Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Lower Secondary School Pupils’ Perception of e-Textbooks. e-Pedagogium. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-7758.
 2. MORAVEC, Josef, Eva HRABOVSKÁ, Kateřina HROMÁDKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Václav ŠRÁMEK, Kristýna SOVOVÁ a Vladěna KUNČAROVÁ. Testujeme výukové aplikace pro tablety. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 141, č. 1, s. 47-54, 64 s. ISSN 0323-0449.
 3. 2015

 4. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. In European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER 2015). 2015.
 5. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. In European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER 2015). 2015.
 6. MORAVEC, Josef. Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 3, s. 17-20, 70 s. ISSN 0323-0449.
 7. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 s. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
 8. 2014

 9. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 10. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
 11. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 12. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Perception of Electronic Textbooks by Pupils of Lower Secondary School: Results of a Questionnaire Study. In ECER 2014. 2014.
 13. 2013

 14. PEŠKOVÁ, Karolína, Josef MORAVEC a Milan KUBIATKO. Pupils’ perception of printed and e-textbooks. In ECER 2013. 2013.
 15. PEŠKOVÁ, Karolína, Milan KUBIATKO a Josef MORAVEC. The use of e-textbooks: views of lower secondary school pupils. In IARTEM 2013. 2013.
 16. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 17. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 18. MORAVEC, Josef. Vnímání elektronických učebnic na základní škole (žáky, učiteli, nakladatelé): představení projektu disertační práce. In Jana Poláchová Vašťatková, Eva Dvořáková Kaněčková. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X Olomouc. 1. vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 50-60, 453 s. ISBN 978-80-244-4322-5.
 19. 2012

 20. DOSEDLA, Martin, Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ a Josef MORAVEC. Kurz - Informační technologie 1. Brno, 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 05:02