Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 2. VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017.
 3. 2014

 4. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 5. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 6. 2013

 7. LINHARTOVÁ, Věra. Analýza nabídky programů přípravy na samostatný život pro mladé dospělé odcházející z institucionální výchovy. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 53-60. ISBN 978-80-210-6674-8.
 8. LINHARTOVÁ, Věra. Analýza nabídky programů přípravy na samostatný život u mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 126-140. ISBN 978-80-210-6645-8.
 9. 2012

 10. VOJTOVÁ, Věra a Věra LINHARTOVÁ. Analýza předprofesní přípravy pro děti s poruchou chování na systémové úrovni. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 127-139. ISBN 978-80-210-5996-2.
 11. LINHARTOVÁ, Věra. Podpora profesní orientace v institucionální výchově. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování.Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 123-138, 15 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
 12. LINHARTOVÁ, Věra. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 183-190. ISBN 978-80-210-6101-9.
 13. LINHARTOVÁ, Věra. Teorie připoutání jako zdroj edukačních strategií v etopedii. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování.Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 45-61, 16 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 02:39