Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pa­cientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S38.
  2. KYSELA, Petr, M CHOVANEC, Zdeněk KALA, Michal MAŠEK a Šárka BOHATÁ. Poranění jater a sleziny - typické multidisciplinární onemocnění. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  3. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN s.r.o., 2018, roč. 4, č. 2, s. 7-10. ISSN 2336-520X.

  2017

  1. SMÉKAL, Pavel, Milan KRTIČKA, Pavel MATONOHA, Daniel IRA a Michal MAŠEK. Akutní dislokace peroneálních šlach – souborný referát. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-28. ISSN 1211-7080.
  2. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Michal MAŠEK a Martin REPKO. Compartment Syndrome and Regional Anaesthesia: Critical Review. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2017, roč. 161, č. 3, s. 242-251. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.025.
  3. MAŠEK, Michal a M. KITKA. Historie stabilizace hrudního koše. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 11, s. 453-456. ISSN 0035-9351.
  4. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S45"-"S49", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S45.

  2016

  1. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X.
  2. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, V. NEKUDA, Jan ŠVANCARA a Michal MAŠEK. Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 2, s. 117-122. ISSN 0001-5415.
  3. NESTROJIL, Petr a Michal MAŠEK. VIII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2016.
  4. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Význam tlakové mapy (pressure mapping system) pro pacienty s mobilitou na vozíku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S15"-"S19", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S15.

  2015

  1. ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela, Petr ŠTOURAČ, Olga SMÉKALOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Martin REPKO a Michal MAŠEK. Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2015, roč. 82, č. 4, s. 288-292. ISSN 0001-5415.
  2. NESTROJIL, Petr a Michal MAŠEK. VII. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2015.

  2013

  1. PIKULA, Radek, Daniel IRA, Milan KRTIČKA, Michal KÝR a Michal MAŠEK. Chirurgické ošetření intraartikulárních zlomenin proximálního humeru. Úrazová chirurgie. 2013.
  2. PIKULA, Radek, Daniel IRA, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Petr NESTROJIL. Osteonekróza hlavice humeru při operačním řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru PHILOS dlahou. Úrazová chirurgie. 2013.
  3. PLEVA, Leopold a Michal MAŠEK. Seminář Traumatologie : Osteosyntéza v praxi. 2013.
  4. IRA, Daniel, Milan KRTIČKA, Vladimír NEKUDA a Michal MAŠEK. Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment syndrom - prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů. In V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI, 12. – 13. září 2013, Mikulov, hotel Galant. 2013. ISSN 1803-179X.
  5. KRTIČKA, Milan a Michal MAŠEK. Využití podtlakové terapie v traumatologii. Praha: Maxdorf, 2013. 231 s. Jesenius. ISBN 978-80-7345-352-7.

  2012

  1. KRTIČKA, Milan, Daniel IRA, Andrej BILIK, Jozef RAGAN a Michal MAŠEK. Akutní luxace loketního kloubu. Ortopedie. Praha: MedAkta, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 176-182. ISSN 1802-1727.
  2. KRTIČKA, Milan, V. BERES, Vladimír NEKUDA, Daniel IRA, Michal MAŠEK, J. SVANCARA a Alena ŠTOURAČOVÁ. Is the injury mechanism indication to perform acute whole body computed tomography in triage positive trauma patient. In 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Basel, Switzerland. 2012. ISSN 1863-9933.
  3. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Michal MAŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Pozdě rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114. ISSN 0035-9351.
  4. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA a Michal MAŠEK. Primární versus sekundární transport pacienta s ISS nad 16let ve spádové oblasti TC FN Brno. In 4. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2012.
  5. IRA, Daniel, Jaroslav PILNÝ, Ján ČIŽMÁR, Milan KRTIČKA a Michal MAŠEK. Treatment of Chronic Scapholunate Dissociation by Modified Dorsal Ligamentoplasty. In 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Basel, Switzerland. 2012. ISSN 1863-9933.

  2011

  1. IRA, Daniel, Igor ČIŽMÁR, M. KRTIČKA, Pavel DRÁČ, Zbyněk BORTLÍČEK a Michal MAŠEK. Časná sutura versus ligamentoplastika leze skafolunátního vazu - srovnání klinických výsledků. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 2, s. 149-155. ISSN 0001-5415.
  2. IRA, Daniel, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Radek PIKULA. Miniinvazivní přístupy v chirurgii zápěstí. 2011. vyd. Brno, 2011.

  2010

  1. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného krvácení při těžkém poranění jater – kazuistiky. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2010, roč. 21, č. 5, s. 239-244. ISSN 1214-2158.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analysed from 7-day ambulatory blood pressure monitoring in patients with ischaemic heart disease. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-3395.
  3. IRA, Daniel, Jan KOVAŘÍK, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Zbyněk BORTLÍČEK. Komplikace zlomenin metakarpů po operační stabilizaci miniinstrumentáriem. Úrazová chirurgie. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1-6, 5 s. ISSN 1211-7080.
  4. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Michal MAŠEK. Úrazový registr a jeho praktické výstupy. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.

  2009

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
  2. NESTROJIL, Petr, Michal MAŠEK a Radek PIKULA. Pozor: Zadní luxace humeru. 2009. vyd. Nové Město na Moravě, Skalský Dvůr, 2009.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Relationship between circadian blood pressure variation and age analyzed from 7-day monitoring in healthy subjects and patients with ischemic heart disease. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 330-344. ISBN 978-80-7013-501-3.
  4. KRTIČKA, Milan, Michal MAŠEK a Radek PIKULA. Úrazový registr České republiky - stav řešené problematiky, možnosti jeho využití, zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Mikulov, 2009. s. 42.
  5. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Michal MAŠEK a Petr GÁL. Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-719. ISSN 0035-9351.
  6. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 284. ISSN 1214-2158. 2009.
  7. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
  8. NESTROJIL, Petr, Radek PIKULA a Michal MAŠEK. Zlomeniny proximálního humeru. Srovnávací studie dvou metod. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 3, s. 87-88.

  2008

  1. MAŠEK, Michal. Diagnostika a terapie poranění skeletu ruky v ambulantní praxi. In RUBER, Vítězslav a Pavel MACH. IV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2008.
  2. MAŠEK, Michal. Indikace a timing osteosyntézy patologických zlomenin. In MACH, Pavel a Vítězslav RUBER. 13. odborné sympozium Onkologie v gynekologii a mammologii. 2008.
  3. MAŠEK, Michal. Koncepce Traumacentra FN Brno. In XV. Národní kongres ČSARIM. 2008.
  4. MAŠEK, Michal. Konzervativní léčba zlomenin. In Workshop a sádrování, Nemocnice Donmažlice. 2008.
  5. MACH, Pavel, Michal MAŠEK, Vítězslav RUBER a Karel SCHNELLER. Mortui vivos docent - shoda operačního a pitevního nálezu u traumatologické "mors in tabula". In II.národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
  6. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Michal MAŠEK, Michal POHANKA, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCLE STRENGTH EXAMINATION OF HAND AND MOTOR SKILLS OF HAND IN CEREBRAL PALSY. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 61-66. ISSN 1211-3395.
  7. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Michal MAŠEK, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCLE STRENGTH EXAMINATION OF HAND AND MOTOR SKILLS OF HAND IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 272-278. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  8. MAŠEK, Michal. ORIF zlomenin distálníhl humeru. In RUBER, Vítězslav a Pavel KVASNIČKA. X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, sborník abstrakt. 2008.
  9. MAŠEK, Michal. Polytraumata. In XVI. Brněnské dny praktického lékařství, Praktický lékař a akutní medicína. 2008. ISBN 978-80-903674 5-6.
  10. MAŠEK, Michal. Prevence TEN. In I. celostátní konference Brno. 2008.
  11. MAŠEK, Michal. Problémy a Damage Control ve FN Brno. In NESTROJIL, Petr a Vítězslav RUBER. IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-254-2791-0.
  12. UHER, Tomáš. Suprascapular nerve (SSN) decompression during rotator cuff repair. In MAŠEK, Michal a Vítězslav RUBER. 9th European Congress of Trauma and Emenrgency Surgery, Budapest 2008 - poster. 2008.
  13. MAŠEK, Michal. Traumatologie a poruchy srážení krve. In III. Brněnské hematoonkologické dny. 2008.
  14. MAŠEK, Michal. Výhody a rizika V.A.C. systému v úrazové chirurgii. In MACH, Pavel a Lucie HLADÍKOVÁ. V.A.C. terapie a plastická medicína. 2008.
  15. MAŠEK, Michal. Vzdělávání musí předcházet ošetřování, článek str. 16-18. 2/2008. Praha: Braunoviny, 2008. 3 s. ISSN: 1801-0342 MK ĆR E 16560.
  16. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Michal MAŠEK, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. VZTAH MEZI VYŠETŘENÍM SVALOVÉ SILY RUKY A FUNKČNÍMI SCHOPNOSTMI RUKY U PACIENTŮ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 60-65. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
  17. MAŠEK, Michal. Ztrátové poranění horní končetiny - kazuistika. In Liberecké dny úrazové chirurgie. 2008.

  2007

  1. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Josef BARÁK, Jiří MOUDR, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Analysis of baroreflex function by means of mathematical model. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 90-93, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
  2. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Jaroslav BARÁK, Jiří MOUDR, C. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ANALYSIS OF BAROREFLEX FUNCTION BY MEANS OF MATHEMATICAL MODEL. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 175-178. ISSN 1211-3395.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analyzed from 7-day monitoring. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 75-89, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
  4. MAŠEK, Michal, Tomáš UHER a Pavol VOJTANÍK. Miniosteosynthesa zlomeniny tibiálního plateau. In IV. Hodonínské laparoskopické sympozium. 2007.
  5. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCADIAN BLOOD PRESSURE VARIATION AND AGE ANALYSED FROM 7-DAY MONITORING. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2007, roč. 80/2007, 4/2007, s. 179-187. ISSN 1211-3395.
  6. RAK, Václav, Pavel MATONOHA, Mirko OTÁHAL a Michal MAŠEK. Vaskularizace laterální strany paty ve vztahu k extenzivnímu kožnímu řezu k osteosyntéze zlomeniny kalkanea. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha, 2007, roč. 86, č. 9, s. 83-88, 8 s. ISSN 0035-9351.
  7. MAŠEK, Michal, Vítězslav RUBER a Pavol VOJTANÍK. Výtěžnost artroskopicky asistované osteosyntézy zlomenin tibiálního plateau. In IX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 17.-18.5.2007, Nové Město na Moravě, Skalský dvůr. 2007.

  2006

  1. IRA, Daniel, Igor ČIŽMÁŘ, Michal MAŠEK, J BUČIL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poranění skafolunátního vazu - skafulunátní disociace. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 145, č. 6, s. 460-463. ISSN 0008-7335.

  2005

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Michal MAŠEK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Ambulatory blood pressure monitoring lasting seven days. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S154, 1 s. ISSN 0952-1178.
  2. KATINAS, G., S. NINTCHEU- FATA, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Jiří VLČEK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. Moving Least Squares Spectra Scrutinize chronomics in and Around us. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395.
  3. SONKOWSKY, R.P., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. MYRIADENNIAN CYCLICITIES IN THE TRADITION OF ARCHIMEDES AND THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI): INVITATION FOR COMMENT. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 21-21. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  4. ČIŽMÁŘ, Igor, Ivana SVÍŽENSKÁ, Michal MAŠEK, Tomáš BUJOK a Daniel IRA. PArciální denervace karpu řešená excizí interoseálních nervů z dorzálního přístupu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství, 2005, roč. 2005, č. 72, s. 47-51, 4 s. ISSN 0001-5415.
  5. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha, 2005, roč. 16, č. 3. ISSN 0862-4968.

  2004

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 10-10. ISBN 80-86607-14-3.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel SUK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Intra-abdominal pressure (IAP) and hypoperfusion of splanchnic organs after major abdominal surgery. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2004, roč. 8, č. 4, s. S86-87, 2 s. ISSN 1364-8535.
  3. MAŠEK, Michal, Jan ŽÁK, Štěpán CHALUPNÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Nejčastější chyby v měření nitrobřišního tlaku. Úrazová chirurgie. Praha, 2004, roč. 2003, č. 1, s. 18-21. ISSN 1211-7080.
  4. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Helena VALOUCHOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel ŠTĚTKA. The impact of major abdominal surgery on intraabdominal pressure and perfusion of splanchnic organs. In 2nd Central European Congress Intensive Care Medicine. Invited lectures and free papers. I. Lubljana: www.cecicm.org, 2004. s. 133. ISBN 961-6373-17X.
  5. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. In XI. kongres ČSARIM, Liberec, 30. září-2.října 20042004 Sborník abstrakt. Liberec: ČSARIM, 2004. s. 114.

  2003

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Michal MAŠEK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ a F. HALBERG. Blood pressure and heart rate monitoring in humans: the circaseptan and circadian rhythms. Clinical Autonomic Research. Springer GmbH, 2003, roč. 13, č. 1, s. 60-61. ISSN 0959-9851.
  2. KELSEY, R., G. CORNÉLISSEN, D. KAPFER, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a F. HALBERG. Research in practice: inferential statistical procedures applicable to the individual patients response to benetensive treatment. Abstrakt. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 20-20. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
  3. NINTCHEU-FATA, S., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, F. HALBERG, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK a Jiří DUŠEK. SOFTWARE FOR CONTOUR MAPS OF MOVING LEAST-SQUARES SPECTRA. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 279-283. ISSN 1211-3395.

  2002

  1. HILLMAN, D., G. KATINAS, G. CORNÉLISSEN, J SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, J. JANČÍK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. ABOUT-10-YEARLY (CIRCADECENNIAN)COSMO-HELIOGEOMAGNETIC SIGNATURES IN ACETABULARIA. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2002, roč. 75, č. 6, s. 303-307. ISSN 1211-3395.
  2. KATINAS, G., S. NINTCHEU-FATA, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK, J. DUŠEK, Jiří VLČEK a F. HALBERG. MOVING LEAST SQUARES SPECTRA SCRUTINIZE CHRONOMICS IN AND AROUND US. Abstracts. In Sborník abstrakt MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 14. ISBN prohlašuji.
  3. MITSUTAKE, G., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, C. DAWES, J. BURCH, M.J. RAWSON, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Michal MAŠEK, Jiří PAZDÍREK a F. HALBERG. RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE AND NEGATIVE MOODS AND BLOOD PRESSURE IN A CLINICALLY HEALTHY MAN. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, lékařská fakulta, 2002, roč. 75, č. 6, s. 315-319. ISSN 1211-3395.

  2000

  1. ŽÁK, Jan, Michal MAŠEK a Pavel MACH. Akutní nekrotizující pankreatitida - trvalý problém chirurga. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 664-665. ISSN 0006-9248.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan ŽÁK, Pavel MACH a Michal MAŠEK. Hojení chronických ran vyžaduje individuální přístup. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy. Praha, 2000, XLIX, č. 4, s. 10-11. ISSN 1214-7664.
  3. ČERNÝ, Vladimír, R. PAŘÍZKOVÁ, Pavel CEJPEK, Jan WECHSLER, Ivan ČAPOV, Pavel JANÍČEK, J. HORÁK a Michal MAŠEK. Úrazy. In Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 236-420. ISBN 80-7262-042-8.

  1999

  1. MAŠEK, Michal. Dynamický skluzný šroub. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost UJEP, 1999, roč. 78, č. 1, s. 13-15.

  1997

  1. MAŠEK, Michal. Obvazová a sádrovací technika v ČR. Sestra. 1997, roč. 8, č. 5, s. 14.
  2. MAŠEK, Michal. Technika sádrování. Sestra. 1997, roč. 8, č. 5, s. 13.

  1996

  1. MAŠEK, Michal. Sádrová obinadla a technika přikládání sádrových obvazů. In Paul Hartmann Ag. D-895 22 Heidenheim BRD, 1996. ISBN 3-929870-08-8.

  1995

  1. VOKURKA, Jiří, Jan WECHSLER a Michal MAŠEK. Efektivnost vyšetření před laparaskopickou cholecystectomií. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 75, č. 10, s. 468. ISSN 0032-6739.

  1993

  1. MAŠEK, Michal a Pavel NĚMEC. Adhesivní ileus. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 6, s. 245-247. ISSN 0032-6739.
  2. MAŠEK, Michal a Jiří VOKURKA. Fournierova gangrena. Scripta Medica. 1993, roč. 65, č. 6, s. 361-364. ISSN 1211-3595.

  1988

  1. NEUMANN, Čeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Michal MAŠEK a Václav VRASPÍR. Early results of Poldi Cervicocapital prothesis implantation in injuries of neck in the I.st clinic of surgery. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1988, roč. 1988, 61-5, s. 273–280. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 18:21