Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PROTIVÁNKOVÁ, Markéta a Iva MIHULOVÁ. Léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu u starší pacientky. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, č. 4, s. 38-39. ISSN 1805-398X.
 2. PROTIVÁNKOVÁ, Markéta, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Jiří VAŠINA. Léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky s velmi pokročilým onemocněním - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2019, roč. 6, č. 4, s. 43-46. ISSN 2464-7195.
 3. PROTIVÁNKOVÁ, Markéta, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Jiří VAŠINA. Léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky s velmi pokročilým onemocněním - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2019, roč. 6, č. 4, s. 43-46. ISSN 2464-7195.
 4. 2017

 5. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jakub GREGOR, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Jan NEDVĚD, Ladislav DUŠEK a Lydia THEMOSHOK. Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 6, s. 389-396. ISSN 0042-773X.
 6. 2016

 7. PROTIVÁNKOVÁ, Markéta. Obor hematoonkologie. In marie Zítková a kol. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2016. s. 7-12. ISBN 978-80-210-8264-9.
 8. ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
 9. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, M. BENDOVA, Hana PETERKOVÁ, J. NEDVED, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 29, č. 1, s. 52-58. ISSN 0862-495X.
 10. SVĚRÁK, Tomáš, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, M. BENDOVA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jan NEDVĚD a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 210-215. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016210.
 11. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Selected psychometric properties of the Czech Version of the FACT-B Scale (Version 4) for Measuring Quality of Life in Breast Cancer Patients. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, 3-4, s. 156-161. ISSN 1211-6645.
 12. 2015

 13. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. In Sborník abstrakt XXXIX. brněnských onkologických dnů a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2015, 28 (Suppl 1). 2015.
 14. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk MECHL a Radek PEJCOCH. Metastatic adeoid cystic carcinoma of the salivary gland. In 2015 ASCO Annual Meeting. 2015. ISSN 0732-183X.
 15. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jan NEDVĚD, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 4, s. 210-218. ISSN 1211-6645.
 16. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nedvěd JAN, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Predikce míry a intenzity psychologického distresu po onkologické léčbě u pacientek s karcinomem mammy pomocí psychologických a biologických proměnných. In 19. mammologické sympozium. 2015.
 17. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 3, s. 172-181. ISSN 1211-6645.
 18. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
 19. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
 20. 2014

 21. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jiří MAYER. Bone Markers in the Treatment of Cancer Related Bone Disease in Patients with Metastatic Breast Cancer. Journal of Cancer Science and Therapy. OMICS Publishing Group, 2014, roč. 6, č. 1, s. 27-31. ISSN 1948-5956. doi:10.4172/1948-5956.1000244.
 22. HEMMELOVÁ, Beáta, Miroslav SVOBODA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Igor PENKA a Pavel VODIČKA. Correlation of High Blood and Tumor Levels of HOTAIR long non-coding RNA with Poor Prognosis of Colorectal Cancer. In 24th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. 2014. ISSN 0172-6390.
 23. SVOBODA, Miroslav, Jana SLYSKOVA, Michaela SCHNEIDEROVA, Peter MAKOVICKY, Ludovit BIELIK, Miroslav LEVY, Ludmila LIPSKA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ondrej VYCITAL, Vaclav LISKA, Lucie SCHWARZOVA, Ludmila VODICKOVA a Pavel VODICKA. HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 7, s. 1510-1515. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu055.
 24. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Petr SZTURZ a Zdeněk MECHL. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, „Léčba pokročilého karcinomu…“, s. 31-33. ISSN 1801-1209.
 25. 2013

 26. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Radek PEJČOCH, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Marketa KÁNIJOVÁ. ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNICE - KAZUISTIKA. In 13 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013.
 27. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 28. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 29. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Kompletní remise po NA CHRT při karcinomu rekta a co dál? Je možné doporučit nechirurgickou léčbu ? In XIV. Bedrnův den Hradec Králové. 2013.
 30. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 31. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 32. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel SZTURZ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Pacientka s úplnou odpovědí jaterních a kosttních metastáz při léčbě paclitaxelem + bevacizumabem. 2013.
 33. 2012

 34. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Kasuistika nemocných s lokálně pokročilým karcinomem orofaryngu – odlišnosti dle HPV. In MUDr Marek Svoboda Ph.D. 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2012. s. 161. ISBN 978-80-86793-23-8.
 35. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 464-467. ISSN 0862-495X.
 36. 2011

 37. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 38. 2010

 39. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in acute myeloid leukemia with frequent and rare patient-specific NPM1 mutations. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, Inc., 2010, roč. 85, č. 12, s. 926-929. ISSN 0361-8609.
 40. 2009

 41. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in NPM1 mutated acute myeloid leukemia (AML) – a single center experience in 27 patients. Blood. 2009, roč. 114, s. 4672. ISSN 0006-4971.
 42. 2001

 43. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, V. HOFFOVÁ, J. ČERŇANSKÁ, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců -sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 47, Supplement, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 44. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 45. 2000

 46. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Alena BULIKOVÁ a Markéta KRAHULOVÁ. Lymfocytóza z velkých granulárních lymfocytů: popis případu. Vnitřní lékařství. Brno: Česká spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 5, s. 301-304. ISSN 0042-773X.
 47. 1999

 48. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Hana KUBEŠOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloablativním režimu. Časopis lékařů českých. 1999, s. 624-627.
 49. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 20, s. 624-627. ISSN 008-7335.
 50. MAYER, Jiří, Dana DVOŘÁKOVÁ a Markéta KRAHULOVÁ. Diagnostika cytomegalovirové infekce pomocí polymerázové řetězové reakce a antigenémie u nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk - srovnání 318 párových vzorků. Časopis lékařů českých. 1999, roč. 138, č. 14, s. 436-440. ISSN 0008-7335.
 51. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X.
 52. 1998

 53. VORLÍČEK, Jiří a Markéta KRAHULOVÁ. Akutní leukémie. Informace pro pacienty a jejich blízké. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 24 s. ISBN 80-210-1783-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 06:53