Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.568303.
 2. KLUČKA, Jozef, Kateřina SZTURZOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Lenka KNOPPOVA, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Alena TRCKOVA, Martina KLINCOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr ŠTOURAČ. Depth of neuromuscular blockade and the perioperative conditions in laparoscopic surgery in pediatric population: Randomized controlled pilot trial. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 61, MAY 2020, s. 1-3. ISSN 0952-8180. doi:10.1016/j.jclinane.2019.109659.
 3. SKŘÍŠOVSKÁ, Tamara, Jitka CHLUPOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Martina KLINCOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Interactive algorithms AKUTNĚ.CZ: Open access database of more than 100 virtual patients focused on acute medicine. In Euroanaesthesia 2020. 2020.
 4. 2019

 5. KLINCOVÁ, Martina. Jak pomáhá genetika, zajímavé rodokmeny. In XXVI. Kongres ČSARIM v Brně. 2019.
 6. KLINCOVÁ, Martina. Můžu odmítnout nabízenou kompetenci? In XXVI. Kongres ČSARIM, 2.–4. října 2019, Brno. 2019.
 7. KLINCOVÁ, Martina, Alena TRČKOVÁ, Jitka CHLUPOVÁ, O. JOR a Eva KLABUSAYOVÁ. Pohled mladých anesteziologů a intenzivistů na specializační vzdělávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v České republice: dotazníková studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, 3-4, s. 162-169. ISSN 1214-2158.
 8. ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar a Martina KLINCOVÁ. Syndrom maligní hypertermie. In Štefánia Aulická. Akutní stavy v dětské neurologii. Olomouc: Solen, 2019. s. 170-182. Meduca. ISBN 978-80-7471-263-0.
 9. KLINCOVÁ, Martina, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ, Olga SMÉKALOVÁ a Petr ŠTOURAČ. What Can Be Achieved With Motivation-Based Teaching of Medical Students? A Monocentric Retrospective Audit of Retention Among Highly Motivated Graduates Who Underwent the Learning-by-Doing Concept in Anesthesiology and Intensive Care Medicine. JMIR SERIOUS GAMES. TORONTO: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2019, roč. 7, č. 2, s. 1-8, 9 s. ISSN 2291-9279. doi:10.2196/10155.
 10. 2018

 11. VOHÁŇKA, Stanislav, Petr ŠTOURAČ a Martina KLINCOVÁ. Anestezie a nervosvalová onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 501-513. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018501.
 12. KOSINOVÁ, Martina, Hana HARAZIM, Martina KLINCOVÁ a Petr ŠTOURAČ. ANESTHESIA FOR CESAREAN DELIVERY IN PARTURIENTS SUFFERING FROM RARE DISEASES. In Dallas Brewer. Postpartum Hemorrhage and Cesarean Section : Complications of Labor and Delivery. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018. s. 69-93. Obstetrics and Gynecology Advances. ISBN 978-1-5361-4000-2.
 13. SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.
 14. TRČKOVÁ, Alena, Petr ŠTOURAČ, Jozef KLUČKA, Martina KLINCOVÁ, Hana ZELINKOVÁ a Tereza MUSILOVÁ. Perioperative temperature management during general anaesthesia in children: audit in tertiary paediatric care center. 2018. ISSN 0265-0215.
 15. TRČKOVÁ, Alena, Peter KOŠUT, Martina KLINCOVÁ, Hana ZELINKOVÁ, Tereza MUSILOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Výskyt hypotermie na operačním sále u pediatrických pacientů: prospektivní unicentrická observační studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 6, s. 346-352. ISSN 1214-2158.
 16. 2015

 17. VAVŘINA, Martin, Yvona SEDLÁČKOVÁ, Michaela RICHTROVÁ, Lenka KNOPPOVÁ, Lucie VAVŘINOVÁ, Alena KVĚTOŇOVÁ, Lucie ŠTĚTKOVÁ, Kateřina RŮŽKOVÁ, Jiří KAŠNÝ, Jana CRHOVÁ, Ľubomíra LONGAUEROVÁ, Martina BOŠKOVÁ, Alena BURGETOVÁ, Peter KOŠUT, Jiří ŽUREK, Michal FEDORA, Marie BUDÍKOVÁ a Marie FORBELSKÁ. Prospektivní srovnávací studie nalbuphinu a alfentanilu při adenotomii u dětí. In Zdenka Gregorová, Tomáš Mňuk, Martin Páral. Konferenční sborník XXII. ročníku KML 2015. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, 2015. s. 28-57. ISSN 1805-7977.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2022 07:00