Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. CHABADA, Tomáš a Pavel ROTTER. Navazující workshop Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese : jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe? 2022.
  2. CHABADA, Tomáš. Restoration of coppicing management: a way to diversification of the societal, economic and ecological use of the forest potential in Czech Republic. In The 1st International Electronic Conference on Land. 2022.
  3. CHABADA, Tomáš. Slovenská verejnosť a zmena klímy 2022. In Klimatická zmena a zelená ekonomika vo verejnej mienke. 2022.

  2021

  1. KRCMAROVA, Jana, Lukáš KALA, Alica BRENDZOVÁ a Tomáš CHABADA. Building Agroforestry Policy Bottom-Up : Knowledge of Czech Farmers on Trees in Farmland. Land. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 3, s. 1-18. ISSN 2073-445X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/land10030278.
  2. CHABADA, Tomáš a Jan KRAJHANZL. Comparing public support for wildlife protection and climate protection. Envigogika : Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Karolinum, 2021, roč. 16, č. 2, s. 1-33. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.624.
  3. CHABADA, Tomáš, Jan SKALÍK a Martin MÁŠA. Krátké filmy o výmladkovém hospodaření. Brno, 2021.
  4. CHABADA, Tomáš. Pohled lesníků na problémy současného lesního hospodaření a možnosti jeho budoucího vývoje. In Pavel Rotter. Lesníkův průvodce neklidnými časy. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2021, s. 184-188. ISBN 978-80-7458-128-1.
  5. CHABADA, Tomáš. Vnímání stavu lesů a lesního hospodaření českou veřejností. In Pavel Rotter. Lesníkův průvodce neklidnými časy. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2021, s. 188-193, 5 s. ISBN 978-80-7458-128-1.
  6. CHABADA, Tomáš, Radim HÉDL a Martin ŠRÁMEK. Výmladkové lesy - šance pro lesní hospodáře a naděje pro odolnější krajinu. 2021.
  7. ROTTER, Pavel a Tomáš CHABADA. Výzkumně orientované workshopy zaměřené na přenos zkušeností a bariéry adaptačních opatření mezi lesníky? 2021.

  2020

  1. CHABADA, Tomáš. Climate attitudes and behaviour of the Czech public. In EduChange Conference. 2020.

  2019

  1. CHABADA, Tomáš. Climate attitudes and behaviour of Czech public. In 4th EFPSA Conference, Environmental psychology: Humans in their surrounding world. 2019.
  2. CHABADA, Tomáš. Zelenější, než byste čekali: O vztahu české veřejnosti k životnímu prostředí. In 10. konference o ekovýchově v Praze. 2019.

  2018

  1. CHABADA, Tomáš. Jaké sociální a kulturní faktory souvisejí s klimatickými postoji a chováním? In Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace: klimatická změna a města. 2018.
  2. CHABADA, Tomáš, Mikuláš ČERNÍK, Jan ČINČERA a Veronika CHVÁTALOVÁ. Local referendum about the relocation of the railway station. In Katarzyna Iwińska, Michael Jones, Magdalena Kraszewska. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas, 2018, s. 195-204, 20 s. ISBN 978-83-61067-78-8.
  3. URBAN, Jan, Tomáš CHABADA a Jan SKALÍK. Metodika hodnocení dopadů klimatických kampaní. 2018.
  4. CHABADA, Tomáš. Postoje a chování ke změně klimatu: Jak je rozčleněná česká společnost. In Sociální rozměry klimatické změny: globální problém v lokálních souvislostech. 2018.
  5. CHABADA, Tomáš. Příroda a krajina očima veřejnosti. In Příroda pro člověka, člověk pro přírodu. 2018.
  6. ČERNÍK, Mikuláš, Tomáš CHABADA, Jan ČINČERA a Veronika CHVÁTALOVÁ. Territorial ecological limits to the lignite surface mining in North Bohemia. In Katarzyna Iwińska, Michael Jones, Magdalena Kraszewska. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas, 2018, s. 163-180. ISBN 978-83-61067-78-8.
  7. KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA a Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 349 s. ISBN 978-80-210-8966-2.
  8. URBAN, Jan, Tomáš CHABADA a Jan SKALÍK. What can work in climatic campaigns : review of information-based and framing approaches. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 13, č. 2, s. 1-16. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.563.

  2017

  1. SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA a Jan KRAJHANZL. Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic. In International Conference of Environmental Psychology 2017. 2017.
  2. CHABADA, Tomáš, Jan KRAJHANZL, Renata SVOBODOVÁ a Jan SKALÍK. In what ways are socio-cultural variables connected to climate attitudes and behaviours? The Czech Republic divided by value orientation. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.
  3. CHABADA, Tomáš, Jan URBAN a Jan SKALÍK. Interventions affecting attitudes and behaviours related to climate change. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.
  4. URBAN, Jan, Tomáš CHABADA a Jan SKALÍK. Jaký efekt mají klimatické kampaně? Využití Metodiky pro hodnocení dopadu klimatických kampaní. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 12, č. 2. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.557.
  5. CHABADA, Tomáš a Jan KRAJHANZL. Podpora ochrany divoké přírody a ochrany klimatu v České republice: Jaké sociokulturní proměnné se k nim vztahují? In Konference České sociologické společnosti. 2017.
  6. SKALÍK, Jan, Inge BRECHAN, Jan URBAN a Tomáš CHABADA. The Effects of Social Norms on Pro-Environmental Behavior: An Examination of a Cycling Campaign. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.
  7. CHABADA, Tomáš. What interventions are capable to affect attitudes and behaviours related to climate change? In Výkvěty: Promoting environmental mobilities. 2017.

  2016

  1. SKALÍK, Jan, Tomáš CHABADA, Vojtěch PELIKÁN, Hana LIBROVÁ, Dominik GROHMANN, Martin ČERNÝ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí. 2016.
  2. KALA, Lukáš a Tomáš CHABADA. Společenské konsekvence výstavby přehrad v povodí Odry. In Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí. 2016.

  2015

  1. CHABADA, Tomáš, Tomáš HAMPEJS, Jan SKALÍK, Eva VÝTVAROVÁ a Jaroslav HLINKA. Connecting to Nature in the Lab through “Earth Song” : The Malleability of Implicit and Explicit Attitudes towards Nature. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 113-133. ISSN 1214-813X.
  2. KALA, Lukáš a Tomáš CHABADA. Výsledky socio-ekonomické analýzy dopadů výstavby nádrží pro akumulaci povrchových vod v povodí Odry. FSS, MU Brno, 2015, 14 s.
  3. KALA, Lukáš a Tomáš CHABADA. Výsledky socio-ekonomické analýzy dopadů výstavby nádrží pro akumulaci povrchových vod v povodí Odry. In Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu vodních nádrží na společnost a krajinu. 2015.

  2014

  1. KALA, Lukáš a Tomáš CHABADA. Analýza a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod. Brno, FSS MU: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2014, 97 s.
  2. CHABADA, Tomáš. Environmental (in)justice in Eastern Slovakia: the Roma community of Rudňany. In Andrew Barton & Jana Dlouhá. Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Guildford: Grosvenor House Publishing Ltd, 2014, s. 276-298. ISBN 978-1-78148-912-3.
  3. CHABADA, Tomáš. Environmentálna (ne)spravodlivosť vo vzťahu k Rómom na východnom Slovensku. In Výkvěty: O dobrovolné skromnosti a alternativách růstu s kritickým odstupem. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 18:05