Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. PEŇÁZ, Petr a Helena KRMÍČKOVÁ. Editio litterarum : 1297 30 IX Protivae de Doubravice, 1312 12 VII Frriderici de Linava, 1313 5. V. Heinrici de Lipá, 1463 4 X Georgii de Poděbrady, 1480 14.IV 1480 Perchtae de Boskovice. In Vitámvás, Petr. Šlechtický rod pánů z Boskovic : Ve znamení stříbrného hřebene. Katalog výstavy. 1. vyd. Boskovice: Muzeum regionu Boskovicka, 2020. s. 112-130. Šlechtický rod pánů z Boskovic. Ve znamení stříbrného hřebene. Katalog výstavy. ISBN 978-80-907372-4-2.

  2018

  1. ZUZANA, Čerešňová, Petr PEŇÁZ a Di Bucchianico GIUSEPPE. Inclusive Education. In Zuzana Čerešňová. Inclusive Higher Education. Prague: Nakladatelství Gasset, 2018. s. 13-54. ISBN 978-80-87079-60-7.

  2016

  1. MIESENBERGER, Klaus, Christian BÜHLER a Petr PEŇÁZ. Lecture Notes in Computer Science. Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13–15, 2016. Part I. Switzerland: Springer Verlag, 2016. 580 s. ISBN 978-3-319-41263-4.
  2. MIESENBERGER, Klaus, Christian BÜHLER a Petr PEŇÁZ. Lecture Notes in Computer Science. Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13–15, 2016. Part II. Switzerland: Springer Verlag, 2016. 608 s. ISBN 978-3-319-41266-5.
  3. PEŇÁZ, Petr, Michaela HANOUSKOVÁ a Svatoslav ONDRA. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.

  2014

  1. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7765-2.
  2. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7767-6.
  3. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7767-6.
  4. ČERVENKA, Petr, Michaela HANOUSKOVÁ, Lukáš MÁSILKO, Radek PAVLÍČEK, Jiří PECL a Petr PEŇÁZ. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-6882-7.

  2013

  1. DAMM, Christoph, Michaela HANOUSKOVÁ, Svatoslav ONDRA a Petr PEŇÁZ. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 165 s. ISBN 978-80-210-6270-2.
  2. PEŇÁZ, Petr a Ondřej VÁLKA. The Conference Universal Learning Design, Brno 2013. 2013.

  2012

  1. PEŇÁZ, Petr, Klaus MIESENBERGER, Wolfgang ZAGLER a Arthur KARSHMER. Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012: Proceedings Part I. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 683 s. Lecture notes in computer science. ISBN 978-3-642-31521-3. doi:10.1007/978-3-642-31522-0.
  2. PEŇÁZ, Petr, Klaus MIESENBERGER, Wolfgang ZAGLER a Arthur KARSHMER. Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012: Proceedings Part II. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 683 s. Lecture notes in computer science. ISBN 978-3-642-31533-6. doi:10.1007/978-3-642-31534-3.
  3. PEŇÁZ, Petr a Svatoslav ONDRA. E-Simplicity versus e-Complexity: Some Remarks on the Perspectives of the Universal Design for Learning. In Proceedings: The International Workshop on Digitization and E-Inclusion in Mathematics and Science 2012 (DEIMS12), February 8-10 2012, Tokyo. Tokyo: Nihon University, 2012. s. 1-18.

  2011

  1. PEŇÁZ, Petr, Jakub KANIS, Pavel CAMPR a Marek HRÚZ. A Methodology for Automatic Sign Language Dictionary Creation. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 69-78. ISBN 978-80-210-5828-6.
  2. PEŇÁZ, Petr. Meaningful Means of Making Universities Accessible and Their Meaning(fulness) in Practice. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 35-52, 17 s. ISBN 978-80-210-5828-6.

  2008

  1. PEŇÁZ, Petr. Vstříc minulosti. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2008, roč. 21, č. 1. ISSN 1801-4755.

  2007

  1. PEŇÁZ, Petr a Martin KVIZDA. Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě. 2007.

  2006

  1. PEŇÁZ, Petr. Medium aevum redivivum (ke středověké komunikační mentalitě uživatelů webu). Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 2006, roč. 14, s. 94-102. ISSN 1210-9339.
  2. ŠEFČÍK, Ondřej a Petr PEŇÁZ. ritorik´ija. In Ilona Janyšková. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 13. Praha: Academia, 2006. s. 770. ISBN 80-200-1426-8.
  3. ŠEFČÍK, Ondřej a Petr PEŇÁZ. ritor7. In Ilona Janyšková. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 13. Praha: Academia, 2006. s. 770. ISBN 80-200-1426-8.
  4. PEŇÁZ, Petr, Rita Chalmers COLLINS, Vladislav JANKOVÝCH, Lucie KASTNEROVÁ a Ilja RAJDOVÁ. Studie k realizaci strukturované písemné práce žáků se specifickými nároky v rámci maturitní zkoušky zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, 2006. 25 s.

  2004

  1. PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 12; popъ₁ - rasti; Doplňky k bibliografickému aparátu III. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 695-751, XI-XVII, 64 s. ISBN 80-200-1237-0.

  2002

  1. PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11; patrachъ - -poditi. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. s. 631-694. ISBN 80-200-1002-5.

  2001

  1. BARTONĚK, Antonín, Dagmar BARTOŇKOVÁ, Petr KYLOUŠEK, Elena MAREČKOVÁ, Olga NĚMEČKOVÁ, Petr PEŇÁZ, Petra PSÍKOVÁ a Šárka VILASOVÁ-FREDDO. Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: KLP, 2001. 896 s. ISBN 80-8591769-6.

  1999

  1. PEŇÁZ, Petr, Václav BLAŽEK, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 9, mrьkati-obrěsti. Edited by Adolf Erhart. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. s. 507-508. ISBN 80-200-0767-9.

  1997

  1. PEŇÁZ, Petr. Překlad? Καὶ λίην! K Šrámkově překladu Homéra. In Mezinárodní vědecká konference : na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného : Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : sborník. 1. vyd. Ve Vysokém Mýtě: Okresní muzeum, 1997. s. 161-179. ISBN 80-238-0980-6.

  1996

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 6, klęti-kuditi. Edited by Eva Havlová - Adolf Erhart. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského 6, klęti-kuditi. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. s. 327-328. ISBN 80-200-0537-4.
  2. PEŇÁZ, Petr. Norm und Normverletzung in antiken Texten, in: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. In Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 518-532. ISBN 3-8253-0404-3.

  1995

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5, istopiti sę-klęti. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5, istopiti sę-klęti. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. s. 300. ISBN 80-200-0534-.

  1994

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 4, gost'-istonoti. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 4, gost'-istonoti; Doplňky k bibliografickému aparátu 1. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. s. 199-200. ISBN 80-200-0491-2.

  1993

  1. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - I. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 2, s. 1-16. ISSN 0860-8505.
  2. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - II. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, 4-5, s. 17-32. ISSN 0860-8505.
  3. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - III. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 6, s. 33-48. ISSN 0860-8505.
  4. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - V. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXV, č. 2, s. 65-80. ISSN 0860-8505.
  5. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - VI.část. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXV, č. 4, s. 81-96. ISSN 0862-8505.
  6. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Districtione Animi adhibendae Anno 1745 - IV. část. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV, č. 9, s. 49-64. ISSN 0862-8505.
  7. PEŇÁZ, Petr. Die Stratifikationen der Lehnwörter im Altkirchenslavischen. In PANZER, Baldur. Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. 1. vyd. Frankfurt am Main-Paris-New York-Wien: Peter Lang, 1993. s. 126-138. Heidelberg. Publ. zur Slavistik, Ling. Reihe, 6. ISBN 3-631-45311-6.
  8. PEŇÁZ, Petr. Heidelberské sympozium o slovní zásobě. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1993, roč. 1992, č. 61, s. 235-241. ISSN 0037-6736.
  9. PEŇÁZ, Petr. Latinské způsobové ut a jeho funkční ekvivalenty. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 12 s. Řada E, 37. ISBN 80-210-0602-1.

  1992

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 3, dělo-gospod'. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 3, dělo-gospod'. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. s. 146-150. ISBN 80-200-0031-3.
  2. PEŇÁZ, Petr. Les observations in margine de l'analyse sémantique du lexique mycénien. Edited by Jean-Pierre Olivier. In Mykenaika. Actes du IXe Colloque international sur les textes mycéniens et égéens. Athenes-Paris: Ecole francaise d'Athenes, 1992. s. 519-521. Bulletin de correspondance hellénique, suppl. XXV. ISBN 2-86958-057-6.

  1991

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2, blag`-dělo. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2, blag`-dělo. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. s. 65-71, 6 s. ISBN 80-200-0222-7.
  2. PEŇÁZ, Petr. Il lessico dei secoli oscuri: aspetti lessicologici ed etimologici del patrimonio lessicale miceneo. In La transizione dal miceneo all'alto arcaismo - dal palazzo alla citta. Roma. Roma: Centro nazionale delle ricerche, 1991. s. 273-280.

  1989

  1. PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1. Úvod, zkratky, a-blag`. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1, Úvod, zkratky, a-blag`. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. s. 57, 60-64, 6 s. ISBN 80-200-0222-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 09:39