Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2024, s. 1095-1104. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  2. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2024, s. 2105-2127, 14 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  3. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 3 Zásady soukromého práva. Online. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2024, s. 22-30, 10 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  4. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. Online. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. C. H. Beck, 2024, s. 1785-1827, 44 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.

  2023

  1. JANOUŠEK, Michal. Promlčení práv ze závazku a prekluze. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. Příbram: Leges, s. r. o., 2023, s. 119-135. ISBN 978-80-7502-631-6.

  2022

  1. JANOUŠEK, Michal a Pavel KOUKAL. § 490 [Veřejný statek]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1496-1514. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
  2. JANOUŠEK, Michal. § 561 - § 563 [Písemná forma právního jednání - Právní jednání osob, které nemohou číst a psát]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022, s. 1790-1807. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
  3. JANOUŠEK, Michal. § 561-563 [Písemná forma, Elektronické právní jednání]. In Lavický, P. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 1788-1805. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-852-8.
  4. JANOUŠEK, Michal a Ivo MIKOLAJEK. Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 30, č. 6, s. 191-200. ISSN 1210-6410.
  5. JANOUŠEK, Michal. Preventivní regres u solidárního závazku manželů vzniklého za trvání manželství po rozvodu. In Šínová, Renata (ed.). Pocta Milaně Hrušákové. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 139-151. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-859-7.

  2021

  1. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. Online. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 2105-2127, 14 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  2. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. Online. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. § 2415-2429 Section 2. Storage. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 2455-2464. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  3. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace § 3 Zásady soukromého práva. Online. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 22-30, 10 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  4. JANOUŠEK, Michal. Aktualizace §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. Online. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 1785-1827, 44 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  5. JANOUŠEK, Michal. Prostý elektronický podpis umožňující uzavření smlouvy při elektronické kontraktaci. In Ronovská, Kateřina, Havel, Bohumil, Lavický, Petr a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 141-153. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.

  2020

  1. JANOUŠEK, Michal. Úvahy nad jedním rozhodnutím. In Psutka, Jindřich. Aktuální výzvy soukromého práva: Sborník příspěvků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2020, s. 109-121. ISBN 978-80-261-0957-0.

  2019

  1. JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1095-1104. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  2. JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 2105-2127. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  3. JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V.. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 2455-2464. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  4. JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V.. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 22-30. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
  5. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1785-1827. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.

  2018

  1. JANOUŠEK, Michal. Ochrana slabší smluvní strany. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 280 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-696-8.

  2017

  1. JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1080-1090. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
  2. JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 2085-2108. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
  3. JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 2430-2439. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
  4. JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 18-27. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
  5. JANOUŠEK, Michal. Pojetí testovacích a netestovacích klauzulí v adhezní kontraktaci. Brno: Cofola 2017, 2017.
  6. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.

  2016

  1. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce. Economia a.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4817.
  2. JANOUŠEK, Michal. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 6, s. 214-218. ISSN 1210-6410.
  3. JANOUŠEK, Michal. Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání. Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

  2015

  1. JANOUŠEK, Michal. Člen spolku jako spotřebitel? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 3, s. 225-230. ISSN 1210-9126.
  2. HADAMČÍK, Lukáš a Michal JANOUŠEK. Form of Legal Act and Legal Consequences of Failure to Uphold it in the European Context. In A jogtudomány sajátossága (The Peculiarity of Jurisprudence). 2015.
  3. KOUŘIL, Ivo a Michal JANOUŠEK. K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v negativním právním omylu. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, neuveden, č. 3, s. 30-43. ISSN 1214-3758.
  4. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.
  5. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu. 2015. vyd. Brno: Dny práva: Masarykova univerzita, 2015.
  6. RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015, s. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
  7. JANOUŠEK, Michal. Odškodňování podle zásad slušnosti? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 19, s. 667-674. ISSN 1210-6410.
  8. JANOUŠEK, Michal. Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav. Konference Cofola, 2015, 2015.
  9. JANOUŠEK, Michal. Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 1, s. 27-32. ISSN 1214-3758.

  2014

  1. JANOUŠEK, Michal. Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy? Olomoucké právnické dny. 2014.
  2. JANOUŠEK, Michal. Člen a právní povaha stanov spolku pohledem základních koncepcí a jejich kritika. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  3. JANOUŠEK, Michal. Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Dny práva. Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno: Msarykova univerzita, 2014, s. 84-92.
  4. JANOUŠEK, Michal. Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 13-14, s. 467-473. ISSN 1210-6410.
  5. JANOUŠEK, Michal. Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 5, s. 165-171. ISSN 1210-6410.
  6. JANOUŠEK, Michal. Recenze: Ronovská, Kateřina a kol. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie, 2014. ISSN 1210-6348.

  2013

  1. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Michal JANOUŠEK. International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013.
  2. JANOUŠEK, Michal. Neplatnost právního jednání jako prostředek ochrany slabší smluvní strany. Konference Cofola, 2013, 2013.

  2012

  1. JANOUŠEK, Michal. Společná evropská právní úprava prodeje. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2012, XX, 4/2012, s. 400-406. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 18:09