Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŽÁK, Michal, Ivan STRUHÁR a Jan ONDRÁČEK. The long-term development of shooting skills in young biathletes. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 413-420. ISBN 978-80-210-9631-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-53.
 2. 2019

 3. ŽÁK, Michal, Ivan STRUHÁR, David JANOUŠEK a Jan ONDRÁČEK. Dynamic rifle stability is not influenced by exercise intensity in young biathletes. Journal of human sport and exercise. Universidad de Alicante, 2019, roč. 15, č. 4, s. 1-10. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2020.154.04.
 4. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change of Hamstrings: Quadriceps Ratio and on Change of 1 Repetition Maximum. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 33-39. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-4.
 5. 2018

 6. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 7. CHRENKO, Stefan, Jan CACEK, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Jan ONDRÁČEK. MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ JUNIORŮ BĚHEM TRÉNINKU VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE. In Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-8141-196-0.
 8. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
 9. ŽÁK, Michal, Ivan STRUHÁR, David JANOUŠEK a Jan ONDRÁČEK. Využití spoušťového senzoru pro diagnostiku a trénink spouštění v biatlonu. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 301-308. ISBN 978-80-8141-196-0.
 10. 2017

 11. ŽÁK, Michal, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Ivan STRUHÁR. How one-year of systematic training changes the shooting performance in a group of young biathletes? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 994-1003. ISBN 978-80-210-8917-4.
 12. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. s. 51-56. ISBN 978-80-553-3148-5.
 13. 2016

 14. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO a Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 15. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jiří VÁCLAVÍK, Jakub HNATIAK a Ondřej RYBÁŘ. Metodika střelby v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 16. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tomáš VODIČKA a Tereza KRÁLOVÁ. Poměr síly hamstringů a čtyřhlavého svalu stehenního u studentů Fakulty sportovních studií MU. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. 1. vydání. Banská Bystrica (Slovenská republika): Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 436-443. ISBN 978-80-8141-138-0.
 17. 2015

 18. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7.
 19. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7983-0.
 20. 2014

 21. CVEČKA, Ján, Jan CACEK a Jan ONDRÁČEK. Agings and the parameters in static postural way. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. s. 533-537. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.43.
 22. ONDRÁČEK, Jan a Martin VILÍM. Didaktika lyžování. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7164-3.
 23. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Vladimír HANSGUT a Jaroslav VOLDŘICH. Vodní turistika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 23 s. ISBN 978-80-210-7465-1.
 24. CACEK, Jan, Michaela JURÁNKOVÁ, Tomáš KALINA, Ján CVEČKA, Jan ONDRÁČEK a Josef MICHÁLEK. Změny množství kosterní svaloviny v závislosti na věku, pohlaví a pohybové aktivitě u dospělé populace v ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 49-63. ISBN 978-80-210-6852-0.
 25. 2013

 26. PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Jan MACH. Koncentrace pozornosti ve vztahu k výkonu u vrcholových sportovců – biatlonistů. In Veronika Baláková; Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. s. 48-54. ISBN 978-80-7308-494-3.
 27. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Variations in % Body Fat, the Amount of Skeletal Muscle and the Index of Physical Fitness in Relation to Sports Activity/Inactivity in Different Age Groups of the Adult Population in the Czech Republic. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. s. 2113-2117. ISSN 2010-376X.
 28. 2012

 29. ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974.
 30. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA a Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 31. MACH, Jan, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v biatlonu. In doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. Psychologie sportu v praxi 2012. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s Asociací psychologů sportu České republiky, 2012. s. 127-134. ISBN 978-80-210-5976-4.
 32. 2011

 33. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika ve školním prostředí. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5638-1.
 34. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 35. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 36. ONDRÁČEK, Jan, Martin VILÍM, Pavel KORVAS, Zdeněk ZÍTKA a Jan ŠKODA. Inovace zimních výcvikových kurzů. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Masarykova univerzita, 2011. 19 s. Inovace zimních výcvikových kurzů. ISBN 978-80-210-5615-2.
 37. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO, Táňa WASSERBAUEROVÁ, Barbora KRŠKOVÁ a Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 38. PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5.
 39. 2010

 40. ONDRÁČEK, Jan, Jan NOVOTNÝ a Jan NOVOTNÝ. Zjišťování průběhu změn teploty sněhu v běžecké stopě. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 43-48. ISSN 1802-7679.
 41. NOVOTNÝ, Jan, Jan ONDRÁČEK a Jan NOVOTNÝ. Změna teplot sněhu při běhu na lyžích v obraze sekvenční termografie. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 109-118. ISSN 1802-7679.
 42. 2008

 43. ONDRÁČEK, Jan, Radek VOBR a Jiří NYKODÝM. Psychické výkonnostní předpoklady v biatonu. Studia sportiva. FSpS MU, 2008, roč. 2008/2, č. 1, s. 58-61. ISSN 1802-7679.
 44. VOBR, Radek, Lukáš NOVÝ, Jan ONDRÁČEK a Jiří NYKODÝM. Věk vrcholné výkonnosti v plavání. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 23-26. ISSN 1802-7679.
 45. 2007

 46. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 47. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 48. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Radek VOBR. Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8, č. 2, s. 105-109, 120 s. ISSN 1213-2101.
 49. ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 s. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2.
 50. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 s. ISBN 978-80-210-4443-2.
 51. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
 52. VOBR, Radek, Jan ONDRÁČEK, Ladislav BEDŘICH a Jiří NYKODÝM. Vývoj věku vrcholné výkonnosti v kopané od roku 1970. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8/2007, č. 2, s. 85-89. ISSN 1213-2101.
 53. 2006

 54. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Inovace výuky předmětu Turistika I na FSpS MU v Brně. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ, 2006. s. 83-89, 131 s. ISBN 80-89197-62-0.
 55. CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. ISBN 80-210-4114-5.
 56. 2004

 57. KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. 2004.
 58. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Vliv některých geografických faktorů, které limitují možnosti rozvoje cykloturistiky ve vybraných lokalitách ČR. In Outdoor, 2004. 2004. vyd. Brno: MU, 2004. s. 16-17, 78 s. ISBN 80-7315-086-7.
 59. 2003

 60. KORVAS, Pavel, Zdenek JOSEFÍK, Jirí NYKODÝM a Jan ONDRÁCEK. Program Sport pro všechny a podmínky pro jeho realizaci. In Telesná výchova a sport v tretom tisícrocí. Presov: Presovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied., 2003. s. 600-604. ISBN 80-8068-198-8.
 61. 2002

 62. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS a Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
 63. KORVAS, Pavel, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Jiří NYKODÝM a Jan ONDRÁČEK. Vývoj, stav a rozvojové možnosti tělovýchovných a sportovních zařízení v ČR. Telesná výchova a šport. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002, roč. 12, č. 1, s. 10-14. ISSN 1335-2245.
 64. 1997

 65. VYŠKOVSKÝ, Jan, Jan ONDRÁČEK, Ladislav BEDŘICH, Vladimír HANSGUT, Petr HEDBÁVNÝ, Alena HURYCHOVÁ, Jan KREJČÍ, Pavel KORVAS, Miloš LUKÁŠEK, Petr STAREC a Karel VEČEŘA. Turistika a sporty v přírodě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 98 s. ISBN 80-210-1552-7.
 66. 1995

 67. ONDRÁČEK, Jan. Využití stabilometrie v tréninku biatlonu. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-16-8.
 68. 1991

 69. KNOT, Libor, Pavel KORVAS, Vladimír KOVAŘÍK a Jan ONDRÁČEK. Běh volnou technikou - bruslení. In Teorie a didaktika lyžování. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991. s. 62-72. ISBN 80-210-0312-X.
 70. KOVAŘÍK, Vladimír, Jan ONDRÁČEK, Pavel KORVAS a Libor KNOT. Teorie a didaktika lyžování. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2021 05:55