Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ and Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty (Interventional Motion Programme for Hemato-oncological Patients). In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. p. 57-57, 2 pp. ISSN 0862-495X.
 2. JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami (Results of a pilot project: reconditioning training in patients with haematological malignancies). Transfúze a hematologie dnes, 2018, 24/2018, No 1, p. 37-45. ISSN 1213-5763.
 3. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (Exercise testing in sports practice). Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 pp. ISBN 978-80-210-9022-4.
 4. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (Exercise testing in sports practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 pp. ISBN 978-80-210-9022-4.
 5. 2017

 6. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 249-257, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 7. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL and Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 667-673, 7 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 8. KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 674-684, 11 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 9. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK and Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva (Chronic pancreatitis - never-ending challenge in pancreatology). Gastroenterológia pre prax, Bratislava: A-medi management, s.r.o, 2017, vol. 16, No 1, p. 39-41. ISSN 1336-1473.
 10. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Tereza MORAVCOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Alexandra MALÁ and Iva TOMÁŠKOVÁ. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN A PATIENT AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION - A CASE STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. p. 78-81, 4 pp. ISBN 978-953-317-049-7.
 11. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR and Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy (Rhythmic Gymnastics The study material for Level III Trainers). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 pp. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
 12. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. p. 722-734, 13 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 13. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 pp. ISBN 978-80-210-8810-8.
 14. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 pp. ISBN 978-80-210-8810-8.
 15. 2016

 16. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR and Jitka KOPŘIVOVÁ. Analýza výskytu možných mozečkových dysfunkcí u hypermobilních závodnic v moderní gymnastice, projevující se lehkou poruchou koordinace (The analysis of possible occurence of light cerebellar dysfunctions in hyper-mobile rhythmic gymnastics competitors manifested in a slight coordination dysfunction). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 1, p. 96 - 102. ISSN 1802-7679.
 17. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK and Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva (Chronic pancreatitis - never-ending challenge in pancreatology). Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2016, vol. 5, No 6, p. 55-58. ISSN 1805-398X.
 18. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Jarmila ŠIMOVÁ, Nina DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Arnošt MARTÍNEK. Chronický zánět a karcinom pankreatu (Chronic pancreatic infammation and carcinoma). Gastroenterológia pre prax, Bratislava: SAMEDI, 2016, vol. 15, No 1, p. 11-13. ISSN 1336-1473.
 19. 2015

 20. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Vladimír HRABOVSKÝ. Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy (Not only diseases of the pancreas and their therapy with pancreatic enzymes). Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2015, vol. 17, No 5, p. 227-229. ISSN 1212-7299.
 21. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida (Advances in Pancreatology - Chronic Pancreatitis). Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2015, vol. 4, No 8, p. 80-84. ISSN 1805-398X.
 22. STRUHÁR, Ivan, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Tomáš VENCÚRIK. The role of spiral stabilization exercise on the level of postural stabilty. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante: University of Alicante, 2015, vol. 10, Proc1, p. 279-285. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.15.
 23. 2014

 24. STRUHÁR, Ivan, Lenka DOVRTĚLOVÁ and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effect of exercise with elastic cord on postural stability in a group of elite gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 495-503, 9 pp. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.38.
 25. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Endokrinní systém (Endocrine System). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 15 pp. ISBN 978-80-210-7697-6.
 26. KAPOUNKOVÁ, Kateřina and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu (History and Definition of Metabolic Syndrome). In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 9 - 16, 8 pp. ISBN 978-80-210-7539-9.
 27. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Imunitní systém (Immune System). In Bernaciková, Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-210-7697-6.
 28. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Nervová soustava (Nervous System). In Bernaciková,Martina. Fyziologie člověka. : Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 28 pp. ISBN 978-80-210-7697-6.
 29. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL and Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 107-110, 4 pp. ISBN 978-953-317-027-5.
 30. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL and Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 107-110, 4 pp. ISBN 978-953-317-014-5.
 31. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Věra KNAPPOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Pavel STEJSKAL and Iva TOMÁŠKOVÁ. Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika (Intervention of Metabolic Syndrome with Physical Activity and its Risks). In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. p. 61-82, 22 pp. ISBN 978-80-210-7539-9.
 32. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice (The structure of sports performance in rhythmic gymnastics). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 49-51, 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 33. KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice - skripta v PDF ke stažení (The structure of sports performance in rhythmic gymnastics - University textbook [PDF]). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. p. 49-51, 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 34. 2013

 35. STRUHÁR, Ivan, Lenka DOVRTĚLOVÁ and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effect of exercise with elastic cord on postural stability in a group of elite gymnasts. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 36. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ and Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 pp. ISBN 978-80-210-6253-5.
 37. 2011

 38. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 39. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ and Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín (Physiology of Sports Diciplines). Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131.
 40. 2009

 41. STEHLÍKOVÁ, Dana and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny (Peter of Spain and the matters of human body from the point of view of contemporary medicine). In Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. p. 526-544, 18 pp. ISBN 978-80-87311-07-3.
 42. HANSGUT, Vladimír and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Regenerační a sportovní masáž. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 43. 2008

 44. HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM and Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž (Regenerative and Sport Massage). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
Display details
Displayed: 20. 6. 2019 03:22