Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
 2. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
 3. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Compensation exercises - Pilates. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Eportál MU, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9384-3.
 4. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Fitness training using aids. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Elportál MU, 2019. ISBN 978-80-210-9384-3.
 5. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Gymnastika dětí hravě i metodicky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9407-9.
 6. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Gymnastika dětí hravě i metodicky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9407-9.
 7. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál MU. ISBN 978-80-210-9384-3.
 8. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9383-6.
 9. VLČEK, Petr, Hana JANOŠKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Pohybové aktivity v multimediálních publikacích. In BUSINESS RESEARCH FORUM MASARYKOVY UNIVERZITY 2019. 2019.
 10. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Petr VLČEK. Pohybové aktivity v multimediálních publikacích. In BUSINESS RESEARCH FORUM MASARYKOVY UNIVERZITY 2019. Masarykova universita. Brno: Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v roce 2019, 2019. s. 27-27, 1 s.
 11. KOUŘILOVÁ, Iva a Hana JANOŠKOVÁ. Promoting physical activity in pre-school education in the Czech Republic. In International Scientific and Professional Conference - Health of Children and Adolescents. 2019.
 12. KOUŘILOVÁ, Iva a Hana JANOŠKOVÁ. Promoting physical activity in pre-school education in the Czech Republic. In International Scientific and Professional Conference - Health of Children and Adolescents. 2019.
 13. 2018

 14. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Kondiční cvičení. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Elportál MU, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
 15. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Physical activities in PE classes and in free time activities. In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion. Masarykova universita. Brno, 2018.
 16. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Pohybové aktivity v tělesné výchově a volnočasových aktivitách. In Physical Activities for Prevention and Health Promotion. Masarykova universita. Brno, 2018.
 17. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. School Environment and Posture of Upper Secondary School Children in the Czech Republic - Case Study. In Stevo Popović, Branislav Antala, Duško Bjelica,Jovan Gardašević. Physical Education in Secondary School. Researches - Best Practices - Situation. 1. vyd. Nikšić: Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro, Montenegrin Sports Academy and FIEP, 2018. s. 89-100, 12 s. Physical Education in Secondary School: Researches – Best Practices – Situation. ISBN 978-9940-722-02-9.
 18. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. In Kompenzační cvičení - Pilates. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
 19. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
 20. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7.
 21. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
 22. 2017

 23. VLČEK, Petr, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Elektronické publikace na KTVVZ. In Business Research Forum. Brno, 2017.
 24. ŠERÁKOVÁ, Hana a Hana JANOŠKOVÁ. Hmotnost aktovek jako jeden z faktorů ovlivňujících zdraví školáků. In Lenka Procházková. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 7.–8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 215-222, 8 s. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 25. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Průpravná část hodin tělesné výchovy jako součást podpory zdraví. In Marie Blahutková. Pohybový aparát a zdraví. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. s. 158-166, 9 s. ISBN 978-80-7315-265-9.
 26. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Průpravná část hodin tělesné výchovy jako součást podpory zdraví. In Pohybový aparát a zdraví. 2017.
 27. ŠERÁKOVÁ, Hana a Hana JANOŠKOVÁ. School environment and posture of primary school children in the Czech Republic - case study. In Dario Colella, Branislav Antala, Simona Epifani. Physical Education in Primary School. Giugno: FEDÉRATION INTERNATIONALE DÉDUCATION PHYSIQUE, 2017. s. 155-169, 15 s. ISBN 978-88-6760-474-6.
 28. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. 2017.
 29. 2016

 30. JANOŠKOVÁ, Hana. Aqua Aerobics with Accessories and its Influence on Subjective Well-being of Students. In Dario Novak, Branislav Antala, Damir Knjaz. Physical Education and New Technologies. Zagreb: CROATIAN KINESIOLOGY ASSOCIATION, 2016. s. 91-102, 12 s. ISBN 978-953-7965-05-1.
 31. ŠERÁKOVÁ, Hana a Hana JANOŠKOVÁ. Assisting physical education through multimedia electronic materials. In Dario Novak, Branislav Antala, Damir Knjaz. Physical Education and New Technologies. Zagreb: CROATIAN KINESIOLOGY ASSOCIATION, 2016. s. 204-208, 5 s. ISBN 978-953-7965-05-1.
 32. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8370-7.
 33. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8371-4.
 34. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8370-7.
 35. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8276-2.
 36. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.
 37. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8276-2.
 38. JANOŠKOVÁ, Hana. Open space konference o e-learningu IS MU- Video ve výuce. 2016.
 39. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Podpora gramotnosti v tělesné výchově multimediálními elektronickými materiály. In Petra Matošková, Jan Chrudimský. Fórum kinantropologie 2016. 2016. vyd. Univerzita Karlova, FTVS, 2016: FTVS UK, 2016. s. 62-70, 9 s. ISBN 978-80-87647-32-5.
 40. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Pohybové aktivity s měkkými a velkými míči napříč generacemi. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds.. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 245-252, 8 s. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 41. 2015

 42. JANOŠKOVÁ, Hana a Iva KOUŘILOVÁ. Dětský aqua-aerobik. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2015, roč. 19. ročník, číslo 1, s. 12-15. ISSN 1212-0669.
 43. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
 44. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8077-5.
 45. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
 46. JANOŠKOVÁ, Hana a Iva KOUŘILOVÁ. Pilates s motivací pro děti mladšího školního věku. Tělesná výchova a sport mládeže, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 2015, Ročník 81, 6/2016, s. 33-36. ISSN 1210-7689.
 47. 2014

 48. JANOŠKOVÁ, Hana a Tereza TIHELKOVÁ. Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-7700-3.
 49. JANOŠKOVÁ, Hana a Tereza TIHELKOVÁ. Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku. 1.vydání. Tisk Books Print, s. r. o., I. P. Pavlov: Masarykova univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-7700-3.
 50. JANOŠKOVÁ, Hana. Cvičení na velkých míčích a pilates pro seniory. 2014.
 51. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Tereza TIHELKOVÁ. Hravě s overballem ve výuce dětí 1. stupně ZŠ (1. část). Tělesná výchova a sport mládeže, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 80/2014, č. 5, s. 32-35. ISSN 1210-7689.
 52. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Tereza TIHELKOVÁ. Hravě s overballem ve výuce dětí 1. stupně ZŠ (2. část). Tělesná výchova a sport mládeže, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 80/2014, č. 6, s. 24-31. ISSN 1210-7689.
 53. JANOŠKOVÁ, Hana a Tereza TIHELKOVÁ. Hry s overbally pro děti mladšího školního věku. Pohyb je život, Praha, Česká asociace Sport pro všechny, 2014. ISSN 1212-0669.
 54. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. FTVS UK v Praze, 2014. s. 20 - 27, 8 s. ISBN 978-80-87647-19-6.
 55. ŠERÁKOVÁ, Hana a Hana JANOŠKOVÁ. V kondici i po šedesátce. In 5. Mezinárodní konference psychomotoriky. Psychomotorická terapie v péči o seniory. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2014. s. 58-66, 9 s.
 56. JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Zacvičte si netradičně - při cvičení s dětmi. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2014, roč. 18. ročník, č. 4, s. 16-18. ISSN 1212-0669.
 57. 2013

 58. BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ a Kateřina VORÁČOVÁ. Sport jako prvek kvality života u vysokoškolských studentů. In Blahutková, M, Pacholík, V.. Psychologie sportu v praxi. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013. s. 28-38, 11 s. ISBN 978-80-210-5976-4.
 59. JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ, Karla TOMÁNKOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. V dobré kondici i po šedesátce. Brno: CPress ve společnosti Albatros Media a.s., 2013. 151 s. ISBN 978-80-264-0163-6.
 60. JANOŠKOVÁ, Hana. Změny aktuálních psychických stavů u handicapovaných vysokoškolských studentů způsobené aerobním cvičením a jejich vliv na subjektivní pohodu. In APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY. 2013.
 61. JANOŠKOVÁ, Hana a Marie BLAHUTKOVÁ. Změny aktuálních psychických stavů u handicapovaných vysokoškolských studentů způsobené aerobním cvičením a jejich vliv na subjektivní pohodu. 2013.
 62. 2012

 63. BLAHUTKOVÁ, Marie a Hana JANOŠKOVÁ. Podíl psychomotorických aktivit na kvalitě života cvičenců v oddílech rekreační tělesné výchovy. In Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Rekrečný šport, zdravie, kvalita života. první. Košice: Ústav telesnej výchovy a športu, 2012. s. 22-23, 2 s. ISBN 978-80-7097-934-1.
 64. 2010

 65. JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na veľkej lopte. Brno: Computer Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-251-3173-2.
 66. 2008

 67. JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na velkém míči. Brno: Computer Press, 2008. 144 s. ISBN 978-80-251-2081-1.
 68. 2007

 69. BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ a Věra VEČEŘOVÁ. Inovace volitelného studijního předmětu Tělesná výchova na vysoké škole. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 25-29. ISBN 978-80-210-4435-7.
 70. JANOŠKOVÁ, Hana a Marta MUCHOVÁ. Využití frisbee v aqua fitness. 2007. ISBN 978-80-227-2728-0.
 71. 2005

 72. JANOŠKOVÁ, Hana a Marta MUCHOVÁ. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido, 2005. 15 s. ISBN 80-7315-110-3.
 73. 2004

 74. JANOŠKOVÁ, Hana a MARTA MUCHOVÁ. Aqua fitness. 2004.
 75. 2002

 76. JANOŠKOVÁ, Hana a Marta MUCHOVÁ. Aqua aerobik. 2002. vyd. Brno: Paido, 2002. 71 s. 139. ISBN 80-7315-030-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2020 09:06