

  1. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Martin MANDL. PHYTOESTROGENS IN FEED AND FOOD. In XVI.Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.

  2011

  1. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Sylvie HADROVÁ. Study of soybean-derived isoflavones metabolism in the rumen of lactating dairy cows. In The FEBS Journal. 2011. ISSN 1742-464X.

  2003

  1. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Hana HŘÍBKOVÁ, Renáta HLOUŠKOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Kateřina GLÁSLOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Vladimír MIKEŠ, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. TaqI A polymorfismus genu pro dopaminový receptor D2 a alkoholismus v České republice. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 1, s. 5-9. ISSN 1212-0383.
  2. EL KHALED, Youssef, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLOUŠKOVÁ, Hana HŘÍBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Renáta HLADILOVÁ, Vladimír MIKEŠ, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. Využití metody HPLC pro detekci polymorfizmu Val158Met genu pro COMT. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Suppl. 1, s. 26. ISSN 1212-6845.

  2002

  1. HLOUŠKOVÁ, Renáta, Hana HŘÍBKOVÁ, Renáta HLADILOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Kateřina GLÁSLOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. Je angiotensinkonvertáza novým molekulárním markerem dispozic k alkoholizmu? In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 18. ISBN 80-210-2777-0.
  2. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL, Šárka HELÁNOVÁ a Jitka KAŠPAROVSKÁ. Kinetic studies on elemental sulfur oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans: Sulfur limitation and activity of free and adsorbed bacteria. Biotechnology and Bioengineering. New York: Wiley, 2002, roč. 78, č. 1, s. 24-30. ISSN 0006-3592.
  3. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Hana HŘÍBKOVÁ, Renáta HLOUŠKOVÁ, Renáta HLADILOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Petr ZVOLSKÝ, Vladimír MIKEŠ, Vladimír ŠIMEK a Omar ŠERÝ. Ovlivňuje katechol-O-methyltransferasa dispozice k alkoholizmu? In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 15-16. ISBN 80-210-2777-0.
  4. HŘÍBKOVÁ, Hana, Renáta HLOUŠKOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLADILOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Kateřina GLÁSLOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. TaqI A polymorfizmus genu pro dopaminový receptor D2 a jeho vztah k alkoholizmu. In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 17. ISBN 80-210-2777-0.
  5. EL KHALED, Youssef, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLOUŠKOVÁ, Vladimír MIKEŠ, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. Využití metody HPLC pro detekci polymorfizmu TaqI A genu pro DRD2. In http://hema.uhkt.cz/forms/konfprs.sqw?P=1458. 1. vyd. Praha: SLG, 2002. s. 1.

  2001

  1. ŠERÝ, Omar, Vladimír MIKEŠ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLADILOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Vladimír ZNOJIL, Kateřina GLÁSLOVÁ, Jiří PROFOUS a Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a dopaminový receptor D2 - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
  2. ŠERÝ, Omar, Vladimír MIKEŠ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLADILOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Vladimír ZNOJIL, Kateřina GLÁSLOVÁ, Jiří PROFOUS a Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a dopaminový receptor D2 - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
  3. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Vladimír MIKEŠ, Vladimír ŠIMEK, Miroslav NOVOTNÝ, Veronika VOJTOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. Ovlivňuje polymorfizmus TaqI A DRD2 dispozice k alkoholizmu? In V. Pracovní setkaní biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 20. 1. ISBN 80-210-2538-7.
  4. ŠERÝ, Omar, Miroslav NOVOTNÝ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Petr POPOV, Jana TOUFAROVÁ, Lucie HORNOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. Vztah TaqI A polymorfizmu genu pro DRD2 k alkoholizmu: podvod 20. století? Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 130-131. ISSN 1211-7579.

  2000

  1. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL a Jitka HUBÁČKOVÁ. Kinetic quantitation of sulfur-oxidizing bacteria adsorbed on sulfur. Biotechnology Letters. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 22, č. 8, s. 699-701. ISSN 0141-5492.
  2. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL, Jitka HUBÁČKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Oxidace síry acidofilní bakterií Thiobacillus ferrooxidans. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 730-731. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 03:52