Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, S MIROSLAV a Vladimír PROCHÁZKA. Extramural vascular invasion (EMVI) and the level of HOTAIR long non-coding RNA are strong negative prognostic factors for patients with rectal cancer in all clinical stages of the disease. In 14th Scientific and anuual meeting of the European Society of Coloproctology. 2019. ISSN 1462-8910.
 2. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
 3. MAREK, Filip, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Beáta HEMMELOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Daniel BARTUŠEK a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 31-34. ISSN 0035-9351.
 4. 2018

 5. LINHARTOVÁ, Marcela, Olga GIMUNOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ a Petra PEŇÁZOVÁ. Does functional thyroid substitution affect the onset of pancreatic cancer ? In ESES 2018 Congress. 8th Biennial congress of the European Society of Endocrine Surgeons, Amsterdam, The Netherlands. 2018.
 6. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, Martin MAN, Oldřich ROBEK a Zdeněk KALA. Využití transrektálního ultrazvuku v časné detekci lokální recidivy nádrovoých onemocnění rekta. Miniinvazívna chirurgia a endoskopiachirurgia súčasnosti, 2018, roč. 21, č. 4, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
 7. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ, Jitka KYCLOVÁ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii, 2018, roč. 97, č. 4, s. 172-175. ISSN 0035-9351.
 8. 2017

 9. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Funkční výsledky po radikální léčbě karcinomu rekta. Lars syndrom. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 10. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Miroslava CHOVANCOVÁ, Lenka KUČEROVÁ a Jiří DOLINA. Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome - Two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: Case report. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 5, s. 339-342. ISSN 0042-773X.
 11. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Lenka KUČEROVÁ, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Jiří DOLINA. Koincidence dvou vzácných příčin krvácení do gastrointestinálního traktu - kazuistika. In Budějovice gastroenterologické. 2017.
 12. ZETELOVÁ, Andrea, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. KRK tračníku a geriatrický pacient. In Letovice Care. 2017.
 13. ROBEK, Oldřich, Beáta HEMMELOVÁ, Vladimír ČAN, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Lokální výkony u nádorů rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 14. HEMMELOVÁ, Beáta a Filip MAREK. Typy stomií. In IBD pracovní dny Hořovice. 2017.
 15. 2016

 16. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Igor PENKA. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. International Journal of Colorectal Disease, New York: Springer, 2016, roč. 31, č. 8, s. 1493-1494. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-016-2554-1.
 17. HEMMELOVÁ, Beáta. ERAS s rozumem. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 18. KOPŘIVOVÁ, Tereza, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jan BERÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Syndrom invazivního jaterního abscesu u muže vietnamského původu vyvolaný Klebsiella pneumoniae. Česká radiologie, Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 247-251. ISSN 1210-7883.
 19. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel KŮŘIL a Martin MAN. Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. In Jiří Hoch, František Antoš et al.. Koloproktologie. První. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 129-134, 6 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4179-9.
 20. HEMMELOVÁ, Beáta, K EMMERSTEN a Zdeněk KALA. Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. In Pracovní dny koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. 2016.
 21. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39.
 22. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM) - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39. ISSN 0035-9351.
 23. 2015

 24. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Pavel POLÁK, Igor PENKA, Markéta HANSLIÁNOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae, Niš: Podružnica Srpskog lekarskog društva, 2015, roč. 54, č. 1, s. 75-80. ISSN 0365-4478. doi:10.5633/amm.2015.0113.
 25. HEMMELOVÁ, Beáta. ERAS - aneb vyprazdňovat či nevyprazdňovat, drénovat či nedrénovat? In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 26. HEMMELOVÁ, Beáta a Zdeněk KALA. ERAS - aplikace doporučení v klinické praxi. In 4. Svatomartinský workshop. 2015.
 27. HEMMELOVÁ, Beáta. Možnosti komplikace otevřeného i laparoskopického přístupu - příklady řešení. Morbidita a mortalita jednotlivých výkonů. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 28. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ a Igor PENKA. Perforující píštěl ilea u gravidní pacientky s Crohnovou chorobou. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárského,DrSc. 2015.
 29. HEMMELOVÁ, Beáta. Specifika péče o stomického pacienta II. In Aesculap Akademie. 2015.
 30. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 31. 2014

 32. HEMMELOVÁ, Beáta, Miroslav SVOBODA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Igor PENKA a Pavel VODIČKA. Correlation of High Blood and Tumor Levels of HOTAIR long non-coding RNA with Poor Prognosis of Colorectal Cancer. In 24th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. 2014. ISSN 0172-6390.
 33. SVOBODA, Miroslav, Jana SLYSKOVA, Michaela SCHNEIDEROVA, Peter MAKOVICKY, Ludovit BIELIK, Miroslav LEVY, Ludmila LIPSKA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ondrej VYCITAL, Vaclav LISKA, Lucie SCHWARZOVA, Ludmila VODICKOVA a Pavel VODICKA. HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis, Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 7, s. 1510-1515. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu055.
 34. SKŘIČKA, Tomáš, Beáta HEMMELOVÁ, L. MITÁŠ a Zdeněk KALA. Klostridial´nyj kolit – važnaja problema v chirurgii. Koloproktologija, Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2014, roč. 50, č. 4, s. 17-23. ISSN 2073-7556.
 35. HEMMELOVÁ, Beáta. Problematika stagingu karcinomu rekta. In Dny všeobecné a ambulantní chirurgie 2014. 2014.
 36. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 37. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 38. GROLICH, Tomáš, Tomáš SKŘIČKA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA, Beáta HEMMELOVÁ a Radoslav HRIVNÁK. Role of video assisted anal fistula treatment in our management of fistula-in-ano. Acta chirurgica iugoslavica, Beograd: Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema, 2014, roč. 61, č. 2, s. 83-85. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1402083G.
 39. HEMMELOVÁ, Beáta. The role of transanal ultrasound in proctology ambulatory. In Letovice Care. 2014.
 40. 2013

 41. SKŘIČKA, Tomáš, Beáta HEMMELOVÁ, Ladislav MITÁŠ a Zdeněk KALA. Clostridium defficile colilio - a novel problem problem in surgery. In X.Miedzynarodowe Sympozjum Proktologiczne, Lodz, maj 2013. 2013.
 42. HEMMELOVÁ, Beáta, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KALA. Klinická kompletní remise po neoadjuvanci. A co dál? Pohled onkochirurga a onkologa. In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 43. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Kompletní remise po NA CHRT při karcinomu rekta a co dál? Je možné doporučit nechirurgickou léčbu ? In XIV. Bedrnův den Hradec Králové. 2013.
 44. BOHATÁ, Šárka, Beáta HEMMELOVÁ a Petr NÁDENÍČEK. Optimální staging karcinomu rekta, srovnání CT a MR. In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 45. HEMMELOVÁ, Beáta. Péče o pacienty se stomií. In Aesculap Akademie. 2013.
 46. HORÁK, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Petr ŠLAUF, Julius ÖRHALMI, Daniel BARTUŠEK, Jiří DOLINA, Beáta HEMMELOVÁ, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Markéta SMĚLÁ, David KACHLÍK, Jiří MÁLEK, Jaroslav SANKOT, Jiří ŠATNÍK, Štěpán SUCHÁNEK, Petr VÁVRA, Pavel VEDRA, Gabriela VEPŘEKOVÁ a Michal VOŠKA. Praktická proktologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 218 s. Grada. ISBN 978-80-247-3595-5.
 47. HEMMELOVÁ, Beáta a Zdeněk KALA. Protektivní ileostomie LAR. Proč ano. In Kongres Letovice Care. 2013.
 48. BOHATÁ, Šárka, Daniel BARTUŠEK, Beáta HEMMELOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie, Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, "Kolorektální karcinom", s. 12-18. ISSN 1801-1209.
 49. 2011

 50. HEMMELOVÁ, Beáta. Bile Cultures and Antibiotic Prophylaxis in Patients with Obstructive Jaundice Planned to Surgery. In 97th Annual Clinical Congress, American College of Surgeons, San Francisco. 2011.
 51. PROCHÁZKA, Vladimír, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt: 5.kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 52. HEMMELOVÁ, Beáta, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Infekční pooperační komplikace ppacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 53. PENKA, Igor a Beáta HEMMELOVÁ. Konstrukce anastomóz tlustého střeva a rekta, protekce anastomózy. 2011.
 54. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 55. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 56. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 57. HEMMELOVÁ, Beáta, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Porovnání vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, V. interaktivní kongres hojení ran. 2011.
 58. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Beáta HEMMELOVÁ. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 59. 2010

 60. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Beáta HEMMELOVÁ, Filip MAREK a Jan HLAVSA. Ampullary tumours (ampullomas) in the elderly - an interdisciplinary problem. The Indian journals of medical research, Indiie: Council Of Medical Research, 2010, roč. 97, č. 131, s. 418-421. ISSN 0971-5916.
 61. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Rostislav VYZULA. Bile Duct Malignancies. Klinicka onkologie, 2010, roč. 23, č. 4, s. 231-241. ISSN 0862-495X.
 62. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Hlavní otázky prodloužené prevence trombembolických nemocí u chirurgicky nemocných. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 63. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 64. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 65. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Jana ŘEPKOVÁ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Beáta HEMMELOVÁ. Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 66. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
 67. HEMMELOVÁ, Beáta a A. J. SWISTEL. Rare Case of Metastatic Cholangiocarcinoma. In Cornell Seminar on Surgery, Salzburg. 2010.
 68. 2009

 69. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory extrahepatálních žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti.Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 241-261, 21 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 70. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ a Jan HLAVSA. Stenózy žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 159-166, 8 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 71. 2008

 72. LINHARTOVÁ, M., Beáta HEMMELOVÁ, Karel STARÝ, L. KŘEN, J. HALÁMKOVÁ, J. TOMÁŠEK, I. ČERNÝ a Jiří PRÁŠEK. Karcinom příštipného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy. In Edukační sborník XXXII. BOD. 2008. s. 414. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 73. LINHARTOVÁ, Marcela, Beáta HEMMELOVÁ, Karel STARÝ, Leoš KŘEN, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor ČERNÝ a Jiří PRÁŠEK. Karcinom příštitného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy - kazuistika. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 414. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 74. 1998

 75. KALA, Zdeněk, Beata HEMMELOVÁ, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, N. CHVÁTALOVÁ a B. ŠMAJER. Cholestáza - indikace chirurgické léčby. Rozhledy v chirurgii, Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 7, s. 306-309. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2020 03:41