Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Selma DE DONNOVÁ, Jaroslav VRBA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Linda SEIFERT, Vanda ŠORFOVÁ a Jiří KOPÁČEK. Accelerated recovery of lake macroinvertebrates in the third decade since the reversal of acidification. Online. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, roč. 892, September, s. 1-12. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164553
  2. DE DONNOVÁ, Selma, Vanda ŠORFOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Successful restoration of the Hučina stream in the Šumava National Park. Online. In The conference: Evaluating the success of wetlands and watercourses restoration

  2022

  1. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Jaroslav VRBA. Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Online. Journal of Limnology. Page Press Publications, roč. 81, č. 1, s. 1-15. ISSN 1129-5767. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2022.2053
  2. ŠORFOVÁ, Vanda, Martina POLÁKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within-site beta diversity of spring macroinvertebrates. Online. International Review of Hydrobiology. Hoboken: Wiley, roč. 107, 3-4, s. 145-153. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.202102112
  3. DE DONNOVÁ, Selma, Jana PETRUŽELOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal STRAKA, Jaroslav VRBA a Jindřiška BOJKOVÁ. Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Online. Hydrobiologia. Springer, roč. 849, č. 19, s. 4135-4152. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-04928-3
  4. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Water temperature stability modulates insect thermal responses at spring fens. Online. Hydrobiologia. Springer, roč. 849, č. 21, s. 4693-4706. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-05008-2

  2020

  1. GEORGIEVOVÁ, Berenika, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small-scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. Online. International Review of Hydrobiology. Wiley, roč. 105, 5-6, s. 162-170. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.202002046
  2. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens?. Online. Freshwater Biology. Hoboken: Wiley, roč. 65, č. 5, s. 987-998. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.13485
  3. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Martina POLÁKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Marek POLÁŠEK, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Michal HORSÁK. Drivers of small-scale Diptera distribution in aquatic-terrestrial transition zones of spring fens. Online. Wetlands. Dordrecht: Springer, roč. 40, č. 2, s. 235-247. ISSN 0277-5212. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13157-019-01171-w
  4. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Lenka HUBÁČKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Factors explaining community contrast of Trichoptera assemblages at insular Western Carpathian spring fens to the adjacent headwaters. Online. International Review of Hydrobiology. Hoboken: Wiley, roč. 105, 1-2, s. 20-32. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201901987
  5. SYROVÁTKA, Vít, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Online. Aquatic Ecology. Dordrecht: Springer, roč. 54, č. 2, s. 505-518. ISSN 1386-2588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10452-020-09756-y
  6. ZEMANOVÁ, Jana, Michal ŠORF, Josef HEJZLAR, Vanda ŠORFOVÁ a Jaroslav VRBA. Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos. Online. Marine and Freshwater Research. Clayton: CSIRO Publishing, roč. 71, č. 4, s. 505-511. ISSN 1323-1650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1071/MF18466

  2019

  1. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs?. Online. ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 136, OCT 2019, s. 38-45. ISSN 0925-8574. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.05.023
  2. POLÁKOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrates of the post-mining calcareous brooks: comparison with the natural calcareous spring brooks. Online. In 11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11), June 30–July 5, Zagreb, Croatia, p. 375
  3. POLÁKOVÁ, Martina, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of the spatial heterogeneity for the structuring of macroinvertebrates in spring fens. Online. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference (FBFW), April 23-27, Tihany, Hungary

  2018

  1. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Berenika GEORGIEVOVÁ, Andrea KAPRAĽOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Jan ŠUPINA, Marie ZHAI a Michal HORSÁK. Blešivec potoční (Gammarus fossarum) v roli predátora. Online. Kořenov: XVIII. konference ČLS a SLS
  2. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN, Vanda ŠORFOVÁ a Jaroslav VRBA. Colonisation of the restored stream by benthic invertebrates: a case study from the Bohemian Forest (Czech Republic). Online. In XV. International Conference on Ephemeroptera and XIX. International Symposium on Plecoptera
  3. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých. Online. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
  4. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Kolonizace a vývoj společenstva makrozoobentosu v revitalizovaném toku Hučina (NP Šumava). Online. In XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
  5. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Macroinvertebrate communities of montane standing waters in the Czech Republic and Bavaria: effects of past acidification and littoral zone properties. Online. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research
  6. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Vanda ŠORFOVÁ. Makrozoobentos postindustriálních pěnovcových potoků: srovnání s přirozenými stružkami pěnovcových slatinišť. Online. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
  7. BOJKOVÁ, Jindřiška, Linda SEIFERT, Jana PETRUŽELOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Pavel SROKA a Vendula POLÁŠKOVÁ. Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Online. Silva Gabreta. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, roč. 24, č. 1, s. 171-212. ISSN 1211-7420
  8. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Společenstva bezobratlých v horských stojatých vodách: vliv acidifikace a charakteru litorálu. Online. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 2018
  9. HORSÁK, Michal, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Tomáš PETERKA a Michal HÁJEK. Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Online. Science of the Total Environment. roč. 634, č. 1, s. 355-365. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.319
  10. ŠORFOVÁ, Vanda a Vít SYROVÁTKA. The Chironomidae of the Western Carpathian helocrenes: Metacommunity structuring and its drivers in unique habitats. Online. Journal of Limnology. roč. 77, 1s, s. 177-186. ISSN 1129-5767. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2018.1793
  11. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. The influence of air and water temperature on spring fen macroinvertebrates: are they threatened by climate changes?. Online. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 8-13 July, Lodz, Poland

  2017

  1. HORSÁK, Michal, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marie ZHAI a Vít SYROVÁTKA. Aquatic macroinvertebrates of spring-fen helocrenes: species-rich communities structured by environmental filtering. Online. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Online. Hydrobiologia. DORDRECHT, NETHERLANDS: SPRINGER, roč. 797, č. 1, s. 159-170. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-017-3169-4
  3. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Vanda ŠORFOVÁ. Chironomidae of brooks with tufa precipitation: unique biotopes in a post-mining landscape. Online. In 20th International Symposium on Chironomidae. ISBN 978-88-531-0050-4
  4. ŠORFOVÁ, Vanda a Vít SYROVÁTKA. Chironomidae of the Western Carpathian spring fens: an overview of current research. Online. In 20th International Symposium on Chironomidae. ISBN 978-88-531-0050-4
  5. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Online. ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 109, December, s. 119-132. ISSN 0925-8574. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.08.023
  6. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Online. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc
  7. ZAJACOVÁ, Jana, Štěpán SIVÝ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jan SYCHRA, Vít SYROVÁTKA a Linda SEIFERT. Recent recovery of acid damaged macroinvertebrate assemblages in the Bohemian Forest lakes. Online. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017
  8. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. The role of predators in shaping macroinvertebrate assemblages of the Western Carpathian spring fens. Online. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017

  2016

  1. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Aquatic invertebrates of calcareous wetlands in post - mining landscape: a comparison with natural calcareous fens. Online. In 2nd Central European Symposium of Aquatic Macroinvertebrate Research. ISBN 978-963-12-5936-0
  2. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ, David VÝRAVSKÝ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Biotic interactions of meiofaunal metacommunities in isolated spring fens (Central Europe): an insight from large scale. Online. In 16th International Meiofauna Conference
  3. VRBA, Jaroslav, Jindřiška BOJKOVÁ, Pavel CHVOJKA, Jan FOTT, Jiří KOPÁČEK, Miroslav MACEK, Linda NEDBALOVÁ, Miroslav PAPÁČEK, Vanda RÁDKOVÁ, Veronika SACHEROVÁ, Tomáš SOLDÁN a Michal ŠORF. Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Online. Freshwater Biology. Blackwell Scientific Publications, roč. 61, č. 4, s. 376-395. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12714
  4. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams. Online. Biologia. roč. 71, č. 6, s. 678-687. ISSN 0006-3088. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/biolog-2016-0084
  5. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. The diversity of aquatic invertebrates in helocrenes: regional and local perspective of the Western Carpathian springs. Online. In SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August

  2015

  1. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Aquatic insects of spring fens: individual species responses to the main environmental gradients. Online. In 9th Symposium for European Freshwater Sciences: Abstract Book
  2. ZAJACOVÁ, Jana, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Diverzita a ekologie chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek slatinišť Západních Karpat. Online. In Zoologické dny 2015. ISBN 978-80-87189-18-4
  3. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Diverzita a složení společenstev dvoukřídlých na pramenných slatiništích Západních Karpat. Online. In Zoologické dny 2015. ISBN 978-80-87189-18-4
  4. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Diverzita vodních bezobratlých svahových slatinišť: vliv lokálních faktorů a biogeografických aspektů ve vztahu k stanovištní specializaci a disperzi. Online. In 5. konference České společnosti pro ekologii
  5. HORSÁK, Michal, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jana ZAJACOVÁ. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Online. Journal of Biogeography. roč. 42, č. 11, s. 2112-2121. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12569
  6. ZAJACOVÁ, Jana, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Druhová bohatost a rozmanitost chrostíků (Trichoptera) v pramenných stružkách slatinišť Západních Karpat. Online. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. ISBN 978-80-210-7874-1
  7. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Marie ZHAI. Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydro biologa. Online. In Zoologické dny 2015. ISBN 978-80-87189-18-4
  8. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Jaroslav VRBA, Tomáš SOLDÁN, Vendula POLÁŠKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Dynamika revitalizovaného podhorského potoku Hučina (NP Šumava). Online. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. ISBN 978-80-210-7874-1
  9. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Hmyz prameništních slatinišť: individuální odpovědi druhů na hlavní gradienty prostředí. Online. In Zoologické dny, Brno 2015. ISBN 978-80-87189-18-4
  10. ZEDKOVÁ, Blanka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Online. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. roč. 25, č. 5, s. 622-638. ISSN 1052-7613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/aqc.2529
  11. BOJKOVÁ, Jindřiška, Hana ČÍŽKOVÁ, Andrea KUČEROVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Richard SVIDENSKÝ a Jaroslav VRBA. Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Online. Silva Gabreta. roč. 21, č. 1, s. 73-79. ISSN 1211-7420
  12. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Pakomáři západokarpatských slatinišť. Online. In Zoologické dny 2015. ISBN 978-80-87189-18-4
  13. BOJKOVÁ, Jindřiška a Vanda RÁDKOVÁ. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ : sborník příspěvků. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 200 s. ISBN 978-80-210-7874-1

  2014

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Dipteran fauna of the Western Carpathian spring fens. Online. In 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary
  2. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity patterns of Chironomidae in the Western Carpathian spring fens.. Online
  3. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Ekologický kontrast pramenišť pro chrostíky: změny v poměru specialistů a generalistů podél gradientu minerální bohatosti. Online. In Zoologické dny 2014, Ostrava. ISBN 978-80-87189-16-0
  4. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Chironomidae of spring fens: mechanisms driving compositional changes on local and regional spatial scale. Online. In 19th International Symposium on Chironomidae. České Budějovice.
  5. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Online. Limnologica. roč. 47, MAY, s. 52-61. ISSN 0075-9511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2014.03.001
  6. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Online. Freshwater Biology. roč. 59, č. 11, s. 2256-2267. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12428
  7. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. The role of environment and dispersal mode in metacommunity structuring of aquatic invertebrates at isolated spring fens. Online. In 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research
  8. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vanda RÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Online. Insect Conservation and Diversity. HOBOKEN, USA: WILEY-BLACKWELL, roč. 7, č. 3, s. 252-262. ISSN 1752-458X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/icad.12050
  9. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Markéta OMELKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Online. Živa. roč. 62, č. 5, s. 219-222. ISSN 0044-4812
  10. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. Význam vlivu prostředí a schopnosti šíření na utváření společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích. Online. In Zoologické dny 2014, Ostrava. ISBN 978-80-87189-16-0

  2013

  1. OMELKOVÁ, Markéta, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Marie ZHAI a Jan HELEŠIC. Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Online. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. roč. 70, č. 5, s. 689-700. ISSN 0706-652X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2013-0026
  2. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Ecological contrast of spring fens for caddisflies: changes in specialists/generalists ratio along the mineral richness gradient. Online. In 8 th Symposium for European Freshwater Sciences
  3. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. Online. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. ISBN 978-80-87189-14-6
  4. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens: the importance of species replacement and richness differences in various taxonomic groups. Online. In 8 th Symposium for European Freshwater Sciences, Münster
  5. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. The role of species sorting and dispersal on structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens. Online. In Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria

  2012

  1. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Co ovlivňuje distribuci larev vodního hmyzu izolovaných slatinišť? Jejich disperze nebo ekologické nároky – úvod do výzkumu. Online. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov. ISBN 978-80-971056-0-0
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Makrozoobentos pramenných stružek na slatiništích moravsko-slovenského pomezí. Online. In Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. ISBN 978-80-87189-11-5
  3. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Pakomárovití (Diptera: Chironomidae) prameništních slatinišť na gradientu minerální bohatosti: záležitost chemie vody, nebo substrátu?. Online. In XVI. Konferencia SLS a ČLS. ISBN 978-80-971056-0-0
  4. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. Online. In Kubovčík V. & Stašiov S. (Eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Ferincove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2421-7
  5. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian helocrenes. Online. Fauna Norvegica. Oslo: Zoologisk museum, roč. 31, č. 1, s. 117-124. ISSN 1502-4873. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5324/fn.v31i0.1403

  2011

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta OMELKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Dvoukřídlí (Diptera) prameništních slatinišť: vliv minerálně-trofického gradientu. Online. In Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of fen streamlets in the Outer Western Carpathian Mts. Online. In AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. ISBN 978-84-937882-2-3
  3. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta OMELKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. The composition of Diptera assemblages along the gradient of mineral richness in the spring fens. Online. In AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. ISBN 978-84-937882-2-3
  4. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian spring fens. Online. In 18th International Symposium on Chironomidae, Trondheim Norway 4-6 July 2011, Scientific Program and Abstracts

  2010

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Faktory ovlivňující druhovou bohatost a strukturu taxocenóz dvoukřídlých na slatiništích Západních Karpat. Online. In Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. ISBN 978-80-87189-07-8
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Taxocenózy jepic (Ephemeroptera), pošvatek (Plecoptera) a chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek Západních Karpat. Online. In Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. ISBN 978-80-87189-07-8

  2009

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity of Diptera larvae in the Western Carpathian spring fens. Online. In Abstract book of 1st International Conference on Diptera and their juvenile stages in aquatic and semiaquatic ecosystems in Europe.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 01:58