Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VEČEŘA, Michal. Business across borders: Activities of Austrian company Saschafilm in Czech lands after the collapse of Austria-Hungary. In Political Imaginaries of Small Cinemas and Cultures 11th Small Cinemas Conference, Cluj-Napoca, 11-12 September 2020. 2020.
  Program konference
  RIV: Prezentace na konferencích. angličtina. Rumunsko.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Slaviafilm Sachafilm distribution cinema Austria-Hungary Czechoslovakia
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 13. 9. 2020 22:06.
 2. VEČEŘA, Michal. “Elektafilm Uvádí Vlastu Buriana: Financování Hraných Filmů s Více Jazykovými Verzemi v Československu v 1. polovině 30. let.”. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2020, č. 1, s. 61-75. ISSN 0862-397X.
  Webové stránky periodika
  Název anglicky: Elektafilm presents Vlasta Burian: Financing of Feature Films with Multiple Language Versions in Czechoslovakia in the First Half of the 1930s.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: block-boking coproductions multiple-language versions pre-sales block-booking Elektafilm
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 5. 9. 2020 10:35.
 3. VEČEŘA, Michal a Radana ČERVENÁ. Počátky brněnské fotografie a kinematografie. In FASORA, Lukáš - MALÍŘ, Jiří. Dějiny Brna. 4, Modernizace města 1790-1918. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna,, 2020. s. 962-975. ISBN 978-80-86736-62-4.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 16. 11. 2020 17:35.
 4. 2019

 5. VEČEŘA, Michal. Keď sa povie „slovenský film“. In film.sk : Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku. Bratislava: film.sk, 2019. s. 52. ISSN 1335-8286.
  PDF verze periodika
  Název česky: Když se řekne "slovenský film"
  Název anglicky: What does the term "slovak national cinema" mean?
  RIV/00216224:14210/19:00112301 Popularizační texty a aktivity. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: slovak cinema; national cinema; Jánošík

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 19. 2. 2020 21:32.
 6. VEČEŘA, Michal. Pasák holek (1929) - přednáška o filmech situovaných do pražské čtvrti Podskalí. In Podskalí ve filmu, 6. 6. 2019, Praha. 2019.
  Podskalí ve filmu - web události
  Název anglicky: Pasák holek (1929) - short lecture about movies situated in Podskalí
  RIV/00216224:14210/19:00112286 Vyžádané přednášky. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: silent cinema; old Prague; Vltava; Podskalí; literature
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 19. 2. 2020 21:25.
 7. VEČEŘA, Michal, Tereza FRODLOVÁ, Tomáš HÁLA, Marta KUCHAROVÁ-MENTZLOVÁ, Jiří ŽÁK a David ŠMITMAJER. Záchrana, zachování a zhodnocení komplexních audiovizuálních děl na kinematografickém filmu. 2019.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 10. 1. 2020 21:14.
 8. 2017

 9. VEČEŘA, Michal. „Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2017, roč. 29, č. 1, s. 5-27. ISSN 0862-397X.
  Název anglicky: "Only for few cinemas and cheapest as possible". Fictions films in entrepreneurial strategies of Prague producers between 1911 and 1915
  RIV/00216224:14210/17:00097601 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: production; adverts; fiction films

  CHYBA! Musí být uvedeno URL označené příznakem pro RIV.
  Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 20. 3. 2018 10:55.
 10. VEČEŘA, Michal. Od restrikcí k aktivní kulturní politice (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945). Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2017, roč. 29, č. 2, s. 126-131. ISSN 0862-397X.
  URL
  Název anglicky: From Restrictions to an Active Cultural Policy (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945)
  RIV/00216224:14210/17:00108763 Recenze. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cinema; state; cultural politics

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 1. 4. 2020 10:02.
 11. VEČEŘA, Michal. Takový je život - Střet uměleckých ambicí s obchodní realitou. In Lucie Česálková. Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv, 2017. s. 19-35. ISBN 978-80-7004-180-2.
  Název anglicky: Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality

  Klíčová slova anglicky: film production; Financing; Carl Junghans; Theodor Pištěk; coproduction

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 21. 1. 2019 00:49.
 12. VEČEŘA, Michal. Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality. In Lucie Česálková. Czech Cinema Revisited: Politics, Aesthetics, Genres and Techniques. Praha: Národní filmový archiv, 2017. s. 17-33. ISBN 978-80-7004-181-9.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: film production; Financing; Carl Junghans; Theodor Pištěk; coproduction

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 8. 1. 2019 23:50.
 13. 2016

 14. VEČEŘA, Michal. 'In the following season we will present...': Systematization of Distribution in Czech Cinema During the Silent Era. In 10th Annual NECS Conference, Potsdam, 28-30 July 2016. 2016.
  URL
  RIV/00216224:14210/16:00090865 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Německo.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: distribution; Silent film; Czechoslovakia
  Mezinárodní význam: ano

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 26. 4. 2017 07:51.
 15. VEČEŘA, Michal. Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 117-138. ISBN 978-80-7004-176-5.
  Název anglicky: Relationship between centre and periphery. Dependence of cinematic entrepreneurship in Brno on Prague and Vienna
  RIV/00216224:14210/16:00088588 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: local history; history of Brno; history of cinema; film distribution
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 24. 7. 2019 17:49.
 16. 2015

 17. VEČEŘA, Michal a Jan TRNKA. Doktorandská konference. 2015.
  Název anglicky: Conference of Doctoral Students
  RIV/00216224:14210/15:00086188 Uspořádání konference. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Večeřa, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Trnka, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Ph.D. thesis; Czech film history; Slovak film history
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 25. 1. 2016 15:06.
 18. 2013

 19. VEČEŘA, Michal. Infrastruktura filmové produkce v českých zemích před rokem 1945. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2013, roč. 25, č. 3, s. 146-150. ISSN 0862-397X.

  Klíčová slova anglicky: Czech Cinema before 1945

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 29. 4. 2019 08:35.
 20. VEČEŘA, Michal. Miloš Havel - filmový magnát, nebo bohém a flamendr? Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2013, roč. 20, č. 90, s. 31-32. ISSN 1213-516X.
  URL
  Název anglicky: Miloš Havel - Film Tycoon or a bohemian and rake?
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Miloš Havel; Lucernafilm; exile; film entrepreneur

  Změnil: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., učo 261655. Změněno: 10. 1. 2020 22:31.
 21. 2012

 22. VEČEŘA, Michal. Detectives and Criminals of the Silent Cinema. In David Robinson. Le Giornate del Cinema Muto, The Collegium Papers 2009. Pordenone: Le Giornate del Cinema Muto, 2012. s. 112-123.
  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 29. 4. 2019 08:37.
 23. 2011

 24. VEČEŘA, Michal. Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 2, s. 5-24, 19 s. ISSN 0862-397X.
  Název česky: Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film
  Název anglicky: The Development of Film Production in the Czech Lands in the Late 1910s and Early 1920s. The Case of Praga-Film Company
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Czech film production - beginnings; Praga-film company
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D., učo 7909. Změněno: 17. 3. 2012 22:05.
Zobrazeno: 19. 1. 2021 14:01