Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JANOUŠEK, Michal a Pavel KOUKAL. § 490 Veřejný statek. In Lavický, P. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 1494-1512. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-852-8.
 2. JANOUŠEK, Michal. § 561-563 Písemná forma, Elektronické právní jednání. In Lavický, P. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 1788-1805. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-852-8.
 3. 2021

 4. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. n/a, 11 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 5. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 2105-2127, 14 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 6. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. § 2415-2429 Section 2. Storage. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 2455-2464. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 7. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 3 Zásady soukromého práva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 22-30, 10 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 8. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 1785-1827, 44 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 9. 2020

 10. JANOUŠEK, Michal. Úvahy nad jedním rozhodnutím. In Psutka, Jindřich. Aktuální výzvy soukromého práva: Sborník příspěvků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2020. s. 109-121. ISBN 978-80-261-0957-0.
 11. 2019

 12. JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 1095-1104. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 13. JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 2105-2127. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 14. JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V.. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 2455-2464. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 15. JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V.. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 22-30. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 16. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 1785-1827. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 17. 2018

 18. JANOUŠEK, Michal. Ochrana slabší smluvní strany. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 280 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-696-8.
 19. 2017

 20. JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1080-1090. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 21. JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 2085-2108. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 22. JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 2430-2439. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 23. JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 18-27. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 24. JANOUŠEK, Michal. Pojetí testovacích a netestovacích klauzulí v adhezní kontraktaci. Brno: Cofola 2017, 2017.
 25. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 26. 2016

 27. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce. Economia a.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4817.
 28. JANOUŠEK, Michal. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 6, s. 214-218. ISSN 1210-6410.
 29. JANOUŠEK, Michal. Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání. Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 30. 2015

 31. JANOUŠEK, Michal. Člen spolku jako spotřebitel? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 3, s. 225-230. ISSN 1210-9126.
 32. HADAMČÍK, Lukáš a Michal JANOUŠEK. Form of Legal Act and Legal Consequences of Failure to Uphold it in the European Context. In A jogtudomány sajátossága (The Peculiarity of Jurisprudence). 2015.
 33. KOUŘIL, Ivo a Michal JANOUŠEK. K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v negativním právním omylu. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, neuveden, č. 3, s. 30-43. ISSN 1214-3758.
 34. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.
 35. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu. 2015. vyd. Brno: Dny práva: Masarykova univerzita, 2015.
 36. RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 37. JANOUŠEK, Michal. Odškodňování podle zásad slušnosti? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 19, s. 667-674. ISSN 1210-6410.
 38. JANOUŠEK, Michal. Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav. Konference Cofola, 2015, 2015.
 39. JANOUŠEK, Michal. Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 1, s. 27-32. ISSN 1214-3758.
 40. 2014

 41. JANOUŠEK, Michal. Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy? Olomoucké právnické dny. 2014.
 42. JANOUŠEK, Michal. Člen a právní povaha stanov spolku pohledem základních koncepcí a jejich kritika. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 43. JANOUŠEK, Michal. Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Dny práva. Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno: Msarykova univerzita, 2014. s. 84-92.
 44. JANOUŠEK, Michal. Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 13-14, s. 467-473. ISSN 1210-6410.
 45. JANOUŠEK, Michal. Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 5, s. 165-171. ISSN 1210-6410.
 46. JANOUŠEK, Michal. Recenze: Ronovská, Kateřina a kol. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie, 2014. ISSN 1210-6348.
 47. 2013

 48. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Michal JANOUŠEK. International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013.
 49. JANOUŠEK, Michal. Neplatnost právního jednání jako prostředek ochrany slabší smluvní strany. Konference Cofola, 2013, 2013.
 50. 2012

 51. JANOUŠEK, Michal. Společná evropská právní úprava prodeje. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2012, XX, 4/2012, s. 400-406. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 12:44