Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  1. ŠIKL, Radovan, Karla BRÜCKNEROVÁ, Hana ŠVEDOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO, Pavel UGWITZ, Jiří CHMELÍK, Hana POKORNÁ and Vojtěch JUŘÍK. Who benefits and who doesn't in virtual reality learning: An experimental study comparing two types of school. Journal of Computer Assisted Learning. Wiley, 2024. ISSN 0266-4909. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/jcal.12973.

  2021

  1. ČERNÁ, Markéta and Radovan ŠIKL. Příběh československé psychologie v rozhovorech. In Sociální procesy a osobnost 2020. 2021.

  2020

  1. ŠIKL, Radovan and Dalibor VOBOŘIL. Dějiny československé psychologie v údajích a číslech (Psychology in Czechoslovakia: historical data and facts). Československá psychologie. Praha: Academia, 2020, vol. 64, p. 3-42. ISSN 0009-062X.
  2. ŠIKL, Radovan and Dalibor VOBOŘIL. Dějiny vysokoškolské výuky a studia psychologie v Československu v údajích a číslech (Teaching psychology in Czechoslovakia: historical data and facts). Ceskoslovenska psychologie. Praha: Academia, 2020, vol. 64, p. 43-61. ISSN 0009-062X.

  2019

  1. ŠIKL, Radovan, Hana SVATOŇOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO and Tomáš URBÁNEK. Visual recognition memory for scenes in aerial photographs: Exploring the role of expertise. Acta Psychologica. Amsterdam: Elsevier, 2019, vol. 197, June 2019, p. 23-31. ISSN 0001-6918. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2019.04.019.

  2017

  1. SVATOŇOVÁ, Hana and Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, p. 161-175. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11.
  2. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL and Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.

  2015

  1. SVATOŇOVÁ, Hana and Radovan ŠIKL. Long-term memory for aerial photographs and maps. 2015. ISSN 1612-4782.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana and Radovan ŠIKL. Visual recognition memory for aerial photographs. In 38th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2015 Liverpool, UK. 2015. ISSN 0301-0066.

  2002

  1. ŠIKL, Radovan, Michal ŠIMEČEK, Petr FILO and Dalibor VOBOŘIL. Distorze vnímaného prostoru. In Sborník příspěvků z konference Sociálné procesy a osobnosť. 2002.

  2000

  1. ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK. Common sense a psychologické teorie (Common sense and psychological theories). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2000, vol. 54, No 5, p. 444-449. ISSN 0009-062X.

  1999

  1. ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK. Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem? (Why are psychological theories intelligible to all people?). In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha, 1999, p. 155-166. ISBN 80-86179-03-4.

  1996

  1. ČERMÁK, Ivo and Radovan ŠIKL. Psychologie a 'common sense' (Psychology and 'common sense'). Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1996, vol. 1996, No 1, p. 46-54. ISSN 0009-062X.
Display details
Displayed: 25/6/2024 08:13